Nyhetsbrev

Rapport från söndagens möte   (Publicerad 2018-01-22)

Manduar
Nfamara meddelar att nya bykommitten arbetar med färdigställande av skolstaketet.
Ett förslag inkommit från Carol i Stickvarvet att kooperativet tar kontakt med en närliggande by som behövde skoluniformer sydda. AFFC hjälper till att förmedla kontakten om de tycker det verkar vara av intresse, Vi kommer att be dem fokusera på sömnad för att tillgodose befolkningens behov då deras kläder är svåra att sälja här hemma. Det finns ett 20-tal skjortor och klänningar som de sytt till oss, vilka Ann-Marie ombads ta hem till försäljning.
I övrigt inga rapporter inkomna från byn.
 
Sankandi
Inga rapporter inkomna.

Hälsohuset
Byggarbetet har startat med tillverkning av ungefär ettusen byggblock. Bykooperativet arbetar utan ersättning under Kebbas ledning. Rolf och Kebba håller kontakt om materialanskaffning och byggnation. Kebbas ambition är att efter regnperioden kommer taket på huset vara lagt. Insamlingen av pengar har gått strålande. Vi har snart kommit upp till 50.000 kr. Helt otroligt vilka insatser som gjorts.
Ritningar kommer att tas med vid Maries resa, för att diskutera och fastslå innerväggarnas placering mm. med CFG och dr. Bah. Husets funktion huvudsakliga funktion kommer att dryftas och klargöras. Rolf informerar er fortlöpande om byggnationen.

Container
Nästa container beräknar vi skicka i september. Förhoppningsvis kan solcellsanläggningen gå med denna sändning. Rolf, Roger och Jon i Kraftpojkarna samordnar detta. Det är tunga skrymmande grejer som behöver vara på plats då Jon anländer för montering.

Insamling av saker
1/8-15/8 vill vi ha era försändelser och tillverkade saker. För att underlätta paketuthämtning och omhändertagande av lådor ber vi er vänligen förvara era saker hemma tills dess.

Stick- och syvarv
Det som vi gärna tar emot till byarna är följande: Babyfiltar, blöjor, babykläder, bindor, kvinnopåsar, tvättlappar, barnkläder upp till ca 16 år, gärna hemmasydda shorts och klänningar. Dom tar liten plats att skicka. Trosor, kalsonger och skor till både vuxna och barn. Sjukvårdsmaterial. Skolväskor och pennfodral, lakan. Gamla trädgårdsredskap och andra handdrivna verktyg. Potatisårder är eftertraktat!
Under våren kommer en våraktion med lotteri att hållas. Vi tar tacksamt emot stickade, virkade, sydda och slöjdade saker till auktionen. Senast andra veckan i april. Exakt datum meddelas snarast
PR. Anja ansvarar för flödet av återkommande PR på Facebooksidan. Gällande fadderbarn, sponsorhuset, Citygrosskvitton och medlemsvärvning. Likaså information om kommande event och insamlingar.

Fadderbarn
Det finns fyra vakanta fadderbarn just nu. Fem nya barn kommer att listas. Nytt frågeformulär har sammanställts på engelska vilket innebär att Mari och Alagie kommer att föreslås sköta uppdateringar av fadderbarnens dokumentation. Förslagsvis ungefär fem barn i månaden för att inte göra arbetet för betungande. Marie och Maggie instruerar vid kommande resa.

Resa
Marie reser två veckor Maggie stannar en vecka. Alla fadderbarn dokumenteras genom foton och intervjuer. Hälsoarbetet fokuserar på utbildning, mottagning och kontakt med dr. Bah. Maggie blir i byarna ca 4 dygn, Marie dryga veckan om orken håller.

Event
En vårauktion och ett motionslopp i höst planeras. Kontakt med kyrkan tas för ev. samarbete.
Medlemmar. Vi ber er alla att hjälpa till att öka medlemsantalet! En engångskostnad på 200 kr eller 300 kr för hela familjen för ett helt år vilket inte innebär något åtagande i övrigt. Vi diskuterar hur vi kan ge medlemsbetalande bekräftelse. Det sker nu genom 4 medlemsutskick per år. Förslag mottages gärna för åtgärder som kan öka medlemsantalet.

Årsmöte
Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Medlemmar intresserade av styrelsearbete välkomnas att höra av sig snarast.

Under övriga frågor diskuterades föreningsfärgen på våra tröjor. Den gröna är förskräckligt ful men gör att vi syns så vi behåller den.
Diskussion om att resorna är dyra för de som reser till byarna. Kostnaden slutar på dryga 10.000 kr för varje resa. Vikten av kontinuerlig kontakt behövs dock. Inga bidrag från föreningen har utgått till resor.

Efter mötet bestämde vi att sammanställa en informationspärm till kyrkor och andra officiella ställen.

Tack för gott samarbete och allt stöd. För hopp, glädje och god hälsa i byarna Manduar och Sankandi.

Marie.

Lite nyheter   (Publicerat 2018-01-12)

Fadderbarnen
Vi har 61 fadderbarn och fyra listade som vakanta. Alla barn kommer i samband med kommande resa att få sina pengar, och dokumenteras efter ett nytt frågeformulär.

Följande frågor kommer att ställas: Har barnet skoluniform? Får barnet sin skollunch? Har barnet tandvärk? Hur är hälsan på barnet?
Har några nya barn fötts? Har någon i familjen avlidit?

Hur är familjens hälsa i övrigt?
Har förändringar skett under sista året?

Har familjen några särskilda hälsningar till sin fadder?

Ett identifieringspapper kommer att skrivas ut, där fadderbarnets nam och SC-nummer står liksom fadderns nam. Det plastas in och lämnas till familjen.

Bilder på varje familj skall tas. Ett då barnet får pengar på de familjemedlemmar som är hemma och på hemmiljön. Då kommer identifieringspapperet att markera rätt familj.

Målsättningen är att CFG själv kan dokumentera exempelvis fem eller fler barn per månad, då får vi en kontinuerlig uppdatering. Jag vill dock understryka att det är vår målsättning.

Hälsans hus
15.000 kr är skickad för starten av bygget. Fas ett är att gjuta 900-1000 byggblock och ett antal stödbalkar i betong.
Efter regnperioden planeras ett besök i Gambia av Jon, som arbetar på Kraftpojkarna vilka sponsrar med solcellsanläggningen, för monteringsarbete. Enligt Rolfs beräkningar kommer solcellerna att kunna förse förskolan i Manduar och Hälsans Hus med ordentlig belysning varje kväll. Möjlighet att driva två elektriska symaskiner i varje by och även driva några takfläktar. Rolf och Jon kommer att diskutera vidare.

Resa
Jag kommer att resa två veckor till Gambia. Varav jag stannar i byarna så länge jag orkar. Maggie, vår föreningspräst, vilken också packar babypaket, kommer med och stannar en vecka. Hon är resvan och engelsspråkig vilket underlättar dokumentationen av fadderbarnen.

Återkommer efter den 21/1 då vi har styrelsemöte och arbetsdag.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Lite nyheter sista dagarna på året!   (Publicerat 2017-12-27)

Solceller.
Jon Lundevi som arbetar med solcellsanläggningen har nu kontakt med Nfamara och Kebba. Liksom Rolf och Roger. Jon kommer att ansvara för packning till container, och installation av anläggningen på i Gambia. Jon kommer att vara på plats i byarna för installationen. Återkommer då herrarna i projektet har mer information.

Resa.
Jag kommer att resa till Gambia 30 januari i två veckor. Min plan är följande: Besöka alla fadderbarn och dokumentera efter Rolfs önskemål, dela ut pengarna för nuvarande period. Se till att de som behöver läkarvård eller tandläkarvård blir listade. De faddrar som vill kan skicka med mig ett brev med frågor till familjen, berättande om livet här hemma och foton om ni önskar. Jag har ingen möjlighet att ta med saker.
Jag kommer att vika några dagar i varje by till undervisning i fotvård för att motverka maskangrepp, kvinnohälsa, och såromläggning. Liksom lista de som skall ha kontakt med Dr Bah. Jag kommer att föreslå att han möter upp i byn då jag är där och har förberett hans mottagning.
jag kommer att tillbringa 5 dygn i varje by, om jag står pall.
Ett möte med CFG där jag kommer att framföra AFFC styrelsens diskussionspunkter.
Besöka dr. Bah för att diskutera hälsoarbetet framdeles.
Hinner jag det här och orkar får det räcka så.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2017-12-21)

Hälsa
Hälsohusbygget är förestående. Ögonproblem och fotinfektioner är dominerande problem för barnen. AFFC diskuterar utbildning i såromläggning och ögonsköljning. Tidigare har ögonläkaren som besökte Manduar bekräftat att ögonkatarr är vanligare än det brukar, och undervisat Mari hur hon ska handa detta. Vikten av skor och behandling av sårskador behöver understrykas. Dr. Bah är en eftertraktad läkare i Gambia. AFFC skall skriva till honom och låta honom förstå att vi både behöver honom och att vi även fortsättningsvis önskar hans stöd. Bristen på läkare är påtaglig och löner till de läkare som finns i Gambia är undermåliga. AFFC kommer att upplysa CFG att sjukvård barn under 18 år i fadderfamiljerna bekostas av AFFC. Att övriga kostsamma behandlingar vill AFFC ta ställning till innan de påbörjas. Familjeförsörjare i fadderbarnsfamiljerna prioriteras likaså. AFFC kommer att se till att Nfamara delar ut de journalblad som Alagie och Marie efterfrågar. De är redan levererade en gång men slut nu.

Odling
Ann Marie berättar att risskörden på grund av kort regnperiod är halv mot normalt. Också att männen deltar i arbetet mera nu.

Kvinnokooperativ
Kvinnorna i Manduar har sytt kläder som de skickat med Ann-Marie hem. Dom finns här och kommer att fotas senare. Det är vackra batiktyger i kläderna. Vi kommer att föreslå att de levererar tyger i stället för färdiga kläder.

CFG
Sankandi delar ut kläder vi skickat enligt ett belöningssystem. De som arbetat mer kollektivt får mer tillhanda. Sankandi bokför de timmar som görs i kollektivt arbete. Vi kommer att delge Manduar detta för att se om de vill göra likadant. CFG vill erbjuda fadderbarnsbesök till faddrar. Vi ber dem precisera detta mera. Liksom ta hela ansvaret för detta. Ann-Marie har också stöttat CFG med hur bokföringen sköts i Sverige och underlättat för deras kvittohantering. Ann-Marie fortsätter med detta.

Container
Det blev extra kostnader i Gambia då det krånglade med lådutlämningen. Kebba gör ett stort arbete där. Kebbas bil är sönder så han måste hyra fordon.

Fadderbarn
Vi har nu 61 fadderbarn. Alagie och Mari har försetts med fadderbarnslistor så att de kan notera vilka som behöver vård lättare. Kommande års fadderbarnsbesök planeras. vi beslutar att max en bananlåda per år rekommenderas till de som önskar skicka saker till sitt fadderbarn.

Event
Vi diskuterar kommande års event. Familjedag. Peace and Love mm.

Djurhållning
Se tillägget från Mats Axelsson sist i detta dokument.

Medlemsutskick
En reseberättelse kommer från Ann-Marie i senare utskick.

Vatten
Ann-Marie meddelar att vattnet fungerar utan anmärkning i båda byarna. Att reparationer fortfarande pågår av staketet vid förskolan.

Mommo Deeq, en somalisk ung man gästade styrelsemötet för introduktion i kommande styrelsearbete. Styrelsen uppskattar hans insikt och kunnande då han arbetat hela sitt vuxna liv i Sverige men också har stor insikt i den afrikanska kulturen.

Styrelsen tackar för ert visade intresse detta år och återkommer i januari.Information angående sjuka och döda getter I Manduar
Efter att det rapporterats om sjukdomsutbrott med stor dödlighet bland getterna i Manduar har vi införskaffat mer information för att få ett begrepp om möjliga orsaker och om det skulle kunna vara möjligt för oss som organisation att bistå på något sett. Den förmodade orsaken till sjukdomsutbrottet är PPR, Peste des petits ruminants. Det är en sjukdom som drabbar små idisslare som får och getter. Denna är spridd över stora delar av världen, Asien, Mellanöstern och Afrika är hård drabbade. Det finns dock fler möjliga sjukdomar, Pasturellosis nämns som en av dem.
Vi har fått uppgifter om nuvarande antal getter och får i de båda byarna. Det rör sig om totalt ca 1200 djur relativ jämnt fördelat på Manduar och Sankandi. Vi har och tagit reda tillgänglighet och pris på vacciner samt arbetskostnad för eventuellt utförande av vaccinering samt hur ofta denna borde utföras.
Det finns, av de världsomspännande organisationerna OiE, World Organization of Animal Health, and FAO, Food and Agriculture organization of United Nations, ett globalt program för utrotande av PPR och för att bekämpa även andra mer lokalt förekommande sjukdomar. Det förefaller som Gambia tidigare tagit del av detta program men att det lades ner av Gambias förra administration. Efter utbrottet i Manduar har det dock varit folk på plats och vaccinerat. Om detta är en del av ovannämnda program känner vi inte till.
Att iscensätta ett effektivt program för vaccination är för AFFC vare sig ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Då det dessutom finns ett globalt pågående program, även om Gambia ännu inte riktigt har kommit igång med detta, gör att vi som liten organisation finner att vi inte kan bidra i detta avseende.

Sammanfattat av Mats Axelsson

 

Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah

Lite nyheter   (Publicerat 2017-12-07)

Gambia. Ann Marie är på en resa till byarna, har delat ut allt containergods, bilder kommer att publiceras senare. Hon har möten med CFG och därom kommer också mer info då hon kommer hem. Vad jag vet har hon besökt odlingarna och sett över kvinnokooperativet. Liksom delat ut fadderbarnspengarna.

Hälsa. En mindre ögonoperation på en fadderfamiljsmedlem har bekostats. Pojken Landing, med eksemen har svårt att få uppbackning hemma med de föreskrifter Dr. Bah ger. De kommer inte heller alltid till avtalade läkarbesök. Dr. Bah har pratat med mamman, Ann-Marie arbetar för att få till bättre kunskap och rutiner i familjen för Landings hälsa. Händerna är sämre och behöver extra vård nu.

Hälsans Hus. Det går framåt! Otroligt vilket engagemang och vilken givmildhet! Rolf arbetar med att fastställa husets utformning och konstruktion. Det är minsann inte lika lätt som här hemma, då villkor och förutsättningar är väldigt annorlunda. Men bygget vilar i trygga händer hos Rolf och Kebba.

Solenergi. En privat givare har donerat 10 rejäla solpaneler till AFFC. Och den firma han arbetar på kommer att bidra med kringutrustning. Det är en mycket värdefull gåva som kommer att öka möjligheterna både i Manduar och Sankandi, med belysning mm. på skolan, sjukrum och Hälsans Hus. Liksom till kvinnokooperativets sysal. Det innebär också att vi måste budgetera för vissa extrakostnader såsom frakter, kablage, lampor, uttag och dylikt. Stöldskyddsåtgärder ej att förglömma. Rolf arbetar med dokumentation till firman då de efterfrågar detta för att kunna bidra med pengar till anläggningen.

Event. Loppisen gav dryga 3000 kr! Det går oavkortat till bygget. AFFC tackar varmt för alla som bidrog den dagen.

Mera nyheter kommer efter Ann-Maries hemkomst och nästa styrelsemöte.

Med förenade krafter slutspurtar vi med gåvobrev och medlemskap till julen!

Ljus i advent till er alla hälsar Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-11-09)

Hälsa. 2000 kr har skickats till varje by för tandläkar- och läkarbesök hos Dr. Bah. De dominerande åkommorna är fotskador, luftvägsproblem, högt blodtryck och tandvärk. Två behöver remitteras vidare från Dr. Bah. Utförlig rapport kommer från Dr. Bah då han slutfört behandlingarna.
Vi diskuterar vilka åkommor som AFFC kan bekosta. Barn upp till 18 år som bor i byn ges möjlighet till läkarbesök. Liksom familjemedlem i fadderfamiljen. Vid akuta åkommor av allvarlig art får vi göra riktade insamlingar som vi gjorde med flickan som opererades för navelbråck. CFG kommer att informeras om detta.
Container. Nästa vecka har bägge containarna landat och omhändertagits av CFG. Vi inväntar rapport och foton.
Event. Sponsorhuset har inbringat 577 kr. Kyrkans Afrikadag gav 2955 kr Aspeboda skola har donerat 3900 kr från en pantinsamling.
Kommande event är Loppisen, och författarkvällen med auktion till förmån för AFFC.
Under våren planeras en auktion och eventuellt en hantverksmarknad.
Volontärarbetare. Medlemmar som önskar arbeta som volontärer i byarna skriver ett mejl till AFFC och beskriver syftet med resan. AFFC vidarebefordrar detta till CFG som ansvarar för arrangemanget. Faddrar som vill besöka sitt fadderbarn gör likadant. Då arrangerar CFG ett besök hos fadderbarnet. Hör av er om ni har frågor. Resenärer ansvarar själv för biljetter, vaccinationer och försäkringar. CFG för fadderbarnsbesök. AFFC hjälper till att besvara frågor. Här hemma är volontärt arbete minst lika viktigt! Ni är redan flera som stöttar oss på detta sätt. Nya medarbetare skapar nya möjligheter!Arbetet här hemma är det som leder arbetet i Gambia vidare.
Resor. Ann-Marie reser 23/11 till Gambia. Hon har för avsikt att tillsammans med Maama besöka alla fadderbarnen för att dela ut fadderbarnspengen. Träffa CFG för diskussioner. Samt stötta kvinnokooperativen i byarna.
Förråd. Vi kommer inte att packa upp och sortera inkomna lådor före jul. Utan de förvaras i förrådet. Nästa container beräknas till hösten 2018.
Hälsans Hus. Insamlingen har gått över förväntan. Rolf och Kebba samordnar nu starten för byggnationen. Vilken beräknas starta så smått efter nyår.

Varmt tack till er alla för allt ni gör!

Marie.

Om epidemin på får och getter i Manduar  (Publicerat 2017-10-15)

AFFC :s Mats Axelsson, veterinär som besökt byarna och arbetat med smitta bland getter och får i byarna, arbetar nu på en plan tillsammans med Nfamara och bykommittén enligt följande:

1. Ta reda på om PPR-vaccin är tillgängligt i Gambia.
2. När vi vet detta går vi vidare.
3. Finns vaccin, planera och genomföra vaccination av alla getter och får i Manduar och Sankandi.
4. Vem kan vaccinera?
5. Kostnad och finansiering.

Om det kan bekräftas vara PPR (Peste des Petits Ruminants) så är vaccination är det enda som hjälper. Den måste upprepas varje år. Sjukdomen drabbar små idisslare, kor blir inte sjuka.

Vi tackar Mats och Nfamara att ni samarbetar för förhindrande av vidare smittspridning.

Hänt senaste tiden  (Publicerat 2017-10-11)
Stickvarv och syvarv
Pga AFFCs begränsade tillgång till förråd och pengar begränsar vi nu containerskickandet till följande: 100 kvinnopåsar, 100 skolväskor, babypaket, sydda klänningar och shorts i varierande storlekar samt trosor, kalsonger, T-shirts för pojkar och skor för barn och vuxna. Trädgårdsredskap och verktyg. Tyger och garn.
Vi meddelar då vi fyllt kvoten hur vi går vidare.
OBS! Däremot, vill vi öka möjligheterna till att sälja era fina alster för att nå målet till Hälsans Hus. Så bidra gärna med saker att sälja. Gör gärna lotterier på era olika orter, det inbringar lätt en tusenlapp!
Månadsgivare
Vi beslutar att ge intresserade att bli Månadsgivare av valfri summa utan ansvar som fadder Mer om detta kommer på hemsidan och Facebook.
Cointainerfrakten är på väg och beräknas ankomma 30 oktober. Kostnaden för detta är hittills drygt 20.000 kr. Därefter tillkommer kostnad för transporterna i Gambia.
Manduar
Efter president Jammehs avgång har arbetet med VDC (Village Development Committee) återuppväckts. Det var tydligen tidigare svårt att jobba med det byarna under den gamla regimen. Det är nu en mycket positiv förändring där män och kvinnor arbetar tillsammans. Byn kommunicerar med CFG om de åtgärder som behöver göras i byn, och CFG underrättar AFFC. För närvarande reparerar de det omtalade staketet runt skolan,och ser till att det övriga underhållet vi bett om länge blir åtgärdat. Förskolebarnen håller till Primary school under tiden det pågår arbete i förskolan. I januari kommer arbetet att vara färdigt säger kommittén. De finansierar detta genom gåvor från släktingar som flyttat till staden eller utomlands. AFFC bekostar inte dessa åtgärder. Kommittén meddelade till Nfamara vid sitt sista besök att dom är färdiga att arbeta tillsammans med CFG och AFFC då vi bidragit till framgång för byn. De ber oss att ge dom information i god tid så att de kan samla arbetskraft då vi vill göra arbete i byn.
Det är en fantastiskt fin utveckling som gör att vi lättare förstår de svårigheter vi haft och de möjligheter som nu ges!
Hälsa
Mari Kuta har samarbetat med byns hälsovårdare. 67 personer har kontrollerats de sista två månaderna, 40 vuxna och 27 barn. 24 har tandvärk, 15 högt blodtryck, 21 fotproblem och 7 har bröstsmärtor. 14 st behöver kvalificerad läkarbehandling, de andra uppsöker MRC-kliniken.
Utbildning har skett i förebyggande av högt blodtryck och diabetes. Malariaförebyggande åtgärder. Tand- och fothygien. Näringslära. Marie hälsar att utan nya bykommitten hade detta inte varit möjligt då hon nu fått möjlighet att samarbeta med sjukvårdaren Mr. Suso.
Kvinnokooperativet
De syr, gör batik och odlar. Efter regnsäsongen kommer de att kunna ägna mer tid till batik. Skräddaren är kvar i samarbetet som inleddes tidigare i år. De har tjänat ca 2000 kr som de satt in på en lokal bank. De syr kläder som de säljer till byfolk och vänner. De planerar att kunna ha ett solcellsdrivet kylsystem som kan frysa is och kyla vatten vilket skulle ge dem ytterligare inkomster.
Jordbruk
Vid Nfamaras sista besök konstaterade han att getterna blivit sjuka och de flesta getterna dött. Bykommitten har kontakt med veterinärer i Keneba som utreder detta. Vetrinärerna råder byborna att inte döda och äta getköttet förrän detta är utrett. När Nfamara får veta mer kommer han att informera AFFC.
Vattnet fungerar utan anmärkning.
Slutligen är det väldigt positivt att AFFCs tidigare insatser bär god frukt i dagsläget!
Sankandi
Vi har inte fått någon aktuell rapport från Kebba om läget i Sankandi.
Container
Nästa container kommer att om allt går som planerat gå i höst (2018).
Aktiviteter
Ett större lotteri kommer att finnas under hösten på fb och alla kan hjälpa till att sälja lotter. Mer om detta kommer så småningom på fb.
22 oktober kommer AFFC att servera mat och fika i församlingshemmet där också bilder från hälsoarbetet och livet i byarna visas. Lotteri och hantverksförsäljning.
11 november kommer en stor loppis att äga rum i Aspebodagården. Inkomsten för hyran av bord för försäljare, fika, korv och hantverk kommer att gå till bygget av Hälsans Hus.
Under våren kommer AFFC att ha en större auktion på hantverk och annat som skänkts, en familjedag bland djur och skog och ev. ett deltagande i Peace and Love-festivalen.
Vi uppmanar medlemmar i övriga delar av landet att hänga på med liknande aktiviteter!
För övrigt har vi fått in följande summor på olika event på senaste tiden. Loppis 800 kr, Loppet, Move for Gambia, 4000 kr, Lotteri 100 kr Citygrosskvitton 1700 kr, sedan tillkommer trogna, givmilda och arbetsamma medlemmars donationer.
Fadderbarn
Vi har i byarna sammanlagt just nu 60 fadderbarn, fem på väntelista men många fler som behöver en fadder därefter. Det finns säkert mer än 500 barn under 10 år i byarna.
Resa
Ann Marie som arbetar med odlingar och sykooperativet kommer att resa till Gambia i slutet av november.
För övrigt
Vi diskuterar kommande valperiods styrelsesammansättning. Jag vill personligen tacka styrelsen för deras arbete och den tid och det engagemang de ger till vårt arbete. De är en mycket arbetsam och kunnig stab.
Samt, till er medarbetare, vi hjälps nu åt och fokuserar på att få in pengar till bygget av Hälsans hus! Gåvokort passande som julgåva kommer att publiceras. Sprid detta till era vänner och bekanta, till er familj och er arbetsplats, så har vi snart nått målet!

Tack för allt ni gör för , hopp glädje och god hälsa i Manduar och Sankandi

Styrelsen /Marie

Ett varmt tack till alla som bidrog till att Move for Gambia blev en lyckosam dag! Ni bidrog alla fantastiskt goda medarbetare till att AFFC kan påbörja en byggnation av Hälsans Hus i Sankandi, vår by i Gambia. Vi fick in hela 3 855 kronor till insamlingen vilket innebär att vi hittills fått in 12 962 kronor.
AFFC tackar också för givande möten under lördagen, Mats på ICA Supermarket Slätta för sponsring med mat och sist men inte minst, att en dag som denna ger energi till fortsatt arbete!

Varmt tack för hopp, glädje och god hälsa i Sankandi!

Arrangörerna för loppet, Per, Olle , Anja och AFFCs styrelse.

Till våra medlemmar och medarbetare!  (Publicerat 2017-08-30)

Vi har nu packat det mesta, ev. tillkommer några lådor i veckan. Det är ett otroligt fint och värdefullt arbete ni gjort tillsammans. Vi har ca 100 lådor packade, däribland era fadderbarnslådor. Containern kommer att packas i mitten av september, sedan vet vi av erfarenhet att det kan dröja ett par månader innan allt är framme i Gambia. Därefer väntar transport från hamnen till ett förråd för att sedan vidaretransporteras till byarna. När vi lastat kärran ner till containern publicerar vi listan på det skickade. Vi måste packa allt i lådor som ska märkas och dokumenteras med innehåll. Det har varit ett ganska stort arbete som jag personligen vill tacka mina medarbetare för!
Transporten till containern planeras nu, där är ett stort medicinskåp i plåt, en rullstol och trädgårdsverktyg ska samsas med lådorna.
AFFC är fortfarande i stort behov av en permanent lokal att kunna sortera och förvara i.
Alla era gåvor kommer att skänka stor glädje i byarna. Vi kan inte skicka personliga tackbrev, utan vill att ni tar till er vår uppskattning och känner den nytta ni bidragit till i det här brevet.
Nästa steg för oss är att sammanställa allt som skickas. Se över föreningens tillgångar, då det är kostsamt med att skicka så många kubikmeter lådor över havet.
Vi ber er nu invänta besked om hur, när och om vi kan ta emot mera. Vi ska ta en ordentlig funderare på detta.
Ni som vill bistå med saker till förmån för AFFC är ett tips att göra saker till vinster, sälj en lottring . 100 lotter ger 1000 kr... och dom är inte svårsålda. Vi har provat här i Falun!
Kanske ett vant- eller socklotteri? Ideerna är säkert många, då ni alla är så kreativa!
Återigen, AFFC tackar varmt och innerligt för allt ni bidragit med, för hopp och glädje i byarna Sankandi och Manduar.

Styrelsen /Marie

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-06-20)

Manduar.
Vatten. Från maj månad har vattenförsörjningen ökat i byn. En reservoar för överskottsvatten kommer att vara färdigställd i juli av vattenkommittén i byn. Större solpaneler har bekostats av utvandrade byinvånare som skickat hem pengar.

Hälsa. Mari har kontrollerat 17 patienter, 7 barn och 10 vuxna. Av dessa är 11 kvinnor resten men ingen av dessa behövde vidare vård vid klinik.

Skolan. Det omtalade skolstaketet är snart reparerat av byns invånare. En låg mur av betongblock är uppmurad nertill och nätet kommer att sträckas runt om.
Fadderbarn. Rolf har fått saknad information, i alla fall till en stor del. En översyn över hus bebodda av fadderbarn som behöver repareras har gjorts. Rolf informerar berörda faddrar.

Sankandi.
Vatten. Slutliga brunnsredovisningen är inte klar. Dock är mycket vattentillgången mycket god och vattenförsörjningen är säkrad för lång tid framåt. 6-7 brunnar är helt renoverade. Byborna uttrycker stor tacksamhet.

Hälsa. Alagie meddelar att för närvarande är tandhälsan och högt blodtryck de största bekymren. Han vill också starta en Moringaodling för att öka möjligheten till näringsrik mathållning. AFFC skall tillhandahålla honom information via mejl.

Fadderbarn. Vi beslutar att från sjukvårdskontot bekosta Landings, pojken med de svåra utslagen fortsatta behandling. Dr. Bah menar att det kommer att ta en tid innan han fått stärkt immunförsvar pga sin tidigare undernäring. Han står under dr Bahs vård tills vidare.
Vi har för ögonblicket sex barn som väntar på fadder i Sankandi.

Sykooperativ. AFFC bekostar en skräddare till samma summa som i Manduar. Han bedriver undervisning i sömnad. Detta rapporterat från CFG.

Stick- och Syvarv. Mönsterbilder och beskrivningarna är nu äntligen finslipade. Kommer att finnas på hemsida och länkar på facebook.

Handkassa. Vi kommer att förse CFG, Kebba , med en handkassa på 1000 kr så han kan bekosta diverse småutgifter. Ex. tandvård. Att dra ut en tand kostar 30 kr, men med resa och övernattning blir kostnaden varje tandläkarbesök ungefär 100 kr.

Hälsa. Dr. Bah upprättar ett dokument som skickas till hälsoministeriet. Han specificerar våra arbetsområden, kvinnohälsa, näringslära, barnsjukvård, sårvård, maskparasiter och fotvård. Vi beslutar också att starta en insamling till ett Hälsohus i Sankandi. En insamlingstermometer kommer att publiceras. Rolf, dr Bah och Kebba samarbetar i detta. Vi kommer att informera Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att följande skall ske vid sjuk- eller tandvårdsbehov: Patienten kontaktar Mari eller Alagie, vilken ser över behovet och meddelar Kebba för Sankandi och Nfamara för Manduar då vidare konsultation behövs. De kontaktar i sin tur dr Bah eller tandläkare. AFFC skall rådgöra med dr Bah huruvida en tandläkare kan göra bybesök.


Här hemma.
Container. AFFC tar emot saker augusti ut. I september packas allt för avfärd i slutet av september eller början på oktober.

Aktiviteter. Peace and Love är avskrivet då de ej hör av sig tillbaka. Vi kommer att delta i Hembygdsföreningens gudstjänst i augusti med ett lotteri och kollektinsamling. En konsert kommer att ske i Aspeboda kyrka med afrikansk mat efteråt.
Ett motionslopp på cykel kommer att anordnas i höst. Med hjälp av en van idrottsarrangör. Startavgiften kommer att placeras på hälsovårdskontot.
Eventuellt kommer en sy- och stickväll eller dag att anordnas tillsammans med AFFC Ung, och gammal med för den som vill.
Vi informerar åter om att AFFC har ett fint material av bild och berättelser som vi kan erbjuda även på andra håll i landet. Och att fler event behövs!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar klarar sig utmärkt på egna ben. Vi har dock pengar reserverade för lekredskap till skolgården.
Sankandi efterlyser skolmaterial och där kommer vi att fokusera på Hälsohuset och hälsofonden.
Dr Bah upprättar tillsammans med AFFC ett program för hur vi skall bedriva sjukvården.
Det är många delar som fallit på plats, tack vare ett gott styrelsearbete och trogna medlemmar.
AFFC önska er soliga sommarveckor och om inte förr på återhörande i augusti.

Styrelsen /Marie

 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-08-18)

Manduar
Vatten: Allt fungerar som det ska
Kvinnokooperativet: Kvinnorna är upptagna med odlingarna nu under regnsäsongen så arbetet är inte i full gång.
Hälsa: Mari Kutah har delgett Nfamara en rapport som inte kommit AFFC tillhanda än.
Odling: De mycket tacksamma för pengarna till utsäde vi skickat. Och Nfamara har skickat bilder som ni kunnat se på hemsidan och FB
Fadderbarn: Vi har nu två vakanta fadderbarn i Manduar. då fadderskapet avbrutits. Vi vädjar om nya faddrar till dessa två.
Övrigt: En ungdomsorganisation har bildats i Manduar där unga män under 65 är aktiva. Det är en oerhört positiv utveckling. De lagar det som behövs vid skolan och arbetar med staketet.
Förskolan: Barnen har lov nu från skolan så där finns inget att berätta.
Sankandi
Hälsa: Alagie, sjukvårdaren i Sankandi har skördat blad från moringa, livets träd, vilket innehåller många nyttigheter. Vi startar ett litet ovetenskapligt försök, en grupp på 10- 20 personer med förhöjt blodtryck kommer under en treveckorsperiod att få hämta en kopp moringate hos Alagie, dricka 3 liter vatten per dygn och minska saltintaget. Vi kommer att utvärdera resultatet om det kanske gör att blodtrycket sjunker. Detta i samråd med Dr. Bah. Alagie är också otroligt glad över satsningen på Hälsans Hus vilket gör att Sankandi med kringliggande byar får förbättrade möjligheter till vård.
Övrigt. Kebba har drabbats av diarréer, lunginflammation och malaria och varit mycket sjuk under två veckor. Han har fått behandling av dr. Bah och är nu på bättringsvägen. Han kommer med rapport då han är på benen igen.
Här hemma
Event: 28/8 har AFFC förmånen att få kollekt och ha lotteri vid en gudstjänst vid hembygdsgården i Aspeboda.
23/9 kommer vi att arrangera ett motionslopp med cykel och löpning i Falun. Vi har ett samarbete med Slätta ICA som helhjärtat stödjer oss med diverse varor och PR. Behållningen går till Hälsans Hus.
22/10 kommer AFFC i samarbete med Aspeboda församling att ha ett samkväm med bilder och musik. Tonvikt på hälsa i Gambia.
Loppis: En liten loppis inbringade 700 kr förra lördagen.
Container: AFFC beslutar att efter denna sändning kommer vi inte att distribuera vuxenkläder då det inte finns ekonomi till detta. Kostnaden för varje kubikmeter är ca. 2400 kr.
Vi fokuserar på sjukvård, kvinnohälsa, skolan och barnen.
En AFFC-medlem inhandlar ett medicinskåp till Manduar i plåt som kommer att levereras med containern. Likaså en rullstol och ev. andra hjälpmedel.
Vi kommer att skicka ca. fem kubikmeter denna gång.
Under augusti kommer allt att vara sorterat. Återkommer med besked om det som skickas då allt är packat.
Vi vädjar om inkomstbringande event på andra ställen i vårt land. AFFC bistår gärna med bildvisning och berättande. Hälsans Hus är ett fantastiskt steg framåt för deras självständighet.
AFFC kommer att ha fokus på att delge kunskaper inom hälsa, tandvård liksom sömnad och virkning. Kanske också utveckling av odling.
Med gemensamma krafter arbetar vi vidare!
 Vi kan nu skörda de frön vi sått i byarna då vi ser att de på egen hand och med hjälp av männen tar hand om de arbetsuppgifter som behövs. Ni, kära medlemmar har alla varit med och sått dessa frön!
Styrelsen /Marie
 

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-06-01)

Vi söker två skåp, gärna plåt, någorlunda täta, till sjukrummen, för att skydda material mot damm och annat. Helst låsbart men inte krav. Vi utreder också hur sjukrumsfrågan skall lösas i Sankandi.

En möjlighet att bli månadsgivare kommer att publiceras inom närmaste tiden.

Vi har nu 58 fadderbarn och ungefär sex på väntelistan.
Tillverkning av spis har åter aktualiserats liksom odling av moringa.

Och så vill vi dela en intressant (översatt) artikel rörande sjukvården i Gambia:


Gambia: 66% av hälsofinansieringen från internationella partner, men hälso- och sjukvården är fortfarande dyr
Mer än 66% av den totala hälsofinansieringen i Gambia kommer från internationella utvecklingspartners för hälsa, som lyfter fram hållbarhetsfrågor och förutsägbarhet för finansiering till sektorn, sade FN: s hälsovårdsmyndighet.
Mindre än 11% av Gambias nationella budget går till vården. Med de ökade kostnaderna för hälsovård måste Gambia fördela minst 15 procent av sin budget till sektorn och säkra stöd för att komplettera nuvarande finansieringsnivåer som behövs för att leverera kvalitativa tjänster.
En stor del av Gambias nationella budget går till presidentens kansli, en onödig fördelning som kan skäras ner och riktas om till sjukvården.
Fonder som tilldelas för hälso- och sjukvård av regeringen används för kapacitetsuppbyggnad för vårdpersonal, inköp av utrustning, logistik och leveranser samt mediciner och vacciner.
Innevånare på landsbygden har dålig tillgång till hälsovård
I landets östra distrikt Kantora är tillgången till sjukvård begränsad, med sjukvårdare eller sjuksköterskor som besöker området en gång i veckan.
De som är sjuka måste resa västerut till Basse eller Bansang eller tvingas vänta en vecka i smärta och riskerar död, infektioner eller allvarliga komplikationer.
"Hälsovårdssektorn är ibland begränsad i att akutköp oavsiktligt försenas på grund av upphandlingsförfaranden", enligt WHO: s Afrika Health Observatory.
Men Gambias offentliga upphandlingmyndighet säger att det vill säkerställa effektiv, effektiv och transparent upphandling av medicinska material.

Källa: https://gambia.smbcgo.com/2017/05/24/gambia-66-of-health-financing-from-international-partners-yet-health-care-remains-costly/

Hälsar AFFCs styrelse och  Marie.

Styrelsemöte Styrelsemöte

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-05-22)

Styrelsemötet
Fadderbarn. Vi har 42 fadderbarn med faddrar i Manduar, i Sankandi 12 fadderbarn. Återstår 9 st på listan. Rolf väcker frågan hur vi ställer oss till de hus hos fadderbarn som är i särskilt dåligt skick. Vi beslutar att skicka detta vidare till CFG för att få en rapport om husens konditionen och en sammanställd kalkyl vad det kostar att reparera.
Månadsgivare. Frågan om att vara månadsgivare utan att ha ett fadderbarn. Vi har redan nu trogna medlemmar som kontinuerligt skänker en summa varje månad. Styrelsen beslutar att upprätta ett formulär runt detta.
Odling. Frågor angående staket och odling kommer att skickas till CFG.
Insamlingsprojekt. Styrelsen anser att kommande insamlingsprojekt skall fokusera på hälsovård i byarna. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG angående lokal i Sankandi och ev. kostnader i Manduar och återkommer om detta.


Manduar
Fadderbarn. Alla fadderbarn besöktes förra helgen av CFG. Rapport kommer till Rolf snarast. Tyvärr tappade Nfamara sin telefon i något vatten så den förstördes med alla foton.
Vatten. Släktingar som utvandrat till Europa och Amerika från Manduar har skänkt 10.000 kr till fortsatt utveckling av vattnet. Utökad solpanel, murningsarbete att ta tillvara spillvattnet mm.
Skolan. Nfamara står i kontakt med nuvarande rektor för att se till att förskolan tas om hand korrekt. Förskolan ingår numera som ett annex till byns grundskola, och lyder under skolministeriet och rektor.
Hälsa. Mari Kuta har delgett oss en månadsrapport. Inga större åkommor, dock flera med högt blodtryck vilka rekommenderas besök på klinik. Marie kommer att få stöd av Mr. Susu, som är anställd av MRC-kliniken som sjukvårdare i fem byar. Vid dr. Bahs besök noterade att sjukrummet behövde städas och förbandsmaterial skyddas med ett skåp. Nfamara har nu bistått med ett skåp.
Även ny blodtrycksapparat och termometer behövs. De kommer också att arbeta med myggbekämpning inför regnsäsongen.
Sykooperativ. Vår unga skräddare fortsätter sitt arbete. De skall inventera befintliga symaskiner för att eventuellt kunna reparera flera av de som ej är i bruk. Kooperativet har nu tjänat 1000 kr, vilka sätts in på ett konto i Banjul. Kooperativet ser fram emot högtider då nya kläder sys. Samarbetet med skräddaren och kvinnorna fortsätter.

Sankandi
Odling. Den statlige lantbruksrådgivare som besökte Sankandi efter den misslyckade skörden poängterar vikten av bra odlingsredskap och god hygien för att undvika svampangrepp. Han betonar också vikten av utbildning till kvinnorna då detta kan bespara dem både arbete och förlorade skördar.
Hälsa. Dr. Bah föreslår att ett utrymme för hälso- och sjukvård upprättas där material kan förvaras och sjukbesök göras. Vi beslutar att be CFG om förslag på utrymme och kostnad.

Övrigt
Dr Bah bekräftar i sin rapport att AFFC arbete med att identifiera de vårdsökandes behov var korrekt. Liksom att Sankandi är mera missgynnat och utsatt pga. av sitt geografiska läge. Han förespråkar därför att en lokal för sjukvården upprättas vilken också kan nyttjas av närliggande byar. Han säger vidare att han ser fram emot samarbetet med AFFC och kommer att stödja oss med kunskap, sjukbesök i byarna och framtagande av undervisningsmaterial och program.
Han framhåller också sin önskan om att få registrera AFFC hos hälsoministeriet, då det möjliggör för oss att bedriva sjukvård. Nu har vi tillåtelse att bedriva hälsovård. Dr. Bah tar dessa kontakter. AFFC har en unik möjlighet till samarbete med denne läkare som är välutbildad i både västerländsk och tropisk medicin. Tillsammans med undervisning, hälsovård och sjukvård har vi ett heltäckande program som i sig är unikt i Gambia.
Container. Nästa container kommer att gå i oktober.
Förråd. Förrådet är städat. Lådor fraktas till ett annat förråd.
Event. Söndagens Gambiakväll gav nya värdefulla kontakter och förhoppningsvis några nya faddrar. Intäkten blev 2500 kr, varav tyvärr 700 kr avgår till hyra av kyrkans lokal. En loppis planeras, och en konsert i Aspeboda kyrka tillsammans med vår föreningspräst Maggie.
Sy- och Stickvarv. Bilder med de alster som AFFC skickar och beskrivningar till dessa kommer att läggas ut på hemsidan under veckan.
Medlemsutskick. Ett medlemsutskick skall utgå 4 gånger per år. Anja utarbetar detta.
Gåvokort. Gåvokort skall publiceras mer aktivt.


Gambia
Det har nu gått dryga halvåret med uteblivna löner för statligt anställda i Gambia. World Bank har utlovat att bistå med 60 milj. dollar och EU med 225 milj. euro för skulder och löneutbetalningar. Om allt betalas ut återstår att se.
Dock tros dessa pengar ej räcka till utveckling av nya inkomstbringande företag. Vid frågan om huruvida behovet av fortsatta insatser behövs, svarar Nfamara att behovet är ännu större än tidigare pga av den situation som uppstått. Inom 3 månade väntas åter en övergripande matkris i landet. Skörden förra säsongen vår mycket god. Dock såldes det mesta av riset av befolkningen för att bekosta resan till Senegal då flykten av rädsla för inbördeskrig var överhängande. Kina har dock sagt att de troligen kommer att bistå Gambia med ris.
AFFC Ung. Förfrågan har skickats till Aspeboda församlingsråd om vi kan nyttja lokaler gratis för att samla AFFC ung en gång i månaden. Ronja Lindgren med flera är framtiden i vårt arbete, och behöver all uppmuntran. Ambition och engagemang finns, och det behöver vi omhänderta på allra bästa sätt. Maggi erbjuder sitt stöd till AFFC Ung, liksom Marie. Och kanske flera vill? Kanske också ungdomsgrupper kan bildas på andra ställen landet.

Sist men inte alls minst, ett stort tack till alla medarbetare som möjliggör detta och som med sin medverkan hjälper AFFC att bibehålla fokus på det arbete som bedrivs. Medlemmar som också nu kan vara delaktiga i skörden av de frön vi sått, god vattenförsörjning i två byar, möjlighet för förskolebarn att gå till förskolan och kvinnorna öka inkomsten i sykooperativet. Fadderbarnsfamiljerna ges möjlighet till ett tryggare liv, och hälsoarbetet har tagit ett stort kliv.

Med tack från AFFC styrelse hälsar Marie.

 

Doktor Ebrima Bah Doktor Ebrima Bah

Hänt på sistone   (Publicerat 2017-05-15)

Förråd. Efter förhandling med kyrkorådet har ett skriftligt avtal upprättats att vi åter får tillgång att sortera kläder i kyrkans lokal. Vi letar dock fortfarande efter en större plats som vi kan använda och även förvara lådor i. Dock har vi en lösning temporärt.

Event. 21/5 har vi bildvisning med musik och sång. Lotteri och fika. Tyvärr debiteras vi 700 kr av kyrkan för lokalhyra vilket minskar nettointäkten.
Med vår förenings präst Maggi planerar vi en större kyrkokonsert i höst. Kontakt med musiker sker för vidare planering. Vi har nu ett bra bildmaterial att visa. Vill ni ta del av detta med besök av oss hör gärna av er. Kanske kan konsert ordnas på annat håll i landet samtidigt?
Vi planerar också en större loppis med tilltugg.

Odling. Vi kommer att diskutera kvinnokooperativet i Sankandis staket. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv. Vi har haft ett möte och kommer under nästa vecka att presentera en mer strukturerad bild av vad som behövs till våra byar.

Hälsa. Ett nära samarbete med dr. Bah har upprättats. Han delger oss sin rapport från sina besök i byarna. Vi delger er rapporten i sin helhet här. Kebba och dr. Bah anser att hälsoprojekten vi startat är ett unikt koncept, där hälsoarbete, friskvård och undervisning varvas. De föreslår att vi registrerar oss under hälsodepartementet, då de styrker vårt arbete och kan underlätta ev. hinder i fortsättningen Beslut tas på styrelsemötet.
Vi diskuterar användningen av maskmedicin och han föreslår en kontinuerlig avmaskning. Ett program där fotvård och användandet av skor tillsammans med medicinering kommer att upprättas.

På återhörande efter styrelsemötet på söndag!

Marie


Dr Bahs rapport
Först i översättning, därefter originalet:


Rapport om klinisk besök i Manduar och Sankandi, Kiang West, Lower River Region, Gambia.
Jag genomförde ett kliniskt besök i ovannämnda samhällen/byar idag i samarbete med AFFC med sikte på att granska hälsotillståndet hos de listade patienter som redan setts och bedömts av Marie Boberg och några av hennes kollegor inklusive volontärer i AFFC. Syftet med besöket var också avsett att titta på de mest brådskande fallen som förmodligen behövde den mest akuta uppmärksamheten när det gäller behandling eller ytterligare hänvisningar, eller eventuellt ytterligare specialistvård och uppmärksamhet.
Det var också viktigt med besöket att utvärdera hälsovårdsrummet i Manduar och ta reda på vilka saker som behövs där samt identifiera eller titta på möjligheter att sätta upp ett liknande rum för hälsovård för Sankandi och metoderna för att säkerställa ett viktigt samarbete och partnerskap med Hälsovårdsministeriet, inklusive regiondirektoratet i Mansa Konko. (Regionhuvudstaden)
Aktiviteter under besöket
Jag åtföljdes under besöket av Kebba Ndow Darboe, samordnaren för AFFC i Gambia och assisterad av Mari Kutah (volontär i Manduar) och Alagie Ceesay (volontär i Sankandi).
I Manduar bedömdes totalt sjutton (17) patienter och behandlades för olika hälsotillstånd, inklusive högt blodtryck, hudsjukdom, maskinfektion, anemi , inflammatorisk inflammatorisk sjukdom och viktigast, flera fall av astma eller respiratoriska infektioner. Ingen patient identifierades för vidare hänvisning till andra hälsofaciliteter i de större Banjulområdena, även om vi inte kunde möta de mest kritiska fallen som listades av Marie Boberg på grund av att de var bortresta med sin familj.
I Sankandi var det ett helt annat scenario och bild eftersom det var en väldigt stor uppkomst av patienterna när vi bedömde och behandlade totalt trettiofem (35) patienter. Av dessa trettiofem patienter behandlade i Sankandi har 6 identifierats för ytterligare granskning och behandling i Serrekunda på grund av deras allvarliga karaktär, inklusive en patient med schizofreni (psykisk sjukdom).
Till skillnad från Manduar har majoriteten av de fall som ses och behandlats i Sankandi huvudsakligen infektioner i luftvägarna, hypertoni, inflammatorisk inflammatorisk sjukdom, anemi, septiska sår på kropp och ben, inklusive skador såväl som lymfom och eventuell Sicklecellanemi .
Det var sant att alla patienter i båda samhällena behandlades på ett adekvat sätt med det läkemedelslager vi tog med och jag förväntar mig mycket förbättring i nästan alla behandlade fall utom för de få som behöver hänvisas och granskas om två veckor.
Alla patienter fick hälsosamtal individuellt med särskild hänvisning till deras medicinska tillstånd, särskilt de med astma som rådde att se till att de alltid har mediciner med dem och att gå till närmaste hälsofaciliteter så snart som möjligt.


Hälsorum
Manduar:
Hälsovårdsrummet i Manduar inspekterades efter avslutad klinik där. Jag noterade att det inte var särskilt rent och ordnat ordentligt inför för mitt besök då det var väldigt dammigt och papperskorgar inte tömda ett tag. Det fanns mycket damm på olika bord och lådor som innehöll förbandsmaterial. Jag noterade också att det inte fanns tillräckliga förvaringsutrymmen för utrustning och förbandsmaterial.
Också betydelsefull var det faktum att blodtrycksmaskinen var defekt och det finns ingen termometer. Jag skulle vilja att städningen städas dagligen, inklusive tömning av lagerplatser. Korrekt förvaring måste sättas in för att undvika för mycket damm på material och utrustning, särskilt med tanke på grusvägen i närheten.

Sankandi:
Jag vill betona att Sankandi är i en mycket mer missgynnad situation på grund av det faktum att det inte finns någon liknande anläggning och det var en större variation än tom. Manduar. Det är av den anledningen att jag gick runt med Kebba och Alagie och några andra berörda personer för att identifiera en plats som skulle vara lämplig för ett hälsovårdsrum/-anläggning. Jag rekommenderade att rummet/anläggningen ska vara tillräckligt stor för att vara indelad i två så att det inre kan användas för både lagring av utrustning och omklädning/tillsyn av patienterna i form av blodtryckskontroll. Denna möjlighet skulle också vara användbar för framtida besök, inklusive av andra specialisthälsovårdare, t.ex. tandläkare etc.
Jag skulle på liknande sätt vilja att er (AFFCs) roll och stöd till samhällen Kiang Manduar och Sankandi formellt erkänns av Gambias regering genom att ha ett samförståndsavtal med dem och det skulle på lång sikt säkerställa att er utvecklingsverksamhet i Gambia erkänns av Gambias regering.
Patienternas organisation och utfall var mer imponerande i Sankandi än i Manduar, och jag har observerat att Alagie har en stor potential om han får hjälp till vidareutbildning, och även Mari Kutah.

Slutsats:
Det är min uppfattning att besöket var värdefullt och jag hoppas att det ska vara möjligt att arrangera framtida besök i byarna Manduar och Sankandi, kanske i samband med att AFFC är på besök i Gambia. Jag tror också att de behandlingar som ges till patienten var framgångsrika, eftersom vi sparade mycket tid och energi jämfört med att transportera patienter till större Banjul-området för behandling.
Jag hoppas också att detta besök var början på ett meningsfullt samarbete mellan min klinik och AFFC, i förbättringen av liv och välbefinnande hos folket i både Manduar och Sankandi, vilket jag ser fram emot, att ytterligare förstärka våra band.
Jag önskar att använda detta tillfälle för att uppriktigt tacka Kebba Ndow Darboe genom dig för att vara en klippa bakom mig för att genomföra detta besök och förstås med all uppmuntran och stöd från er själva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsorapporten i original

DATE: 20th APRIL 2017

REPORT ON CLINICAL VISIT TO KIANG MANDUAR AND SANKANDI, LOWER RIVER REGION, THE GAMBIA.

I conducted a clinical visit to the above named communities / villages today in collaboration with AFFC with a view of reviewing the health condition of the listed patients already seen and assessed by Marie Boberg and some of her colleagues including Volunteers in AFFC. The aim of the visit was also meant to look at the most urgent cases that probably needed the most urgent attention in terms of treatment or further referrals albeit further specialist care and attention.

Importantly also the visit was also meant to assess the health room in Manduar and take stock of things needed for the place as well as identify or look at possibilities for putting up a health room for Sankandi and the modalities for ensuring crucial collaboration and partnership with the Ministry of Health and Social Welfare including the Regional Health Directorate in Mansa Konko.

ACTIVITIES DURING THE VISIT.
I was accompanied during the visit by Kebba Ndow Darboe, the coordinator for AFFC in the Gambia and assisted by Mari (Manduar Volunteer) and Alagie (Sankandi Volunteer).


In Kiang Manduar, a total of seventeen (17) Patients were assessed and treated for various health conditions including Hypertension , skin Disease, worm infection, anaemias , Pelvic inflammatory Disease and most importantly several cases of Asthma or Respiratory Tract Infections. No patient was identified for further referral to other health facilities in the greater Banjul Areas, even though we could not meet the most critical cases listed by Marie Boberg due to the fact that they had travelled with their family.

In Sankandi, it was a completely different scenario and picture as there was a very heavy turnout of patients as we assessed and treated a total of thirty five (35) patients. Out of these thirty five patients treated in Sankandi, 6 have been identified for further review and treatment in Serrekunda due to the serious nature of their conditions including one patient with Schizophrenia (mental illness).

Unlike in Manduar, majority of the cases seen and treated in Sankandi have mainly Respiratory tract infection, hypertension, Pelvic inflammatory Disease, anaemia, septic sores on body and legs including injuries as well as Lymphoma and possible Sickle Cell Disease.

It was true that all the patients in both communities were adequately treated with the stock of medications we took along and I anticipate much improvement in almost all cases treated except for the few that needs referral and review in two weeks time.
All the patients were given Health talks individually with particular reference to their medical conditions especially those with Asthma who were advised about ensuring that they have medications with them at all times and to go to the nearest Health facility as soon as possible.


Health Rooms
MANDUAR:

The health room in Manduar was inspected upon completion of my clinic there. I noted that it was not particularly clean and properly arranged most especially for my visit as it was very dusty and bins were not emptied for a while. There was a lot of dust on various table and boxes containing dressing. I also noted that was not adequate storage facilities for the equipments and dressing materials.


Also significant was the fact that the blood pressure Machine was faulty and there also is no thermometer. I would like the place to be cleaned on a daily basis including the emptying of bins. Proper Storage needs to be put in place to avoid too much dust on the materials and equipments especially given the nature of the gravel road nearby.

SANKANDI:
I wish to state that Sankandi is at a much more disadvantaged situation due to the fact that there exists no similar facility and there was a greater turn out than even Manduar. It is for this reason that I went round with Kebba, and Alagie and a few other concerned persons to identify a site that would be very much suitable for a health room / facility. I recommended that the room / facility should be big enough to be divided into two so that inside can be used for both storage of equipments and dressing / attending to the patients in terms of BP check. This facility would also be useful for future visits including by other specialist health care providers e.g. Dentist etc.


I would similarly like that your (AFFC) role and support to the communities of Kiang Manduar and Sankandi be formally recognized by the Gambia government by having a Memorandum of Understanding with them and this would in the long term ensure that your development activities in the Gambia are recognized by the Government of the Gambia.

The organization and turnout of patients was more impressive in Sankandi than Manduar, and I have observed that Alagie has a great potential if he is assisted with further training albeit with Marie.

CONCLUSION:
It is my opinion that the visit was worthwhile and I hope that it shall be possible to arrange future visits to the communities of Manduar and Sankandi, perhaps when All of you are in the Gambia. I also belief that the treatments given to the patient were successful as we had saved a lot of time and energy in terms of transporting patients to the Greater Banjul area for treatment.
I also hope this visit was the start of meaningful collaboration between my clinic and AFFC, in the improvement the lives and well-being of the people of both communities of Manduar and Sankandi, which I Greatly look forward to further cementing our ties.

I wish to use this medium to sincerely thank Mr. Kebba Ndow Darboe, through you for being a rock behind me in facilitating this visit of course with all the encouragement and support from yourselves.

Dr. Bahs mottagning i Dippakunda Dr. Bahs mottagning i Dippakunda

Hänt på senaste tiden   (Publicerat 2017-04-26)

Hälsa: Dr. Bah har tillsammans med Kebba besökt båda byarna. Han hade 50 läkarbesök i enlighet med den lista AFFC gjorde. Några av de listade fanns ej hemma och några andra tillkom. Fem av dessa behövde ytterligare vård på kliniken. Kebba ansvarar för att detta verkställs. Dr. Bah hälsade vid ett telefonsamtal med Marie att han såg vidden av hälsoproblemen, särskilt i Sankandi, precis som AFFC tidigare påtalat.
Vi kommer att utvärdera och diskutera huruvida AFFC skall fortsätta vara involverade i hälsoarbetet. Kostnaden för varje patient hamnade på ca.60 kr, vilket ät betydligt mindre än vad det skulle kostat att transportera alla till kliniken. Priset inkluderar Dr. Bahs arvode, resan och mediciner.

Fadderbarnen: Rolf jobbar på med sammanställning av dokumentation och bilder. Det kommer er faddrar tillhanda när han är klar. Ni som vill ha era fadderbarnsgåvor som skickas i container fotade vid överlämnandet, var vänlig och skriv ett meddelande om detta innan försändelsen går iväg. Då brukar Abdulie eller Kebba kunna ordna detta.

Bildvisning: Påminner er som är intresserade av en Gambiakväll i er närhet. Hör av er! Vi har fina bilder och mycket att berätta. Med fika, lotteri och lite underhållning kan det ge oss både lite extra intäkter och nya medlemmar.

Odling: Vi fortsätter utreda kvinnornas staket till deras nya odlingsmark.
Nfamaras bror konsulterades. Han arbetar under jordbruksdepartementet med lantbruksrådgivning i Gambia. Läs hans rapport här nedanför, den är intressant att ta del av.

På återhörande hälsar Marie.

Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn

Sankandi grönsaksodling – möjligheter och svårigheter
Sankandi är en by i västra Kiang, Lower River Region i Gambia. De kvinnor som i de flesta samhällen i Gambia delar ett stort ansvar i den allmänna dig hålla i familjen. Dessa inkluderar att skaffa mat, kläder, utbildning och hälsovård för familjen, särskilt de unga. Som ett resultat är de flesta av dessa kvinnor sysselsatta året runt i jordbruket. Under regnperioden är kvinnorna huvudsakligen involverade i risproduktion som till stor del bidrar till de krav som basföda för deras respektive familjer och i den torra säsongen dessa kvinnor fortsätter att arbeta hårt i samhällets köksträdgårdar för att odla grönsaker.
De grödor som produceras i trädgården fungerar som kosttillskott i deras dagliga kost. Resten säljs för att ge intäkter som tjänar till att ge andra familjens behov. Den torra säsongen grönsaker produktion är oftast den enda inkomstkällan för de flesta av dessa kvinnliga bönder. Som självförsörjande bönder är flesta är dessa kvinnor beroende av småskalig produktion av grödor för att bidra till det grundläggande behovet för deras respektive familjer.
Grönsaksproduktion 2017
Kvinnorna i Sankandi har ett gemensamt vegetabilisk upplägg där de odlar grödor som lök, tomater, bittertomater, aubergine, kål, okra och andra grönsaker. Denna gemensamma trädgård är alla kvinnor i byn beroende av för sin grönsaksproduktion.
Som allmänna begränsningar inom trädgårdsodling i de flesta samhällen i Gambia, kan nämnas främst dåliga eller saknade stängsel, otillräcklig vattentillgång, brist på material (trädgårdsredskap, utsäde, gödningsmedel och bekämpningsmedel) och skadedjursproblem.
Alla ovanstående markeras vanligtvis bidrar till låg produktivitet, eftersom de inte kan uppnå den optimala potentiella avkastningen av de odlade grödorna.
Problemet
I år 2017, började kvinnorna i byn sin produktion som vanligt genom plantskolning. Men när grödan var i sina permanenta sängar, började de uppleva ett komplex av skadedjursproblem på sina grödor.
De rapporterade att följande skadedjursskador på sina grödor:
    1. Löken ruttnar med början i de vegetativa delarna. Löken avger stickande lukt.
    2. Hämmad tillväxt och torkning av plantorna för de flesta grödor av familjen Solanaceae till följd av Red Spider kvalsterangrepp
    3. Tomater och kål skadade av larver som äter sig in i grödorna.
    4. Andra insekter och sjukdomsproblem.
Dessa skadedjursproblem som nämns i de tre första punkterna har i vissa fall lett till 100 procent förlust för vissa jordbrukare som inte kunnat skörda en enda gröda.
Rekommendationer
- Eftersom de flesta av dessa bönder saknar modern teknisk know-how om trädgårdsodling är det grundläggande behovet att det      skapas kunskap inom detta område.
- Bönderna behöver utbildning på grönsaksproduktion med hänsyn till god produktion och metoder för skydd av växterna.
- Bönderna behöver börja tillämpa goda produktionsmetoder.
- Dessa är: Rätt trädgårdgårdshygien, hela tiden, särskilt vid början av säsongen, ta bort växtrester från förra säsonger, start av odlingarna så tidigt som möjligt för att dra fördel av det svala vädret, särskilt för (lök, kål och tomater), se till att ordentlig praxis för skadedjursbegränsning görs så att skador som leder till enorma växtförluster förhindras.
- Det kommer att vara bra att förse dem med ingångsmaterial (utsäde och gödningsmedel och vissa bekämpningsmedel) och trädgårdsredskap som behövs för att stödja en god produktion som kommer att ge hög avkastning.
- Utbildning krävs i produktionen av ekologisk kompostering att stödja grödornas tillväxt och minimera användningen av oorganiska gödselmedel och botaniska lösningar som förberedelse för en säker och mycket skonsam skadedjursbekämpning som begränsar de potentiellt skadliga effekterna av oorganiska gödselmedel och bekämpningsmedel.


Översättning av rapport från Lamin S. Darboe, Plant Protection Officer, Plant Protection Services, Department of Agriculture, Yundum Agricultural Station, The Gambia.

Rapport från resan mm.   (2017-04-18)

Ekonomi
Trogna medlemmar lämnar återkommande bidrag varje månad. Penninggåvor har också inkommit från medlemmar som sålt saker. Kyrkkaffet på påskdagen inbringade med fika, smörgåsar och kaffebröd, lotterier och försäljning ca 3000 kr. Vi tackar alla medarbetare som ställde upp den dagen! Liksom de gäster som bidrog till inkomsten.
Stick- och Syvarv. Ett möte med sydamerna kommer att ske efter nästa vecka. Då strukturerar vi upp gällande mönster och beskrivningar samt listar vad som är aktuellt att tillverka. Meddelas på hemsidan och Facebook.
Fadderverksamheten
Under besöket i Gambia har fadderbarnen besöks. Dokumentation ligger hos Rolf och förmedlas till faddrar då Rolf bearbetat uppgifterna och fått alla bilder. Vi inväntar också saknade uppgifter från en del barn vars föräldrar inte var hemma. Ett par nya faddrar har anmält sitt intresse.
En fadder bidrog med 800 kr till höns. Det inhandlades för dessa 10 st höns och foder, ett bra tillskott i försörjningen.


Manduar
Förskolan
Ett möte hölls med personalen på skolan. Förskolan är nu ett annex till grundskolan i Manduar, vilket är ett brukligt förfarande i Gambia. Det innebär att rektorn är ansvarig för förskolans skötsel. Det omtalade staketprojektet står under bearbetning med stenar i nederkant så att djuren inte skall ta sig in. Dock var staketentreprenören på sorgevisit då fadern dött.
Vi inväntar reparationen innan vi bidrar med lekredskap från Aspeboda skolas insamling och trädpengar från gåvor vid en begravning.
Hälsa
Mari Kutah har noggrant fört bok över sina besök. Hon är en ensam mor på 21 år med tre barn. En sjuk mamma och en make som (kanske) tagit sig till Italien via havet och inte hörs av. Hon ersätts med 100 kr i månaden för sina rapporter, och är en mycket ambitiös kvinna som har pondus och älskar sitt arbete med hälsovård. Hon har nu lärt sig att göra bra bedömningar vilka som behöver skickas till läkare. Hon hade samlat ihop 43 st med dåliga tänder och tandvärk. Ett tandläkarbesök kostar med transport och behandling 100 kr.
Kebba påtalade att ger vi dem möjligheten till detta får de också dra ut onda tänder. Tydligen hade några inte vågat sig på det vid förra tandläkarbesöket. Dr. Bah kommer på torsdag att besöka byn för att bedöma och eventuellt behandla de patienter som listades för läkarkonsultation vid hälsoarbetet under vårt besök. Av de 15o besök Marie och AFFC hade är 25 listade. Dr. Bah besöker också Sankandi i samma ärende. Hans arvode kommer att hamna på ca 2000 kr. med besök och behandling av 50 patienter. Några kommer att remitteras vidare genom dr. Bahs försorg till ögon- och öronklinik.
Vattnet
Vattnet ses till och underhålls av en vattenkommitte. Dock tas spillvattnet fortfarande inte tillvara och skydd behövs runt tapparna så att korna inte stångar sönder dem.
Kvinnokooperativet
En ung skräddare från grannbyn hälsade på i Manduar och fick prova symaskinen. Han arbetar nu i sykooperativet. Har lärt ett par kvinnor till att sy och skräddaren kan klippa till kläder efter mönster. Han gör ett alldeles utmärkt arbete. Då han syr en klänning och säljer för 60 kr får kvinnorna 20 kr av honom. Det finns nu fem fungerande symaskiner i Manduar. Skräddaren syr helst på den svenska maskinen vi skickat. Kvinnorna tillverkar också mycket vackra batiktyger. Dom är verkligen duktiga på detta. De uttrycker en önskan om tyger och lakan från oss då det tillverkas fina kläder åt vuxna och barn av detta.
Övrigt
I Manduar har under året fötts 19 barn, alla vid liv. De flesta är förlösta i hemmen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar har fått fart på kvinnokooperativet, Mari klarar av hälsoarbetet, vattnet sköts av vattenkommitten och skolan av rektorn. Fadderbarnen uttrycker stor tacksamhet för det stöd de får. Vi har under våra år i Manduar kommit kanske så nära vi kan till att de skall få ett bättre liv. Dock är våra besök fortfarande av stor vikt för att upprätthålla det vi uppnått.


Sankandi.
Hälsa
Hälsoproblemen är fortfarande större här än i Manduar pga. av längre avstånd till kliniken. Alagie, byns volontärarbetare inom hälsovård är mycket ambitiös och kunnig. Även Sankandi får besök av dr. Bah på torsdag. Alagie ersätts också han med 100 kr i månaden för sin månadsrapport till AFFC. Barnmorskorna var mycket tacksamma för bårarna vi skickat dem, de har varit till stor nytta. Dock är transporterna av de kvinnor som ska förlösas på klinik dyra, kostar 100 kr. Så den sker oftast med åsnekärra vilket tar lång tid, är ett bekymmer nattetid och smärtsamt för kvinnan.
Ca. 30 pojkar mellan 3 och 12 år var tillbaka från en tre veckor lång omskärelseperiod i bushen. De var nästan alla i behov av antibiotika sa Alagie.
Kebba skall tillsammans med dr. Bah se om vi kan få till ett hälsorum i byn.
Pojken Landing med de svåra utslagen behandlades under vårt besök av dr. Bah. Resultatet var häpnadsväckande bra. Pojken kan leka och har fått energi och hopp tillbaka.
Brunnar
Sex brunnar är åtgärdade. Vi konstaterar att arbetet är mycket välgjort och byn är oändligt tacksam och glad för vår insats. De gick tidigare upp kl tre på natten för att vara säkra på att få vatten innan det tog slut, nu är tillgången god. Kostnaden hittills cirka 27.000 kr för detta projekt som kommer att förse byn med gott om vatten till odlingarna under lång tid i framtiden.
Kvinnokooperativet. Nästa symaskin som skickas kommer att hamna i Sankandi. De vill starta med batik och önskar sig också tyger att sy av. De uppskattade broderikiten mycket, de broderade små väskor.
Övrigt
I Sankandi återstår att stötta kvinnokooperativet. Se över huruvida vi skall stötta med staket till den kooperativa odlingslotten. Liksom utöka fadderbarnsverksamheten i byn.
Samarbetet har nu stärkts med dr. Bah. Han är en mycket kunnig läkare både inom tropisk och västerländsk medicin. Han är också kunnig i de olika stamspråken.
En undervisningsplan för byarna diskuterade med Bah. Han uppskattar om vi kan förmedla den i byarna. Den innefattar fotvård, som förebygger parasitangrepp, egenvård för att motverka hypertoni, tandhälsa, hygien, vikten av att se om sina sår och vikten av vätska. Dr. Bah poängterar att ökat vätskeintag lindrar eller botar många av de hälsoproblem som finns i Västafrika.
Container
Troligen kommer nästa container att gå i september. Vi skall begränsa antalet sändningar till två per år. Och ber att bidragen skickas till Marie Boberg under en period 15 augusti till 15 september då vi har mycket begränsat förrådsutrymme nu. Då kan vi fokusera på packning.
Aktiviteter
Vi kommer att ha en medlemskväll i Aspeboda i slutet av maj. Det finns möjligheter att ordna liknande event på andra håll i Sverige och då vi kan bidra med bildvisning och information.
Gåvokort
Vi skall minimera gåvokortsalternativen till två alternativ. Läkar- och tandläkarbesök och inköp av fröer.
Pris för att skicka lådor
En banankartong med fadderbarnsgåvor, ca 50 liter, kostar 200 kr att skicka.

En odlingskunnig kommer att besöka Sankandi för att bistå med råd till den misslyckade lökskörden.
CFG i Gambia kommer att få rapport från AFFC möte angående spillvattnet, att skicka patienter till tandläkare oftare samt kalkyl för staketet i Sankandi.
Styrelsen beslutar att AFFC inte kan stötta privata affärsidéer ekonomiskt, såsom Kebbas odlingsprojekt. Där får andra vägar hittas.
Nästa styrelsemöte hålls i slutet av maj.

Rapport från CFG för februari-mars 2017   (2017-03-08)

INTRODUCTION:
This month’s report examines some of the progress of the project in our intervention areas. It is also a follow up to issues highlighted in our last report.

ANNA’s DEPARTURE
Our intern Anna Fortmann has left The Gambia for Germany Monday morning. Her departure preceded a 6 months internship with the foundation. Anna has been a great addition to our team and has worked very hard in the areas of health and sponsor relations, especially overseeing the treatment of Landing, the little with skin disease. Humble and always smiling, Anna has immensely contributed to strengthening our values and image throughout her stay with us. She had travelled to both Manduar and Sankandi assisting with various projects there. She had also raised some substantial amount of money to fund poultry and handicraft projects in Sankandi and Manduar respectively.
Shortly before her departure to the airport, CFG held a brief farewell ceremony to extend our sincere gratitude for our input towards our work. CFG Executive Director, Nfamara presented her with a certificate of completion and letter of attestation, which were requirements of her internship with us.
CFG hopes to welcome more interns to work with us in the future as we strive to expand our network, capacity and coverage.

DISTRIBUTION OF CONTAINER BOXES
CFG recently took delivery of container boxes from AFFC in Sweden. The boxes were received by Kebba and stored at his residence for onward distribution to the beneficiaries in the villages.
Kebba last week delivered some of the boxes for Sankandi and Abdoulie for Manduar. As advised by AFFC, health boxes will be kept until AFFC team visit to the villages.

CHICKEN AND TIE AND DYE PROJECTs
Funded with support from Anna’s parents, a chicken startup project was initiated in Sankandi and a tie and dye women empowerment project was also initiated Manduar

HEALTH
Both Alagie and Marie Kuta have been contacted during Abdoulie’s visit to the villages. There has been significant progress in the health area as they have both treated women, men and children with light wounds and injuries and serious cases were referred to MRC for further investigation and medical attention.

CONSTRUCTION WORKS AT PRESCHOOL
Following recommendations by AFFC to improve the strength of the preschool wall, CFG has received a helping hand for the refurbishment of the fence and some parts of the veranda.
As AFFC suggested, the foundation of the fence was adjusted with 3 course bricks and mixed with concrete cement and gravel to solidify the fence against invasion by domestic animals and lasting durability of the walls.
The work is in progress and it hoped to be completed in the next few days.
-------------------------------------------------------------
Översättning:
Introduktion:
Denna månads rapport undersöks en del av utvecklingen av projektet i vår insatsområden. Det är också en uppföljning av frågor som lyftes fram i vår senaste rapport.
Annas avresa.
Vår praktikant Anna Fortmann har lämnat Gambia för Tyskland måndag morgon. Hon reste efter en 6 månaders praktik hos föreningen. Anna har varit ett bra komplement till vårt team och har arbetat mycket hårt när det gäller relationerna hälsa och fadderrelationer, särskilt övervakat behandlingen av Landing, den lilla killen med en hudsjukdom. Ödmjuk och alltid leende, har Anna bidragit oerhört till att stärka våra värderingar och image under sin vistelse hos oss. Hon hade rest till både Manduar och Sankandi bistå med olika projekt där. Hon har också införskaffat en summa pengar för att finansiera fjäderfä- och hantverksprojekt i respektive Sankandi och Manduar.
Strax före sin avresa till flygplatsen, höll CFG en kort avskedsceremoni att visa vår uppriktiga tacksamhet för hennes bidrag till vårt arbete. CFG verkställande direktör Nfamara presenterade henne med ett intyg om praktikens fullgörande och brev med bestyrkande, som var kraven på sin praktik hos oss.
CFG hoppas att välkomna fler praktikanter att arbeta med oss i framtiden då vi strävar efter att utöka vårt nätverk, kapacitet och täckning.
Distribution av lådor och boxar
CFG mottog nyligen leverans av containerlådor från AFFC i Sverige. Lådorna mottogs av Kebba och lagras i hans bostad för vidare distribution till mottagarna i byarna.
Kebba förra veckan levererade några av lådorna till Sankandi och Abdoulie till Manduar. Som önskat av AFFC kommer hälsolådor lämnas orörda tills AFFC-teamets besök i byarna.
Kyckling- och knytbatikprojekt
Med ekonomiskt stöd från Annas föräldrar, blev en kycklingprojekt startat i Sankandi och en knytbatikprojekt inleddes också i Manduar.
Hälsa
Både Alagie och Marie Kuta har kontaktats under Abdoulies besök till byarna. Det har skett betydande framsteg inom hälsoområdet eftersom de har både behandlat kvinnor, män och barn med lätta sår och skador. Allvarliga ärenden hänsköts till MRC för vidare utredning och läkarvård.
Byggnadsarbete i förskolan
Efter rekommendationer från AFFC att förbättra styrkan i förskolans staket har CFG fått en hjälpande hand för renovering av staketet och vissa delar av verandan.
Som AFFC föreslog, lades grunden till stängslet grundas med ett par varv betongblock satta i betong med och grus för att stabilisera stängslet mot marken och intrång av tamdjur och lång hållbarhet.
Arbetet pågår och kommer förhoppningsvis att slutföras under de närmaste dagarna.

Hejsan, rapport från senaste styrelsemötet och information från CFG.   (2017-02-22)

Fadderbarn: Antal fadderbarn i Manduar är för närvarande 42 st varav ett barn saknar fadder. I Sankandi har vi 11 st, 12 saknar fadder. En fadder har bidragit med startkapital till en liten hönsfarm vilket är en klok investering för familjens försörjningsmöjlighet. Landing, pojken med utslag står fortfarande under läkarkontroll AFFC poängterar ännu en gång hur värdefull insatsen som fadder är. Ger barnet en möjlighet till utbildning som är grunden för en bättre framtid. Utbildningen kan vara av teoretisk art liksom utbildning inom jordbruk eller hantverk.
Manduar: Skolan är sedan ett år överlämnad till skolministeriet, och det innebär att rektorn i byn bär ansvaret. Vi har fått bilder på att golven repareras och rapport om att staketet skall förbättras. Nfamara som är kontaktperson har besökt byn två helger och haft möte med kvinnokooperativet om huruvida de kan utveckla batiktillverkningen. Vattnet tycks fungera utan problem, varje familj bidrar med en liten summa pengar till ett reparationskonto för vattnet vilket byns vattenkommitté ansvarar för.
Sankandi: Brunnsarbetet fortskrider, se bilderna till höger. AFFC har hittills skickat 16.000 kr kr till det. Brunnarna fördjupas, hål och sprickor åtgärdas och en sarg gjuts upp som skydd för barn och djur. Kebba leder arbetet föredömligt. Byn har liksom Manduar en vattenkommitté. Alagie, volontärsjukvårdaren i byn, efterfrågar sjukvårdsmaterial, vilket är skickat med senaste containern.
container. Sista lasten har anlänt och vissa lådor distribuerats. Containermannen säger att fraktpriset kommer att höjas något. Pris för en banankartong kommer att för faddrar att ligga kvar på 200 kr. Aspeboda syförening har lämnat ett bidrag till containerfrakten efter att vår församlingspräst Maggie, som tillika håller i babypaketen, talat för dem vårt behov om pengar. Samtidigt vill vi rikta ett varmt tack till alla övriga givare som bidragit till fraktkostnaderna.
Aktiviteter: Påskdagen har AFFC förmånen att få servera kyrkkaffe och ha lotteri och försäljning. Då det är kyrkans stora högtidsdag ser vi fram emot en välbesökt kaffestund i församlingshemmet.
Förfrågan till Peace and Love om funktionärssysslor skall skickas.
Tips på flera inkomstbringande aktiviteter på flera håll i landet är värdefulla inkomstmöjligheter.
Citygrosskvitton gav en inkomst på 1884 kr. Fortsätt samla!
Sy- och stickvarven: Mössor har sålts och gett en fin slant till sjukvårdskontot i Sankandi. Paket med sytt och stickat har kommit oss tillhanda. Det är dock inte sorterat och uppackat än, men det kommer att ske närmaste tiden.
Resa: 21 mars reser ett sällskap till Gambia. Vi kommer att med foto och text allt efter Rolfs önskemål dokumentera fadderbarnen. Stötta arbetet i kvinnokooperativen. Fortsätta utbildning inom hälsovård och vara behjälpliga i hälsoarbetet. Våra unga praktikanter kommer att arbeta med odling och djurhållning under Kebbas ledning. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by, om hälsa och ork medger det.
Övrigt: AFFC beslutade att bekosta en skräddare som utbildar kvinnorna i Sankandi under en begränsad tid. Inbjudan till årsmöte kommer inom kort. Aspiranter som vill ägna tid till värdefullt styrelsearbete sökes!

AFFC vill rikta ett varmat tack till alla medarbetare som bidrar till att verksamheten kan fortsätta, som möjliggör att byarna fått vatten, möjlighet till att utöka odlingarna och drift av förskolan. Sist men inte minst, startkapital till sjukvården i Sankandi och den viktiga fadderbarnsverksamheten.
Som representant för AFFC vill jag till styrelsen tacka för att ni i med- och motgång håller fast vid den väg vi tror på och är övertygade om leder till ett liv i hopp och glädje för våra byar Manduar och Sankandi.

Marie.

De blir en resa i alla fall!  (Publicerat 2017-02-19)
Den förra resan blev som bekant inställd, av kända skäl. Nu är emellertid läget i Gambia stabiliserat, det är nog bättre än på många många år. Så nu har vi bokat ny resa, vi flyger från Arlanda 21 mars. Besök i båda byarna planeras förstås. Vi blir fyra eller fem som åker.

Marie

Ving ställde in resan som skulle gått tisdag 24/1. Samtidigt tar man hem dem som skulle åkt hem på tisdag med ett extraflyg i morgon fredag.
Allt på grund av en makthungrig och hänsynslös diktator, ex-presidenten Yahya Jammeh.
Den nye presidenten, Adama Barrow, svors in i dag, 19/1, på Gambias ambassad i Dakar, Senegal. Vi önskar och tror att det är startskottet för en ny och lyckligare tid för alla gambianer.
På bilden ses den nye presidenten Adama Barrow vid ceremonin.
Vi återkommer om huruvida vi kan resa senare.

Marie

Hänt i veckan  (2017-01-16)

Gambia: Det politiska läget i Gambia är spänt inför installation av ny president. Information finns att läsa på bland annat BBC News. Många lämnar Banjul och beger sig till landsbygden eller Senegal. Efter 18 Januari ser vi hur läget är, då den nye presidenten Adama Barrow (bilden) skall tillträda.

Resa: Vi är sex personer som köpt biljetter och avser att resa 24/1. Dock är det mycket osäkert i dag huruvida vi kommer iväg eller inte. Vinresor följer UD:s rekommendationer och de har ännu inte gått in med avrådan. Det sker inte i förebyggande syfte utan endast då konflikt uppstår i landet. Flygplatsen kan komma att stängas och internet och telefontrafik brytas, men detta är i dagens läge endast spekulationer. Följ nyheterna! Vår resa är alltså beroende på dessa faktorer. Kommer vi iväg tillbringar vi 4 dygn i Manduar och 4 dygn i Sankandi. Studenterna kommer att introduceras i jordbruk och odling, tonvikt läggs vid dokumentation i foto och skrift liksom fortsatt hälsoarbete. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv: Gogo, representant för Syvarvet och Carol, representant för Stickvarvet har kontaktats. Insamling av stickat och sytt har två sidor vilken diskuterats länge. Behovet av kläder och annat vi tillverkar är oändligt i byarna. Det ger också en meningsfull syssla åt alla flitiga händer här hemma. Det är dock fortfarande svårhanterligt då vårt lilla förrådsutrymme rymmer lådor men för trångt att användas till sortering och packning. Elin har heller inget förråd. Kostnaden för att skicka kläderna till Gambia hamnar på minst 20.000kr per år om vi skickar två sändningar. Frågor som uppkommer är, kan pengarna användas på bättre sätt? Orkar vi i Aspebodagänget med att hantera detta då utrymmet är begränsat? Vi ber er flitiga medarbetare att tillsvidare förvara era alster hemma, så kommer vi att fundera vidare och återkomma. Väljer ni att tills vidare stötta andra insamlingar ser vi det som lika värdefullt. Vi önskar att ni har tålamod att invänta besked från oss. Vi jobbar på att hitta en lösning.

Rapport från CFG
Sankandi
: 8000 kr har skickats till brunnarna. Betongblock har börjat tillverkas. Mannen som skulle starta arbetet har fått resa iväg till sin fars begravning men startar arbetet då han återkommer. Kvinnorna har fem säckar jordnötter och skall tillverka jordnötssmör för försäljning och eget bruk. 35 odlingsbäddar har anlagts för grödor. Symaskinerna är ännu ej i bruk då Kebba inte haft pengar att anställa skräddaren för att utbilda kvinnorna. Alagie har avgett en sjukrapport, 16 st har tandvärk, 5 har magkramper och diverse andra krämpor. Landing, pojken med eksem står under kontinuerlig läkarvård. Hans tillstånd försämras i skov, och behöver fortsatt vård.

Manduar: MRC kliniken är nu stängd, det försvårar behandling av Manduars sjuka. Den öppnas troligen om läget i Gambia blir stabilt. De hänvisas till större sjukhus. Marie Kuta har gett en hälsorapport och hänvisat 28 st till vårdcentralen för högt blodtryck. Och behandlat småkrämpor. Annars har inga svårigheter inrapporterats så det verkar flyta på.
Anna, tyska praktikantens pappas chef har donerat pengar att starta en kycklingfarm, vilket skulle påbörjats då våra jordbrukspraktikanter besöker byn.

Hälsa: AFFC ser sig nödgade att upprätta en policy för de åtaganden vi kan ta på oss inom hälsovård.
1. Utbildning på plats. 2. Skicka det material vi kan bistå med. 3. Stötta barn upp till 18 år med medel till läkarbesök. 4. Akuta sjukdomar hos vuxna såsom exempelvis svår tandvärk eller akut åkomma som kan behandlas kan medel ges . Vi har dock inte möjlighet i dagens läge att bekosta dyrare operationer. AFFC informerar CFG om detta.
Fadderbarnen: Vi har nu faddrar till 53 barn. I mesta möjliga mån ser vi till att barnets sparfond används till kommande utbildning. Alla fadderbarn har också möjlighet att via byombuden ansöka om pengar där för sjukvård eller annat viktigt behov. Drygt 10 fadderbarn i Sankandi väntar på faddrar.

Matkris: En matkris kan komma att uppstå i byarna pga. av läget. Vi återkommer med detta då vi vet mera.

AFFC och CFG uttrycker oro och beklagar att läget i Gambia, som redan är hårt drabbat av fattigdom, står inför ännu en kris. Vi önskar alla en fredlig lösning nu på onsdag, den 18 januari.
Och önskan om hopp och mod för våra kära vänner i Gambia.

Marie

Hänt i veckan  (2016-12-18)
Hälsa:
Landing, pojken med utslagen, förbättrar sin hälsa. Anna, den tyska volontären, ser till att han får salta bad och sol. Han står fortfarande under behandling av läkaren på ASB kliniken. Han vistas hos sin mamma i Bakau för att Kebba lätttare skall kunna se till honom. Han har nu en fadder, vilket vi är tacksamma för. Kebba meddelar att han inte sett pojken så stark och glad tidigare. Nästa steg får bli att han börjar skolan.
Resa:
Om inga oroligheter uppstår i Gambia pga. av presidentvalet reser Marie, Ros-Marie, undersköterska, Bea och Alicia 17 år, praktikanter inom odling och jordbruk, Ingvar, fotograf samt Olle som har arbetat som lärare och sjunger fint! Fadderbarnen kommer att fotas och besökas, och hälsoarbetet fortsätta. Praktikanterna kommer att arbeta med Anna och Kebba inom djurhållning och odling. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by.
Återkommer med mer detaljer då vi fått ett program från CFG.
Faddrar som har specifika frågor till sin familj kan maila dem till Rolf. (fadder@affc.se)
Container:
Roger, Alex och Bea transporterade ca fyra kubikmeter gods från Aspeboda till containern i Upplands-Väsby, Ann Marie hämtade upp två kubik i Norrköping. Skickat är, klädpaket, 74 flickpaket,70 pojkpaket,60 herrpaket 43 dampaket samt två lådor med blandat, 100 babypaket, en låda handdukar, tre lådor skolväskor, en låda kepsar, fyra lådor lakan, två lådor med skor, sju lådor fullständiga familjepaket, fem lådor med sjukvårdsmaterial och en symaskin. Lasten beräknas vara framme i slutet av januari.
Vi sände iväg sex kubik, men Alieu, containermannen, bjöd oss på två kubik vilket vi är mycket tacksamma för.
Till sist vill jag särskilt förmedla en hälsning från Kebba som meddelar sin glädje över att AFFC kan bistå med Landings läkarbesök.

Marie

Rapport efter gårdagens styrelsemöte.  (2016-12-04)

Fadderverksamheten:
Rolf har god kontroll på barnen och dess familjer. Det är dock kulturkrockar med brevskrivande. De har varken vana eller vetskap om vad faddrarna här hemma är intresserade av att veta. Vi har skrivit hjälpfrågor tidigare till Gambia, och skall göra det återigen för att hjälpa dem och förtydliga. Vi kommer också att åter understryka att om det finns behov av något för barnet har vi ett specifikt konto avsatt av er fadderpeng för detta. Kaba ansvarar tillsammans med Mama för fadderverksamheten i Gambia, och kan efter förfrågan från familjen skicka det vidare till Rolf. Vi ber Kaba se över kontakten och informationen i byn, så att kedjan fungerar bättre i sin helhet.
Kommer brev med önskemål om saker för deras livsuppehälle finns alltså pengar i ert fadderkonto avsatt för detta. som ni redan vet. Finn frågor, tveka inte att höra av er!
Aktiviteter: 
Sågmyra gav en inkomst på dryga 2000 kr vilket vi tackar för. Det var inte välbesökt, men gästerna som var där gav ett fint tillskott till kassan. Vi kan notera att redan befintliga event, såsom etablerade kyrksammankomster och liknande drar mer folk då det redan är inarbetat. Vi kommer att ansöka om deltagande i kyrkkaffe i Aspeboda. En erbjudan om besök med bilder och berättande kommer också att distribueras till olika församlingar.
Gåvor:
Vi erhåller penninggåvor från godhjärtade och givmilda medlemmar. Det är en bärande och otroligt värdefull insats. Aspeboda syförening bidrog med 3000 kr av sin årliga auktionsinkomst.
CFG:
För att underlätta deras dokumentation skall vi stötta med kamera och fungerande dator. Vi kommer också att i de lådor med nyare kläder de får till försäljning för deras utgifter lägga i en packsedel så att vi kan följa upp vad som ger dem bäst inkomst.
Manduar:
Vi har ingen ny rapport därifrån, så vi förutsätter att allt fungerar.
Sankandi:
Brunnspengar är skickade 5000 kr i första omgången och nu skickas 10000 kr till.
Sy- och stickvarv:
Vi diskuterar om vi under våren gör ett uppehåll med insamling av stickat, sytt och kläder. Aspebodaförrådet är oerhört begränsat, och Elin har likaså fullt. Vi återkommer om detta via Carol och Gogo som ansvarar för den verksamheten. De har ännu inte informerats om vår diskussion om detta, och de bör få ventilera sina tankar först.
Resa:
Marie med en mamma och två praktikanter har eller hade för avsikt att resa den 24/1 till Gambia. CFG vill diskutera om det är lämpligt med tanke på om oroligheter uppstår pga valresultatet.. Vi återkommer då CFG hört av sig.
Sponsorhuset:
Om du näthandlar via Sponsorhuset utgår en rabatt som delas lika mellan dig som kund och AFFC. Det är mycket enkelt, gå in på sponsorhuset.se så framgår det hur du kan hjälpa oss och samtidigt tjäna en slant själv.
Årsmöte:
Årsmöte sker senast första april . Finns intresse för styrelsearbete är ni varm välkomna att höra av er.
Glöm inte almanackor och gåvobrev!
En ljus advent önskar vi er.
Marie.

Kort information om senaste tiden. (2016-11-23)

Vi hade en eftermiddag med musik, fika, bildvisning och försäljning i Sågmyra, vilket inbringade 2500 kr.
En tysk socionomstuderande kvinna, Anna Fortmann, har startat sin praktikperiod hos CFG i Gambia. Hon har för avsikt att arbeta för AFFC och CFG i 6 månader. CFG handleder hennes arbete.
Landing, pojken med utslagen mår efter senaste rapporten och läkarbesöket inte bra. Han får en antibiotikakur, råd att bada saltbad i havet och vistas i solen. Han har svårt att ha kläder på sig på grund av utslagen. Han är för närvarande i Bakau för att ha närmare till ASB-kliniken. Anna och Kebba tar hand om honom.
Det är torka i Gambia, risskörden är dålig och priset på riset höjs. Flera familjer börjar få det svårt medddelar Kebba, och undernäringen ökar.
Kvinnokooperativet i Manduar har ca. 2000 kr i sin kassa, de arbetar för att starta en liten butik och att försöka köpa en juicepress. De fortsätter med batiken.
Flera är sjuka i bägge byarna, och ett flertal har fått rådet att uppsöka kliniken pga. högt blodtryck.
Containerlasten är framme, och det som ska delas ut nu är på väg till byarna. En del sparas tills AFFC besöker Gambia.
Vi har ett styrelsemöte nästa vecka. Hör av er om ni har några frågor.
En ny containerfrakt beräknas avgå närmaste veckorna.

Kom ihåg att det finns gåvokort och almanackor till julklappar!

Allt gott till er alla!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Nyhetsbrev  2016-11-04

Container:
Vår container beräknas anlända den 9/11 till Banjul. I Norrköping finns ett par kubikmeter packade, liksom i förrådet i Aspeboda. Vi inväntar när Lars Göran Wärn skall skicka , så att det förhoppningsvis kan finnas i Gambia till ett planerat besök i februari 2017. Under senaste packningen fördelade vi familjepakets innehållet på utrymmessparande sätt, separerade skorna och filtar frän kläderna, rullade kläderna till hårda rullar, vilket innebar att vi fick i tre lådor mer, ca. 24 familjepaket i stället för 12 som tidigare. Men det kräver också nogranhet vid utdelningen. Babypaketen skickas som tidigare.
Manduar.
Skolan:
CFG bestämde vid sitt senaste besök i byn att de ska färdigställa det återstående på staket och skolbyggnad. Vi ser fram emot foton på detta.
Hälsa:
Marie Kuta har behandlat mer än 12 kvinnor, män och barn med förband som vi försett henne med. Hon har också rekommenderat fem personer att kontakta MRC för sitt höga blodtryck.
10 personer klagar över tandvärk.
Den handikappade lilla pojkens tillstånd är fortfarande detsamma, och någon större förbättring är nog heller inte att vänta, då läkaren menar att hans skador finns med sedan födsel. Mamman har nu fått en barnvagn i sista lasten vi skickade att köra honom i.
Sankandi.
Hälsa:
Alagie har tagit hand om många småskador. 12 personer är skickade till ASB-kliniken för högt blodtryck. Sex stycken till tandläkaren och pojken med utslag har också besökt läkaren igen. Alagie har sedan vårt hälsoprojekt startade i Sankandi tagit om hand 70 st personer.
Pojken med den svåra svampinfektionens tillstånd förbättras. Han har försetts med näringskoncentrat, salvor och rena kläder. Han har dock inte börjat skolan än.
Flickan som vi bekostade bråckoperationen på är pigg och glad.
Vatten:
Brunnspengarna skickas nu i poster om 5000 kr till Kebba som ansvarar för reparationen av brunnarna i Sankandi. Vi lämnar fortlöpande rapport till er då vi får dem från CFG.
Tandläkarbesök:
De svenska tandläkarna som behandlade 20 patienter från Manduar förra året erbjuder att även i år ge oss behandlingar. Vi får behandling, mat och resa för ca. 50 kr per patient. Vi vet ännu inte hur många dom kan ta emot. Platserna fördelas mellan Sankandi och Manduar.
Vårens resa:
Om allt går som planerat kommer vi att resa ner under slutet av januari eller i februari. Tiden kommer då att fördelas mellan Sankandi och Manduar. Vi fortsätter då på de arbetsområden vi redan bedriver. Vi kommer att bestämma definitivt datum i början av december.
Event:
20 november kommer vi att erbjuda, bilder, musik, fika, lotteri och försäljning av hantverk i Sågmyra församlingshem. Den 27 november är det Julmarknad i Norrköping.
Fadderbarn:
Vi har nu sammanlagt 50 fadderbarn. Barnen besöktes förra veckan av CFG, och fick sina pengar. Det är en långsiktigt värdefull insats, då det hjälper barnen till framtida utbildning, liksom säkerställer att de kan få den sjuk- och hälsovård familjen behöver. Byfonden ökar också, där andra bymedlemmar kan disponera medel för bla. läkar- och tandläkarbesök.
Donationer:
Vi har också förmånen att få penninggåvor från medlemmar som stöttar vår verksamhet. Dessa är mycket värdefulla,och vi vill varmt och innerligt tacka för era generösa gåvor!
Almanackor och Gåvokort:
Här får vi hjälpas åt att sprida och sälja!

Det är ett stort nätverk som finns runt dessa Manduar och Sankandi. Ni är alla en del i detta, och bär det med er i hjärtat då ni stödjer oss med penninggåvor och material.
Jag har en personlig hälsning till er alla kära medarbetare från Kebba och Alagie som ringde mig från Sankandi igår. De skickar sina varmaste tack till er alla, Alagie för sjukvårdsmaterial och Kebba för allt ni gör.

För hopp och glädje i Sankandi och Manduar!

Marie

Hänt sedan sist  (2016-10-07)

Fröer: Jag har fått en hel sändning fröer från Torsångs handelsträdgård. de har också vidtalat Weibulls om AFFC-kontakt. Kommer att kontakta dem på måndag, Förhoppningsvis kan vi få fröer innan dessa skickas åter till Polen , där de annars packas om tills nästa säsong.

Almanackor: Cecilia trycker almanackor med motiv från våra byar. Om vi alla hjälps åt att sälja, kan det ge en fin inkomst. Hör av er så trycker hon undan för undan. Bra tid att sälja dem nu!
Sankandi: Kebba hälsar till er alla från byn. De ser fram emot att starta brunnsarbetet. Det är många sjuka i byn nu som kommer till honom och frågar om hjälp. Han förklarar för mig, då jag frågar hur dom gjort förut, att han har inte vetat och haft kunskapen om hälsa. Nu då han sett mer hur vi arbetar förstår han också att många behöver läkare. Framför allt ömmar han för en familj, de är så fattiga att de ibland inte ar något att på flera dagar. Och modern behöver läkarvård. Så vi har beslutat att göra en riktad insats där, akut hjälpa till med mat och sjukvård. Lyckligtvis har en av döttrarna i familjen fått en fadder nu, så framöver ser det lite ljusare ut.
Kebba har också köpt en säng till Landing, killen med den svåra hudåkomman som vi hjälper. Bilden till höger på Landing där han är tillsammans med Ann-Marie vid tidigare besök på ASB-kliniken.
Manduar: De skall lägga in en växel och åtgärda de punkter vi påpekat runt förskolan. Vi ser fram emot nästa rapport om arbetet.
Container: Ni vet att ni via en länk kan följa båtens resa. Den kommer enligt schemat till Tanger i morron, för omlastning inför sista etappen längs Afrikas västkust till Banjul.
Förråd: Vi arbetar för fullt med att få ordning där nu. Rapport om vad vi har kommer så fort vi är klara
Ungdomssektion: En flicka i AFFC och en flicka i Manduar har startat en ungdomsavdelning. Se hemsidan. Ni som har ungdomar som vill vara delaktiga i den spännande starten hör av er via hemsidan. Ett fint tillfälle att skriva brev på engelska också! Ungdomarna är vår framtid, så i vädjar om fler medlemmar där. Det kostar inget, bara ett intresse. Här i Falun ska vi ordna en barnloppis och barnlotteri. Ronja Lindgren är drivande, stötta henne med fler medlemmar!
Lions: Vi uppmanar er alla att se om ni kan söka pengar från er lokala Lionsavdelning. Har vidtalat Borlängeavdelningen, och de uppmanar oss att från hjärtat skriva ett brev om den hjälpverksamhet vi bedriver.

Vi ser fram emot bra affärer med almanackorna och annat nu i höst, det behövs pengar till hälsovård och containerfrakt.

Allt gott till er alla medarbetare!

Marie.

Hänt nyligen  (2016-09-27)

Fadderverksamheten: Vi har nu 43 fadderbarn i Manduar vilka alla har en fadder. Ett barn har dock flyttat från byn, vilket försvårar kontakten. Rolf ser hur vi går vidare med detta. I Sankandi finns 10 fadderbarn av vilka fem redan hunnit få en en fadder. Vi tackar varmt för era fadderbarnsåtaganden som kommer att ge er glädje och tankar under lång tid framöver. Att notera är att den sparade fadderbarnspengen, gör det mera möjligt för fadderbarnet att fortsätta med gymnasiala studier.
Förskolan: Ann-Marie och Tor Erik noterade att köket inte är färdigställt, vilket innebär att barnen ej får sin lunch där, utan från primary scool. Golvet på toaletten liksom hål i toalettväggen behöver lagas.
Det är fortfarande hål i förskolestängslet.
Styrelsen påpekar detta till CFG. Dock har vi lämnat över förskolan till primaryschool, så ansvaret ligger där.
Hälsan: Flera behöver tandvård. AFFC ber CFG skicka en lista på dessa. Flera barn med navelbråck kunde Ann Marie identifiera. Dock inte i storlek med den opererade flickan. Hon mår mycket bra nu, ärret efter operationen är dock inte det bästa. Vi avvaktar med detta tills vidare.
Vatten: I Manduar fungerar vattnet mycket bra nu då solpanelen flyttats och vinklats korrekt för bättre verkningsgrad. En läckande kran finns, det åligger byns vattenkommitté att reparera.
I Sankandi kan vi nu glädjas åt att brunnspengarna är insamlade. Ett otroligt arbete har ni gjort!
Rolf och Kebba ansvarar för starten av brunnsreparationerna. Vi ber Kebba dokumenta detta fortlöpande så ni kan glädjas med byborna.
Kvinnokoperativet: Ann-Marie fick med sig batiktyger hem som en gåva till AFFC. Vi kommer att fota dem och lägga ut till försäljning på fb-sidan. Det fanns inte något material kvar för kvinnorna att arbeta med. Men det kommer med containern. De har ännu inte fått tillbaka sina förlorade pengar.
I Sankandi planerar Kebba att starta ett liknande kooperativ för kvinnorna.
Container: 4,5 kubik skickade till en kostnad av ca. 11.000 kr. Styrelsen diskuterar hur vi gör fortsättningsvis. AFFC har inte ekonomi för att bekosta fler så stora sändningar. Vi skall också se om vi kan förändra packningen av familjepaketen så att de tar mindre plats. Idéer för att få in pengar till nästa sändning mottages tacksamt.
Sponsorer: Styrelsen skall försöka att finna sponsorer. Ett brev kommer att finnas för de som har kontakter att skicka en förfrågan om sponsorbidrag till.
Event: Det är,magert på den sidan. Verkar väldigt svårt att få till något. Även här tas idéer emot.
Vi får alla arbeta för fler medlemmar, som stärker oss och säkert ger flera möjligheter!
Ungdomsverksamhet: Ett arbete med att starta en ungdomsgrupp pågar. Ronja Lindgren ansvarar för detta i AFFC och har nu kontakt med en flicka, Kaddy i Manduar, storasyster till Lenas flicka Bitankoto.
Reserapport: Ni kommer så småningom att få ta del av Ann-Marie och Tor Eriks reserapport.

Tack alla för allt ni gör! Hör av er för frågor och funderingar.

Marie.

Hänt sen senast  (2016-09-20)

Hej alla medarbetare!
Container: Fyra kubikmeter (minst) skickades i fredag från Faluförrådet till containern i Bromma. Roger, Rolf och två starka flickor skötte om transporten. Innehöll följande:
30 babypaket
70 familjepaket
2väskor till de sjuka pojkarna
3 lådor till sykooperativen
2lådor handdukar och lakan
4 lådor säljkläder
4 lådor verktyg
2 lådor skolmaterial
fadderbarnsgåvor
4 lådor sjukvårdsmaterial
3 lådor till barnmorskorna
och en symaskin
Containern har nu lämnat lastningsplatsen på sin resa till Gambia. Det beräknas ta mellan 4-6 veckor. Ni kommer att kunna följa fartygets position på fb.
Rapport från CFG, Gambia
Skolan: det går 24 barn i förskolan, de har alla en skoluniform. Då en del arbete återstår i köksbyggnaden får de mat från primaryscool. Läraren Buba arbetar utan lön. Undervisningen bedrivs nu i det stora rummet där sykooperativet varit, för att Buba inte skall behöva gå emellan klassrummen. Sykooperativet är i de gamla skolsalarna. Golven har lagts om med ny betong, och skall behandlas med dammbindande medel före skolstart. Staketet runt skolan skall förstärkas med block i de hål som djuren kan ta sig in i.
Hälsa: Marie i Manduar och Alagie i Sankandi önskar paracetamol och förband. De ersätts med 100 kr för varje månadsrapport.
Marie har mottagning i hälsorummet en gång i veckan , annars kommer de hem till henne då de vill ha vård.
Kvinnokooperativet: Den nya symaskinen som vi skickade sist fungerar bra, av de gamla kinesiska är det endast en som är ok. De pengar kvinnorna förlorade när banken gick i konkurs var ca. 2000kr. De har varken fått tillbaka sin bankbok eller sina pengar.
De arbetar nu med att träna sig i att tillverka bindor.
Vatten: Pateh från FIOH har skickat ut en man för att se över solpanelen till vattnet, den är nu flyttad dit solen kan nå den bättre och det har gjort att vattnet fungerar mycket bra. För material, resa och arbete har vattenkommittén i byn ersätts han med ca. 900 kr.
Den lilla handikappade pojken i Manduar har nu en fadder, men hans tillstånd förbättras tyvärr inte. han har nu fått barnvagnen vid förra containersändningen, vilket underlättar för hans mamma.
Fadderbarn: Sju nya fadderbarn har utsetts i Sankandi. Sex kvar just nu, plus en kille i Manduar.
Styrelsen kommer att behandla rapporten ovan nästa styrelsemöte.

Vi vill tacka alla för allt tid, allt arbete ni lagt ner. En stor del av era gåvor färdas nu på havet.
Det blir en ny ordningsam start i förrådet i Falun då nu alla lådor försvunnit. Då vi sorterat och inventerat ska ni få rapport av vad som återstår och vad som kan behövas.

Vi kan alla sprida gåvokorten som Cecilia gjort. Det är ett fint tillskott om vi får snurr på dem. En annan värdefull insats är att värva medlemmar! Det stärker vår ryggrad, och ökar vår status.

Tack återigen kära medlemmar och medarbetare, för hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Marie

Hänt på sistone  (2016-09-12)

Container: På fredag kommer vi att leverera ca 3 kubik med lådor till Bromma där Lars Wärn tar emot i sin container. När packlistan är klar kommande torsdag redovisar vi den. Vi har också fått förfrågan av en kvinna i Stocksholm om vi vill ha odlingsredskap, och tackar naturligtvis ja. Ska försöka samordna så vi ses i Stockholm.
Event: Tyvärr får vi ingen konsert av Fredskören. Vi jobbar för att hitta nya inkomstbringande idéer.
Hälsa: Ann-Marie har tillsammans med CFG ombesörjt att läkar- och tandläkarbesök skett. !! st besökte tandläkaren, 8 st fick tänder uttdragna. Den handikappade pojken i Manduar kan inte behandlas, utan skadorna är bestånde sedan födseln konstaterar doktorn på ASB kliniken. Pojken med hudproblem får medicinering. Han bor i Sankandi med sin mormor, mamman i Bakau och fadern i USA sedan 8 år. Ann-Marie har efter att ha rådgjort med läkaren inköpt madrass och lakan, kläder, tvål och hudkrämer. Mamman har fått instruktioner hur pojken skall skötas.
Ett par kvinnor besökte kliniken för ögonproblem.
AFFC betalar läkarbesök och mediciner med ca. 1100 kr. Resan fram och åter till byarna 600 kr, mat 150 kr.
Vi tackar Ann-Marie för ett gott arbete för deras hälsa! Se hennes rapport längre ner.
Brunnspengar: Det ökar så sakteliga! Vi kommer att inom en inte för avlägsen framtid kunna starta brunnsarbetet.
Fadderbarn: Minst fem nya fadderbarn kommer under Kabas och Rolfs ledning att utses i Sankandi.
Vad som behövs. När containersakerna lämnar vårt förråd, kommer vi att sortera allt noggrant och kunna tala om vad som behövs för framtiden. Just nu är det så fullt att det inte går att få in mer där, vilket innebär att lådor måste ut innan vi skaffar oss en ny överblick.
Jag vill återigen rikta ett stort tack till er alla!! Det är så välgjorda saker, vi packar i familje- och babypaket. Liksom alla som lägger ner tid på att sälja saker till förmån för AFFC.
Vad som garanterat hjälper oss framåt, är att få fler medlemmar!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Ann-Marie har träffat Landing, killen med svåra hudbesvär. Hon kom nyss hem från Gambia och här är hennes rapport om honom:
Landing Bolong Ceesay 3/9-16
12-årig pojke med svåra hudbesvär. Kliar och gör ont. Han har haft detta i snart tre år.
Liten för sin ålder och undernärd. Smart kille som talar bra engelska, jag försökte förklara för honom vad doktorn sa och hur han skulle sköta om sina sår för att det skulle läka bra. Och det verkade som han förstod bra.
Båda föräldrarna har haft samma symptom men det hade gått över på dem. Pappan bor i USA sen 8 år. Det började med att fick ett utslag el. fick ont i näsan. När det gått någon dag gick de till MRC (vårdcentralen), och fick behandling mot vattkoppor. Men det hjälpte inte utan det blev värre. Sen har de försökt olika lokala kurer men inget har hjälpt.
Eftersom det kliar mycket och ser obehagligt ut har han inte gått i skolan på länge. Han leker inte med de andra så mycket heller. Han bor just nu med sin mormor, mamman bor i Bakau. Emellanåt bor han i Bakau med sin mamma.
Behandling
Hygienen var väldigt viktig, han ska duscha och tvätta sig noga morgon och kväll. Smörja med salvorna som han fått med sig.
Han bör ha en ny madrass, byta lakan ca. En gång i veckan, och byta kläder ofta.
Behandlingen består av antibiotika och medel mot svampinfektion. Halv tablett av vardera under 30 dagar.
Multivitaminer och salva mot svamp. Bättre kost eftersom han är undernärd.
Han ska försöka undvika jordnötter och lime, det förvärrar eksemet på kroppen.
Han ska också smörja sig, svampsalva på de svåraste partierna och mjukgörande på resten av kroppen. Särskilt under regnsäsongen var det bra med en "lättare" hudkräm , Bamuoil kunde också vara bra om den inte var för oljig.
Läkaren skickade med nutritions"gröt" som man äter direkt ur påsen. Handdukar, lakan, bodylotion, tvål, duschcreme, tandborste, tandkräm och inte minst några leksaker.
Hon sa att det var ganska vanligt med liknande infektioner, och att det eventuellt var kroniskt.
Hon sa också att det var bra om han kunde bada och leka vid havet. Vattnet och sanden skulle hjälpa huden att läka.
Han ska tillbaka den 8/9 för tester tillsammans med en förälder och för att ge mer info till familjen.
När vi kom underfund om att modern bodde i Bakau stämde vi träff med henne och gav henne den info vi hade och hon sa att hon skulle möta upp vid kliniken 8/9-16.
Alagie sköter medicineringen i byn, och kan också se över nutritionen (de har menyer/program för detta på MRC).
Inköpt:
3 lakan 375 D
3 Örngott 30 D
5 T-shirts 150 D
5 shorts 200 D
36 tvålar 300 D
Madrass
Behandlande läkare:
Gudrun Lehmbeck, ASB-kliniken

Ann-Marie

 

Kolla en liten film om resan till Bromma och avlastning av containergods. Klicka på bilden!

Inbjudan till gudstjänst    (Publicerat 2016-08-30)
I hembygdsgården Olsbacka, Aspeboda, söndag 4 september kl. 14.00 då vår AFFC-präst Bo Paulsson håller den. Det blir gamla väckelsesånger och toner från en gammal tramporgel. Hembygdsföreningen håller med fika, och AFFC har fått förmånen att sälja lotter, som förra året inbringade en dryg 1000-lapp. Varmt välkomna önskar Aspeboda församling, Hembygdsföreningen och AFFC.

Information från vårt senaste styrelsemöte   (2016-08-10)

Fadderverksamheten: Tre barn väntar fortfarande på faddrar, i Manduar.
Medlemmar: Fem nya medlemsregistreringar, varav det är ett par familjemedlemskap. Det är bra för AFFC att medlemsantalet ökar, en god hjälp för vårt ansikte utåt att vi växer.
Manduar: CFG besöker Manduar på måndag, och kommer att få ett antal frågeställningar om hälsa, förskolan vattnet och kvinnokooperativet besvarade. Vi kommer att delge er rapporten.
Sankandi: Vi behåller fokus på att iordningställa brunnarna. Det kommer att handla om ca. 20.000kr för de åtta brunnar som finns. En barometer och fakta runt detta kommer att finnas på fb och hemsida. Vi saknar för närvarande ca. 10.000 kr.
Hälsa: 15 byinnevånare har kontaktat Kebba för tandvärk, han hänvisar dem till att kontakta Alagie, AFFC:s sjukvårdare i byn, för dokumentation. En summa på 2.800 kr har donerats till hälsofonden i Sankandi, styrelsen beslutar att avsätta dessa pengar till tandläkarbesök för de behövande.
Rapport från CFG: Malaria härjar. Vi beslutar att inhämta fakta huruvida tillräckligt med malarianät finns, och hur det är med vattenansamlingar runt vattenposterna. Likaså skall Örtkvinnan i Manduar kontaktas för att se om hon har förslag på både preventiva och läkande örter.
Event: Vi inväntar besked från Falu Fredskör om konsert,och kontaktar Maggie, vår föreningspräst om en Afrikagudtjänst där vi kan bidra med kyrkkaffe. Vi kommer också att få sälja lotter vid ett lokalt evenemang.
PR: En informationspärm kommer att göras, en för African Village i Gambia och en för att sättas upp vid lämplig plats här hemma. Finns intresse för fler att få ta del av en sån kan ni höra av er.
Resa: Ann Marie och Tor Erik kommer att göra ett kortare besök i byarna då de reser till Gambia i slutet av augusti. Finns det specifika frågor från er kan ni meddela AFFC detta. De kommer att se över hälsoarbetet, förse och informera om vätskeersättnig, besöka förskolan och kvinnokooperativet. Se om de fått fart på symaskinerna. Träffa byledningarna för information om AFFC:s arbete och förväntningar på insatser från byfolket. Brunnarna i Sankandi kommer att noggrant fotograferas och dokumenteras för att underlätta de reparationsarbeten som kommer att påbörjas.
Nästa AFFC-resa: Kommer att ske efter årsskiftet.

Marie

Rapport om tandvård    (2016-08-02)

AFFC beslutade att de sex Sankandibor som hade svårast tandvärk enl. rapport från Alagie via Kebba skulle få besöka tandläkaren. Vi har nu fått rapport från deras besök från Kebba, vilken ni får ta del av här.

Hello to AFFC

This report for Sankandi dentist visit 18/07/26

This days being a bad for many people in Sankandi and that I know lot bad teeth problem they have most painfull time with them, thanks to help from AFFC we got 6 of them to dentist for help remove teeth.

The list are 6 Alagie Ceesay, Sutay Dremmeh, Isatou Touray, Bakary Dremme, Seedy Ceesay, and Bunja Ceesay .
After all of them under go for check up 1st before any thing to know if can be remove or not and the dentist decide 5 from 6 of them can be remove more then 2 teeth some of them was giving advise to take out 4 teeth even but was not possible to do them all today on one person also not enough money for more then one teeth for all, so we do it each other them take out one now that disturb them lot.

One of them have to wait because now is too bad he have to take medicine for now still teeth is stage where it can be remove could be next week after medicine taking say dentist.
They all spend night in Bakau yesterday now they all back home in Sankandi happy.
Thanking u wonderful help on them.

The dentist give advise what not to take this 3 days Alagie got it in writing for others to follow.

Even when well with all of them them only one of them got African juju (African magie) the injection not work for him and also the dentist spend like 30 mind on him alone got 3 injection for pain but still not work till he him self remove his juju that time it work for him the rest of them it last 3 mins for each.
The cost for medicine 2280 transport 1500 food 600 Sutay Dremme extra 450
The total is D4830.
​​​​​​​
Greetings from Kebba


Tack alla för att era bidrag hjälper till bättre tandhälsa.

Marie

Containerlasten framme i Gambia    (2016-07-28)

Ja, så har då allas era bidrag anlänt till Afrika. nog känner vi alla en glädje att se att det är på plats efter sin långa båtresa, som ändå gick snabbare än sist. AFFC känner sig nu trygga i att allt omhändertas på bästa sätt, det är fint att CFG nu dokumenterar i bilder och skrift direkt till er kära medarbetare. jag tänker att det ger energi och styrka för oss att fortsätta vårt arbete tillsammans. vi är inte ofantligt många, men känslan är att vi är en stark sammanhållen skara som gör ett otroligt bra arbete tillsammans. med de bilder ni får, önskar jag att ni kan föreställa er den tacksamhet CFG utrycker i sitt brev. AFFC vill återigen varm och glädjefyllt tacka för alla era insatser, som bidrar till den förändring inom hälsa och vardag som sker.
Med stolthet och kärlek kan ni bära era bidrag till förändring, hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Och här brevet från CFG, skrivet av Abdoulie Jammeh:

”Dear AFFC,
This is a delivery notification to confirm all that all boxes including the materials sent from AFFC in Sweden has been received by CFG and stored for onward distributions to our various beneficiaries.
The private boxes were removed and kept for their owners respectively..
In total 47 boxes and items were received from the container.
On behalf of the CFG board and it's secretariat, i wish to humbly thank Aspeboda Foundation For Children for all the great and generous support rendered to Children's Foundation - The Gambia.
Indeed, the materials, items and clothes sent will go a long way to improving the lives of the people of Manduar and Sankandi.
We deeply appreciate the gifts and looking forward to the continued support.
May God grant you all long life, good health and prosperity! Amen!
Kind Regards,
Abdoulie”


Hoppfulla och tacksamma hälsningar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

Hänt i veckan  (2016-07-25)

Containern: Vår last beräknas ankomma den 27 juli. Vi har gett direktiv hur lådorna skall distribueras. Hälsosaker går till Alagie och Marie Kuta. Babypaket till barnmorskorna i båda byarna. CFG får en del kläder att sälja så de kan finansiera sina transporter. Där har vi bett om redovisning vad det inbringar. Verktygen som skickats fördelas mellan byarna. Dom är grönmärkta. Familljepaketen får dom spara tills vi skickar fler. Symaskinerna går till byarna direkt. CFG och Kebba ansvarar för förvaring av sakerna.
Fadderbarnsbrev: AFFC har bett att brev ska skrivas från familjerna i Manduar. Det har ur våra ögon sett blivit torftigt med tack för pengarna och nån mer rad. Vi har tidigare beskrivit hur en fadder önskar få ett brev, men det har varit svårt för dem. Nu har vi återigen skickat frågor de kan ställa till familjerna, och att de förslagsvis kan skriva ett par brev i månaden. AFFC kommer att hjälpa dom vid nästa besök, hur ett brev kan se ut. Vi får betänka att Manduar har ingen postgång, de flesta är analfabeter, och att de aldrig nånsin skrivit ett brev. Det vardagliga en fadder vill veta, är inte alls självklart för dom. Jag tror att vi får se detta som en process som tar sin tid, att tack vare att ni faddrar påpekat vad som för er kan vara av intresse kan starta ett arbete med hur ett brev kan skrivas. vi ber er ha överseende och tålamod, vi ska göra all vi kan för att utbilda i brevskrivarkonst. kanske det också är en hjälp på vägen att ni skriver ett brev som innehåller samma som ni önskar från dem. Det är säkert spännande för dem att höra om era liv.
Förråd: Det mesta är sorterat. Nu återstår att vid en solig dag göra familjepaketen, då förrådet är för litet att packa dessa i. Ni som vill bistå med sjukvårdsgrejer, kontakta Anita Vith. Hon har bra koll på det.
Fortfarande behöver vi event för att få in pengar. Kom gärna med förslag, vi har fint bildmaterial och kommer gärna och bistår med berättande och bilder.

Ha en fortsatt fin sommar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

(2016-06-30)
Förfrågan har inkommit från CFG om bistånd till utsäde i byarna. Styrelsen har tagit följande beslut:
Manduar. De fadderfamiljer som önskar fröer kan framföra en önskan om detta.
Sankandi. 2000 kr från Elins marknad går till fröer till den provodling som AFFC och CFG skall starta. Vi vidhåller beslutet att första prioritet skall vara att reparera brunnarna. Inkomster från odlingen kan förvaltas i en sjukvårdsfond.
AFFC har för närvarande inga pengar avsatta för Sankandis brunnsreparationer. AFFC fokus bör vara att få pengar till detta, så inga ytterligare olyckor sker.
Tacksam för inkomstbringande aktiviteter, Falu Fredskör kommer att ge en konsert till förmån för AFFC brunnar i höst. Kanske fler platser med AFFC medarbetare kan ordna liknande event? Vi har fina bildspel som vi kan delta med.
Fortsättningsvis skickas saker till baby- och familjepaket till Marie Boberg . Det är någorlunda ordning i förrådet nu, och familjepaket packas hela tiden. När vi kommit en bit till på väg ska jag rapportera hur det ser ut med kläder och annat som kan saknas.
Det ser ut att ha varit ett bra besök av ögonläkaren, ca 60 patienter som togs emot i hälsorummet och fick diagnoser och vid behov behandling, Marie Kuta fick också undervisning av läkaren. Marie är en stor tillgång i Manduars hälsoarbete.
Kaba, Mama och Abdoulie fanns med vid läkarens besök i byn, då fadderbesök och fadderpengar besök gjordes. Kaba är en ansvarsfull man som tillsammans med Mama gör ett gott arbete med fullt förtroende från oss. Abdoulies bistår med snabba svar, bra bilder och rapportering.

Med hopp om att nästa steg i vårt arbete är att finna pengar till brunnarna i Sankandi önskar jag er en fortsatt trevlig och fin sommar!

Marie

Rapport om containersändningen  (2016-06-20)

Hej!

Roger och Rolf levererade i förrgår 2,5 kubikmeter till containern. Jag vill tacka dom för att de orkade lasta på köra och lasta av, de är starka våra åldermän!
Här kommer listan på det vi skickade.

1: Symaskin, Manduar
2, 3, 4, 5: Privata lådor som bekostas av avsändaren.
6: Symaskin
7: Två förlossningbäddar, Manduar
8: Barnmorskesaker
9: Sjukbår, Sankandi
10: Kläder till Mama
11: Tyg Sankandi
12: Kontorsgrejer
13: Kläder till Abdoulie
14: Kläder som CFG kan sälja
15: Babypaket
16: Barnmorskesaker Manduar
17: Babypaket
18: Barnmorskesaker
19: Leksaker Sankandi
20: Familjepaket
21: Familjepaket
22: Skolväskor Sankandi
23: Förskolan. Manduar
24: Babypaket
25: Familjepaket
26: Familjepaket
27: Fadderbarnsgåvor, dator till kontoret
28: Sportjackor för CFG att sälja
29: Verktyg för Manduar och Sankandi
30: Symaskiner
31: Privat
32,33. 34, 35, 36. 37: Odlingsredskap.
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45: Babypaket
46: Fotbollsskor
47: Barnvagn till handikappade pojken i Manduar
48: Kamerastativ till CFG

Det blev 54 babypaket och 15 familjepaket sammanlagt den här gången. Babypaketen delar barnmorskorna ut till nyförlösta och familjepaketen får dom spara för utdelning tills vi skickat fler.

Två lådor kan CFG sälja för att kunna finansiera resor till byarna och telefonkostnader mm.

Vi betalar 6800 kr för att skicka detta, 5000 för containerfrakten och 1800 för frakt och vagnhyra till Lindköping, varav AFFC betalar 6200, resten, de privata lådorna, bekostas av resp. avsändare.

Transporten beräknas vara framme i av slutet av juli och nästa container från Linköping lastas enligt uppgift i slutet av september.

Stort tack alla som bidragit till detta!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-29)

Kära medarbetare!
Det är fantastiskt vilket otroligt engagemang från er! Sytt, stickat virkat och annat som ni bidrar med. Det gör det möjligt för oss att packa alla baby- -och familjepaket. Frön har också kommit, och det är ju en gåva som genererar mat, för odla är dom bra på. Jag vill igen, har nog sagt det många gånger förut: Att kläder och bindor, det betyder mindre oro och stress för kvinnorna, vilket också bidrar till en bättre hälsa. bättre sömn och andra stressrelaterade symtom.
Jag tror också att det arbete vi gör tillsammans härhemma skänker oss en tillfredställelse att vi faktiskt tillsammans kan göra skillnad nu för både Manduar och Sankandi, tillsammans ca. 2500 innevånare.
Vi inväntar i dagarna besked från Cointainer-Peter, när vi ska köra ner lådorna. jag kommer att delge er den packlista som vi måste noggrant göra för tullen, så ni vet vad som skickats.
Nästa vända blir i augusti troligtvis.
Parallellt med detta arbetar vi nu för att hitta inkomstbringade aktiviteter för att rusta upp brunnarna i Sankandi.

För hopp och glädje i Manduar och Sankandi!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-21)

Den här veckan har arbete fokuserats på förrådet och packning av lådor till containern.
Så otroligt välgjorda och mycket behövda bindor, blöjor och kläder som kommit. Arbetet som ni kära medarbetare gör hela vårt projekt framgångsrikt och betydelsefullt.
Ca. fem lådor familjepaket, två lådor till barnmorskorna med skyddsförkläden, förlossningsbindor med tillhörande byxa, förlossningsbårar med lakan och babypaket, tre lådor med jeans och fina tunna blusar som kan säljas. Två verktygslådor och trädgårdsredskap, två symaskiner och tyger till kvinnokooperativet kommer att skickas. Tillkommer sen saker från Elin i Norrköping. Mäktar vi med ska vi skicka med två bord till sjukrummen, tillsammans med varsin väska med mera sjukvårdsmaterial.
Alagie använder flitigt sitt material han får, han behandlade igår en man som fått stor sårglipa efter att rispat benet på något vasst föremål.
Ett beslut har också tagits att skicka en ögonläkare till Manduar, då det är många med ögonproblem där. Han kommer också att undervisa Alagie från Sankandi och Marie Kuta i Manduar så att de kan fortsätta behandlingen. Det innebär en bra kontakt för Marie och Alagie och främjar byarnas samarbete.
Vi inväntar svar från dr. Bah om den svårt sjuka pojken i Manduar.
Den opererade flickan mår fortsatt utmärkt. Flickan som följer träningsprogrammet med stenen under Alagies överseende gör också stora framsteg, och är mycket målmedveten.
Alagie hälsade igår till er alla att det sjukvårdsmaterial jag kunde lämna som ni tidigare bidragit med, gett honom kraft och möjligheter att ge byn mycket stöd. Han är verkligen en klippa och tar till vara kunskaperna och material på ett föredömligt sätt. De skall liksom i Manduar nu inrätta ett sjukrum för att underlätta hans arbete.
Marie Kuta gör också ett fantastiskt arbete och vi har beslutat att ersätta henne med 100 kr för varje rapport vi får från hennes arbete.
Vi kommer nu att försöka hitta event som kan tillföra oss pengar, dels till transporter och dels till brunnarna i Sankandi.
Nya gåvokort är under utformning.
Vi har också fått svar på vattenprover från Manduar, och Rolf har tolkat dem med hjälp av en vattenexpert, och det såg fint ut, med några små avvikelser som inte har någon större betydelse för vattnets drickbarhet. Dock innefattar inte provet förekomsten av eventuella parasiter i vattnet. Vi funderar vidare på detta.
Abdoulie gör ett bra arbete, han är noggrann och svarar snabbt på de frågeställningar vi har. Han avslutar inom kort sin journalistutbildning, men vi hoppas att han håller i och fortsätter sitt uppdrag.
Kaba ansvarar för fadderbarnsverksamheten och kommer att få ett dokument från AFFC som intygar detta. detta efter hans eget önskemål.
Abdoulie. har tanken att starta upp aktiva fotbollslag både i Sankandi och Manduar, och på förslag också för flickor.
Kommande dagar kommer AFFC att ha ett möte med en Tv-journalist som är intresserad av att kunna göra en dokumentärfilm från byarna.
Det är en positiv vågrörelse nu... En stor del i detta är att rapporteringen fungerar bra från Gambia. Och att hälsoarbetet börjar rulla på utan vår närvaro.
Vi får önska och be att det fortsätter i samma anda framöver, allt detta tack vare er alla!

Marie

Rapport om lite av varje   (Publicerat 2016-05-09)

Styrelsefrågor som diskuterats:
Nya gåvokort för sjukvård och odling kommer att färdigställas.
En möjlighet att bli månadsgivare utan att ha ett specifikt fadderbarn, med valfri summa.
Hur ökar vi medlemsantalet?
Event: Vi har haft förmånen att få besöka flitiga Lisorna i Västerås och Aspeboda församlingshem, med bilder och försäljning. tyvärr har vi inga inkomstbringande event på gång, inga bra idéer heller. Vi tar tacksamt emot förslag. Diskussioner om kommande resor, men inget bestämt.

Jag vill återigen framföra tack från Sankandi för bidrag till bråckoperationen. tacksamheten är oerhört stor, Alagie, sjukvårdaren påpekar detta gång på gång. Det är förståeligt, att inte kunna skicka barn med livshotande sjukdom till läkare, måste kännas outhärdligt.

Container:
Som det ser ut kommer det att skickas en mindre containersändning i slutet av maj. Tre bårar till barnmorskorna som de kan använda till förlossningsbäddar. Verktygslådor med trädgårdsredskap. Vi märker dem med grönt så de inte kommer på villovägar. Tanken är att de ska finnas för utlåning i byarna. Lite babypaket och familjepaket går iväg. En låda finare kläder som Abdoulie och Mama kan sälja för sitt eget uppehälle och en till CFG som kan bidra till CFG:s kassa.


Fadderverksamheten:
Vi ansöker om fyra nya fadderbarn från CFG. Två av dessa är redan tingade. Det har tagit tid att få in foton och dokumentation. Rolf har legat på flera gånger. Slutligen kommer nu Nuha att låna en kamera av MRC kliniken där han arbetar för att fotografera barnen. Han kommer då också att komplettera med saknade foton på några andra fadderbarn. De fotona har antagligen på något sätt fastnat i Mamas kamera. Det har varit mycket dåligt internet sista tiden från Gambia, och alla bilder har därför inte kommit. Före veckans slut sa Abdoulie på CFG-kontoret att allt skulle vara åtgärdat.

Förskolan:
Den är nu överlämnad till rektorn, och vi inväntar på att den skall registreras. Driften av skolan flyter på bra nu, och läraren tackar väldigt mycket för det materiel som kom i senaste containern.

Kvinnokooperativet:
Vi vet ännu inte om de pengar som banken lånade ut har kommit tillbaka till kvinnorna. En symaskin har nu kommit dem tillhanda, vi vet heller inte om den tagits i bruk ännu. De tar tacksamt emot tyger och garner.

Vattnet:
Solpanelerna är nu flyttade till plats med mindre skugga, och vattentillgången har ökat.

Hälsa:
Marie, som arbetar med hälsan i byn har rapporterat att ett flertal behöver tandläkare och några läkare. Till detta kan vi ta pengar ur byfonden. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG.
Den handikappade pojken har genom Abdoulies försorg tagits till ASB kliniken och Dr. Bah. Dr. Bah har gett honom medicin och skall se efter två veckor hur det påverkar pojken. Dr. Bah kommer att se om fortsatt behandling kan förbättra hans tillstånd.
Det andra barnet med allvarliga ögonproblem har tagits till ögonkliniken i Keneba. Hans ögonproblem var allvarliga och han skall medicinera närmaste månaderna. Läkaren har konstaterat att det är många barn med ögonproblem i Manduar, liknade dessa. Läkaren föreslår att han får besöka Manduar för att behandla barnen. vi inväntar kostnadsförslag.

Sankandi
Hälsa:
Flickan som tränar sina muskler med stenen gör fortfarande stora framsteg. Alagie och jag (Marie) har kontakt varje vecka. Han säger att flera kvinnor klagar över mask. Den opererade flickan är idag fortfarande vid kusten hos en släkting, men skall hem i dagarna då hon tillfrisknat bra. Alagie är tacksam över det sjukvårdsmaterial han fick från senaste containern. Kebba och han diskuterar möjligheten att inrätta ett sjukrum liknande det vi har i Manduar. vi fortsätter att försöka få in pengar till Bandagevarvet som stödjer hälsovården i Sankandi.
Vatten. Rolf och Kebba utreder brunnsproblematiken. vi har för närvarande 5000 kr att bistå med till brunnsreparationer, den slutliga kostnaden kommer dock att ligga mellan 20.000 och 30000kr.
Diskussioner om vad som är viktigast att åtgärda först pågår.

Odling: Kebba säger att de kommer att satsa på större odlingar, och AFFC skall försöka att få med frön i en container

Tack för alla som är med oss!

Marie

Sortering och packning vid vårt lilla förråd i Aspeboda
Marie kollar blodtryck
Alagie behandlar ett sår

Rapport från hälsoarbetet   (Publicerat 2016-03-17)

De uppgifter jag blivit ombedd att utföra var koll av blodtryck, såromläggningar, utbildning i kvinnohälsa, hygien och sjukdomslära.
Manduar
Sjukrummet fick städas fritt från sand och musskit. Jag samlade material på Ingvars hylla.
Till hjälp fick jag Marie, en ung engelsktalande kvinna på 14 år. Trebarnsmamma, fick sitt första barn vid 12 års ålder...
Marie är mycket kunskapstörstande och intelligent ung kvinna, med auktoritet och respekt från byns övriga kvinnor. Hennes medverkan gjorde mitt uppdrag genomförbart.
Ca 100 kvinnor, barn och män besökte mig. Samtliga fick sitt blodtryck kontrollerat.
Barnen hade många infekterade sår, vilket krävde flera återbesök. Likaså utbredda svampinfektioner på fötterna, som behandlades med relativt gott resultat.
Kvinnobekymmer, cirkulationsrubbningar, urinvägsinfektioner, artroser, muskelvärk och ögoninfektioner var det mest förekommande problemen. Flertalet kunde med personlig rådgivning och undervisning bistås, vilket ledde till god inverkan på hälsotillståndet.
Tyvärr kunde jag konstatera att fothälsan försämrats. Marie kommer i samarbete med Mama återuppta undervisning i vikten av att sköta sina fötter. De skall få möjlighet att inhandla bambuoil och fotfilar.
Marie var med mig hela tiden, och kunde så småningom ta hand om blodtryckskoll och såromläggningar. Marie kommer att nu ansvara för att hälsorummet används och tas om hand. Hon försågs med en fungerande blodtrycksmätare, och anvisningar om vilka värden som föranleder ett läkarbesök.
Tandhälsan har heller inte förbättrats. Vi undersöker om transport till tandläkare kan ske gemensamt.
Vid mötet med byns två barnmorskor framkom att de önskar skyddskläder till sina förlossningar och någon form av bärbar bädd, då mödrarnas bäddar blir nersolkade av blod.
Barnmorskorna är ej skriv- och räknekunniga så de markerar varje förlossning med ett streck. En man som räknar strecken tillkallades och det var 37 födslar varav ingen avlidit.
Barnmorskorna ställde frågor och vi diskuterade runt dem.
En förmiddag avsattes för fem kvinnor i en av dem själva utsedd grupp. Vi samtalade om kvinnohälsa och förbandsläggning liksom sårvård.
Efter förfrågan hälls ett stort kvinnomöte då tonvikten lades vid hygienens betydelse, då jag konstaterat att kräkningar och diarréer förekom i stort antal i byn. Vi samtalade också om kvinnohälsa.
Unga kvinnor efterfrågade trosor och bindor.
Marie skall arbeta för att få fart på bindtillverkning i sykooperativet.
Kvinnorna visar ett stort intresse för att med ökad kunskap kunna påverka sin hälsa.
Det ligger nu i Maries och Mamas händer att stötta hälsoarbetet i Manduar.
Sankandi
Vi gjorde ett tvådagars besök i Sankandi även där var min uppgift densamma som i Manduar.
Jag anvisades ett rum och fick till min hjälp Alagie Ceesay, en volontärt medicinskt stöttande man i byn. Som får handledning av kliniken 2 mil bort.
Mer än 150 besök gjordes., alla journalfördes.
Det gick att konstatera att hälsotillståndet i Sankandi var avsevärt sämre än i Manduar, beroende på att transporten till kliniken är avsevärt längre. Manduar 6 km vilket kan tillryggaläggas med åsnevagn, i Sankandi dryga två mil. Det innebär att ofta måste de övernatta i väntan på transport. Transporten är också mera kostsam.
Fler besök av allvarligare karaktär gjordes. vilka enligt min bedömning borde till läkare omgående.
Vi tillverkade träningsredskap av stenar och tygremsor till en flicka, Alagie kommer att följa upp hennes träningsresultat.
Vi använde oss av vitlöksomslag i några fall med ett gott och omedelbart resultat.
Alagie odlar moringa och kommer att förses med studiematerial från oss om moringans nyttigheter.
Alagie var ett gott och kunnigt stöd, och vi kommer att kunna kommunicera via facebook.
Även här är tandhälsan dålig. Vid besök hos en tandläkare från Nigeria som inte tar betalt, kan de få köpa en köbiljett för 25 öre, men dock kan vänta var i både två och tre veckor. även transporten dit är kostsam. Vi undersöker även här möjligheten till gemensam transport till tandläkare.

Tillägg: De med högst blodtryck och fyra akut sjuka jag identifierade skickas under dagen eller måndag till läkare, meddelar Ann
Marie.

Tillägg 2: Kebba hälsar att min medhjälpare Alagie kommer att på måndag följa 10 av de sjukaste jag identifierade till läkare I Brikama, resten, de med förhöjt blodtryck till MRC kliniken i Keneba.
 Pengar avsatta till detta från AFFC. Rapport om hur det gick kommer efter deras läkarbesök.

Tillägg 3: Rapport från Kebba om de mest allvarligt sjuka i Sankandi:
De skickades till ASB Health Clinic i Serrekunda.
De vuxna med störst hypertoni, två pojkar i 10-års åldern och en flicka. Dr Bah meddelar att om inte flickan opereras snarast är det fara för hennes liv. En operation beräknas kosta minst 3000 kr.
En kvinna skickades vidare till annat sjukhus. En kvinna hade också problem med en hand och skall på återbesök om två veckor. Resten av patienterna återbesök om en månad efter att de medicinerat mot sitt höga blodtryck
Sammanlagda kostnaden för transport, mat, läkarbesök och medicin blev ca. 2500 kr.
Kebba har lagt ut dessa pengar, och kommer att skicka oss kvitton.
Kvinnorna med gynekologiska besvär fick inte åka för sina män. Kebba skall samla männen och informera dem om riskerna med att ej uppsöka läkare.


Marie

Om årsmötet och inför resan   (Publicerat 2016-02-28)

Hej alla medlemmar och medarbetare!

Vi hade ett trevligt årsmöte igår. Protokoll delges er på hemsidan senare.
Vi diskuterade några saker. Vi har fått en donation pengar från en aktiv medlems pappa som nyligen gått bort. Önskan är att i hans anda anlägga en fruktträdgård och köksträdgård på förskolegården. Vi kommer att överlämna pengar då skolans staket lagats och marken färdigställts för odling.
Pengarna från skolkonserten kommer också att överlämnas, då vi kan vara delaktiga i inköp av lekredskap vid vårt besök.
Ann-Marie informerade att hon kommer att ha fokus på lagning av kläder och ett enkelt klänningsmönster.
Alex har ansvar för fadderbarnsbesöken och tillverkning av svarta tavlor.
Mats har det stora förtroendet att filma och ta bilder, samt vara behjälplig till Alex.
Maja och Egil provar att introducera scouting.
Marie fortsätter hälsoarbetet.
Vi kommer att besöka Sankandi för att se huruvida vi fortsätter AFFC-arbete där.
Vill bara understryka att vi kommer att fortsätta förse Manduar med den kunskap vi kan bidra med, och givetvis tillsyn av fadderbarnen. Byfondens pengar finns kvar för att tillgodose byns framtida behov.
Tid kommer att disponeras för utvärdering och sammanställning av de projekt vi bedrivit och bedriver i Manduar.
Det är varmt därborta nu, mer än 40 grader. Vi har för avsikt att tillbringa sex nätter i Manduar och en i Sankandi, om vi håller oss friska och pallar med hettan.
Lenas insamlade 5000 kr till barnen kommer också att disponeras, till inköp i Gambia.

Vi flyger tisdag morgon och vidare till byn på fredag.
Ni får tänka på oss, och vi ska som vanligt sända många hälsningar från er som gör detta möjligt! Alla är ni delaktiga i i resan på olika sätt, genom pengar, saker ni tillverkat och allt stöd och goda råd!

Vid välkomstmötet som alltid hålls skall vi berätta om alla goda hjärtan här hemma. Ni kanske inte kommer att mötas öga mot öga, då det är osannolikt att de kommer att få möjlighet att lämna sin by eller sitt land, men ni bidrar till att de fått kläder, skola, vatten och odlingar som ger mat. Allt det som gör att deras vardag är lite lättare.

Och hör här vad som hände nyss, det kom ganska hastigt på: SVT Dalarna kom för att göra ett reportage om vad vi gjort och har för avsikt att göra under kommande resa i Gambia. En trevlig intresserad reporter som sa att det kommer att sändas söndag kväll eller måndag kväll på SVT Nyheter Dalarna.

Marie

Konserten med Aspebodaskolan   (Publicerat 2016-02-24)

Aspeboda skola hade en fin konsert med fika, lotteri och bildspel. Församlingshemmet var fullsatt med ca. 70 personer.
Lasse och Yvonne, fritidsledare på skolan träffade Kebba i somras, och beslöt att stötta skolan med lekredskap om eleverna var intresserade. Och det var dom.
Tidigare samlade skolan pengar till förskolemöblerna, nu till utomhuslekredskap.
Behållningen blev hela 5000kr!
Vid vårt besök nu i mars ska vi se vilka lekgrejer som anses lämpliga.
Föräldrar, AFFC-medarbetare, kören, kökspersonal och sist men allra mest Lasse och Yvonne skall ha ett stort tack för allt engagemang! Barnen sjöng med värme, inlevelse och känsla, det uppfyllde hela församlingshemmet!


AFFC tackar varmt för en härlig kväll till förmån för barnen i Manduar!

Marie.

Och här ett brev från Nfamara till Aspebodaskolans elever:


Letter to the students of Aspeboda School

It is with deep pleasure and joy to witness the opening of the Preschool in Manduar. The village people has named the preschool as Aspeboda Child Development Center ( ACDC) in appreciation of the support given by AFFC and the entire children, women and men in Aspeboda community.
It will be important to know a little history about Nursery Education in Manduar. Manduar is believed to be a community established hundreds of years ago. For the first time in the history of Manduar, this is the first time; the children of the village have access to sit in a formal nursery educational class. Only this is even for celebrations. As we celebrate, CFG would like to send its sincere appreciations to AFFC who facilitated the establishment of the preschool. But more importantly to the students of Aspeboda School for sparing their time, resources and energy to mobilize money to support provide furniture’s in the school.
“I wish I am a child right now, so that I will be able to attend such a great opportunity for children. During my time, I never dreamt of attending nursery education. I only understand the impact of nursery education when I went to attend high school with other students who attended nursery school. Their thinking’s, innovations, and creativity were far ahead of my own which I attributed to them being exposed at early age to nursery education” says a youth from Manduar.
We are very thankful for the goodwill gesture by the student of Aspeboda School in supporting the preschool with furniture’s. A hospital with drugs will never be able to provide treatment to sick patients likewise a school without furniture’s will never be able to providing the required education for children. Therefore the provision of furniture’s in the preschool enables the children to be able to have a right environment for their learning. Thank you so much children of Aspeboda School. You will always be remembered in the history of Manduar.
The mother of one of the children in the preschool says “I have been facing many challenges in looking after my kids since they have not reached the age of attending primary school and there was no preschool for my child to attend. But these few days when this preschool starts running and my child starts attending, I am like relived from a very painful disease in terms of the Borden I was carrying. I am thanking all those who supported in providing a preschool in Manduar.
Finally and once again to the children of Aspeboda School, the entire village of Manduar is thanking you so much for the support. The best way for anyone to help a community in the development of their children is to support with education and that is what you have done for Manduar. We always have you in our prayers and will pray that you are able to continue with your educational successfully in good health and happiness. We also want to appreciate the support given to you by your parents. We are aware that all of you are not employed and the little money you get is given by your parents and love one’s from which you were able to gather and support your fellow children thousands of miles away.
We have taken a short video hope you can view it and see how the children are doing in school.
Thank you, Abaraka, Jarama, Jere Jeff, Enin Bara.

Snart åker vi   (Publicerat 2016-02-08)

Kära medlemmar!
Vi planerar nu inför medlemsresan till Manduar, Vi kommer att vara 9 st som reser. Ann-Marie. som arbetar i kvinnokooperativet, Alex som ansvarar för fadderbarns besöken. Egil, Maja och Emma och hennes man som kommer att arbeta med att starta scouting i Manduar. Mats, och hans son, behjälplig på många håll, men också med sin kompetens en stor tillgång för besök i Sankandi.
Jag själv fortsätter arbetet med gruppen kvinnor inom hälsa.
Vi kommer att besöka Sankandi, Kebbas hemby för att undersöka möjligheten till att starta ett odlingskooperativ där.
Vi inbjuder till årsmöte 26.2 kl 18.00 i Aspeboda hembygdsgård. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att skickas ut i dagarna. Ekonomiska redogörelsen skickas senare, då revisorn har förhinder att revidera tidigare. Vi ber om överseende med detta.
Ett större medlemsevent kommer att gå av stapeln då vi kommit hem från resan.
Jag vill också rikta ett officiellt tack till Elin med medhjälpare i Norrköping, för att de kommer att handha hanteringen av familjepaket. Vi kommunicerar om innehållet i dessa fortsättningsvis, och återkommer med klart besked vad de bör innehålla snarast.
Containertransporten son avgick nu sist beräknas preliminärt komma till Banjul16/2
Vi ser närmaste tiden fram emot Aspeboda Skolas konsert till förmån för uteleksaker till förskolan.
Vi hoppas på många besökare!

Allt gott till er alla, hälsar Marie.

Första rapporten 2016   (Publicerat 2016-01-10)

Det var ett tag sedan rapport kom, vi har haft planeringsmöten, både här och i Gambia vilket gjort att det varit många frågetecken att räta ut. Här kommer då en rapport om vad vi vet i nuläget.

Resan: En grupp på sju personer reser till Gambia. Vi har haft resemöte för att se vilka arbetsuppgifter vi vill ta oss an. Dessa vidarebefordras till CFG.

Sykooperativet: Ann Marie konstaterade vid sitt förra besök att det inte finns möjlighet att tjäna pengar på att sy kassar. Marknaden är redan mättad av mycket billiga tygkassar. Ann Marie kommer med hjälp av Emma att fokusera på att lära kvinnorna laga kläder. Vi kompletterar familjepaketen med nål, tråd och lagningslappar. Jankee med hjälp av sina medarbetare får undervisa bykvinnorna, efter att de fått undervisning av Ann-Marie. Hon kommer också att se hur kunskapen står till med att sköta maskinerna hos kvinnorna, då en allmän uppfattning är att det är en manssyssla. Kvinnorna uttryckte också en önskan om att lära sig räkna och läsa lite, för att bättre förstå mönster och lättare kunna virka. Även där skall vi försöka tillgodose deras önskemål. Alex kommer att tillsammans med Mathias tillverka griffeltavlor till kooperativet och förskolan. Vi sammanställer också namnlistor på medlemmar i sykooperativet, de två handarbetsgrupperna, för att rättvist kunna fördela garn och se vad de tillverkat. Små broderikit finns med i packningen denna gång. Tillgång till elektricitet ligger fortfarande långt bort i tiden, så tillgång på lyse och bättre maskiner är fortfarande inte möjligt. De alster som tillverkas, byts också ofta mot andra varor, så flödet av pengar är ringa i byn.

Fadderbarnen: Vi kommer att besöka alla fadderbarn som tidigare. Vi skall se om Nuha kan ta en ung engelsktalande kvinna till hjälp i byn för fadderbarnsbesöken framöver. Vi vill hjälpa dem med att schemalägga besök hos varje fadderbarn -familj fördelat över året, och än en gång förklara vad som intresserar faddrarna i Sverige att veta. Vi har en flicka i åtanke, och om hon är villig att åta sig uppdraget förser vi henne med brevskrivarkit i en väska, för att underlätta brevskrivandet från familjerna.

Odling: Vi diskuterar hur vi går vidare där. Användandet av Moringa skall ses över och uppmuntras.

Hälsa: Arbete fortsätter med de kvinnor som fanns i hälsogruppen förra året. Vi repeterar kvinnohälsa, förband, hygien, sjukdomslära och bygger på med diskussion om kvinnlig könsstympning som sedan november förra året är förbjudet i Gambia. Vi utökar också sjukdomsläran. Materialkännedom om de nya förband vi har med oss. Byns barnmorskor kommer att involveras mer, efter eget önskemål.

Skola: Vi kompletterar familjepaketen med ett skolkit, penna papper kritor i en skolväska.

Möten: Vi önskar möten med Alkalo och kvinnopresidenten för att utvärdera de insatser vi gjort, och vad det förändrat.

Sankandi: Sankandi, Kebbas hemby, är en by ganska nära Manduar. Den är också fortfarande utan el, dock tror vi att vattentillgången är bättre än i Manduar. Vi kommer att besöka Sankandi under ett par dagar för att kartlägga behoven. Vikten av att ha pålitliga medarbetare i Gambia och på plats i byn är synnerligen viktigt. Kebbas bytillhörighet skulle eventuellt göra det möjligt för oss att starta en form av skolodlingar, där andra byar så småningom kan tillgodogöra sig kunskap. Vi besöker byn ,med utarbetade frågeställningar här hemifrån, för att sedan ta ställning till huruvida vi går vidare.

Scouting: Egil, Emma och Maja kommer att arbeta med etablering av en scoutrörelse i Manduar. Där kommer pojkarna att få bli delaktiga mer än de hittills varit. Ungdomarna arbetar mot olika märken som scouting här hemma, de kommer att få en scouthalsduk och mössor så småningom. Verksamheten innehåller, sjukvård, knopar och hantverk. Mer om detta senare. Det kan bli en inkörsport till att pojkarna inser sitt värde i arbetet i byn.

Container: Den avgår i slutet av januari eller början av februari. För de som vill skicka nåt till sina fadderbarn ber vi om det snarast skickat till Marie. Containern som packas i Lindköping för övrigt.

Familjepaket: Elin Eriksson i Norrköping kommer att med sina medarbetare där ansvara för familjepaketen fortsättningsvis. Det innebär att allt fint ni tillverkar skickas till Elin. Adress kommer att finnas på hemsidan. Vi är så tacksamma för att Elin åtar sig att strukturera detta. Elin kommer med vidare information vad som behövs och vad som finns. Vi avser att fortsätta göra familjepaket, då behovet är stort.

Marie

 

Rapport från senaste resan.   (Publicerat 2015-11-26)

Utifrån den information som kommit från Ann-Marie och Tor Erik under deras resa kommer här en kort sammanfattning.

Skolan: Det återstår en del målningsarbete i kök och toalett. Både rektor och lärare har nu bytts ut. Tor Erik murade en ny spis i köket.
Vatten: Kvinnogruppen uttrycker återigen sin stor tacksamhet att de har vatten. Men säger att det hade varit bra med flera tappar i byn.
Odling: Kvinnogruppen önskar frön till att odla på egna odlingsbäddar, för mat och inkomst.
Hälsa: Fötterna har klarats sig bra under regnperioden, dom sköter sina fötter själva nu. Mama behövde inte jobba med fötterna. Tandhälsan var god, ingen klagade på tandvärk.
Kvinnokooperativet: De önskar sig mera garn. Ann-Marie sydde kassar med dem. Två av maskinerna fungerar bättre än de andra. Vi ska diskutera om vi ska skicka trampsymaskiner från Sverige. De poängterar också att de lärt sig att samarbete ger dem mycket. De slutade sitt möte med att be för AFFC
CFG: Har nu ett kontor där de skall försöka organisera sig bättre. En person skall åka och besöka Manduar en gång i månaden därifrån, också för att ge Nuha mera stöd.

AFFC tackar Ann-Marie och Tor Erik för deras värdefulla insatser, det hjälper oss att att komma vidare.
Tack till er båda!!

Marie.

Rapport från gårdagens styrelsemöte.   (Publicerat 2015-10-16)

Stickvarvet: Det som saknas till kommande familjepaket är babysockor, babyfiltar, och -koftor, koftor till flickor och bindor.

Syvarvet: Blöjor, bindor och flickklänningar saknas.

Rapport från CFG: En NGO i Gambia bistår CFG med pengar för kontorshyra och och en annan finansierar personal under ett år. Dessa organisationer ger ett engångsbelopp till nya och växande organisationer som främjar samhällsutvecklingen i Gambia. Enligt Nfamara.

Ekonomi: Pengar har skickats till CFG för färdigställande av toalett, kök och reparation av de dåligt gjorda golven. Fadderbarnspengar, lärararvode för två månader, 250kr månaden har också skickats. Kvitton från Citygross har inbringat 743kr. Penninggåvor har också bokförts.

Fadderverksamheten: Rolf rapporterar att fem nya barn dokumenteras, fyra av dessa har fått faddrar. Kaba, fadderbarnsansvarig i Gambia jobbar med ett formulär för inskrivning av nya fadderbarn. Rolf kommer att göra ett utskick till samtliga faddrar. Vi kommer att bistå en familj med fröpåsar och en annan med reparation av tak och ris.

Förskolan: Kebba har vid återkomsten till Gambia åter fått lägga mycket arbete på att få igång återstående arbete på förskolan. Han uttrycker de stora svårigheter med att få männen i byn har att ta egna initiativ och utföra de arbeten som ålagts dem. Kebba besöker nu byn igen, för att få fart på arbetena. Kebba kommer att vara närvarande och ta hjälp av folk från sin by för att det det skall vara klart inom två veckor. Det gör arbetet tungt för honom, och han är förvånad över de brister på egna initiativ som han ser. Kebba lägger ner mycket tid resor och tid på detta.

Staket: En del av staketet har inte färdigställts, för att hålla det öppet för en eventuell utökning av området för odling. Vi beslutar dock att de sista bristerna skall åtgärdas utan ytterligare dröjsmål för att skolan skall kunna slutbesiktigas. Kebba övervakar också detta.

FB- grupp: En förfrågan från en medlem har inkommit om att starta en grupp där medarbetare kan samordna insatser för AFFC. Vi beslutar att det är en god ide, och lämnar ansvaret till den som inkommit med förfrågan.

Container: Fem kubik har skickats till en containerkostnad av 10.000 kr. Du kommer att kunna följa containerns resa på en länk som Rolf lägger ut. Vi undersöker när vi kan skicka resterande lådor, som bör vara i Gambia i början av februari senast.

Hälsa: Vi har efterfrågat rapport om pojken med ögonsjukdom, de kvinnor som skickats till läkare och den hjärtsjuka flickan, men ännu inte fått svar från CFG. Vi kommer också att ha kontakt med Lars Göran Wärn angående tandläkarbesök i byn.

Gåvokort: Rolf kommer att göra ett gåvokort. Ett litet att fästa på raggsockor som säljs som julgåva. Vi beslutar att ett par raggsockor kommer att finansiera antingen en solcellslampa, 25 kg ris eller 100 skolluncher. Mer information kommer då de färdigställts.

Novemberresa: Ann-Marie och Tor Erik kommer att resa till Gambia. De kommer dock att vara i byn endast en eller två dagar. Thor Erik kommer att se över lås och annat på skolan. Ann Marie kommer att starta sykvinnorna med att sy kassar och virka kassar, då nu det är förbud att använda plastkassar i Gambia. Bra inkomstmöjlighet. Några fadderbarnsbesök kommer också att göras.

Februariresa: Vi har fått intresseförfrågningar från 10 medlemmar att resa. Vingresor åker åker på tisdagar, vilket innebär att avresa blir 16 februari 2016. För de som kommer att vilja resa på annat sätt kommer anslutning att ske på African Village Hotel 17 februari. Efter Ann Maries rapport efter sin resa kommer vi att arbeta fram planer inför kommande resa.

Tackbrev: En aktiv medlem har erbjudit sig att ta hand om utskick av tackbrev. Vilket vi tackar för.

Frågor vi har till CFG kommer att skickas i dag. När vi fått svar på dessa kommer en rapport till er igen.

Vi beslutade också enhälligt att avsluta allt arbete runt skolbyggnationerna, med en utvärdering av de projekt som genomförts i Manduar innan vi tar ställning till kommande insatser i AFFC. Vi hoppas att detta kan ske i slutet av november.

Kebba gör ett stort arbete för CFG och AFFC. Vi uppskattar hans ansvarstagande och handlingskraft.

Marie.

Bildrapport från helgens besök i Manduar   (Publicerat 2015-09-28)

Översättning av Nfamaras rapport:

Hej allihopa!
Jag är glad att kunna meddela att vi har slutfört vårt fältbesök i helgen och jag förser er med special hälsningar från Alkalo och allt folket i byn. Alla fadderbarnen och deras föräldrar besöktes. Jag utvecklar en rapport med bilder som kommer att delas med teametsenare i veckan. Men under tiden är jag glad att kunna visa resultatet av de frön vi köpte till byn. De sådde dem och grödorna har verkligen vuxit bra och förhoppningsvis i år, kommer människor att kunna slippa matbristen. Dessa är bilder av åkrarna med ris, coos, majs, etc.
Tack än en gång för stödet till barnen och byn samfundet i allmänhet. Se bilderna här nedan.

Nfamara Dabo

 

Och här nedanför några bilder från staketet runt förskolan   (Publicerat 2015-09-28)

Cassava Cassava

Rapport från gårdagens styrelsemöte.    (Publicerat 2015-09-24)

Fadderbarnen: 39 barn finns listade, och ett av dessa saknar just nu fadder. Nfamara och Nuha kommer att göra ett besök i varje fadderfamilj under helgen då Tabaski firas. En uppdatering kommer oss tillhanda därefter.

Det återstår nu 10 barn från den ursprungliga listan av fadderbarn, vilket också kommer att informeras oss huruvida behovet kvarstår.

Förskolan: Vi kommer att bidra med 250 kr per månad under två månader till läraren i förskolan. Han arbetar också i stora skolan och erhåller lön därifrån.
Pengar till reparation av golvet, som är dåligt kommer att skickas. Det är för mycket sand i bruket så det är av mycket dålig kvalitet. Det är ca. 90 kvm golv som ska hackas upp och ersättas.
Toalett och köksutrymme bör vara färdigt, vi har dock inga bilder på det.

Förråd: Kyrkan kommer att låna oss ett litet förrådsutrymme, där vi lättare kan sortera och hantera inkomna gåvor.

Containern: Vi kommer att skicka 4 kubik. En lista på det skickade kommer er tillhanda då vi packat det sista.

Odling: En areal på drygt 4000 kvadratmeter kommer att instängslas med ett 150 cm högt nätstängsel. 30-40 cashewträd kommer att planteras. I utrymmet mellan träden kommer cassava att planteras. 3000 plantor kommer att få plats, vilket kan ge ett brutto mellan 10.000 och 15.000 kr. Det bör gå att ha cassava där under tre år, sedan kommer det att vara för skuggigt. Därefter bör det finnas medel att utöka cashewodlingen, då helt i byns regi.

En kommitté kommer att utses i Manduar, vilken kommer att ansvara för arbetet och att handha inkomster.
De förståndshandikappade männen föreslås få arbeta i odlingen, vilket CFG redan samtyckt till.
Vi kommer att delge er närmare planer efter vidare diskussion med CFG.
Startodlingen kommer att kosta ca. 6000 kr.

Sykooperativ, Stickkooperativ: Vi tänker att vi inväntar besked om hur vi arbetar vidare när vi vet hur mycket som ryms i nya förrådet. Modellen med familjepaket har dock varit ett utmärkt sätt att fördela gåvor. Både för oss och CFG. Nya förrådet besöks nästa vecka.

Tandläkarbesök: Vi inleder ett samtal med Lars Wärn om kostnader för ett ev. tandläkarbesök i byn. Vi skall bekosta bedövning, mat, resa och andra kostnader för tandläkarna.

Resedokument: Vi gick igenom resedokument som Egil och Nfamara upprättat. Utifrån detta görs ett ifyllnadsformulär för intresserade besökare och volontärer. Detta kommer att återfinnas på vår hemsida.

Insamling av pengar: Lotterier kommer att finnas i färdiga påsar för att kunna tas med vid lämpliga tillfällen. Några insamlingsbössor skall inköpas. Alex erbjuder sig att stå på marknad i Borlänge.

Donationer: Styrelsen uttrycker sin mycket stora tacksamhet för de gåvor och donationer som getts. Två större summor har donerats. 8000 kr från Trine och hennes mamma Astrid. 10.000 kr från en givare som vill vara anonym.
Dessa donationer gör det möjligt att starta upp cashewodlingen och fullfölja våra planerade åtaganden.

Övrigt: Susanna erbjuder sig att vara behjälplig med viss pappershantering. Vilket vi tackar för.
Jan-Ove, vår privata chaufför, ställer sig till förfogande för containertransporten.
Kyrklund erbjuder sig att hjälpa till med lastning om han är ledig.
Ann-Marie och Kyrklund kommer att göra ett kortare besök i Manduar i november.
Officiella föreningsresan sker i februari.

Marie

Hej!   (Publicerat 2015-09-06)

Kebba har varit kvar i Aspeboda för fortsatt arbete, och tid för att besöka vänner.

Här kommer en sammanfattning av vad vi gjort.

Kebba berättar att hans familj i byn Sankandi, en by som ligger i samma distrikt som Manduar, Kiang West, där han växt upp, blivit utvalda att kunna bota skador på skelettet. Kebbas far eller farbror, minns inte riktigt, var en marabout, en muslimsk lärare och ledare, ibland något av en medicinman. En marabout har förmågan att se in i framtiden och även kan tilldelas andra gåvor för helande. Lejonen har gett Kebbas familj förmågan att hela skelett. De använder sig av bambuoil (karite butter) för att få igång cirkulationen, och lägger sedan ben och kotor i rätt läge. Kebba visade mig många bilder på arbetet hans farbror utför.

Rolf och Kebba har diskuterat cashewodlingen. Även ordföranden i cashewföreningen Gambia har kontaktats.

Förslaget är således att en provodling på 4200 kvm inhägnas med fårstängsel. Ca. 50 cashewträd kan planteras. Under trädens tillväxt som tar tre till fyra år kan cassava odlas på den lediga ytan däremellan. Cassava är en lönsam gröda, både till mat och försäljning. Odlingen avses att inhägnas med fårstängsel vilket är mycket billigare än nät av flätverkstyp. Byn kommer att utse en kommitté för att sköta odlingen. Vi jobbar på med budget och återkommer med den.

Ett förslag är att de förståndshandikappade männen får arbete på odlingen, och kan få en liten ersättning. De avlastar då familjens försörjningsbörda. Dessa tankar är nya för en by som Manduar, och skulle kunna öka männens status avsevärt.

Runt den inhägnade skolan kommer ett 25-tal fruktträd att planteras, som kommer förskolebarnen tillgodo.

Vi besökte en stor handelsträdgård. Kebba fick en visning av ägaren, och se hur ett enkelt bevattningssystem skulle kunna utformas. Krister, ägaren ordnade, via Nelsons Fröer, många olika sorter att prova. Den provodlingen kommer dock Kebba att starta i sin hemby.

Kebba kommer att arbeta vidare på hotellet, men avser också att starta större odlingar i Sankandi, där han har tillgång till mark.

Vi fick också förmånen att besöka åk. 6 i Aspeboda skola. Läraren, Maria Sterner, hade låtit eleverna sammanställa frågor. Kebba berättade på ett personligt sätt om sin skolgång, som inneburit en hel del aga. Han berättade att när eleverna glömde bort att använda engelskan i skolan, var straffet att bära ett kohuvud runt halsen tills nästa dag i skolan. Då kunde alla se att man misskött sig. Det är också trångt mellan deras skolbänkar, så mycket tid går åt att få barnen att inte knuffa på varandra.

Kebba var otroligt imponerad över skolan. Han sa att inte ens universitet i Gambia har tillgång till allt som vi erbjuder barnen. Han berättade hur svårt det är för de barn som inte får sin 50-öring till skolmat. Att de får se på när de andra äter. Aspebodabarnen frågade varför de inte delade med sig till varandra. Men det är inte tillåtet sa Kebba. Barnen prickas av på en lista om de betalat maten.

Det påverkar naturligtvis förmågan till inlärning.

Kebba sa att hans mamma lät honom och syskonen sova länge de dagar det inte fanns mat i familjen. När han slutade skolan kollade han alltid om elden brann, då kunde det finnas mat i hemmet. Fanns ingen mat brukade hans mamma koka vatten till honom.

Det hann börja bli höst här hemma innan Kebba lämnade oss. Vi pratade om våra fyra årstider, vilket var nytt för honom. Om ljusa nätter och mörka vintrar. Besöket av en björn här hemma gjorde att vi berättade om djuren som går i ide.

Jag frågade innan vi skildes åt vad som varit värst i Sverige, svaret var att vi låter äldre bo ensamma i sina hus, och att barn inte har mer aktning för sina föräldrar. Det som varit bäst är att han blivit så väl bemött av alla han träffat, att svenskar har ett gott hjärta säger han.

Kebba behöver alla lyckönskningar han kan få för arbetet för AFFC och CFG och för egen del i Gambia. Han kommer att besöka Manduar nästa helg, för att se till att allt är i ordning innan skolstarten.

Efter nästa styrelsemöte här hemma, och de beslut som tas kommer Kebba att fortsätta planering av odlingen. Det är bra att komma igång innan torkan kommer.

Packning av familjepaket pågår för fullt. Rapport om hur mycket vi skickar kommer senare.

Marie

Hej!   (Publicerat 2015-08-23)

Samtal och aktiviteter med Nfamara sista dagarna innan hans hemresa.

Nfamara, Madde och Lena besökte förskolan i Aspeboda. Återger Lenas rapport:

Aspebo är en liten förskola med 12 barn. Vi började med att titta ute på gården. Nfamara blev förvånad att barnen lekte i sanden precis som han gjort då han var barn. Att de i stället inte lekte med leksakerna. Inne var det många leksaker och pedagogiskt materiel som var nytt för Nfamara, exempelvis lego och pussel.
Nfamara kunde se det pedagogiska syftet med sakerna, men menar att vi inte kan skicka sådana saker utan att instruera hur de används.
Vi tittade också på hur förskolan dokumenterar barnens utveckling, och pratade om att det ingår i den svenska läroplanen.
Nfamara berättar att materiel som har med bokstäver att göra inte finns i deras förskola, utan först i skolan.
Nfamara tog foton för att visa rektorn i Manduar.

Scoutprojektet.
Maja, Egil och Nfamara pratar. Egil och Nfamara pratar om skillnader på scouting i Sverige och Gambia. Nfamara ska prata med nationella scoutförbundet i Gambia då han kommer hem.
Egil frågar om scoutingens koppling till militären. De påverkar inte varandra men kan påminna om varandra menar Nfamara.
Egil poängterar att vi måste vara överens om målet med scouting. Nfamara menar att målet är att lära ungdomarna att hantera utmaningar. Att gå utanför sin komfortzon, utvecklas och förberedas för framtiden.
De pratar vidare om lägerverksamheten i respektive länder.
Scouting innebär i Gambia t ex. att finna mat i bushen under ett dygn.

Nfamara vill involvera både flickor och pojkar i åldrarna 7-25 år. Och ungdomar från fler byar än Manduar. Egil tycker att åldersspannet är stort, vilket diskuteras vidare. Scouterna är inte uppbyggt av patruller som i Sverige.

Det återstår frågor att komma överens om och utreda innan vi kan gå vidare.

Styrelsemöte.

Stickvarv och Syvarv.
Vi har fått förfrågan om vi har användning av kapellväv, och det tackar vi ja till.

CFG
Vi har inga pengar att bistå CFG med för ett kontorsrum vilket Nfamara önskar. Nfamara oroas av att tillgängligheten inte är tillräcklig för kommunikation med AFFC.

Fadderbarn.
Rolf väntar och har väntat alldeles för länge på nya fadderbarnsuppgifter. Vi försöker ringa Nuha utan resultat. Vi framhåller att det måste ske mycket snabbare att få fram nya barns dokumentation.
Skall extra penninggåvor lämnas till ex. skolavgifter förordar CFG att vi skickar pengarna till dem och att de betalar skolavgiften direkt, så att pengarna används för avsett ändamål. Pengar skall för övrigt alltid lämnas till mamman i familjen.
Det är positivt att Nafmara känner familjerna väl, vi får bra dokumentation från honom.
Som tidigare meddelats skall hus som är i behov av reparation utredas och sammanställas.
AFFC frågar om en husgrupp kan bildas i byn. liknande den vattengrupp som finns. CFG skall diskutera frågan i byn.
Vi skall efter förfrågan av en aktiv medlem införskaffa plomberade insamlingsbössor.

Cointainer.
Vi har för närvarande inte pengar till cointainerfrakten. Den beräknas avgå i slutet av september.

Recepolicyn.
Dokument kommer att skickas till de som anmäler intresse för resa. CFG vill att föreningens resa sker gemensamt i februari som normalt är bästa tiden klimatmässigt.
Förfrågan om besök vid andra tider avgörs allt eftersom frågor inkommer.

AFFC förråd.
Vi behöver en lokal samla grejer i. Vi vill på sikt skicka egen container. Det är det mest ekonomiska alternativet räknat i kostnad per kubikmeter eftersom det ryms så mycket, 33 m3 för en liten och det dubbla för en stor 40-fots.

Förskolan.
Golv, kök, toalett och stängsel skall vara klart till skolöppningen i september. Förskolan kommer att utökas med flera barn. Förskolan vill också plantera nyttiga växter och blommor. Och att en skylt målas vid skolan med föreningsnamnen och logga.
Vi kommer att få bistå läraren med ett arvode 250 kr i månaden tills vidare. Regeringen vill se att allt fungerar innan de tar kostnaden. Vilket ledde till diskussioner. Men vi har inget att välja på därvidlag.
Kvinnokoperativet. Skoluniformerna är sydda. De spar all tygbitar som Ann-Marie bad dem om för att kunna sy mindre saker. Vi diskuterar kommande aktiviteter i kooperativet. Eventuellt att sy uniformer även till de större barnen.
Odling.
Kebba påtalar att hundratals mangon förstörs vid dess skördetid. Vi skall bistå Kebba med ritningar till ett torkskåp för mango och andra frukter.
Vi har inga pengar att starta cascewodling med nu. Inkomsterna är ju mycket ringa. Kontakt tas av CFG med odlarföreningen i Gambia för att se vilka medel som behövs.
Inga inkomstbringande aktiviteter finns på gång. Det upplevs av alla som alldeles otroligt svårt att få in pengar från större aktiviteter. Vi deltog som tidigare meddelats inte Thriathlon, pga. för få funktionärer som kunde / ville jobba, därmed ett avbräck på ca.10.000 kr.
Hälsa.
Vi utreder möjligheter till att stötta tandhälsan kontinuerligt, inte bara under våra besök.
Önskemål finns om fortsatt utbildning i hälsa, den gör stor nytta säger CFG.

Slut från styrelsemötet.

Resa.
Frågor om när nästa resa går av stapeln har inkommit från flera håll.
Efter CFG önskemål blir det i februari 2016. Vi kommer att meddela ett datum snarast.
Vingresors biljettpriser är fn. skyhöga, alternativa flyg kan vara t ex. Maroc Air eller Iberia.
Intresserade av en resa kan skicka mail till AFFC. så kommer ett formulär att skickas tillbaka.
Det kommer sedan att vidabefodras till CFG.
Vi kommer också att lämna pris på de extrakostnader som tillkommer för resan till Manduar, och för de kostnader som olika utflykter kostar om intresse finns. Kebba och Egil kommer att göra i ordning dessa papper i veckan.

Kebba jobbar på.
Vi har tillverkat salva av Moringa blad.
Instruerat om biodling.
Introducerat i att torka frukter.
Kebba som försörjer sin stora familj, föreslås utbilda sina systrar i dessa färdigheter. De bor i grannbyn till Manduar. Då kan de i sin tur undervisa kvinnorna i Manduar, mot ett litet arvode.

Vilket innebär att Kebba försörjningsbörda minskar. Hans pappa är död, och han är den äldste sonen som skall se till att familjen klarar sig.

Han berättar att nu vid sista regnet, rasade grannhuset ihop.

Leran klarade inte regnmassorna. Familjen är nu hemlös.

Kebbas bror som är välutbildad, men psykiskt sjuk, kräver mycket omsorg och skapar mycket stress för hans mamma.

En intervju har gjorts av Annonsbladet för en artikel.

Nfamara hälsar alla att besöket betytt mycket för honom. Han ser att de människor som arbetar för AFFC inte är de rikaste utan de med ett hjärta. Han ser också hur värdefulla minuter är i Sverige, vilket han förstår nu att kan skapa konflikter då vi arbetar tillsammans.

AFFC ser också besöket från Gambia som lärorikt och en framgång för arbetet tillsammans.

På återhörande.

Marie.

Kebba & Nfamara vid Bullerforsen Kebba & Nfamara vid Bullerforsen

Hej!   (Publicerat 2015-08-12)

Igår (11 aug) var vi, Ann-Marie och jag till secondhandbutiken och inhandlade kläder till Kebba. Liksom kartonger att packa i till containern.
Kebba har många funderingar, så han gick ut med Roger och röjde sly nån timme, han mår bra av att röra sig säger han.
Ann Marie och undertecknad ägnade eftermiddag och kväll till att börja sortera kläder i förrådet. Det ser ut att lakan, filtar och babykläder saknas.
Kebba ville sedan strukturera eventuellt AFFC-besök i Gambia. Vi gick igenom olika turistattraktioner, andra sevärda besök och besöket i Manduar. Vad kostnaden kommer att bli.
Kebba kommer att vara i Sala hos sin vänfamilj ett par dagar, så Ann Marie och Kebba åker mot Sala idag.
Det innebär att det blir på återhörande när Kebba återvänder till Aspeboda.
Tack för att ni intresserat er så långt för det som händer, tack för alla fina saker vi sorterar i förådet och tack Ann-Marie för god mat du haft med till till kollektivet här hemma. Och för att du tar dig tid och engagemang att köra fram och tillbaka till Aspeboda titt som tätt!

Vi hörts om nån dag!

Marie

Hej     (Publicerat 2015-08-11)

Nfamara åkte igår (10 aug) till sin bror i Italien. Kebba är kvar här.
Ann-Marie kom också på besök. Hon var med till Gambia sist och arbetade i kvinnokoperativet.
Vi hade också besök av Emma, som har ett fadderbarn i byn. Hon utbildar sig till journalist. Efter ett halvårs praktik på Expressen skall hon göra annat arbete. Då hon är intresserad av utlandsjournalistik funderar hon på om det är en möjlighet att göra den i Manduar. Hon är också fotoutbildad.
Vårt samtal handlar om den övertygelse som finns i Gambia, och Västafrika om det som för oss kan tyckas ockult. Vi respekterar deras tro, men lyssnar förundrat och vantroget. Kebba berättar bla om ett träd vid hans by, som växer utan rötter, och vars blad inte brinner. Återkommer då jag förstår mer om det han berättar. Vi pratar om hur deras starka tro kunnat finnas levande så länge.
Men det är lika förunderligt för dom att vi kan promenera eller köra bil på en sjö, att isen kan finnas...

Marie.

Kebba & Nfamara studerar vattenkraft Kebba & Nfamara studerar vattenkraft

Hej igen!    (Publicerat 2015-08-10)

Fokus igår (9 aug) var skolan i Gambia, och Sverige.
Nfamara träffade Mahlin, lärare.
Nfamara berättar att utbildning är fokus i AFFC Att skapa utbildning för alla. Att förskolan är särskilt betydelsefull, så att barnen tidigt förstår vikten av utbildning.
Mahlin informerar Nfamara om hur utbildningen i Sverige struktureras. Det väcker många frågor från Nfamara.
Han får läroplanen utskriven på engelska. Han menar att det finns stora möjligheter till att förbättra utbildningen i hela Gambia. Han önskar att Manduar kan bli en pilotby, som senare kan påvisa skolministeriet förbättringar i undervisningen, och tillämpa dessa på fler ställen i Gambia.
De hade lång diskussion, som jag inte deltog i, och de skall träffas igen innan Nfamara reser tillbaka. Han ville studera läroplanen och få återkomma med frågor.
Vi pratar om pojkarnas omskärelse.
Tidigare togs tio till 20 pojkar ut i bushen för att bli män. Så var det för både Kebba och Nfamara.
De fick sova på marken, och stanna där tillsammans utan sina föräldrar men med en annan man som såg till dem.
Nu sker det mestadels omskärelse hos doktor, i Manduar kommer en från MRC-kliniken ut och tar alla pojkar som skall omskäras samtidigt.
De bor sedan tillsammans i ett hus, utan föräldrar, och med endast män som ser till dom. Jag fick höra hur dom tänker runt detta, men hängde inte med på allt. men i korthet är pojkarna mottagliga för onda makter innan såret är läkt. De skall därför skyddas. Någon slags häxa kan besöka dom, och även riva ner staket.
Det är en stark övertygelse detta, där inte en hög utbildning förtar tron på dessa makter.
Nfamara, Rolf och Marie gick igenom återstoden av fadderbarnen. Där ett par familjer är i stort behov av ökat stöd. Vi kommer att packa extra i deras familjepaket, bistå med en säck ris och se över möjligheter till ytterligare insatser. Samtliga fadderbarn är nu genomgådda. Hjärtsjuka flicka skall tas till kliniken, för att få uppdaterad journal till den hjärtläkare i Sverige som ger oss råd. En pojke skall tas till sjukhus för utredning av ögonsjukdom.

På återhörande!

Marie.

Dagen (8 aug) var lång, men arbetstimmarna inte så många.    (Publicerat 2015-08-09)

Nfamara och Kebba träffar Maggie, präst och aktiv medlem i AFFC.

Maggie svarar på frågor om kyrkans betydelse och roll i Sverige både nu och i historien. Nfamara vill veta mycket för att förstå hur och varför kyrkan har den roll den har idag.

Nfamara berättar att kyrkor i ex. England, Tysklands, Holland USA har fadderbarn i andra biståndsorganisationer exempelvis i ChildFund International (Barnfonden i Sverige) där Nfamara är ansvarig för fadderbarnsverksamheten stödjer en kyrka 150 barn. Han får förklarat för sig att i Sverige kan stadskyrkan inte ta enskilda beslut, utan det styrs centralt. Däremot har frikyrkor annan frihet.

Vi pratar också om 90-kontot som Svenska kyrkan kräver för att vi ska kunna söka bistånd därifrån. Att det kostar oss sammanlagt en 15.000 kr per tre år, och att vi ändå inte har en garanti att få de pengar vi söker. Att det krävs att föreningen har ett pengar till det och annat. Frågan om 90-konto kommer att tas upp igen då vi ska träffa kyrkorådet.

Vi pratar om hur tiderna varit för homosexuella i Sverige under åren bakåt. Maggie förklarar att i Sverige är det lagstiftat att samkönade äktenskap får finnas.

Nfamara och Kebba försöker ta till sig och förstå detta resonemang som är mycket främmande för dem.

Vi beslutar att bjuda in representanter från några frikyrkor till en kväll med information och bilder innan Nfamara reser. För att se om där finns en öppning till samarbete.

Nfamara säger att han lärt sig mycket då han och Maggie pratat, det är mycket uppskattat möte. Kebba får också många goda råd och stöd i sina funderingar om sitt liv.

Det här var en annorlunda dag. En dag då Nfamara och Kebba fick ta emot mycket kunskap, ställa frågor och få svar. Andra dagar har det varit vi som frågat mest och dom har svarat.

På kvällen är Kebba och Nfamara på tunnbadning, varmbad ute i det fria. Hos Alex som besökte Gambia med oss senaste resan vi gjorde dit.

En annorlunda dag. men lika bra ändå!

På återhörande.

Marie.

Gårdagens (7 aug) händelser!   (Publicerat 2015-08-08)

Pojkarna var trötta igår.
Vi gjorde ett besök hos en fadderförälder, som också visat stort intresse i vattenfrågan tidigare. Båda i familjen arbetar son veterinärer, så vi fokuserade runt djurhållning.

Koskötaren i Manduar har mjölken som en del av lönen. Ger korna lite mjölk ersätter de honom mer annars mindre. De 20 korna ger ca. 2,5 l mjölk om dagen under torrperioden, tillsammans alltså! Under regnperioden kan det bli mera. Då finns gräs att äta. En ko kostar ca. 1000 kr att köpa vilket för en familj i Manduar är mer än en årsinkomst, för en servitris fyra månadslöner och för en med bra lön kanske en månadslön. De ser inte korna som mjölkproducenter, det är köttet de värderar. Mjölken räknas inte in i deras kost. Boskap är också som att ha pengar på banken, en trygghetsförsäkring. Ost finns inte alls med, dom vet inte hur den tillverkas, och i byn har dom aldrig sett nån ost. Ej heller Nfamara och Kebba förstår sig på det där med att äta ost. Det gjordes av någon annan biståndsorganisation ett försök i en annan närliggande by ett försök att förändra djurhållningen. Ett staket byggdes, vattenhoar med jämna mellanrum och bevattning så att gräset skulle växa. Det rann dock ut i sanden. Fullföljdes alltså inte.

1 kg kött kostar nu i Gambia ca. 50 kr.

I Kebbas by hålls getter och får gemensamt i byn. Det är ett 20-tal. De vaktas på dagen vilket Kebba också arbetade med efter skolans slut som barn. Då skolan slutade kl.14.00 vaktade han djuren till kl. 18.00 i bushen. Därefter tas de hem och ställs på ett upphöjt spaltgolv, med staket. Då rinner skiten ner och kan lätt sopas upp på morronen.

Nfamara och Kebba menar att får och getter vore det bästa för Manduar. Kor är för dyra.

De låter aveln sköta sig själv. De kan para sig med barn, mödrar och lite hur som helst. Mats, veterinären tänker att kanske de svaga dör undan och det därför genom tiderna finns en stark getstam kvar.

Dom skrattar då vi berättar att vi byter bagge en gång om året här hemma, att det annars kallas inavel.

Kastreringen sker av djurskötaren, med en kniv på plats.

Vi pratar om barn. Kebba berättar att barnen är lärda att inte slåss hemma. Ska dom slåss bestämmer dom tid och ses i bushen, slåss tills rättvisa skipats. Han berättar att hans bästa vän och han slogs fem timmar i bushen , men det var ändå hans bästa vän. Han dog för två år sen av diabetes, eller brist på insulin, eller brist på pengar att köpa insulin. Det är också brist på insulin på apoteken i Gambia.

Sen avslutades dagen med att Kebba och Nfamara kördes till stan för att se nattlivet.

Rättelse! Nfamara menar att angående respekt för tid, barnen skall passa sina skoltider, det får dom lära sig. Men i övrigt får saker ta den tid de tar, liksom om det kommer saker i mellan.
Det är för dom INTE brist av respekt för tid.

På återhörande!

Marie

Gårdagens (6 aug) händelser!   (Publicerat 2015-08-07)

Kebba som nu återvänt till Aspeboda är mycket intresserad av biodling. Han följer med och slungar honung. mer om detta senare. I hans by Sankandi, en by inte långt från Manduar, har biodling bedrivits sedan 20 år tillbaka. De har skogsbin och tambin. En kupa där är dubbelt så stor som en av våra. Systemet ägs av byn. En organisation, Action Aid, har startat deras biodling. De tar tre skördar per år, Kebba uppskattar att en ungefärlig inkomst är 2000 kr per år från de 30 kupor de har i hans by.


Kebba ser möjligheten i att Manduar kan dels producera den nyttiga honungen, men också att till exempel vaxljus för att underlätta barnens läxläsning och tillverkning av salva är lämpliga biprodukter.

Vi tittar på om eventuellt vaxljus till våra värmeljushållare skulle kunna tillverkas.

Hans by äger även en honungsslunga, och har en man med stor kunskap, som skulle kunna undervisa i Manduar. Kebba föreslår dock att bikuporna skall inköpas och inte tillverkas i byn. Vi utreder denna möjlighet vidare.

Bambuoil, som köps från Mali, är deras hälsobringande salva, den säljs på marknaden, antingen som den är eller kokt med tillsats av god lukt. Den kan även användas som föda. Kebba säger att den ökar blodcirkulationen, läker inflammationer, används mot hosta och även läker benbrott. Den används i hela Västafrika. Jag har använt den till kvinnornas fötter. Den kan liknas vid fet vaselin, dock lite krämigare och grå. Luktar inte så gott. Den är relativt billig.

Kvällen i församlingshemmet:

Det var 35 gäster på Nfamaras och Kebbas föreläsning.

Vi hade en timmes bildvisning , fika och frågestund därefter.

Tack Linnea för kakorna, och Lena, Bea och Kattis för diskhjälp!

Vi sjöng för Madelene och Rolf som fyllde år.

AFFC fick genom Rolf som mottagare en bonad broderad av kvinnorna i byn, där de skrivit att de tackar AFFC. Nfamara och Kebba fick frön som tack för kvällen.

Nfamaras bilder berättade om den verksamhet som bedrivits och vad vi ser framför oss. Fokus framåt ligger på cashewodling och scoutverksamhet.

Nfamara påtalar att som besökare får vi finna oss i de regler som gäller i Gambia som land, viktigt att inse detta. Man tar inte tex. kort eller pratar i telefon vid militära checkpoints.

Nfamara presenterades för Ingemar Olsson, ordförande i kyrkorådet. Han är en mycket ödmjuk och vetgirig man. Han har vi försök att låta oss få del av kyrkans bistånds pengar fått avslag, då de hävdar att ett 90-konto för vår trovärdighets skull är nödvändigt. Vi har vi flera tillfällen diskuterat detta men, kostnaden är 15.000 kr per tre år. Vilket vi inte har i kassan. Dock skulle om vi haft 90-konto kunnat få betydligt större summor i bidrag. Det är en svår avvägning och ett risktagande. Vi får vidare ta upp det på styrelsemötet.

Nfamara pratar också med Mats Dahlström, politiker, och Mats Axelsson, veterinär och tillika fadderförälder. Nfamara önskar att träffa dessa herrar igen, vilket vi skall ordna.

Nfamara poängterar vikten av det resepolicydokument som vi håller på att upprätta. Att resenärer respekterar detta. Han önskar också att fler skulle vilja besöka Manduar, och vädjar till ungdomarna att komma och inspirera Manduars ungdomar till utbildning och vidgad öppenhet i jämställdhetsfrågor.

Nfamara börjar bli lite trött... Jag tror att idag skall han få vila sig lite, eller gå på stan. Klockan är nu 11.30 och de sover fortfarande. Så vi får se hur denna dag utvecklar sig.

På återhörande

Marie

Hej!    (Publicerat 2015-08-05)
Rapport från gårdagens samtal (4/8)


Samtal med Madelene.
Madelene studerar ekonomi och diskuterar med Nfamara om ett eventuellt examensarbete i Manduar nästa år. Det handlar om fattigdomsindex, hur eventuellt bistånds kan höja deras levnadsstandard. Madde och Nfamara skall diskutera vidare om detta senare.

Samtal med Lena, förskollärare.
Nfamara säger att skolsystemet kopierar mycket från Västvärlden.
Det startade 1965, då den engelska livsstilen sågs som den bästa. Därför finns engelska namn i barnens sånger och ramsor, som ex. Jack. De försöker nu introducera inhemska namn i sånger för att göra undervisningen mer lättillgänglig för barnen.
Mycket av Gambias egen historia har gått förlorad, då vikten lagts vid att undervisa om väst i stället.
Undervisningen i Gambia är fokuserad på VAD du ska lära dig, inte alls på HUR du kan lära dig.
Uppnår inte elever de poäng som behövs för att kunna studera vidare, kan de om pengar finns vända sig till privatskolor, vilka har sitt eget poängsystem. Det gör att kvalitén på undervisningen i många fall är sämre i privatskolor.
Kunskapen om exv. dyslexi finns, men det finns inte anpassad undervisning. Har du begåvningshinder, går du oftast i samma klass, men får inte det stöd som behövs.
Vi frågar om barnens uppfattning om tid i skolan. Hur de vet när de skall till skolan osv.
De vaknar av böneutrop från mosken och tuppens galande. Sedan går läraren hem till nåt av barnen och säger att skolan börjar snart, då hämtar de sina kompisar, och samlas tills läraren ringer i klockan.
Jag frågar om deras respekt för tid... Nfamara säger att respekt för tid inte finns i varken i barnens liv eller de vuxnas. De är INTE respektlös där att komma en eller två timmar försent i Gambia. Vilket skapar konflikt med oss svenskar många gånger.
Ingen praktisk undervisning finns i skolan. Ej heller sexualundervisning.
Kvällen innan flickan gifter sig kallar mamman eller någon annan kvinna flickan till samtal och berättas vad som förväntas av henne.
En kvinna som vill bjuda sin man till sängen kan ta ett bälte med bjällror runt midjan, eller tända rökelse. Då dansar mannen till sängen säger Nfamara.
Det finns också ett bälte runt midjan som skyddar till 90% mot graviditet. Det har en religiös anknytning, och kräver att du tror på kraften om det skall fungera.
Blir du änka i Manduar kan du skaffa dig en kondendo, en man som ibland ger dig gåvor. Det är inget vanligt förhållande, utan en man som ser till att du har det  bra. Man låter aldrig en gammal kvinna bo ensam, det är deras sociala skyddssystem.

Vi pratar med Nisse om deras fattigdom i Gambia, om olika affärsidéer.
Ett bekymmer är att de inte har kunskap att kunna förvara mat. Vi pratar om att kunna visa hur du torkar frukt. Egil köper en färsk mango och en torkad för att visa Nfamara, han tror på att det vara en bra ide.
Det är et stort glapp mellan förr i t iden och nu i Manduar. Mycket kunskap har gått förlorad. Såsom att djurhudarna användes att sova på förr, vilket de också gör i andra byar. Nu har de sängar, inget att sova på i sängen, och djurhudarna tas inte tillvara som bäddmateriel. Glappet har gjort att de förlorat kunskap som de kunde ha nytta av idag.

Ann Marie pratar om sykooperativet.
Alla skoluniformer är nu sydda. De kan sy enklare klänningar. Steget har nu kommit till försäljning. De byter också till sig kläder mot grönsaker vilket inte alltid syns då att deras konto ökar. Fem kvinnor är utbildade och duktiga att sy. CFG skall hjälpa dem att organisera någon typ av affärsverksamhet. En svårighet att det inte finns mycket pengar i omlopp i byn, då det mesta sker genom byteshandel.

Kvällen ägnas åt allmänna diskussioner om hur vi kan förbättra arbetet.

Vi hörs i morron igen!

Marie.

Hej!   (Publicerat 2015-08-03)

Söndagen var lite mindre arbetsam. Vi fick god lunch hos goda vänner. Där samtalade vi runt solenergi, och vikten av att barnen kan få möjlighet att kunna göra sina läxor i efter mörkrets inbrott, som sker mycket snabbt runt kl. 19.00. Dom använder stearinljus i mån av möjligheter att köpa sådana, men det har hänt flera incidenter, skolböckerna har tagit eld, och även det brännbara i husen, såsom halmtak. Nfamara menar att det skulle underlätta deras utbildning om solcellslampor finns. Egil utreder om vi kan köpa in direkt från tillverkare och de går direkt till Gambia för att slippa mellanhänder och få ner kostnaden.

Efter lunchen besökte vi hoppbackarna, för att sedan fara hem och arbeta igen. Egil och Nfamara jobbar på det resepolicydokument som skall upprättas. För volontärer och fadderbarnsbesökare. Han understryker vikten av att respektera detta för att undvika att oförutsedda händelser skapar problem, både för CFG, AFFC och Manduar. Då dokumentet är färdigt kommer det att delges intresserade.

Måndagen behövdes en vilodag. Olle, Roger och Nfamara seglade i strålande solsken på Runn. Vi hälsade på min mamma, åt pizza ute i Torsång och besökte en familj som bidragit till vattenprojektet. Han samtalar med Karin som varit lärare i 40 år, och frågar hur många gånger hon agat barnen i skolan... Aldrig, blir svaret. Nfamara funderar länge då.

Nfamara skrattar och säger, att han ser att i Sverige är det mycket konstigt... Det är kvinnan som pratar och står i centrum vid besök. Han kan heller inte förstå att en gammal kvinna som min mamma som är 92 år kan leva ensam... Det är det konstigaste han sett sen han kom hit. Hon ska ha man eller barn som bor hos henne. Det kommer ingen att tro säger han då han berättar det hemma i Afrika.

Kvällen ägnas åt att räkna kostnader för cashewodling och besvara mail.

Han är lite trött nu, Nfamara, men glad! Tusen frågor har han fått, men gläds åt det intresse för att hjälpa han möter här.

På återhörande, Marie.

Om gårdagens (1/8) diskussioner

Vår vän Lena Eriksson, medarbetare och faddermamma till Bitankoto, besöker och pratar med Nfamara om sin familj. Lena har gett tillåtelse att referera detta.

Bitankoto, betyder på mandinka, Manduars stamspråk, att vara en omhändertagande människa. Hon fick sitt namn efter sin farmor , då farmor dog en vecka innan hon föddes. Bitankotos mamma är en tystlåten kvinna med sex barn, och lever med sin man och hans första fru. De har det mycket fattigt. De sover fyra stycken i deras stora säng. Vid ca. sju års ålder får inte pojkarna längre sova med systrarna och mamman.

Bitankotos storasyster Kaddy som är 14 år vill fortsätta sin skolgång, och inte gifta sig berättar hon i ett brev till Lena.

Vi pratar om detta med Nfamara.

Nfamara menar att skall extra pengar till flickans skolgång ges, skall det ges till mamman så att det inte används till annat.

Vi pratar om hur långt en fadderpeng räcker för en familj som Bitankotos. En säck ris kostar nu 240 kr, och en familj behöver en säckar per månad, grovt räknat. Det innebär att fadderpengen inte alltid kan förse en familj med tre mål mat om dagen. Mammorna försöker hitta frukter till barnen, använda de grönsaker som finns och dela upp riset i mindre portioner.

Nfamara säger vi ändå skall förstå att pengen betyder ofantligt mycket, och varje krona är mer uppskattad än vi kan förstå.

Han berättar att när han var till Bitankoto med brev och foto från Lena, sprang familjen ut, och ropade på alla och öppnade det så att alla kunde se. De var mycket stolta och glada över brevet.

Våra vänner Linnea och Tobbe anländer och samtalet fortsätter.

Linnea undrar vad hon kan glädja sin fadderflicka Aminata med. Nfamara säger att barnen behöver leka. Att dom tillverkar dockor av majskolvar. Dockor är en bra leksak, de kan utveckla många färdigheter med dockor, och är det som uppskattas allra mest av flickorna. Även färgpennor är mycket uppskattade.

Nfamara förklara innebörden av att ha ett fadderbarn och de positiva sidoeffekter det innebär.

En fadderförälder visas stor respekt från familjen, även från pappan i familjen. Vill Lena tex. att Bitankoto skall fullfölja sina studier och inte giftas bort tidigt, respekteras detta.

Utbildningen av dessa barn gör att kunskapen ökar om vad som är bra och dåligt för barn. T ex. att kvinnlig omskärelse INTE är tillåtet enligt lag i Gambia.

Nfamara poängterar att genom ett fadderskap, ger vi den allra bästa insatsen mot kvinnlig omskärelse och tidiga giftermål, genom den möjlighet till utbildning vi skapar.

Sidoeffekten av fadderbidraget är således mycket vidare och större än mat för dagen.

Vi kan inte genom förbud få ändringar till stånd, men genom kunskap i den nya generationen som alla fadderbarns föräldrar i AFFC ger möjlighet till genom utbildning påverka framtiden.

Vi pratar om Bitankotos mamma som har dåligt med bröstmjölk till minsta barnet, de skall då få information att vända sig till MRC, kliniken 7 km bort.

Tobbe diskuterar med Nfamara huruvida en projektor för bildvisning skulle tillföra något. Nfamara säger att det tillämpas i andra byar genom Childfounds försorg, och är ett bra läromedel. Genom bilder kan även analfabeter få tillgång till undervisning. Tobbe får undersöka detta vidare.

Övrigt prat.

Nfamara pratar runt hur viktigt det är för en organisation att behålla sin linje, att dem kritik som alltid uppkommer då saker uträttas skall i de fall den är berättigad hjälpa organisationen, men inte heller i obefogade fall få engagemang att minska och organisationen ett vackla.

Tack vare att AFFC vunnit en ivrig anhängare hos byns Alkalo har vi stora möjligheter till förändringar i byn. Ett resultat av detta är exempelvis att vi lovats så mycket land vi behöver i överskådlig tid för cashewodling. Hans förtroende är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra biståndsarbete. Förändringen måste dock ske gradvis, och kommer att ta tid.

Nfamara berättar att vid sitt besök i Manduar helgen innan han reste till Sverige, hade han långt samtal med Alkalo och kvinnopresidenten.

De ser redan resultat av de förändringar AFFC åstadkommit, Därför vill jag förmedla att ni skall med solhet ta del av era olika bidrag till dessa förändringar i byn, tillgång på mat, kläder , kunskap osv.

Undervisningen i hälsovård, och upprättandet av sjukrummet, är ytterst värdefullt. De tillämpar nu den kunskap vi förmedlat, och lär sig så sakteliga att bättre kunna ta hand om sig själva och de krämpor de kan åtgärda hemma. Liksom att se när läkarbesök är nödvändiga.

Vi avnjuter Ronjas hemmagjorda banana split, Lenas blåbärstårta och Nfamaras Afrikamat.
Nfamara avböjer dock utebad, trots Rojas erbjudande att lära honom simma.
Det var en dag fylld av vänner, viktiga samtal för oss alla med många nya tankar.

På återhörande!

Allt för denna dagen!

Marie

Om gårdagens (31/7) diskussioner

Alex, Lars och Nfamara med flera.

Vilda djur.
De vilda djuren var ett större hot tidigare än nu. Det tycks vara hyenor som de upplever mest hotfull. Under regnperioden hörs den yla nära byn, men rädslan finns under hela året då de hämtar ved i bushen. De vill helst gå några stycken tillsammans.

Kunskapen om vilka ormar som är mycket farliga eller mindre farliga är inte så stor. Vilket vi diskuterat tidigare om att låta några från byn få utbildning i detta på den ormfarm som finns i Gambia. Vi skall ta upp den frågan igen.

Sjukvård.
Alex frågar om ormbett, kvinnan som fått armen amputerad pga. av ormbett, farmor till en av våra fadderbarn för övrigt. Nfamara sa att det skedde då hon skulle ta fram nåt under huset. Senare konstaterades det att ormen i fråga inte var giftig. Han förklarade att sjukhusen är mycket snabba att ta till kniven och amputera, vilket gör att människor drar sig för att besöka sjukhus vid skador. Nfamaras mamma skadade axeln berättade han, och familjen tog hem henne snabbt från sjukhuset pga. av rädslan för amputation. Hon besökte mig i sjukrummet dagen efter, med stora smärtor.

Det förklarar också varför jag fick besök av så många pojkar som inte besökte läkarvård pga. rädslan för amputation. Nfamara berättar om en pojke som bröt långfingret, det knipsades av direkt.

Nfamara har dock ingen förklaring varför de arbetar på detta sätt.

Besök på ett privatsjukhus kan kosta ca. 4000 kr per dygn.

På statsägda sjukhusen betalar man för besöket hos läkaren ungefär 200 kr, de ordinationer läkaren ger bekostas därutöver. Exempelvis ett blodprov ca.100 kr.

Nfamara uppmanar därför att Manduar håller god kontakt med MRC, kliniken där besöken är gratis.

Om ni minns kvinnan som försvann, och blev tagen av djävulen?

Nfamara förklarar att gamla föreställningar gör att tron tron på djävulen är utbredd. Detta är ett kollektiv ställningstagande som du som individ inte sätter dig emot.

Kvinnor.
Religionen har under lång tid dikterat lagarna. Religionen säger att arbetar kvinnan hårt får hon ett välsignat barn. Nfamara säger att stegvis kan vi förändra detta genom att skapa förtroende i samtal med män i små grupper. Samtal man till man.

BRIM (Barnens Rätt I Manduar)
Ronja intervjuar Nfamara.

Barnens rätt till skor och kläder?
- Har en familj ombyte spar dom på de finaste till högtider. Byn behöver fortfarande insamlade kläder och skor.
Barnens rätt till frukost, lunch och middag?
Familjen spar av kvällens ris till frukost om det finns kvar. De kan inta alltid äta sig mätta. Barnen får då vatten, socker eller en frukt om det finns.
Barnens rätt till skola?
- Det är en del av AFFC och CFG arbete att se till att barnen får möjlighet till utbildning. Att flickorna får utbildning i stället för att gifta sig vid exempelvis 14 års ålder. Folket vet inte sina lagliga rättigheter, lagen i Gambia tillåter inte giftermål unde r18 år. Religionens och traditionens lagar råder dock ofta över de värdsliga lagarna, så giftermål i mosken sker med de unga flickorna, inte hos staten.
Nfamara berättar om ett fall med en 14-årig flicka som mot sin vilja bortgiftes med en 50-årig man. Första natten knivskar hon mannen till döds. Det skapade mycket diskussioner i Gambia, flickan hamnade inte i fängelse utan på rehabilitering.
Gymnastik?
- Pojkarna får spela fotboll, volleyboll och basketboll. Flickorna får ägna sig åt andra bollsporter. En flicka från Manduar är dock med i det kvinnliga landslaget i fotboll. Nfamara önskar att vi arbetar för att flickorna kan delta i alla bollsorter i byn.
Aga?
- Det är inte längre enligt lag tillåtet att aga barn i skolan. Bestraffning genom aga har tidigare utövats på barn från årskurs 3 och uppåt. I hemmen startar agan vid 7 års ålder. Religionen och traditionen tillåter aga, vilket gör att den fortskrider, förhoppningsvis i alltmer minskande omfattning
Skoluniformer?
- Skoluniformen är bra då det inte blir klasskillnader i skolan genom barnens olika möjlighet till klädsel, beroende på föräldrarnas olika ekonomiska förutsättningar.
Barnens rätt till lek?
- Det finns inte mycket tid till lek. Pojkarna kan spela fotboll. AFFC och CFG arbetar för att även flickorna skall få möjlighet att leka. Det är en viktig arbetspunkt säger Nfamara. Därför uppskattas lekmaterial till barnen. Han menar att sommarläger, inom scouting också både lär barnen att leka och ger dem tid att vila under några veckor. Att vara barn helt enkelt.

Styrelsemötet.

1. Cashew. Vi startar på att utforma en arbetsplan för cashewodling
2. Ett dokument som styrker AFFC och CFG samarbete, kallat MOU (Memorandum Of Understanding) utarbetas. Det underlättar vårt samarbete. Dokumentet förnyas varje år.
3.Resepolicy. Vid besök av ett fadderbarn skall det anmälas tre månader i förväg, och alltid ske till AFFC som vidarebefordrar till CFG. Resepolicydocumentet skall utarbetas och granskas av CFG och AFFC under Nfamaras besök. Nfamara poängterar vikten av att besökare noggrant tar till sig informationen från resepolicydokumentet och undertecknar detta. För att undvika obehagliga överraskningar under besöket.
4. Container.Vi utreder risker och fördelar med att sända olika saker i container. Kläder till byn, och mindre saker till en second hand butik är dock alla överens om kan vara bra. Vi återkommer då vi bearbetat detta mera.
I september skickas dock alla klädpaket. Nfamara säger att iden med familjepaket är mycket bra, han skulle önska 120 paket. Ett till varje familj, är det 60 paket blir det ett till varje compound, där det bor ett par familjer.
5. En plan för scoutrörelse med lägervistelse, tänkt att ske i augusti, när barnen har skollov, påbörjas.
6. Rolf skall tillsammans med Nfamara och se över fadderbarnens behov.
7. Nfamara presenterade de problem och svårigheter vi haft, hur de kan förändras och en plan för de närmaste tre åren.

Allt för denna dagen!

Marie

Hej alla medlemmar och intresserade!

Lite uppdatering från gårdagen med Marie, Roger, Nfamara och Rolf.

Vi diskuterade bland annat hur en Cashewodling bör organiseras

- Nfamara förklarar att det är av största vikt att kvinnor ansvarar för en Cashewodling, då män skulle använda dessa inkomster till att skaffa fler fruar, köpa mobiler osv.

- Kvinnorna ansvarar i Afrika för familj och barn, och kommer, som de alltid gjort, att ta tillvara inkomsterna för barnens och familjens väl.

- Därför bör Kvinnokooperativet som upprättats i byn, registreras som organisation menar Nfamara. Den blir då en juridisk person med möjlighet att teckna avtal, upprätta ett bankkonto mm. och även få sina räkenskaper granskade i laga ordning.

- Kvinnorna kan sedan ge exempelvis fem unga män i byn uppdraget att anlägga och sköta odlingen. Sköter de inte sitt åtagande skall nya män utses.

- Kvinnorna skall inte göra det manuella arbetet utan ansvara för och organisera odlingens skötsel och personal.

- De bör utbildas av kunniga odlare, som kommer till byn under tre dagar. Det sker så att lärarna ersätts för resa mat och arbetstid. Till en kostnad av mindre än 2000 kr. CFG ansvarar för att det kommer till stånd.

- Kvinnokoperativet får efter registreringsbevis möjlighet att upprätta ett konto, där kvinnor i byn efter särskild prövning få ekonomiskt stöd.

- Nfamara berättade även om Gambias och Manduars historia liksom även om organisationen i landet och byarna, något vi ska återkomma med i en mer fyllig redogörelse.

Vi återkommer med mer information om våra diskussioner vartefter de framskrider.

Marie

PS. - tillägg 31/7:

På förekommen anledning vill vi upplysa om att Nfamara och Kebba bekostat sina resor till Sverige på egen hand.
De utlägg som görs i Sverige, resp. Finland för Kebba bekostas av oss privat, liksom logi och mat.
Inga medel har alltså användts av AFFCs pengar.
Kebba är nu i Finland hos sin fru och dotter, Nfamara, och AFFC arbetar dagligen med olika projektdelar som vi redovisar kontinuerligt.
Inbjudan till samkväm den 6/8 har utgått till alla betalande medlemmar.

På återhörande!

DS.

 

Hej allihopa!

Kebba och Nfamara är på besök.
Deras önskemål är att delta i familjelivet, berätta om verksamheten, och sist men inte minst samordning av våra föreningar, AFFC och CFG.
Arbetet fokuseras på framtiden, våra olika delprojekt i Manduar, jämnställdhetsfrågor, kultur, resepolicy och PR.
Vi inbjuder er till ett samkväm den 6 augusti (Ändrat datum). Anmälan senast två dagar innan. Vi ses i Aspeboda församlingshem, kl 18.00. Enkel förtäring finns.

På återhörande snarast.

Marie

Hänt i veckan    (Publicerat 2015-06-14)

Här kommer en liten sammanfattning från vårt styrelsemöte som hölls i går.

Kvinnokoperativet: Handeln i byn sker mestadels genom byteshandel , vilket gör att försäljning av alster oftast betalas med en annan vara, såsom ex. grönsaker. Det finns inte mycket pengar i omlopp i Manduar, vilket gör att försäljning som skall ge kontanter måste ske på annat ställe.
Vi diskuterade då hur transporten till en marknad utanför byn skulle kunna underlättas, och funderingen kom om en eller flera cyklar skulle underlätta.
CFG tillfrågas också om en särskild kvinna kan utses som ansvarig för tillverkning av bindor, vilka skulle kunna försäljas på marknad i annan by.
Vi frågar också CFG hur tillverkningen av skoluniformer fortskridit.
Vi har behandlat frågor från CFG angående barns rättigheter, könsneutrala utbildningsprojekt, männens roll då kvinnan ges större möjligheter att arbeta utanför hemmet. Finansieringsförslag för CFG, Nuhas roll, om den kan utökas, arbetsledare för inkomstbringande verksamhet, eller om annan volontär behövs.
Staketet runt skolområdet liksom kök och toalett är ännu inte färdigt. Det går sakta säger Kebba. De yngre männen har sökt sig mot kusten för att söka arbete. De män som är kvar i byn har svårt att förstå och inse sin delaktighet i arbeten såsom grävning. CFG arbetar hårt med att förklara och försöka få dem att förstå detta. De som arbetar kommer nu att antecknas, och belönas.
5000 kr till ris och 5000 kr till utsäde har skickats samtidigt som fadderbarnspengar och Nuhas ersättning skickades. Detta var sista risbiståndet, då nu odlingarna börjar ge utdelning.
I september kommer en container att avgå. Bra handverktyg och cyklar efterlyses. Förutom filtar och annat passande familje- och babypaket.
Uppdaterade av fadderbarnsregler, om bland annat resor och gåvor till barnen kommer att skickas till faddrarna.Vi har också berättat för CFG vad en fadder kan tycka var intressant att veta i personliga brev.
AFFC har en kontakt med tandläkare Lars-Göran Wärn, som har klinik i Gambia. Han utökar sin personal, och kan eventuellt bistå med tandläkarbesök till hösten
AFFC har för närvarande inga bra idéer på aktiviteter för att dra in pengar till verksamheten. Där behöver vi alla, var och en på sitt ställe hjälpas åt. Loppis kanske, det funkade bra senast. Event fyller också sin funktion som PR där nya kontakter knyts, och där nya medlemmar och faddrar kanske kan värvas, även om det inte ger mycket klirr i kassan.
CFG har gjort stora framsteg i sin organisation, vilket underlättar vårt arbete avsevärt. De arbetar för att hitta vägar till att få in pengar.
Slutligen, när besiktning av staket, kök och toalett slutförts kan vi blicka framåt. Då regnperioden nu är i antågande får de skynda på arbetet. Kebba och kontraktorn övervakar arbetet i gott samarbete.
Kommande projekt förväntas innefatta cashewodling.
AFFC tar tacksamt emot tankar i god anda från medlemmar. Vi lär alla hjälpas åt, då situationen inte är lättare därborta.
Vi hoppas att vår sommar inte blir lika regnig som denna tiden är i Manduar, att vi tillsammans kan se nya möjligheter.

För hopp och glädje hälsar styrelsen för AFFC genom Marie.

Hänt i veckan    (Publicerat 2015-05-30)

Hej alla medlemmar!

Vårt arbete i byn går så sakteliga framåt. Skolans toalett, kök och staket är inne i slutfasen. Vattnet fungerar bra för hela byn som nu alla har sina kranar och det verkar som kapaciteten är så bra som vi hoppats.

Syverksamheten behöver vidareutvecklas för att ge mer inkomst, och vi har god hjälp av två kunniga medarbetare där.

Fadderbarnsverksamheten är mycket betydelsefull. Familjernas brev kunde det tyckas kom sent efter vår hemkomst, beroende på att vi inväntade några brev som uteblivit vid besöket. Innehållet i breven har också ventilerats, och där skall vi stötta CFG med mera vägledning om vad en fadder i Sverige kan tänkas vara intresserad av.

Odlingarna har kommit en bra bit på väg, då nu tillgång till vatten finns börjar kvinnorna med egna små trädgårdsland vid sina hus. Detta ger ett tillskott till familjernas matförsörjning som inte ska underskattas.

Hälsovården övervakas av Nuha, och vi har förhoppning om att kvinnorna tillämpar de kunskaper vi gett dem.

Vi kommer att packa familjepaket och babypaket, för att tillgodose hela familjens behov.

CFG påpekar att leksaker till barnen har en större betydelse än vad vi kanske tänker oss. Vi vet att barnens dagar fylls av arbete med småsyskon, men vi vet också att den minsta lilla leksak kan göra dom både stolta och glada. Visst blir dom slängda och lortiga, precis som våra ungars grejer i sandlådorna här hemma, men glädjen är fortfarande lika stor.

I mesta möjliga mån ger vi pedagogiska leksaker till förskoleverksamheten.

CFG har förbättrat sin verksamhet på ett mycket berömvärt sätt, rapporter kommer ofta, frågor besvaras omgående när det låter sig göras och besök i byn sker ett par gånger i månaden för att stötta och övervaka arbetet.

Här hemma har ett par inkomstbringande aktiviteter gått av stapeln. En loppis och ett besök från kyrkan i Västerås. Två mycket framgångsrika aktiviteter som möjliggjorts av ett antal medlemmar som jobbat hårt och hängivet och lagt en stor del av sin tid i arbetet. Inkomsterna från dessa två aktiviteter gett ca.10.000 kr.

Vi kommer att under nästa styrelsemöte se hur vi ska fördela pengarna, önskemål om ris pengar och pengar till utsäde har kommit. Efter en månads bistånd med rispengar, kommer de att klara sig på sina grödor som börjat växa, liksom mangon som mognat. Tillgången på vatten har en avgörande betydelse.

Här hemma arbetar vi med utvärdering av det som skett, diverse aktuella aktiviteter, event, inkomna gåvor att ta hand om för sortering, budget, kontakter och informationsmöten för att öka stödet för och kunskapen om vår verksamhet. Vi diskuterar även hur vi skall fortsätta verksamheten då skolprojektet är klart.

Det kan vara svårt att få en helhetsbild av det vi arbetar med, då det är många bitar som tillsammans bildar vår verksamhet. Medlemmar värnar i god anda om sin del i det hela, vilket gör att vi får styrka till arbetet.

Det känns positivt för oss som dagligen arbetar med AFFC att medlemmar som bidrar på olika sätt också har förståelse för att olika delar i verksamheten påverkar varandra.

Inget går alldeles lätt, det är olika kulturer som möts och vi får respektera varandra. CFG har visat oss stor respekt genom att förbättra sin organisation, och vi får i samma anda ha tillit till att de beslut de råder oss till är kloka och ändamålsenliga.

Slutligen vädjar vi om medlemmarnas förståelse och respekt för arbete vi utför, att vi i positiv anda hjälps åt att komma vidare.

För hopp och glädje i Manduar hälsar Marie och AFFC

AFFC hade igår besök av en handarbetande kvinnogrupp från kyrkan i Västerås. (Publicerat 2015-05-28)

Ett stort gäng glada damer i en stor buss. Två glada chafförer klarade detta galant, med hjälp av Egil som kapade lite grenar på ett äppelträd som var i vägen.

Vi åt lunch, med Gogos rabarberpaj till efterätt.

Malick, fick, med sina trummor och esprit, hela det glada gänget att dansa och klappa händerna.

Ett bildspel beskrev hur det ser ut i Manduar, vilket bidrog till att de förstår hur betydelsefullt det är med deras engagemang.

Många frågor ventilerades, och dagen avslutades med bullar tårta och Linneas kakbuffe.

Ett varmt tack till Lars-Åke, Gogo. Linnea, Egil, Damona, Malick, Rolf och Roger.

Ett lika varm tack till besökarna som berikade föreningen med glädje och ny energi.

För hopp och glädje i Manduar.

Marie

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-05-17)

Kära medarbetare från loppisen!

Vi vill tacka er alla för er medverkan. Ni som arbetade med förberedelser, ideer, alla som under lördagen slet hårt. Likaså alla ni som hyrde bord och handlade både lotter, grejer och fika.

Flera nya goda kontakter knöts också, vilket kommer att tillföra föreningen både kunskap och engagemang.

Tillsammans har alla gjort en stor värdefull insats som gav ca. 8.600 kr i vinst till Manduar!

Följ vårt arbete på hemsidan och Facebook så tar ni del av glädjen era bidrag skänkt.

Se några fler bilder från loppisen här...


För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-05-12)

Hej!

Jag har fått svar från Gambia angående behov av varma kläder i Manduar.
De är mycket tacksamma för de värmande plagg de får. De gör eldar om natten och vandrar till varandras eldar för att hålla värmen.
De har nu inte möjligheter att producera sina egna varma plagg. De har fortfarande hungersnöd, vilket innebär att anskaffning av ätbara produkter från bushen tar all deras tid.
De får inte kläder någon annanstans ifrån än oss, och har inte pengar att köpa kläder för ännu.
Dock har de kommit igång med sömnaden, och nu när mindre tid går åt till vattenhämtning, och förskolebarnen tas om hand utökas den lediga tiden så sakta.
Det finns många barn som fryser i vår värld. Behovet är stort på många ställen.
AFFC fortsätter att stödja inkomstgenererande sysselsättningar, parallellt med stödinsatser såsom mat och kläder.
Ni gör alla ett stort värdefullt arbete, oavsett vart i världen det sker!

För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-04-20)

Vattnet: Arbetet med vattenanläggningen är nu avslutat. Vi inväntar en teknisk rapport och viss dokumentation innan slutbesiktning.

Förskolan: Arbetet med färdigställande av kök, toalett och stängsel pågår. Byn bistår med arbetskraft.

CFG: Arbete pågår med att förbättra rapportering och strukturering. De har tagit ett stort steg i rätt riktning till självständigt arbete i vår verksamhet. De fortsätter med detta under de närmaste månaderna.

Stick- och Syvarv: Vår tanke är att fokusera på familjepaket som färdigställs i Sverige. Paketen kommer att tillgodose hela familjens behov, och underlättar vår fördelning av förnödenheter. Intresserade ombeds kontakta Gogo och Carol.

Risinsamling: Vi inväntar besked från CFG huruvida behovet av ris kvarstår eller ej.

AFFC:s arbete under kommande månader: Vi kommer att fokusera på följande delprojekt, med en sammankallande för varje del:

Kvinnokooperativet: Ann- Marie Jaxgård. En sammanställning av hur arbetet varit, vilka inkomster det gett, och en modell för hur nya kooperativ kan upprättas.

Hälsoarbetet: Marie Boberg. Summering vilka hälsofrämjande vinster som kan noteras inom fothälsa, hygien och kvinnohälsovård. Kontakter tas i Sverige för utarbetande av en kunskapsbank som enkelt kan användas i undervisning i nya kvinnogrupper.

Cachewodling: Rolf Vilhelmsson sammankallar för att utreda den eventuella vinsten av att starta en odling.

Pojkaktiviteter: Maja Rudberg, ordförande i Equmenias scouter i Falun kommer att arbeta med att ta fram ett program för unga pojkar.

Dessa arbetsområden, och dokumentation kommer att sammanställas i en ansökan till Forum Syd.

Aktiviteter på hemmaplan. En större loppis och marknad ordnas 16 maj i Aspeboda.

Triathlon förväntas gå av stapeln i slutet på juni.

Ordföranden i CFG Kebba söker visum för att besöka oss i juni, då hans chef bistår med respengar.

Sortering och packning av familjepaket sker med hjälp av Damona från Falun.

Vi återkommer med mera rapport från Manduar efter att Kebba varit där kommande helg.


För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

 

Rapport från besöket i Manduar  (Publicerat 2015-03-12)

Kära medlemmar, vi är nu hemma igen. Förhållandena i hela Gambia är försämrade. Få turister, mer missbruk och mycket hög arbetslöshet.

Kan nämnas att en av våra vänner på hotellet tjänar 250 kr i månaden, under halva året. Sedan tillkommer drickspengar, som nu uteblivit nästan helt.

Priserna har skjutit i höjden. Prisexempel: Skolavgift 200 kr per barn och termin. nötkött 50 kr per kg.

Behandling av benbrott hos läkare, 2000 kr. Ambulanstransport 600 kr. Hyra för ett rum med en säng 700 kr per månad.

Det är svårt att se hur någon ska kunna klara sig på en lön.

Under samtal med Kebba som kommer från en närliggande by, har vi förstått att Manduar är en mycket isolerad by. Många har aldrig satt sin fot utanför byn, det talas också en gammal dialekt. Så även i Gambia ses Manduar som en ålderdomlig och underutvecklad by.

Nu kommer jag till rapporter inom våra arbetsområden i byn.

Vatten
Vattenmöte har hållits på FIOH.

Pateh, vattenentreprenören, kommer att slutföra sista etappen av tapparna omgående, och åtgärda vissa saker på de först gjorda arbetet.

Då arbetet är slutfört kommer Kebba, Alkalo, byhövdingen och Pateh att slutbesiktiga arbetet, överlämna teknisk dokumentation och sedan överlämna ansvaret till byn. Pateh lämnar ett års garanti på arbetet.

Förskolan
Skolan bedrivs av en lärare. 35 barn är delaktiga, ålder 3 till 7år. Alla barn har fått en skolryggsäck. Allt skänkt skolmaterial är överlämnat till läraren. Läraren var en mycket sympatisk ung man, som tog väl hand om barnen.

En toalett, kök och staket måste dock byggas. Offerter och kontakt med byggherren togs, och beslut tas på styrelsemöte torsdag om start för detta. Byn själva får ansvara för att bygga matplats för barnen, och vara delaktiga i arbetet med sysslor såsom grävning.

Rolf kommer att designa det skolmärke som ska sitta på uniformerna.

Vi överlämnade en förbandslåda till läraren, efter hans eget önskemål.

Förskolan bygger mycket på inlärning av engelska ord, sånger och upprepningsövningar.

Vi hade möte med rektorn, han önskar en dator för sitt kontor.

Hälsa
Hälsoutbildning gavs till fem kvinnor. Dom var oerhört intresserade och duktiga. Vi kunde också samtala om deras bekymmer som kvinna. Kvinnor pratar aldrig sinsemellan om kvinnosjukdomar.

Dom kommer att samla unga kvinnor i grupper och vidarebefordra sin kunskap.

Lektion hölls om kvinnosjukdomar, med enkelt bildmaterial.

Deras förvåning och även nån form av glädje var då jag berättade att jag och vi svenska kvinnor har precis samma åkommor som de. De skrattade och klappade i händerna då jag förklarade hur jag upplevt svamp i underlivet och flytningar mm.

Vi gjorde stödbandage för benen, pratade om åderbråck, menscykeln, när de löper störst risk att bli gravida. De ville verkligen inte ha fler barn. De orkar inte.

Jag lärde ut några punkter öronakupressur och fotzonterapi för rygg och huvud.

I samtal med rektorn kom vi överens om att dela ut tandborstar och tandsalt till skolbarnen, och att det schemaläggs efter skolans lunch.

Vi skall också försöka att dela ut avmaskningsmedel till barnen i skolan då de lider av detta och har svårt att sova pga. av maskarna.

Tre kvinnor skickades akut till läkare och tre akut till tandläkare.

Hälsobesök skedde, mycket såromläggning, brännskador och värk.

Barnmorskorna var tacksamma över att få påfyllt förråd för förlossningarna. Vi hade samtal med dem, de har många frågor, några kunde vi besvara, några finns bara ett svar på och det är att det måste transportera kvinnorna till läkare.

En flicka väntar på ögonoperation. En pojke på kontakt med ögonläkare.

Den hjärtsjuka flicka har blivit piggare och kan nu gå, men behöver kontinuerlig kontakt med vårdcentralen.

Barn i skoluniform får upp till 16 år gratis vård.

Könsstympningen pågår fortfarande, antingen i bushen eller hos en kvinna i en annan by. Ingen av kvinnorna kan dock säga hur det görs då bara kvinnan som utför ingreppet vet det. Det är mor- eller farmödrarna som beslutar detta, det är likadant i staden. Nekar mamman förskjuts familjen av släkten. Flickorna luras ut till ingreppet, som att de ska få en banan eller något annat gott. Tre st. håller flickan, de gråter ett dygn efter. Kvinnan som utfört ingreppet ser till flickorna under tre veckor.

Kristina på FIOH förmedlade en kontakt till två svenska tandläkare på besök i en grannby. De var vänliga nog att behandla 20 patienter från Manduar gratis. De kommer att transporteras dit fredag kväll, för behandling under lördagen.

Vi hade redan dokumenterat dessa namn, men hade ingen lösning på hur vi skulle hjälpa dem, de hade många ruttna tänder i munnen, och fruktansvärd värk. Dessa tandläkare löste på allra bästa sätt! Vid tandläkarbesök kan de få köa i flera dagar innan det blir deras tur. Kebba skall undersöka vilken tandläkare som kan samarbeta med oss.

Paracetamol finns bara i byn vid vårt besök. Det är för dyrt att köpa annars.

Kvinnokooperativet.
Två symaskiner är trasiga och en halvtrasig.

Ann-Marie påbörjade skoluniformssömnad och sömnad av väskor.

Skräddaren som utbildat dem var där alla dagar. Han anlitas nu en dag per vecka till en kostnad av 25 kr dagen.

Garn och lite tyg inköptes till dem.

Griffeltavlor tillverkades till förskolan, och diverse småsaker på skolan åtgärdades.

Vi kommer således att bistå byn med toalett, kök och staketet till skola, beräknas vara klart inom 6 veckor. Slutförandet av vattnet. Uppföljning av hälsoarbetet.

Manduarborna får bekosta de skador som åsamkats av dem själva på skola och vatten. Utföra all grävning till återstående arbeten. Tillverka skoluniformer och bindor. Ta pengar från kvinnokooperativets kassa till reparationer av maskiner och tillverkning av pallar till symaskinerna.

Fadderbarnen.
Alla fadderbarn besöktes. Brev kommer till resp. fadder.

En checklista kommer att skrivas till Nuha, som han kan maila via vårdcentralen i grannbyn där han jobbar till oss. Då vi kan följa upp om familjernas hälsa.

Cointernerlådorna packades upp och fördelades, ris olja och lök fördelades också.

Hur de skulle klarat sig utan vårt ris vet vi inte, och inte de heller. De är så otroligt tacksamma för allt vi skickat. Alkalo tackar och ber mig hälsa att vi har förändrat hela deras livssituation.

Vi kunde också förstå och höra att det pratas om det arbete vi utfört i byn på många håll. Det handlar nu inte bara om det materiella biståndet, utan om det hopp och de möjligheter det gett byn.

Vi kunde också se att byn nu kommit ett steg fram, de har någorlunda med kläder, de kan nu tillverka sina bindor och skoluniformer. Skolan och vattenarbetet är inom en två månader slutfört. De kommer att kunna odla innanför staketet vid skola, för att tillgodose barnen med grönsaker och frukt.

Vi kommer att ha ett möte torsdag denna vecka för att ta erforderliga beslut, så arbetet snabbt kan slutföras.

Slutligen, en resväska försvann på flyget, i byn två st.

Snickaren i byn hade blivit bestulen på verktyg och i mobilladdningshuset var mobiler stulna. Återkommer med rapport då vi fått veta mer om detta.

Tack till alla bidragsgivare, från Alkalo, kvinnor och barn i Manduar.


Marie.


 

Reserapport 1 från Gambia  (Publicerat 2015-02-24)

Här kommer första reserapporten från Gambiaresenärerna.
Fler kommer att komma, det hänger lite på internet.
Ann-Marie har skickat de fina bilderna

Rolf

Hänt i Veckan (Publicerat 2015-02-20)

Nu är det snart packat och klart, vi får med ca. 160 kg packning för AFFC. Så jag är glad att kunna meddela att allt tillverkat av Stick- och Syvarv är med. Lite kläder och skor får vänta tills hösten. Det var svårt att få i 23 kg i en väska, pga. av utrymme. Vi har fått verktyg skänkta, dom är dock tunga, och framförallt mycket bättre kvalité än dom därborta.

Jag skall göra allt jag kan för att dokumentera arbetet i bild och ord, och återkommer då jag kommit hem 10/3.

Vill bara förmedla vad Nfamara sa vid vårt senaste samtal: Han sa att dom väntar ivrigt på att vi ska komma, mina tankar var då om det är vara gåvor endast, och hur stort behovet är av våra besök. Nfamara svarade att behovet är större nu än förut, då kvinnorna upptäckt och förstått att den kunskap vi förmedlar, hjälper dom att ta han om sig själva. Att själva kunskapen har ett värde.

Kunskapen tillsammans med den värme ni alla bidrar med genom att vara fadder eller genom gåvor ger dem det hopp vi strävar efter att förmedla.

Allt gott till er kära medarbetare här hemma,hälsar Marie.

Hänt i Veckan (Publicerat 2015-02-10)

Förberedelserna inför resan till Manduar pågår. Vi reser denna gång med Maroc Air då Ving inte flyger den här säsongen. Resan går då via Casablanca. Avresa sker 21 februari och hemresa 10 mars.

Vi är tre kvinnor och två män denna gång. Lisa 2 som hon kallas, har varit i Gambia förut, Tor-Erik, har också varit i byn två gånger tidigare. Ann-Mari, och Alex, som reser för första gången.

Arbetsuppgifterna är många. Tor-Erik, får tillsammans med Alex och bypojkar bygga ett toatält, ducshtält, hyllor, färdigställa sista spisen, och se till att ytbehandling av golven görs i förskolan.

Ann-Marie kommer att arbeta i kvinnokooperativet, dokumentera hur arbetet hittills gått, och fortsätta utveckla symodeller och stick-virkteknik, kvinnorna har hälsat att dom vill lära sig mer. Vår svenska medarbetare Linnea Matsson utarbetar ett häfte med enkla modeller att virka.

Lisa får tillsammans med medhjälpare fördela sakerna i de 60 flyttlådorna från containern.

Mama och Marie kommer att besöka alla fadderbarnsfamiljer, för foton och dokumentation. Vilket kommer att ta ca. tre dagar. Vidare är en kvinnohälsogrupp med sex kvinnor tillsatt, som skall få mera utbildning i kvinnohälsa, för att sedan föra kunskapen vidare till byns kvinnor.

Mama, Marie och en sjukvårdsman från byn kommer att ta emot kvinnorna i hälsorummet. Det betyder att vi kan skicka de som behöver till läkare, ordna med transport dit och ombesörja att de får pengar till medicin. Likaså till tandläkare. Vi kommer att genom att ta temperatur och blodtryck samt frågor kunna dokumentera de som behöver ytterligare vård.

Fem pojkar kommer att få lära sig väva enkla sovmattor, och eventuellt prova på att sy skor. De har efterfrågat senast att få ta del av arbetet, lära sig hantverk. Fem pojkar är utsedda som ledare, de får efter sin utbildning, bilda en grupp pojkar som får ta del av färdigheterna.

Mama , Marie och Ann Marie har för avsikt att stanna i byn ca 9 dagar. Övriga reser åter till Bakau efter fyra dagar.

Vi kommer att i möjligaste mån utföra alla arbetsuppgifter.

Mycket av resans arbete görs här hemma. formulär för att fylla i hos fadderfamiljerna, och likaså för utvärdering av de andra projekten vi bedriver.

Inköpslistor med prisuppgifter utarbetas av Rolf tillsammans med Kebba.

Det definitiva programmet i Gambia gör CFG.

Återkommer innan vi reser med det senaste!

För hopp och glädje!

Hälsar Marie.

Hänt senaste tiden!   (Publicerat 2015-01-23)

Vatten: Pateh förväntas återuppta arbetet med det sista tapparna och lite andra kompletteringar snarast. Nfamara meddelar att något krånglar vid en av tapparna. Pateh får se över detta. Kontakten sker via Kristina på FIOH då Pateh inte kan engelska.

Odling: En större summa pengar har givits till föreningen av en man. Planen är att starta ett manskooperativ för odling av cashewnötsträd med dessa pengar.
Det skulle räcka till en odling på en till två hektar, uppemot 200 träd.
Kooperativet skulle byggas på ett lärlingsystem, och odlingsytan indelas i mindre bitar. Med tio till 20 träd i varje, en arbetsledare och fem lärlingar. Planen diskuteras med CFG.

Fadderbarnen: Inväntar fortfarande rapport från Mamas besök. Ett frågeformulär har utarbetats, som kommer att användas för dokumentation under AFFC:s kommande besök i byn. Det delges faddrarna vid hemkomsten.

Kvinnorna: Önskemål från dessa är att lära sig mer om stickning. Att få mera kunskap i hälsa och hygien. Att få tid att prata med oss, kvinnor från Sverige. Att få göra ett besök i hälsorummet, och få den hjälp vi kan ge. Vid samtal med Nfamara förstår vi att vårt besök i byn inte bara är av praktisk nytta. De behöver oss för att få hopp om bättre tider.

Container: Resterande 60 lådor kommer att distribueras, och de säckar ris som tillkommit sedan sista leveransen.

Skolan: Rolf har i samråd med staketbyggaren Musa färdigställt ritningarna, och staketbygget kommer att starta snarast. Fruktträd och grönsaker kommer omedelbart efter staketets uppförande att planteras för att bidra till mat och vitaminer för förskolebarnen. En spis till kommer att byggas vid vårt besök. En för riskok och en för jordnötssåskok.

Resan: I nuläget är vi två kvinnor och två män som reser till Gambia. Våra arbetsuppgifter kommer att vara i kvinnokooperativet, hälsa, sjukvård, och fadderbarnsbesök. Dusch- och toatältsbygge, och spisbygge.
Mer information om detta senare.

För hopp och glädje i Manduar!

Marie

 

När riset kom till Manduar. Och en massa kartonger från containern

 Hänt i går kväll.  (Publicerat 2015-01-11)

Först var vi glada på julafton, sen blev jag ännu gladare igår! Faktiskt en av de gladaste dagarna i mitt liv!! Där ni alla medarbetare är delaktiga!

Telefonen ringde, det var Kebba och Nfamara från Manduar!

Dom var där med ris och cointainerleveransen.

Alla kvinnor satt utanför sina hus, Mama var där sedan tidigare och hade arbetat med kvinnornas fötter hela dagen.

Kl. var 17.00 när dom ringde och dom skulle avsluta arbetet innan mörkret kom.

Kebba hade svårt att finna orden, han var så stolt och lycklig att få leverera allt. Dom var otroligt lyckliga i byn, särskilt över riset sa han.

Dom var hungriga.

Han första ord i telefon var: Hello Mum, I'm here now and all people are so happy!

Dom orden är till er alla som stöttar arbetet!

Vi har inte gett alla hjälplösa mat och kläder, men vi bär 1500 kvinnor, barn, åldringar och män i vara händer.

Anledningen till fördröjningen var: Först ville Alkalo, hövdingen, att vi skulle vänta med leveransen då han ville påkalla högre befattningshavare uppmärksamhet på det arbete AFFC gör i Manduar.

Vid nästa planerade resetillfälle fick inte Kebba ledigt då hans chef var på besök. Så är det i Afrika. Med tider vet man aldrig. Vi hade dock som krav att Kebba skulle vara med vid transport och fördelning av kläder, så utan honom kunde de inte åka.

Nu är dock allt klart. Foton kommer liksom skriftlig rapport.

De meddelar idag via fb att de tackar oss alla, och ber Allah ge oss kraft och hälsa att fortsätta vårt arbete.

Kära medarbetare, var stolta, glada och känn er delaktighet i Manduars glada dag, och mätta magar!

Varmt och tacksamt tack till er alla!

 

 Hänt sedan sist (Publicerat 2015-01-09)

Gott Nytt År och God Fortsättning!

Rapport från styrelsemöte.

Stick- och syvarv: Vi fortsätter som förut med mottagande av alster. Dock då behov finns stöttar vi andra hjälpsändningar. Kommunikation sker om detta via Carol.

En lista finns där vi skriver in vad som kommer i. Vi kan då lättare se vad som saknas. Vi har nu genom två cointainersändningar koll på vad som ryms i lådorna, då allt vi skickat finns dokumenterat.

Odling: Vi kommer att skilja på odling till förskolans användning och till kommersiella delen.

Fokus är nu så snabbt det går få upp stängslet runt skolan, och plantera fruktträd där. Kvinnorna har redan ett trädgårdsland, men staket behövs för att skydda träden runt skolan.

Musa i Gambia har fått uppdraget att iordningställa detta, Rolf förhandlar om priser och materiel.

Rispengar: Hitills har 16 492kr inkommit.

Fadderbarn: Tre nya faddrar har tillkommit. Fem nya fadderbarn utses i byn.

90-konto Vi diskuterar vidare. På olika lösningar, då det är kostsamt att skaffa 90-konto, 20 000kr för tre år.

Vatten: Slutrapport inväntas från Pateh, då arbetet med att färdigställa åter startar i januari.

Marknad: Vi kommer at försöka komma med på någon form av marknad till våren. En del förslag har inkommit från aktiva kvinnor. Återkommer.

ABF: Stefan, vår goda kontakt på ABF slutar där, så kontakterna där är inte som förut. Vi har heller inget direkt samarbete.

Resemöte: Ebolahot, Vings uppehåll i charter, och det politiska läget försvårar planeringen inför en eventuell resa.

Vi planerar dock ett resemöte 18.1 kl. 14.00 hos Marie.

Intresserade ombedes vänligen höra av sig senast torsdag, på telefon 023 31251 eller vi E-post eller fb.

Så fort vi får kontakt med CFG återkommer vi med uppdateringar. Det har varit svårt med kommunikationen sista tiden.

För ännu bättre kommunikation och mera hopp och glädje år 2015!

Marie.

 (Publicerat 2015-01-02)

Ett nytt år har startat. För oss liksom för Manduar.
Ett år som startar med stora prövningar för våra kvinnor och barn i byn.
Hungersnöd, fattigdom , sjukdomshot och politisk oro.
Det kommer då att betyda ännu mer med den kvinnokraft som knyter oss samman.
Som ett avslut på 2014 och som inledning på nya året vill vi till alla medarbetare i Stickvarvet dela med oss av Carols återblick. Det ger oss alla en vilja att arbeta vidare tillsammans.
Ett stort tack till den starka länk i vårt arbete kvinnokraften är från styrelsen i affc. Här kommer Carols berättelse:

Stickvarvets historia ringlar sig tillbaka till sommaren 2012.
Men egentligen började nystanet ett år tidigare. Jag gick runt med en längtan att få göra skillnad för några som inte hade det så bra som vi har i vårt land. Eftersom jag älskar att sticka så vore det ju toppen att på något sätt kunna få användning för det. Jag kollade upp olika hjälporganisationer men inget klickade riktigt.
Så en dag läste jag ett inlägg på Kyrkkaffebloggen (Libris). En kvinna delgav från en resa till Manduar, Gambia där de startat upp ett kvinnokooperativ – och just lärt kvinnorna (och en man) att STICKA! Deras första uppgift hade varit att sticka bindor. Glädjen över detta var oerhörd och reseskildringen klickade till inom mej! Dagen efter ringde jag upp ordföranden i Aspeboda Foundation For Children (AFFC) Marie Boberg och frågade om jag kunde få hänga med på ett hörn. OM jag fick! Det dröjde inte länge innan jag fick ansvaret för den ”stickiga” delen av AFFC. Och trots att jag befinner mej i Borås och AFFC mestadels i Falun så gör ju Internet, telefon och postgång detta möjligt!
Under våren 2012 trummades det för många löpartävlingar. Men ska man behöva betala för att springa sig trött? Inte alls min grej så jag smidde planer för en helt annan slags tävling; där man kunde få sitta lugnt och skönt i sitt soffhörn men ändå vara aktiv, vinna ett pris och att avgiften gick till ett gott syfte. STICKVARVET föddes!
Startavgiften på 35 kr gick till att köpa en trampsymaskin till byn, uppgiften var att sticka/virka ett babyplagg och alla kunde vara med och vinna ett pris. Anna Braw som hade bloggen Kyrkkaffe lät oss villigt få skriva om tävlingen där. Hon har varit en underbar person till att upplåta plats på bloggen för många inlägg och upprop för Manduar sedan dess!
Uppslutningen till Stickvarvet blev bra och vi fick t o m ihop pengar till två symaskiner! Tävlingen fick även uppföljare i form av STOLPVARVET (Då vi samlade pengar till ett stängsel kring förskolan som AFFC byggt i byn.) och diverse andra insamlingar av stickade/sydda bindor, trosor, kläder, filtar och pengar till vattenprojektet.
Medvetenheten om den lilla fattiga byn Manduar växte och vi fick kontakt med fler och fler underbara personer med villiga händer och som ville bidra med värme och leenden i byn!
Namnet Stickvarvet har fått vara kvar och är nu samlingsgruppen för allt garnarbete som utförs runt om i Sverige för Manduar.
När en sykunnig krets anslöt sig till AFFC fick de heta Syvarvet.
Det har varit helt otroligt roligt att se kretsen av härliga kvinnor med varma hjärtan sätta fart på stickor, virknålar och symaskiner för att skapa en varmare, vackrare och bättre tillvaro för kvinnor och barn i Manduar! Säkert tusen stickade och sydda bindor har gjort vardagen lite lättare för dem. Kläder till de små har hjälpt till så att mammornas ork och kraft har kunnat gå till andra livsuppehållande aktiviteter. Och när sedan vattnet kom har de kunnat tvätta och förbättra hygienen utan att behöva gå 6 km för att hämta de dyrbara dropparna.
De grupper som varit på besök i byn har gett nödvändig insyn i behoven till oss supporters på hemmaplan. Kylan på nätterna där blev ett filtupprop, de enstaka kläder man hade blev ett klädupprop. När vi så fick plats i containrar som skulle till Gambia kunde vi ju skicka mycket mer än förut då allt måste fraktas i resväskor på flygplanet.
Vi har även skickat garn då bomullsgarn är omöjligt att få tag på i Gambia. Tanken har ju hela tiden varit att kvinnorna ska sticka och sy själva och sälja men hittills har det behövts röjas undan en massa hinder för att en ordentlig affärsverksamhet ska kunna byggas upp. Utan mat i magen och vatten till odlingarna är det svårt att tänka på framtiden…

Jag tror att många liksom jag har känt att det varit hjärtegott att få vara med och skapa en märkbart bättre tillvaro för åtminstone EN by i världen! Att det är ett nära samarbete med folket därnere, en tillräckligt liten organisation för att man ska kunna hålla kontakt och få se att hjälpen går fram! Att man kan sitta var som helst i Sverige och göra skillnad Jag är SÅ tacksam för varenda en som på något sätt hjälpt till och gett av tid, sitt kunnande, engagemang och garn! ALLA är GULD värda! Tack för att vi gör detta tillsammans!

Carol

Hänt senaste dagarna   (Publicerat 2014-12-16)
Lördagens möte i CFG, föreningen i Gambia, blev uppsjutet pga. ett närliggande dödsfall.

24 december kommer Kebba, Mama och Nfamara att resa till Manduar med paket från cointainerlasten, ris, olja och lök. Kebba och Nfamara stannar i byn en dag, Mama i tre dagar. Hon kommer att se till kvinnornas hälsa och hur fadderfamiljerna mår. Hon medför också bambuoil och tvål till kvinnorna.

AFFC har haft arbetsmöte om den eventuella cashewodlingen. Uppkomna frågor och synpunkter skickas nu till CFG.

Kontakt har skett med Dr. Inge Björkander angående hjärtsjuka flickan. För närvarande bedömer han utifrån den gambiske läkarens journal, att det rör sig om återkommande luftvägsinfektioner men att det behöver ingen mera åtgärd än kontakt på kliniken. Vi inväntar vad Mama rapporterar.

Visst känns det fint att på vår julafton, får också våra vänner i Manduar gåvor, ris och kläder!

Jag återkommer så fort mera information kommer.

Marie.

Hänt i veckan   (Publicerat 2014-12-08)

Rapport från CFG:s styrelsemöte i fredags.

Ris: Transport av 40 rissäckar, det är två ton ris det, och första omgången med kläder från cointainerlasterna kommer att kosta 600 kr, från Bakau till Manduar.

För rättvis fördelning av riset, beslutades att kalla varje familjs överhuvud till ett möte. De ska då tala om hur många familjemedlemmar finns, och hur det är står till med mat i familjen. Mama, fadderbarnsansvarig, kommer att ansvara för detta, och besöka familjerna. Riset kommer sedan att fördelas så rättvist som möjligt. Likadant blir det med utdelning av lådorna med kläder.

Hjärtsjuka flickan: Hon är fortfarande sjuk, och Nuha ansvarar för hennes tillsyn..

Caschew: Musas rapport ledde till frågeställningar som vi skall diskutera, för en senare komplettering av rapporten. Dock ser det i dagsläget ut att vara positivt projekt. Återkommer då alla frågor klarlagts.

CFG hälsar till er alla medlemmar.

Marie.

Hänt i veckan   (Publicerat 2014-12-03)

Rapport från samtal med Nfamara på Skype

1. Nuha, vår volontär, bosatt i Manduar, har visat sina kunskaper inom hälsoarbetet. MRC, den statliga kliniken i Keneba, har uppmärksammat detta. De vill nu anställa honom. Nfamara har bett honom vänta tills vi diskuterat saken, då han kommer att arbeta heltid på kliniken.
Nuha behöver komma vidare i livet, och utnyttja sina kunskaper inom vård. Vi beslutade att det är bra om han tar den erbjudna anställningen, och också knyter an detta till AFFC:s hälsoprogram. Han kan då ansvara för hälsoarbetet och dra nytta av vårt sjukrum.
Det känns jättebra att vårt arbete gett detta resultat, att Nuha nu kan förvalta och vidareutveckla sina kunskaper.

2. Den man som jag engagerade i att ge kvinnorna massage har nu under en period arbetat med Nuha. Nfamara och jag var eniga om att det är en bra volontär för AFFC och CFG .
Han talar engelska, är engagerad i de unga pojkarna, har startat fotbollsträning och-lag, och har ett gott anseende hos kvinnorna. Så sannolikheten att han, om Nuha anställs av MRC, blir vår volontär är stor.

3. Musas besök har inte rapporterats än. Men när jag pratade med honom i Manduar, var han positiv till en odling. Han skall nu kostnadsberäkna. Musa var dock berörd av deras extrema fattigdom, som han uttryckte det. Men sa också att dom trots sina svårigheter var vänliga och tillmötesgående. Han underströk vikten av att första rissändningen kommer dom tillhanda före jul. Vilket också skall ske.

4. Vi diskuterade frågeställningar från AFFC till CFG som kommer att tas upp på deras styrelsemöte på fredag. Rapport kommer efter mötet.

5. CFG är medvetna om de arbetspunkter vi behöver förbättra för att leda arbetet framåt.

Nfamara har också vidarebefordrat en aktuell uppdatering från WHO om ebolan, rörande de åtta länder som hittills berörts av Ebola. Värst drabbat är Liberia med nästan tretusen döda hittills, följt av Sierra Leone med närmare 1300 döda och Guinea (Conacry) med ungefär lika många. De fem andra länderna, USA bland annat har haft ytterst få fall. Nu är detta fall som rapporterats, det kan finnas många som inte kommit till myndigheternas kännedom. Man kan notera att inga fall rapporterats från Guinea Bissaou, som ligger närmare Gambia, inte heller från Elfenbenskusten som har lång gräns mot Liberia. Det kan vara också värt att notera, att fler har dött i exempelvis malaria i de värst eboladrabbade länderna under den period ebolan härjat där. Men det är förstås till föga tröst för den som drabbas av Ebola.

Detta var en kort resumé av ett långt skypesamtal. Jag känner att vi långsamt vandrar framåt, och vi gläds med Nuha, om hans arbete med kvinnohälsan i byn leder till att han får ett arbete. Bra jobbat Nuha!


Marie.

Hänt i veckan   (Publicerat 2014-11-25)

Arbetsmöte har hållits här hemma, och samtal med CFG via Skype.

Ris: Senast det var hungersnöd i Gambia började den göra sig gällande i september, men erkändes av regeringen först i april kommande år. Vilket innebar att inget stöd sattes in förrän då.
Därför ber CFG oss att skicka en första sändning rispengar innan jul. Dom svälter inte ihjäl, men dom lider säger CFG.

Cointainer: Första sändningen klädlådor kommer att distribueras samtidigt som ett antal rissäckar.

Odling: Musa Cham kommer att på torsdag åka till Manduar för att utreda lämpligheten att odla cashewnötter. Likaså se över vad kostnaden för att starta sådan odling kommer att kunna bli. Dessutom förhandla om hur stor areal byn skulle kunna avsätta för en sådan odling.

Fadderbarn: Vi har nu fem vakanta fadderbarn. Vi vädjar till att dessa får föräldrar innan jul. Att få en fadder är en julklapp som nog toppar allt för ett barn i Manduar.

Event: Vi skall försöka att förlägga kommande musikevent till Hyttstugan, intill Carl Larssongården i Sundborn. Lars, en medarbetare i AFFC, är guide där och har bra kontakter.

Förskolan: Förskolan har nu enat sig med grundskolan i Manduar. Det innebär att regeringen gett mandat till nuvarande rektor att ansvara för förskolan, och att vi inte behöver bekosta lärarlönerna. Rektorn ser mycket positivt på detta arrangemang, då det innebär att det kommer elever till skolan som fått en bra start i förskolan. Det ger bättre resultat i grundskolan menar han, och det är viktigt för skolans anseende.

Ebola: Nfamara är ansvarig för ebolaprogrammet på ChildFound International i Gambia, där han är anställd. ChildFound har normalt ca. 100 besökare till sina fadderbarn per år, men detta år har det inte kommit några alls. Han säger att fortfarande finns inga kända ebolafall i Gambia, men att vi som vita är mer utsatta än afrikanerna. Alla vill ta på oss, och vara nära, en afrikan kan röra sig fritt utan närgångenhet, säger han.Han avråder fortfarande europeer att besöka Västafrika, då folk tar sig över gränserna obemärkt. I slutet av december kan vi utvärdera huruvida ett besök är möjligt i mars. Det är möjligt att vi överdriver faran dock, om man betänker att inte ens i Liberia, Sierra Leone och Guinea är risken att dö i sjukdomen Ebola störst. För dem som bor där är det är mycket mer sannolikt att avlida i exempelvis malaria ellet tb.

Kebba säger dock att turister börjat komma till Gambia i större antal. Vi utreder frågan lite till innan vi tar beslut att resa.

Det politiska klimatet hårdnar, vi tassar därför lite försiktigare än tidigare i vår kommunikation med Gambia.


För hopp och glädje i Manduar, hälsar Marie.

Hänt senaste veckorna!  (Publicerat 2014-11-20)

Container: Andra sändningen i år med containerlast har nu nått Bakau, och Kebba, som ansvarar för att den tas om hand. Både dessa lådor och de förra finns nu i hans förråd. Dock kommer första lastens kartonger med kläder, skor, bindor och babypaket att transporteras till Manduar närmaste tiden. Kebba säger att deras behov är stort, och vi beslutar därför att inte vänta tills vårt nästa besök.
Kebba kommer att ansvara för att det fördelas rättvist, tillsammans med Mama, fadderbarnsansvarig, och Nuha, vår byvolontär. Det känns bra att det vilar i Kebbas trygga händer. Sjukvårdssaker och saker till kvinnokooperativet väntar vi med tills vi är på plats.

Ris: Vi har fått hjälp av en medlem som arbetar med EU-uppdrag, att göra en skrivelse till utrikesministern, för att belysa behovet av FN-stöd till Gambia. Vad vi vet är att FN uppmärksammat hungersnöden, och uppskattar att den drabbat 200.000 innevånare. Vi stöttar med insamling av rispengar. Går att följa på Riskvadraten på hemsidan och FB. Ett gåvokort, speciellt för ris, med tillhörande liten symbolisk rissäck i hemvävt linne kommer att finnas inför julen. Bild kommer på fb och hemsida.

Odling: Trots det besvärliga läget i Manduar, blickar vi framåt. Musa Cham, reseledare på Vingresor under de perioder de har resor till Gambia, och också en man som flera år stöttat projekt med nyodlingar i Gambia har engagerats. Han talar utmärkt svenska dessutom.
Musa kommer att nästa vecka bege sig till Manduar för att undersöka om cashewnötsodling kan vara lämpligt att satsa på där. Han har också kunskapen att beräkna inkomstmöjligheter, staketkostnader och lönsamhet. Vi har direktkontakt med Musa flera gånger i veckan, hans rapportering kommer att delges er. Allt sker i samråd med CFG.

Ebola:. Ännu inga kända fall i Gambia.

Försäljning: Sju nya hemvävda mattor skänkta av en kvinna i Aspeboda. Hon har också engagerat sig i Stickvarvet med stor iver. Linnea Matsson kommer att för AFFC stå på Sågmyra Julmarknad på lördag. 13 och 14 december medverkar AFFC på Rättvik och Insjöns Julmarknad. Fina välgjorda julklappsinköp finns och nu går alla pengar till ris.

Triathlon: Pengar har nu kommit från sommarens triathlon. Det var hela summan av 10.725 kr. Än en gång tackar vi för den stora insats som gjordes.

Styrelsen har varit på information om skatteregler och bokföring för ideella föreningar, som hölls av skatteverket.

Ett möte planeras med några engagerade medlemmar, om hur vi kan utveckla kontakter för inkomstbringande medel.

Vatten och skolan: Vi inväntar rapport från mötet med skolministeriet den 15 november. Liksom slutfasen i vattenarbetet.

Stickvarv och Syvarv:  Alla ni kvinnor, för det är faktiskt bara kvinnor, precis som i Manduar, låt er glädjas och känn stolthet över det ni bidragit med för att underlätta vardagen därborta. Trots ett stort geografiskt avstånd, och trots att det att det systerskap över gränserna som sker mellan kvinnor som inte känner varandra, låter ni göra stor skillnad i vardagen, i deras ansträngda liv! Ni kvinnor bär en stor del av AFFC på era axlar.

Fadderbarn: Det har avslutats ett fadderskap, men en ny fadder har tagit över, det är extra stort behov av stöd till det barnet. Fem nya faddrar har tillkommit. Nu saknar endast fyra barn, på den lista av 30 familjer som hittills identifierats, fadder. CFG hälsar att den hjälp till trygghet och utbildning ett fadderskap ger, inte nog kan värderas. Kontakten med fadderfamiljerna av CFG gör också att våld och andra missförhållanden uppmärksammas. Vi tackar för det stöd vi fått från er som bidragit och bidrar, och välkomnar varmt de senaste fadderföräldrarna.
Vi vädjar också om att alla ni som värdesätter det arbete AFFC gör, blir medlem! Ju fler medlemmar, desto starkare är vi då vi söker penningstöd för ris. Det är ett enkelt och inte kostsamt sätt att bidra till vår utveckling och våra möjligheter.

Slutligen, en förfrågan har inkommit från två etablerade musiker, om att göra en konsert för AFFC. Vi funderar över var och när. Dom är värda en stor publik! Tips mottages tacksamt!

För hopp och glädje, och många säckar ris till Manduar, hälsar Marie

 

Hänt i veckan!  (Publicerat 2014-11-11)

Cointainern har anlänt till Gambia. Kebba meddelar att han ska tömma den i morgon och ta bilder till oss.
En odlingskunnig man vid namn Musa, som också arbetat som Vingresors guide, (nu är han arbetslös eftersom Ving har ställt in resorna till Gambia för den här säsongen) kommer att besöka Manduar för att undersöka om odling av cashewnötter är lämplig där. CFG säger att de ser fram emot detta. Just den sortens odling är det som ligger bra till för framtiden menar Nfamara, det kan ge en god inkomst. Rapport kommer då Musa återvänder. 
Ett gåvokort, med en tillhörande fin liten symbolisk rissäck kommer att kunna köpas. Pris från 50 kr till 250 kr, Den kommer att finnas på hemsidan och fb från nästa vecka. Rolf skall fota på fredag.
Ett Swishkonto finns nu knutet till AFFC, numret är 123-0982710, för den som har smartphone med Swish-appen.
Vi kommer att försöka utreda huruvida FN kommer att kunna stötta Gambia och Manduar med ris.
På återhörande.

Marie.

Hänt i veckan  (Publicerat 2014-11-04)

Rapport från oktober som är en viktig månad för en muslim. Alla är mycket engagerade i firandet av Tobaskihögtiden.

Ebola
Gambia är fortfarande fri från Ebola. Gambia kontrollerar sina gränser. Utbildning sker i hur du skyddar dig mot viruset. CFG organiserar en endagsundervisning i Manduar, om symtom, och hur dom skyddar sig mot viruset. Detta har skett i samarbete med regeringen

Odling och matkris
Bönderna är mycket fattiga i år. I Manduar har 85% av jordnötterna inte växt, liksom 75% av risskörden. Inom en månad eller två är krisen ett faktum.

Utdelning av material till fadderbarnen
Getter, moskitnät, tandborstar och skoluniformer har fördelats enligt de behov familjerna har. Särskild rapport kommer om detta. Eftersom många barn lidit av malaria i år, kom detta till stor nytta. En mamma säger att nu kan dom sova bra. Familjerna ber för oss, att vi skall fortsätta växa som organisation.

Fadderbarnspengar
Då familjerna fick sina pengar denna gång, har de fått hjälp att skriva brev, vilka skall scannas och delge fadderföräldrarna i Sverige. Familjerna är så tacksamma för sina pengar. Det hjälper dom att skapa en framtid för barnen säger en pappa till ett fadderbarn

Hjärtsjuka barnet
AFFC har kontakt med hennes läkare i Gambia. Flickan växer, och hennes situation är nu mer komplicerad. Det är svårt pga. av sekretess för CFG att arbeta med detta. Men dom fortsätter att följa barnets hälsa.

Förskolan
Regeringen har förenat förskolan med grundskolan. Nuvarande rektor har förflyttats till ett annat distrikt. Dessa förändringar ger en öppning för mer stöd för förskolan.15 november sker ett möte med Regeringen, för att fastställa arbetet i förskolan. Lärare, skolmat, uniformer, elever, bildandet av skolkommitté, säkerhet mm kommer att diskuteras.

Vatten
Fungerar fortfarande till belåtenhet. Sista tapparna är ännu inte på plats. Då Pateh, mannen som utfört arbetet återkommer från ett uppdrag i Dakar, kommer arbetet att slutföras

Staket
Även detta kommer att sättas på plats då Pateh återkommer.

Vi tackar Nfamara för en utförlig rapport, önskar honom krafterna åter, med fortsatt glädje och hopp för Manduar.

Marie

Hänt sista tiden!  (Publicerat 2014-10-30)

Oktober månad har vårt arbete kretsat runt containern som lastats. Och som beräknas vara i Gambia 8 november.

Vi har också påbörjat arbetat för att få 90-konto.

Möten har hållits för att se hur vi skall utforma närmaste arbetsinsatserna, i samråd med CFG.

Pengar har skickats till fadderfamiljerna för inköp av malarianät, getter, skoluniformer och madrasser.

Särskild information kommer att utgå till er som har fadderbarn.

En föreläsning med Ingvar, Afrikafotografen, och Marie har genomförts på Annagården i Falun. Det gav pengar till fem säckar ris som skall levereras till skolmåltider.

Vi kommer att utlysa ett extra årsmöte för att välja en till suppleant, då vi behöver en till för att få söka 90-konto.

Ebolan finns ännu inte i Gambia. Dock meddelar nyheterna på svensk radio att Gambia har drabbats mycket hårt ekonomiskt av Ebolan, på grund av stor minskning av turisttrafiken dit. England har dock börjat köra turister igen.

Jag har nära kontakt med en guide som arbetar för Vingresor, Musa, anställd av Gambia Tours, vars tjänster köps av Vingresor. Både han och hans medarbetare är nu arbetslösa. Han önskar att starta försäljning av second-hand kläder från Sverige. Han har också frågat om vi vill köpa hans hantverk.

Ja, frågorna från Gambia är många och behjärtansvärda. FN meddelade att de uppmärksammat att åtminstone 200.000 kommer att lida hungersnöd. Dom har dock inte sagt vad deras insats kommer att bli. Tyvärr kommer nog inte Manduar att ligga som prio ett för insatser.

Så utifrån detta, i väntan på rapport från Nafmara, arbetar vi med idéer om att hitta vägar till att samla pengar till ris.
En säck (50 kg) kostar nu 250 kr och räcker nätt och jämnt månad till en stor familj.

Alla goda idéer mottages tacksamt, för hopp och glädje i Manduar,

hälsar AFFC genom Marie.

Hänt i veckan    (Publicerat 2014-09-27)

Till er alla!
Efter ett samtal med Nfamara idag, meddelar han att han ber om ursäkt för sen rapportering.
En ung familjemedlem (se bilden) som han ansvarar för, en man på 28 år har drunknat. Han betydde mycket för Nfamara, och tillhör Nfamaras familj i Manduar.
Nfamaras bästa vän dog tidigare i en bilolycka. Han säger att han är mycket ledsen och mår mycket dåligt.
Han skall skicka rapporten innan veckan är slut.
Vi vill alla visa vårt deltagande i den sorg som drabbat Nfamara och hans familj.
Och önska att deras glädje och kraft återvänder snart.

Marie.

Hänt i veckan    (Publicerat 2014-09-24)

Här kommer lite nytt vad som händer och sker!

Vattnet: Rolf och Roger inväntar lite information från FIOH innan slutbetalning sker av vattenarbetet.
Återstår också diverse arbete att utföra efter regntiden, bl a. ytterligare tappställen.

Skolan: Inväntar rapport från Gambia. Enligt senaste rapporten ska dock skolan starta nu i september.

Hälsa: Den hjärtsjuka flickans doktor har skrivit rapport som vi vidarebefordrar till Professor Björkander i Sverige. Vi har svarat Gambialäkaren att vi är tacksamma för all info. Han föreslog att han skulle träffa flickan igen och skicka rapport till oss. Det samtycker vi till. Flickan är ett fadderbarn till oss, så hon står under vårt beskydd så långt det är möjligt.

Fadderbarn: Pengar har skickats till samtliga fadderbarns familjer, för inköp av myggnät, skoluniformer, getter och nån madrass. Varje familj kommer att få bekräftelse på detta då vi får rapport att sakerna kommit familjerna tillhanda.

Inköpen grundar sig på de besök Marie gjorde under sista besöket i Manduar, en lista gjordes då för varje familj vad de behövde.

Det har tagit tid att få igång inköpen, men nu har det satt fart i och med ökad malaria i byn.

Matbrist: Vi inväntar info och ser vad de stora biståndsorganisationerna kommer att göra. Återkommer i denna fråga.

Volontär Nuha i Manduar, kommer att få sänkt ersättning med 200kr. Omar avgår som volontär. En ny medarbetare anställs för Nuhas 200 kr, och skall då sköta rapportering, dokumentation och besök i Manduar en gång per månad. Detta är i enlighet CFG, Gambiateamets önskan.

ABF: Vi kommer att få 10.000 kr från deras secondhandbutik. Sedan kommer de att stötta ett annat projekt i Sydamerika. Vi är tacksamma för all hjälp vi fått från dom, det har varit mycket värdefullt.

Container: Allt är snart packat. Pratade med den containeransvarige igår, och de inväntar lastdatum.

Stick- och Syvarven: Vi har enats om att de kläder som alla flitiga damer i AFFC tillverkar tiden först och främst fram till ju skall kunna skickas till Syrien. Vi kommer inte att skicka mer saker till Gambia förrän vi delat ut det vi redan skickat. Men ser det som ett behjärtansvärt mål att AFFC tillsammans stöttar de drabbade i Syrien nu då de får en kall vinter. Se Facebooksida Raggsockor till Syrien.
Det är en styrka och en förmån att vi tillsammans kan dela med oss till andra behövande i vår värld.

Resa: Om allt går väl, med Ebolarisk och transporter planeras en resa efter årsskiftet. Mer info kommer om detta från Egil. Intresserade kan också mejla oss.

Forum Syd: Som planerna är nu, planeras ett manskooperativ, med tillverkning av skor och griffeltavlor, och senare honung och ev. cashewnötter. Vi vill dock se att rapporteringen från Gambia fungerar snabbt och smidigt, detta är en förutsättning för att bidrag från SIDA via Forum Syd ska kunna påräknas, och ska se vad de kommande tre månaderna visar då en man avsätts speciellt för detta i gambiateamet.

Vi vill än en gång tacka för alla gåvor som kommit oss tillhanda, så otroligt mycket arbete och välgjorda saker. Som kommer att vara till ofantlig nytta. Tack alla!

Hälsar Marie för hopp och glädje i Manduar

Hänt på veckan lite tidigare   (Publicerat 2014-09-10)

Rapport från Gambia

Utbildning: Skolministeriet kommer att besöka Manduar, för att ev. starta även åk. 7-9 i Manduar, nu har dom 1-6. De kommer då att ta till fället i akt och framställa önskemål att skolministeriet tar även förskolan under sitt beskydd. Det skulle innebära att de även bekostar lärarlönerna. Förskolan öppnar vid skolstarten 21 september.

Hälsa. Malarian har ökat bland kvinnor och barn, pga regnet.

Kvinnokoperativet: Kommer att ha fokus på skoluniformer. Först förskolans, vår gröna logfärg och mörkgrönt. Sedan uniformer till grundskolan, blå och vita.

Forum Syd: Arbetet fortskrider tillsammans med CFG.

Matbrist: Matbrist väntas starta i oktober november, då skörden slagit fel. Nfamara sa att sist de hände plockade de växter och frukter i buchen för att överleva. Han är mycket oroad över situationen, och ber om vårt stöd. En säck ris, 50 kg kostar nu 250kr. Det är ris och olja som främst behöves.

AFFC:s resa: Vi är avrådda att pga. ebolan inte resa dit före årsskiftet. Nytt beslut tas då.

Cointainer: Besked från Kars, cointainermannen är att vecka 39 - 40 kommer lasten att avgå.

Kontakt har tagits med hjärtsjuka flickans läkare i Gambia, för att få bedömning om hennes hälsotillstånd. Professor Inge Björkander, kommer att få ta del av detta, för att ge ett nytt utlåtande. Flickans familj hälsar och uttrycker sin tacksamhet för att AFFC försöker hjälpa dom. Dom ber för oss hälsar dom.

Vatten: Byns kvinnor har fått mer tid för sina barn, då vattenhanteringen inte tar så mycket tid. Det har varit till mycket stor glädje och hjälp hälsar dom.

Marie. 

Hänt på Stenbacken i söndags

Tack alla besökare och aktörer för en fin sagostig! Inbringade 1400kr till ris och olja i Manduar...
Se bilder här nedanför.

Marie  (2014-09-08)

Hänt i flera veckor.
Sammanställning av flera rapporter från Gambia.
   (Publicerat 2014-09-05)

Jag har fått kontakt med Nfamara och några svar till de frågor som jag fått av medlemmar i landet. (2014-08-18)

Regnet kom först i augusti, i stället för juni.
Det är inte bra att skicka ris i container.
Ris kommer troligtvis... att finnas att köpa.
Det är mest kännbart på landsbygden med matbristen, då de lever på självhushållning, av det odlingarna ger.
Jag frågar hur allvarligt det är, och Nfamara säger att han tyvärr måste säga att läget är mycket allvarligt.
Han ber mig också hälsa och tacka er alla för att ni tänker på och bryr er så mycket om byn Manduar och dess invånare.

Rapport från CFG, Children Foundation Gambia via Nfamara: (2014-08-19)

Fadderbarnsfamiljerna får hjälp av Nuha att skriva ett brev till faddrarna här hemma.

MRC, sjukvårdskliniken har lovat att skicka rapport om hjärtsjuka flickan sedan länge, men det har inte skickats till CFG. Nu ska flickans farbror kontakta dem för att hjälpa till att få journalen. Vi får då ta del av den för att ta hjälp av den läkare som vi rådfrågade tidigare.

Mama, fadderbarnsansvarig i CFG ska besöka familjerna under september.

Nuha har regelbundna möten med kvinnorna, då han undervisar i hygien. Vilket speciellt under regntiden har hjälpt dem mycket.

Hänt i Manduar. (2014-08-28)

I går kväll regnade det kraftigt, flera hyddor är skadade, flera träd har blåst ikull. Inga personskador.

Rapporterar Kaba.

Efter samtal med Nfamara i dag!  (2014-08-29)
Dom arbetar hårt med förberedelser och info angående Ebolan. Dom ber varje dag och natt att dom skall bli förskonade.
Han ber mig förmedla att Gambia och vårt kära Manduar behöver alla våra böner .


Rapport fån Nfamara:  (2014-09-03)
Regnet som kommer på fel tid, och att det regnar mycket, tillsammans med all organisation runt Ebolan, gör att vi inte skickar containerlast nr2 nu.
Han säger att alla är mycket stressade, och att regnet gör lagrings möjligheterna svåra.
Arbetet med att info. om Ebola tar all tid.
Dom har ett program som är:
1. God handhygien
2 Förbud att skaka hand
3 Inte vistas på platser där det är så mycket folk att man kommer i närkontakt
4 Uppbyggnad av isoleringsplatser
5 Utbildning av personal dit
6 Muntlig information på landsbygden.
Vi avråds också att resa dit före årsskiftet.

I morgon kväll ska CFG-teamet ses. Vi kommer då att få mera info.
Det finns mat fortfarande. Det är först i okt.- nov. som det kommer att bli svårt.

Hälsar Nfamara

Korrigering!   (2014-09-05)
Nfamara hade missförstått, trodde det var en hel cointainer. Så, är det tre kubik är det ok. Han trodde han skulle förvara hela cointainern.
Så vi kör som planerat, jag meddelar när jag får datum!

Fick just meddelande om containern:  Preliminär lastning v. 39/40. Dock inget datum än.


Marie  (2014-09-05)

Hänt i veckan.    (Publicerat 2014-08-19)

Rapport från CFG, Children Foundation Gambia via Nfamara:

Fadderbarnsfamiljerna får hjälp av Nuha att skriva ett brev till faddrarna här hemma.

MRC, sjukvårdskliniken har lovat att skicka rapport om hjärtsjuka flickan sedan länge, men det har inte skickats till CFG. Nu ska flickans farbror kontakta dem för att hjälpa till att få journalen. Vi får då ta del av den för att ta hjälp av den läkare som vi rådfrågade tidigare.

Mama, fadderbarnsansvarig i CFG ska besöka familjerna under september.

Nuha har regelbundna möten med kvinnorna, då han undervisar i hygien. Vilket speciellt under regntiden har hjälpt dem mycket.

Forum Syd.

Vi har nu haft fem möten i arbetsgruppen. Rolf, Egil, sekreterare i styrelsen, Marie och nu igår ett nytillskott. En ung man vid namn Alex, som är mycket intresserad av att arbeta för AFFC. Alex, introducerades i projektet vid gårdagens möte.

Gruppen börjar nu kunna närma sig de projekt som kan bli aktuella i det kooperativ bestående av män som planeras.

Förslag som finns är, biodling, där vi har kontakt med kunniga i närliggande by. Biodling kan ge en god inkomst, och är heller inte en färskvara, den går bra att lagra och transportera. Tillgången på bin sägs vara god.

Fiske är möjligt i floden, vi kommer att se över möjligheten att inom kooperativet utöka fiskenäringen.

Odling av cachewnötter. Kontakt med två svenska företagare har tagits, som redan nu importerar nötter till Sverige för att se om ett samarbete kan upprättas. Nöten växer på en frukt, som kan ätas och ge ett tillskott. Det tar dock minst två år för ett träd att börja ge avkastning. Kontakt har också tagits med en odlingsexpert i Gambia. Den mannen arbetar också som guide åt Vingresor, och är svensktalande. Han ska lämna kostnadsförslag på ett ev. besök i byn.

Ett fjärde förslag till kooperativet är upprättande av matlagningsplatser med en spis, utomhus.

Inom kooperativet kommer också att finnas möjlighet till snickring. Tillverkning av griffeltavlor till skolbarnen, reparationer osv.

Nästa steg inom Forum Syd är att sammanfatta de arbetsområden CFG samtycker till. Där krävs mycket kunskap och noggrannhet, då varje delprojekt ska ha en komponent av förbättrad demokrati och / eller jämställdhet. Till alla delprojekt ska också tillhandahållas de specialistkunskaper som behövs för att genomföra varje projekt professionellt.

Vi ser fram emot att kunna ge byns män möjlighet att utöka inkomsterna i Manduar. Liksom en möjlighet att stanna kvar i byn, och då kunna avlasta kvinnornas tunga försörjnings- och arbetsbörda.

 
För hopp och glädje!

Marie

Hänt i veckan.    (Publicerat 2014-08-14)

Lite nytt från Gambia.

Kebbas bror har blivit ormbiten då han arbetade med sin mamma på fältet. Pojken 15år slog ihjäl ormen, men dog också själv av ormbettet. Kebba sörjer, och ber om våra böner för brodern och hans familj.
Det finns 59 olika ormar i Gambia, 4 farliga, varav en dödlig. Serum finns på sjukhus att tillgå.

Kvinnorna gläds åt vattnet, det sparar deras och barnens arbete.

Gambiateamet förbereder förskolestarten.

Sykooperativet har tillägnat sig goda färdigheter i sömnad.

Mycket regn i två månader, med två månaders torka därefter, har gjort att sådden har msslyckats. Det väntas bli stor brist på mat i Gambia under året säger Nfamara. Det är allvarligt.

Gränserna mot Ebolasmittade länder är stängda till Gambia. Inget fall av Ebola har rapporterats i Gambia.

Vi har haft Styrelsemöte.
Vi beslutar att vi inte kan göra andra utlägg än det som skall betalas för vattnet i Manduar.
Forum Syd arbetet fortskrider, och projektplanerna börjar ta form. Vi inväntar svar från Gambia innan vi går vidare.
En sagostig, och en konsert hoppas vi kan inbringa lite pengar.
Vi ska undersöka vem och hur vattenprov kan tas i Manduar.
Frågor har skickats till Gambia, om hur den hjärtsjuka flickan mår, om transportkostnad för cointainergrejerna från Bakau till Manduar.
Fortsatta arbetet med staket och vattnet kommer att utredas av Rolf med Kristina på FIOH.

Det mest oroande är förstås den brist på mat som väntas bli, i byn är det redan innan så fattigt. Kanske har alla gåvor en ännu större betydelse, även fast dom inte går att äta... Det är ju några bekymmer mindre om dom har kläder till barnen, och att dom små kan gå till förskolan. Jag vet inte vilka följder och verkningar det kommer att bli i Manduar. Så fort jag får veta mera skall jag delge er detta.

En cointainer kommer att så gott som säkert avgå till Gambia i september, med möjlighet till samlastning för AFFC.
Vi behöver därför ha allt tillhanda till Falun senast sista augusti.
Här kommer en lista på saker under namnet VERKTYGSVARVET som är önskvärt att skicka till Manduar:
- Snickarbänk
- Handverktyg för snickeri.
- Trädgårdsredskap.
- Spadar, skyfflar och eventuellt annat för grävning.
- Lagerhyllor.
- Stolar, 10-20 st, staplingsbara, plast eller annat material.
- Sjukvårdsmaterial.
- Garn.

Insamlingsplatser är: Västerås, Lidköping, Borås, Falun , Borlänge och Hallsberg. Adress meddelas då ni kontaktar oss via mail.

För ännu mera hopp och glädje till våra vänner i Manduar!

Hälsar Marie.

Hänt i veckan!    (Publicerat 2014-08-08)

Rapport har inkommit från Gambia.

Vatten: Vid sista besöket i byn kunde de tydligt se hur den nya vattnenanläggningen underlättar livet för byborna. De har tillgång till rent vatten, och tapparna har gjort att de inte behöver bära vattnet så långt. Det sparar också på deras krafter att slippa timtals med handpumpning.

Skolan: Gambiateamet förbereder öppnandet av skola. Lärare, skolmat osv.

Sykooperativet.

Det har skett en stor utveckling. De kan nu sy kläder , och har redan sålt kläder. De kan också sy uniformerna till förskolan, men kommer att göra det då barnen är där så de kan se storlekarna.

AFFC här hemma.

Arbetet med Forum Syd har startat. AFFC föreslår tänkta delprojekt till Gambia, och de förhandlar om detta i sin styrelse.

31 augusti anordnas konsert på Gamla elverket i Falun. Se kommande affisch.

24 augusti och 7september  bjuds på Sagostig, Rönnbär och Rimfrost i Aspeboda.

Intäkterna går till AFFC för båda eventen.

En till container med möjlighet till samlastning kommer troligtvis att gå iväg under tidig höst. Vi kommer då att kunna skicka resterande och nytillkomna saker.

Vi skall försöka att samla in gamla handverktyg att skicka med, då kvalitén i Gambia på dessa inte är så bra, och dessutom är de dyra. Vi får kalla det Verktygsvarvet. Falun, Borlänge, Västerås, Borås Lidköping och Hallsberg är orter där det kan lämnas. Exakta adresser kommer senare.

Alla sy-, stick- och virkkvinnor gör så mycket fint!! Vad det kommer att sprida glädje och göra nytta. Vi att kommer att rättvist fördela detta så alla byinnevånare får del av det.

Kan vi få tag på sjukvårdsmateriel till cointainerfrakten vore det jättebra.

Gambia har styrelsemöte i morgon, så vi hoppas få mera detaljerade upplysningar efter detta.

En fortsatt skön sensommar till er alla önskar Marie.

Hänt idag!

Nu, äntligen är våra kartonger på plats. Kebba, ordförande i Gambiateamet har fraktat dom till sin restaurang och ett tomt förråd. Där finns dom inlåsta tills vi kommer till Gambia igen, och fraktar dom vidare till Manduar. Det är sammanlagt 45 flyttkartonger, mestadels kläder, sjukvårdsmaterial, kvinnopaket, babypaket och saker till förskolan. Vi kommer att se till att varje familj får del av detta, då vi kommer att fördela det på dom ca 60 storfamiljer som finns i byn.
Vi tackar Kebba för att han tålmodigt bevakat lasten, och tar hand om den tills vi kommer.
Marie. (2014-07-10)

PS)
Ett litet meddelande från Kaba angånde containern:
"We are really happy for the safe arrival of cointaner, we would like to thank all those who have contributed and participated in whole process. On behalf of the people in Manduar we would like to send our words of appreciation for this great work done."

 


Vattenrapport från Manduar (CFG:s rapport i översättning)    (Publicerat 2014-07-08)

Uppdateringsrapport från Vattenprojektet

Bakgrund

Manduar är en av de fattigaste byarna i fråga om vattenförsörjning. Under besöket av AFFC från Sverige, såg man tydligt att det finns ett starkt behov av byn för att få entt stabil och pålitligt vattenförsörjningsystem som kommer att underlätta människans överlevnad och utveckling, särskilt barn. Det var utifrån det som diskussioner och engagemang påbörjades för att titta på möjliga sätt att ta itu med detta problem. Brev skrivna till viktiga partner, har besök genomförts på vissa institutioner etc genom åren, men till ingen nytta. Dock tog AFFC på sig att samla in pengar och hjälpa byn för att komma ur detta mycket kritiska tillstånd. Laget kom att göra bedömningen om den nuvarande vatten coping systemet i byn som såg mycket bra och vissa datum samlades för laget att analysera.Andra besök gjordes till andra organisationer som har erfarenhet av sådana projekt i Gambia, inklusive Future In Our Hands (FIOH). I ett av mötena med byns ledare inklusive Alkalo (chef för byn) var Alkalo citerade säger "Om AFFC ordnar vatten i byn, kommer jag, trots min ålder, att dansa inför alla i byn ". Det var det allvar för byn.

Kvinnorna brukade sätta hinkar på huvudet och gå mycket långa sträckor för att få vatten för familjen att dricka, tvätta, laga mat etc.

Installation av ett vattensystem

Man insåg att det i byn fanns ett gammalt borrhål som används för att ge vatten till byn. Detta borrhål bedömdes av AFFC laget för att se om det skulle kunna aktiveras i stället för att bygga ett nytt borrhål.

Tanken var att satsa på ett nytt vattenförsörjningssystem som kommer att ge den rätta kvaliteten på vatten för folket i byn. Dock visade det sig vara mycket dyrt att installera ett nytt system och vi fick rådet från tekniker fsom konsulteradesatt den gamla borrhålet kan återaktiveras och med ett bra system så kommer det att kunna tjäna syftet. Teamet anlitade också Arbetshälsoinstitutet att hjälpa till i processen.

Efter installationen av nya tankar, ett solpanelsystem som driver pumpning av vatten från borrhålet till tankarna som installerades med hjälp av byborna och det team av tekniker från Arbetshälsoinstitutet.

Rör lades från vattentäkten för distrubition av vatten till fyra kranarna. Dessa finns på följande platser.

Förskolan - 1
Moskén - 1
Borrhålet plats - 1
Byns centrum - 1

Denna fördelning var utformad så att med detta första installationen åtminstone de flesta av byns områdena kommer att ha tillgång till vattnet. Detta arrangemang har diskuterats och överenskommits med Alkalo och byn huvuden ihop med byn utvecklingskommitté (VDC).

Slutsats

NFC teamet i Gambia planerar en officiell invigning av borrhålen men på grund av vissa omständigheter, kunde invigningen inte hållas då hela byn var upptagen letar efter en av de äldre kvinnorna som saknas. Så vår plan är att ha invigningen tillsammans med den officiella invigningen och överlämnande av förskolan i september, när skolorna öppnar. CFG teamet föreslår att AFFC teamet närvarar om det finns möjlighet till det

Vi ser fram emot den andra fasen av installationen (efter regntiden) av ytterligare tappställen och annat som ska installeras och invigas om möjligt i september

Från Children Foundation The Gambia 
 

Hänt i Veckan i Gambia!
Nfamara rapporterar att det är blandade känslor i byn. Glädje för vattnet men sorg för kvinnan som ännu inte hittats. Därför har de ännu inte förmått att ha invigningscermonien. Bilderna kommer så fort byn hämtata sig från sökandet och sorgen efter kvinnan. De ska försöka besöka byn denna helgen i stället.

Marie.


(2014-06-19)

Rapport från Gambia.   (Publicerat 2014-06-10)

Kära medlemmar!
Jag vill informera att invigningsceremonin ov vattentapparna i Manduar har blivit flyttad till kommande lördag. Vi planerade cermonin förra lördagen, men fick veta att en av de äldre kvinnorna försvunnit då hon letat ved i bushen. Hela byn är organiserad i sökandet. Hon är försvunnen sen i lördags, och är ännu inte hittad. Det är mycket svårt för byn. 
Jag kommer att underätta er om några nyheter kommer. Som det ser ut nu blir ceremonin på lördag.
Hälsningar från Gambia 


Hänt i veckan.  (Publicerat 2014-06-09)

 Nytt ankomstdatum för containern. Den ska lämna Marocko först den 15 juni och beräknas vara framme 24 juni i Gambia. Bilden visar containerfartyget Safmarine Taraba som "vår" container ska fraktas med.

 Vi kommer nu att fokusera på Thriatlon, 28 juni,vi vill gärna att fler ställer upp som funktionärer, då det ger en bra inkomst. Det är också både roligt och intressant att delta i den stora organisation som tävlingen utgör.

 Återkommer då Gambiagänget levererar rapport och foton från vattenarbetet.

 Hälsar Marie.


Hänt i Veckan.

Meddelande från Lars angående cointainerfrakten. Den närmar sig Afrika nu. Omlastning till annan båt i Marocko på fredag. Fortfarande preliminär ankomst till Gambia 10 juni.

Marie.

(2014-05-28)

Hänt senaste dagarna.    (Publicerat 2014-05-21)

Vill delge er senaste korta rapporten från Gambia. Pengarna har kommit fram, och Pateh, kontraktorn, är i Manduar för att starta jobbet. Om fyra veckor ska det vara en fungerande vattenanläggning, visserligen inte helt klar, ledningen till förskolan och ytterligare tappställen får färdigställas i höst, efter regnen. Tyvärr kom första regnet i natt, men han säger att det inte ska ställa till något problem.Det kommer så sällan, regnet, nu i början.

En kort rapport, som jag delgavs av Kristina på FIOH idag. Mer info kommer så fort vi får nya rapporter från Gambia.

Tack vare Patehs omdöme om byns svåra förhållande, tack vare Kristinas stöd och framförallt tack vare alla ni generösa bidragsgivare kan nu arbetet med en ny vattenanläggning starta.

För hopp och glädje i Manduar, hälsar Marie.

Här kommer lite senaste nyheter från Gambia och här hemma.   (Publicerat 2014-05-19)

CFG . Childrens Foundation The Gambia, vårt Gambia-team har arbetat fram en god struktur, och träffas nu varje vecka. Vi kommer att få deras dagordning en vecka innan mötet äger rum, och sedan deras protokoll. Allt för att förbättra vårt samarbete. De kommer att med hjälp av TANGO, en paraplyorganisation för ideella föreningar (NGO:s). i Gambia att få disponera ett kontor med fri internet. Två volontärer kommer att vara ansvariga, Mama och Musa. TANGO erbjuder fri hyra tills AFFC har möjlighet att betala denna. CFG och AFFC får också tillgång till erfarna projektledare i TANGO, för framtida projekt.

Hälsoprogram: Fotvården fortsätter som förut. Kvinnorna gläds åt sina bindor. Massageprogrammet har rönt stor framgång. Fotbollskillen som lärt sig massage inom idrotten arbetar med kvinnorna. Då kvinnopresidenten slutar arbetet på odlingen för dagen, får kvinnorna möjlighet att anmäla sig till Nuha, byvolontären, för massagetid i hälsorummet. Vid en tillfällen beger han sig också till hemmen. Massagen har också delgetts äldre män och barn. Rapporten säger att det hjälpt många i byn. En kvinna hälsar att hon mår så mycket bättre och nu kan sova om natten.
Vi kommer att utveckla flera program inom hälsovård, som de kan använda sig av för bättre hälsa.
Den hjärtsjuka flickans mamma är fortfarande mycket oroad. Mama anskaffar alla journaler, och har begärt ett nytt läkarutlåtande från Gambiansk expertis. Då vi delges detta kommer vi att än en gång tillfråga vår hjärtläkare som tidigare tog sig an flickan.

Förskolan: En ansvarig för sommarens dagisverksamhet i skolan har utsetts. Skolministeriet kommer att besöka Manduar i slutet av månaden för att ge tillstånd till dagisstart och skolstart. Skolstarten planeras nu till September.
Vi inväntar fortfarande pris på staketet runt skolan från FIOH.
Dock måste lärarlönsfrågan diskuteras ytterligare, då pengarna nu lagts på vattnet.

Moringa: Dom bortappade moringafröna finns nu i Manduar. Vi fick också veta att det går att köpa moringafrön på lokala marknaden för 2 kr / tre dl.

Fadderbarn: En egen postadress till CFG kommer att upprättas. Faddrar som vill skicka gåvor kommer att kunna använda denna. Adressen meddelas så fort vi får den.

Kvinnokooperativet: Skräddaren meddelar att de gör fortfarande ett mycket gott arbete med stora framsteg. Vid juni månads slut bör skoluniformerna vara sydda, men skräddaren vill vara med kvinnorna då de syr dessa. Den trasiga symaskinen har transporterats till Brikama, och är nu åter i Manduar reparerad.

AFFC aktiviteter:
- Linnea Mattson arbetar med att starta upp vår försäljning.
- Peter har med hjälp av en chaufför kört ner alla kartonger till containern. De är nu på väg till Gambia.
- 5 juni kommer det att bli fin musik på Thunströms i Falun. Affischer kommer, liksom information på hemsidan.
- 28 juni går Thriatlon av stapeln. Vi efterlyser fortfarande fler funktionärer, då det ger ett stort tillskott till kassan. Dessutom är det     trevligt att vara funktionär där.
- En musikkväll i Grycksbo hembygdsgård och ett event på Gamla Elverket i Falun är planerade. Dock är datumet inte spikat än.

Vatten: Vattenarbetet har nu startat. CFG kontaktar Kristina Lundahl på FIOH. En rapport om arbetet delges er alla så fort vi får veta något. Det är en stor och spännande del i vårt projekt, både för oss och för de som utför arbetet. Tack och lov att entreprenören kunde se hur illa det var ställt med vattentillgången i Manduar, och kunde starta upp arbetet redan nu. Kristina är också ett stort stöd för oss i detta. På vår lott här hemma ligger nu att skramla ihop de sista 40.000kr som återstår.

Ja, det är vad som skett, och vad som framkommit i rapporten från CFG.

Vi är så oerhört imponerade över gambiateamets stora framsteg, och vill å det varmaste gratulera dem och önska dem lycka till!

Deras framsteg är också ett framsteg för AFFC.

För hopp och Glädje för kvinnor och barn Manduar.
Hälsar Marie. 

Här kommer en rapport från senaste veckorna.    (Publicerat 2014-05-08)

Hej allihopa!
Vi har inte legat på latsidan, men nu har viktiga saker fallit på plats.

Kvinnokooperativet: Skräddaren fortsätter sitt arbete, han meddelar att kvinnorna gör stora framsteg. En symaskin väntar på reservdelar, de andra fungerar.

Fadderbarnen: De kommer att få kontinuerliga besök av Mama och Nuha, och rapporter skickas till oss, oftare än tidigare.

Hälsa: Massageprogrammet fortsätter. Den hjärtsjuka flickans mamma är fortfarande oroad. Vi ska göra mer förfrågningar angående detta.

Förskolan: FIOH inväntar kostnadsförslag på staketet av den man som de anlitar, och gör bra staket.

Vatten: Glädjande! Vi har nu en godtagbar offert. Arbetet påbörjas nästa vecka. Kristina Lundahl från FIOH har varit vår konsult, och rekommenderat en pålitlig entreprenör. Han har tidigare besökt Manduar för att undersöka vattensituationen. Han fann den så undermålig, att han vill se till att det åtgärdas snarast. Vi kommer att få delbetala arbetet. Största summan betalas nu. Resten till hösten då mera pengar inkommit. Det kommer att finnas vatten vid en eller möjligtvis tre tappställen nu före regnet. Grävning av den 250m långa ledningen till skolan görs efter regnet. Det är då lättare att gräva i den nu så hårda marken. Då arbetet är färdigt finns sju tappställen. Vi tackar Kristina för ovärderlig hjälp, och Rolf för allt arbete med vattnet.

Container: Denna vecka skickade vi 45 flyttlådor, ca. tre kubikmeter, med förnödenheter till byn. Vi fick del av utrymmet i en container som en svensk tandläkare med praktik i Kotu, Lars Göran Wärn skickade. Det gör det enkelt, då Kebba kan se till att hämta våra grejer vid tandläkare Lars Görans klinik. Han kommer också att vara oss behjälpliga med tandvården i byn. Lådorna kommer att magasineras tills vårt nästa besök.

Forum Syd: Vi kommer nu att starta första arbetet med att ansöka om medel. Det kommer att innefatta spisbyggnation, biodling, Moringa och verksamhet för byns pojkar, som leder till att fler unga män stannar i byn och främjar demokrati och god kvinnosyn.

Sommarens aktiviteter: Triathlon 28 juni. Vi tar tacksamt emot villiga funktionärer. Trubadurkväll på Thunströms i Falun. Musik i Grycksbo hembygdsgård.

Försäljning: Linnea Mattson, en flitig medlem, kommer att ansvara för försäljning av inkomna säljsaker. Gogo och Carol förmedlar kontakterna. Försäljningen kommer att finnas som grupp på Facebook. Vi har också fina saker kvar sedan förut som kommer att finnas med. Det känns bra att Linnea tar ansvar för detta, då vi inte räckt till för den saken.

Lions och Rotary: Vi har tyvärr inte fått någon positiv respons därifrån då de föredrar att stödja andra projekt.

Slutligen, vill vi tacka alla medarbetare som lägger ner så oerhört många timmar för vårt arbete i Manduar. Vid vårt lilla kontor ägnas varje dag timmar till att lösa de bekymmer som uppstår. Ute i landet arbetar så flitiga kvinnor med stickat och sytt till barn och kvinnor.

Vi vet att nöden inte är mindre därborta, utan snarare tvärtom. Dock ser vi en ljusning, vattenbristen kommer till en lösning, kvinnorna får sin utbildning i symaskinsvård och tillskärning.

Hälsan förbättras, med förnyad kunskap. Gambiateamet förstärks med bättre struktur och rapportering.

Allt detta till glädje och hopp för barn och kvinnor i Manduar hälsar Marie.

Reserapport    (Publicerad 2014-03-05)

Hej!

Vi är nu hemma från vår resa till Gambia. Eftersom jag vet att flera av er väntar på rapport kommer den här.

Situationen överlag i landet är inte lättare. Så är heller inte fallet i vår by Manduar.

Jag vill först säga att alla gåvor från er här hemma  mottagits med stor tacksamhet återigen.

Jag skulle vilja säga att glädjen var än större nu, då deras fattigdom ökat och därmed också deras behov. När jag se barnen komma i väl använda kläder som vi gett dem tidigare, blir verkligheten över deras behov än tydligare. Babypaket och kvinnopaket gör dem så oerhört glada. När inte ens kläder till dem själva finns, betyder det så mycket att slippa riva trasor till bindor.

Jag skall försöka delge er vad som hänt inom de olika delprojekt vi bedriver. Allt kommer att kompletteras med bilder då Ingvar, kameramannen fått ordning på fotona. Han kommer att prioritera fadderbarnsfoton till fadderbarnsrapporterna, sedan kommer bilder till er alla.

Staket till skolan
Kontakt med grannbyn Karantaba togs, för att diskutera deras staket. Abou, deras volontär för Jali Experience systerorganisation i Gambia, Wanja, åtog sig att sända ett förslag och en offert. Deras staketmodell ger också arbetstillfälle till unga pojkar i byn. Gambiateamet besöker Karantaba för att diskutera.

Skolan
Dammbindning på golven med Natriumsilikat hanns inte med. Det kommer Nuha se till att åtgärdas.

Hyllor för skolsalar och en toalett skall ordnas omg. Toaletten innebär en grävd grop med ett betonglock och hål.

Ett fint verandagolv har gjutits. Det materiel vi har för förskolans räkning finns upplagt på en hylla så att skolinspektören ser att detta finns.

Vi kom fram till att en bra lösning är att upplåta skolan som dagis från juni tills september då skolstart sker. Några ansvariga kvinnor skall utses. Detta kommer att underlätta för mammorna under regnperioden då de är på odlingarna. Till skolan inköpte vi nu två kokkärl och slevar.

Spisen
En till spis har byggts av Thor- Erik. Dock fattades tio byggstenar som kom på villovägar, men dessa kan Lamin, konstruktören i byn sätta dit.

Kvinnokooperativet
De har kommit igång med sin batik och sålt tyger. Två undergrupper har bildats, en med de yngsta flickorna och en med de unga kvinnorna. Till dessa köpte vi garn på marknaden , vi prutade ner garnet från trettio kr hg till 4kr hg. Så för de avsatta trehundra kronorna till garn blev det en hel säck. Virknålar inköptes också. De vill gärna virka med små nålar, och virka kläder och hattar till sina barn. Då vi åkte var allt garn slut.

Vi har också för donerade pengar till denna resa inköpt tyg till förskolans alla uniformer. Varje barn behöver två. Gambiateamet ville ha vår gröna loggfärg och en mörkare. Vi besökte en särskild affär för skoluniformstyg i Banjul. Där kan de nu komplettera efter hand med tyg.

Ett bord inköptes till syrummet. Ingvar, kameramannen, snickrade en stadig hylla till syrummet, så allt är nu prydligt sorterat där. Det tog sin tid att snickra, virket är mycket hårt, och verktygen inte så starka som våra. Vi fick förbeställa virke i Bakau, köpa verktyg och spik, frakta allt alla milen ut och snickra på plats.

En skräddare från grannbyn besökte oss för att diskutera stöd för kvinnorna. Han kontrakterades för tre månader fr.o. m 3/3-3/6 2014. Han kommer att assisteras av Janky, ordf. i kooperativet. Hans uppgift är att se över alla symaskinerna och reparera det som behövs, sedan undervisa i symaskinsskötsel.

Skoluniformerna kommer att sys tillsammans med honom inom denna tid. En man med två pojkar kommer också att få deltaga i undervisningen.

Rapport skall ske två ggr. i månaden, då delbetalas också skräddarens lön, vilken är ca 400kr per månad.

Hälsa
En del hyllor till sjukrummet har ordnats.

Vi fortsatte fotvården. Fötterna är mycket bättre, och betyder mycket för kvinnorna. Några var dock rejält sargade och fick läggas om extra. Vi utökade också mottagningen till äldre kvinnor och män.

Hälsoprogrammet i byn kommer att utökas med massage tre gånger i veckan. En fotbollskille skall ansvara för detta då han lärt sig massage inom fotbollen. Vi bidrog med en madrass för hans räkning.

Tandhälsan är förskräcklig. En kvinna kom, hon hade inte arbetat på länge och kunde inte prata pga. av smärtan. Hon trodde hon skulle dö. Då jag lyste hennes mun var det 6 svarta ruttna tänder i munnen. Hon måste plåga fruktansvärt. Vi skickade henne till tandläkaren. Transporten kostade 30kr och varje utdragen tand 25kr. En mer tacksam och strålande kvinna har jag sällan sett då hon kom tillbaka och visade sin mun. Hon fick också antibiotika för detta pris. Nu kan hon börja arbeta igen.

Efter detta kom ett par pojkar, de var inte lika illa, utan behövde bara dra ut nån tand.

Vi kommer nu att se till att pengar finns för tandläkarbesök, Nuha är informerad om att de skall skickas till tandläkaren då de har så ont, och de ger oss kvitto då de kommer tillbaka.

Vi har också sagt att för transport till kliniken betalar vi för varje barn också transport för en vuxen. Detta varit ett hinder för läkarbesök.

Det var många besök i hälsorummet, jag räknade till ca. 40st. Några skickades till kliniken, men de allra flesta var av sådan art att det gick att avhjälpas på plats. Det var bra att ha en vecka för detta, då besöken inte kom så tätt.

Odling
En stor trädgård har anlagts vid förskolan. Imponerande! Med diverse grödor. En kvinna ansvarade för denna, med sina medhjälpare.

Pojkar
Vi kunde konstatera att pojkarna också behöver vårt stöd. Vi pratade med dem. Några ville lära sig reparera cyklar, några ville odla cascewträd. Vi sa att om pojkarna gör ett staket för trädodlingen, skall vi köpa dem plantor. De bildade ett arbetslag. För cykelkillarna behövs undervisning och verktyg. De ville också lära sig sy.

Biodling
Abou från Karantaba kommer att lämna offert för 15 bikupor och undervisning för 6 män. Biodling är en god inkomstkälla.

Underlättande för kvinnor
Tre bra kärror skall anskaffas för vattentransport. De önskar sig skor, då vi denna gång från en givare donerade 40 par skor till barnen.

Fadderbarn
Alla fadderbarn besöktes. De intervjuvades alla efter samma frågeformulär. Några av barnen behöver nu extra tillsyn över deras livssituation. Alla är ju så oerhört fattiga, och alla bedyrar att fadderbarnspengen hjälper dem till överlevnad. Fadderfamiljerna blev fotograferade och fick sina pengar. Utförlig rapport om resp. barn lämnas till resp. fadderfamilj.

Skoluniformer, och myggnät kommer att inköpas efter behov till familjerna. Likaså getter till de som  inget djur hade. En get får killingar och bidrar till deras försörjning. Skoluniformerna kommer att sys i byn.

Ett av de nytillkomna fadderbarnen är svårt hjärtsjukt, och vi kommer att göra allt vad som står i vår makt för att stödja flickan. Mamman är så förtvivlad. Läkarna i Senegal ger barnet ett år att leva om hon inte får vård. Journalerna hämtades från kliniken, fotades, och skall vidarebefordras till hjärtläkare i Sverige för utlåtande.

Vatten
Alla fakta inhämtades från alla brunnar enligt Rolfs formulär. Vi besökte två vattenkontor. FIOH skall besökas igen på fredag av Gambateamet, för konsultation i hur vi bäst går vidare. Rolf och Roger skall också ges möjlighet att läsa igenom vår rapport.

Jag har nu delgivit er de anteckningar jag har. Mera info kommer tillsammans med foton lite senare.

Jag är lika tagen och lika tacksam över vår välfärd som de andra gångerna jag kommit hem. Allt stöd från er här hemma är detta som bär oss vidare. Alla medförda gåvor och pengar till inköp ger dem fortfarande det hopp som de så väl behöver.

För hopp och glädje i Manduar hälsar Marie 

Hänt i veckan   (Publicerat 2014-01-20)

Det var ett tag sedan Hänt i Veckan sågs till. Det beror inte på att inget funnits att rapportera, snarare på att tiden går väldigt fort numera, och att arbetet i AFFC tagit den mesta av tiden.
En resa till Manduar sker den 18 februari bestående av ett antal medlemmar. Det finns fortfarande platser på det flyget för den som är intresserad. Beträffande arbetsuppgifterna på plats i Manduar ber jag att få återkomma senare.
Vi har varit delaktiga i en Förbönsgudstjänst i Kristine kyrka, sånggruppen Manna deltog med mycket uppskattat inslag. Gudtjänstens tema var VATTEN.
Samarbetet med ABF fortskrider på ett positivt sätt. En nystart av deras secondhandshop sker under våren, där Manduar kommer att få en alldeles egen avdelning med afrikansk anknytning.
Ett samarbete med Aspeboda Församling har inletts med en församlingskväll den 30 januari. Det blir afrikansk musik, afrikansk mat, sång av Malte och Marie, välkända i trakten, därutöver bildvisning och berättelse från byn.
Vattenfrågan bearbetas i många timmar, för att se nya lösningar. Rolf och Roger diskuterar och funderar, rapport kommer då de kan ge ett närmare besked om hur vi skall fortsätta. Allt handlar om förstås i slutändan på tillgången på pengar.
Ett besök hos en liknande förening som vår har gjorts. De har varit verksamma i Gambia åtta år och de senaste tre-fyra åren arbetat i en byn Karantaba som ligger 10 km väster om Manduar. Mötet var mycket givande, tjänster och erfarenheter har bytts till bägge föreningarnas förmån. Vi planera även ett möte med föreningarnas team i Gambia.
Stickvarvet och Syvarvet är otroligt ambitiösa, Vi tar emot många saker för kvinnor och småbarnens hygien.
Gåvorna är värdefulla på många sätt. De ökar engagemanget och intresset för kvinnornas situation i Gambias fattiga delar.
Det bidrar till att tills tillgången på det livsnödvändiga vattnet ge kvinnorna förvissning om att vi finns, stöttar dem på det sätt vi kan och att vi inte ger upp, vi bibehåller deras hopp om en bättre framtid.
Gåvorna ökar också därmed deras förtroende för oss, vilket gör att kunskap i svåra frågor kan närma sig en diskussion.
Allt vi gör här hemma sker i samråd med Gambiateamet och därmed också kvinnorna.
Vi har också tacksamt mottagit två nya fadderföräldrar. De kommer att tillföra trygghet för ännu två familjer.
Återstår dock flera familjer som väntar på stöd från en fadder i Sverige.
Jag slutar med dessa rader, med hopp om att vi tillsammans skall fortsätta verka för hopp och glädje i Manduar.

Marie 

Aspeboda Foundation For Children
kallar till
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 4 februari 2014
kl 18.00
hos Marie och Roger på Stenbacken
Fika
Meddela Marie 023-312 51, Lena 023-311 04 eller på vår facebooksida om du
kommer, så att vi kan beräkna fikat, senast söndagen den 26 januari.

Vattenrapport Manduar 2013-11-10

Inventering av vattentillgången vid mitt besök i byn 2013-11-07 till 2013-11-11. Det finns 4 st. brunnar i själva byn och en ytterligare brunn vid byns skola.

Brunn 1: Brunnen är borrad, djup ca. 20 meter. Brunnen, har en handpump, och är den mest använda brunnen idag På morgonen  när pumpen har varit oanvänd under natten tar det 20-25 minuter att få upp det första vattnet. Har pumpen varit oanvänd i 5 minuter tar det ca. 10- 15 minuter innan vattnet kommer upp till pumpen. Detta beror troligtvis på en läckande bottenventil i pumpröret. Enligt en bybo som jag pratade med har ventilen reparerats flera gånger, med en förbättring av pumpens funktion under en kortare tid. Pumpen är gammal och troligtvis är flera delar i bottenventilen slitna. När pumpen har reparerats har det tagit flera dagar att få den i bruk igen. Först måste bottenventilen hissas upp ca. 20 meter ur borrhålet för att undersökas vad som är fel i pumpen, reservdelar ska inhandlas och ventilen återmonteras.

Jag har själv pumpat upp vatten och man blir ganska trött efter bara 5 minuters pumpning. Oftast är det kvinnorna som hämtar och pumpar upp vattnet. Det var ofta som kvinnorna hade en baby på ryggen under pumpningen.

Pumparmens infästning i pumpstativet är gjort på ett sätt att det är väldigt lätt att klämma fingrarna vid pumpning, vilket har medfört att många barn fått skador på fingrarna.

Pumpen drevs tidigare ett dieseldrivet elverk. Vattnet pumpades då upp i en tank, ca. 1500 liter, och tanken var försedd med en tappkran för vattnet. När motorn inte kunde repareras togs den bort och endast den handdriva pumpen finns kvar.

Brunn 2: Brunnen är av samma typ som brunn 1, men har ännu sämre kapacitet och det tar längre tid för att vattnet ska komma upp till pumpen. De som bor nära denna brunn går hellre 500 meter till skolans brunn och pumpar upp sitt vatten.

Brunn 3: Pumpen för denna brunn har nyligen slutat att fungera. Enlig byborna har denna brunn byns bästa vatten. Ingen reparation var planerad för denna brunn.

Brunn 4: Brunnen och pumpen var överväxt, hade ej använts på många år.

Skolbrunnen: Brunnen har under året försetts med en solcellsanläggning. Den eldrivna pumpen pumpar upp vatten i två tankar om vardera 1500 liter. Till tankarna är två st. vattenkranar anslutna. Endast skolbarnen får hämta vatten från kranarna. Detta för att barnen inte ska klämma fingrarna i handpumpen. Efter skolas slut låses vattenkranarna. Endast handpumpen får användas av byborna.

Roger B

Det här nyhetsbrevet är en rapport från Marie, Rogers och Gambiateamets resa till Manduar i november, relaterad av Yankuba Manjang i Gambiateamet.

A DRAFT REPORT OF THE ASPEBODA FOUNDATION FOR CHILDREN (AFFC) SWEDISH & GAMBIAN TEAM’S TRIP TO MANDUAR

DAY 1

Wednesday 6th November, 2013, both the Swedish and the Gambian team of the AFFC members met at the African Village Hotel in Bakau to embark on a journey to Manduar. The journey was started in the early afternoon.

We had our first stop at the Brikama market where we did some shopping. Food items such as Rice, Oil, Onion, Potato etc where bought and as well shoes for the Village women.

After the shopping, we embark on the long journey to Manduar. During the journey, though we were all so tired of sitting but still there was plenty of fun and laughing in the vehicle.

We arrived in Manduar in the evening. Our arrival was characterized by a rapturous welcome from the women and children. The sing and dance wall the way with us to our host house, where they continue singing and dancing even more. We were later excused by the women to go and have lunch and also relax since we were all so tired.

We had our lunch in our host house, later moved to the school where we would be accommodated and there we relax. Later in the evening we had a meeting with the villagers to formally notify them of our presence.

Nuha Camara the field coordinator explained our visit to the villagers noting that this is not the first time of our visit but its over two (2) years the people of the foundation visits Manduar.

The Alkalo of the Village, Ba Kawsu Sanyang in his welcoming remarks urged the team to be at home noting that the foundation members are true friends of his Village. He further went on to express his delight and that of the villagers in welcoming Roger for the first time in Manduar. He assured us that Manduar was and is and will always be a home for us.

For his part the Village Development Committee (VIC) chairman also echo similar remarks saying that the AFFC is the first of its kind in the village and the school he noted will be of great importance to the village. He further went on to thank the foundation and also urged them to help in the water situation of the village. He said this is the biggest and most urgent problem that they are all crying for solution to.

Marie speaking on behalf of the team said she is very happy and pleased to be back in Manduar most especially with her husband, Roger, for the first time. She said the people of Manduar are a family to her; they are her sons and daughters. And anything that would help them and if is in her reach, she will make sure it gets to them. She further went on to assured the villagers that now that her husband is around, it will also help immensely in raising funds in Sweden.

The Lady President of the local women group Musukebba Camara expresses the women joy in having the foundation around and urged them to also help in the water problem as well.

The evening was punctuated with singing and dancing.

DAY 2

After the morning breakfast, we divided ourselves into two teams. The first team was Marie, Mama and Nuha; they stayed in the school and take care of the women. The team washed the women’s feet, those that had wounds on their legs was also treated. Many women complain of back and knee pains because of the long hours they spend on the farms working. Marie and the team massage most of them and also trained them on how to massage. They further advised the women to be helping each other with massage from time to time as this will greatly relieve their pains. The village women were also shown how they would wash their feet and apply “Bamboo oil” on them to help protect them. The women also complain of pain in their foot because of the long distance they walk to and from their farms. Marie and her team put some sponge like materials in their shoes; this they said would protect their foot from direct contact with the hard cover of the shoes and thereby protecting them from pain. The team end their session by given out shoes to the village women.

The second team was Roger, Yankuba and Omar; we first went round the school to see how big it is. We took the measurement of the school. After completing the inspection of the school, the team head out to the village to see the conditions of the local pumps. The first pump visited, we were told the village woman at the site that the pump is too heavy and also the water table is too deep. She said that if the pump is left for about 15-30 minutes without been use or the first person to come to the pump in the morning will always spend long time pumping before a single drop of water will come out of the pump. This the team also confirms by sitting there for about 20 minutes and then start the pump and the story is the same. The water doesn’t easily come out. The team then proceeded to the other pumps. The second and third pumps all had similar stories like the first one visited. But the story is even worst for the fourth and fifth pumps. These last two pumps are completely abandoned because they are spoiled. After completing the visit to the pumps the team head back to the school.MEETING WITH THE VILLAGE ELDERS

In the evening at around 5:30 pm as the AFFC team was having our own talk on how the day went, we were visited by the village elders and we had a meeting with them. During the meeting a range of issues were discussed and key among them was the pump issue and the fencing of the school. The Alkalo of the village Ba Kawsu Sanyang thank the AFFC team for the Nursery School and also reflected his mind on how difficult it was to get water to the ground for the construction of the school. He said that water is the biggest problem of his village. He urged the foundation to help in that aspect noting that even if the school is fence and more class rooms are build but the water issue not solve, the pupils will always go out of the school to other compounds to get water. This he said is not safe as the school is right on the highway.

For his part the women President of the local women committee Musukebba Camara also noted the distance she and her fellow women had to carry bucket of water to the school for the construction of the classrooms. She also urged the foundation to help them with water as it is a basic and a fundamental human need. She said the women of Manduar have lot of projects in mind but because of the lack of water they could not implement them. She said Horticulture, Animal Husbandry are some of the projects they have in mind but because of limited water they cannot have them.

In responding to the issues raised by the villagers, Roger said that the school is the primary objective of the foundation which they are committed to but they don’t also know that this was the situation with regards to water. He promised that he and the team will try by all means possible to help them.

Marie then went on to say that they have already registered the foundation with the government body that helps in funding such projects. She said the body is called SIDA, but then noted that we have to write a project proposal that will link the water project and Democracy and Good governance. This project would be sent to SIDA for founding.

Other elderly speakers included Ba Lang Dabo, Ba Yaya Jammeh and Lisanding Derboe.

The meeting was then closed with prayers.

DAY 3

The ever energetic Marie, Mama and Nuha packed their bags and files, set out for a tour of the sponsored children in the village. They went from house to house of each and every sponsored child. They took pictures of the children, gave them learning materials like pencils and sweets and also extend season greetings from their sponsors.

The sponsored children in appreciation thank the team for the support given to them and also wrote letters to their sponsors to show their profound gratitude.

The always ready to go Roger, Yankuba and Omar visited the Primary School to see their borehole that is there and how there taps are operating. The borehole supplies the School with water and there is only one tap extended to the village to help ease the water situation.

After that we also met with the people trained by Future In Our hand (FIOH) on pump repair and maintenance. The men told us that their training was purely practical but it was only for five days and that is not enough to master the trade. They said they need more training to build their capacities. They also said that the materials for the pumps are so expensive that the villagers cannot afford them. Most of the times they have to take materials from the other local pumps that are abandoned to fix the broken once. And this they said because of the heavy work load placed on the pumps also breaks them down so quickly.

They said they are still having the equipments given to them during the training for the repairing and the materials are all in good condition.

They were asked by Roger, what they think would be the best possible solution to the water problem?

They responded that a borehole would be the best solution. They explained that since most of the neighboring villages are all using boreholes and that could also serve for over two years without a single repair. They argued that the local pumps no matter how much they repair it, it will always break down because of the work load and the depth of the water table.

Then Roger said the team would look into the advise and see how best we could help to solve the water problem in the soonest time possible.

DAY 4

The AFFC team packed up their bags early in the morning prepared for our journey back to the Kombos. And when the vehicle was around we all went straight in. the villagers were around to bid us fair well. Before the vehicle leave the school, we prayed together for a safe journey and hope to see again soon. The vehicle then took off for another long journey to Bakau.

Report prepared by Yankuba Manjang.

 
Hänt i Veckan! Det är många katastrofer i vår värld. Jag tänker på Fillipinerna, människor far så illa.
Vi är förskonade i vårt land.
Jag såg ett avsnitt från Filippinerna, och det slog mig plötsligt!! 
Kvinnorna där gör som kvinnorna i Manduar! Trots allt elände kan de le och skratta. Kanske är det ett av de ting som gör att de står ut, kvinnorna i nöd.
Jag bär Manduars kvinnor i mitt hjärta alltid, jag kan höra deras sång och skratt. Men jag bär också deras vädjan om att få tillgång till bra vatten. 
Gambia är ett mycket fattigt land, Manduar en mycket fattig by. 
Vi är deras hopp till vatten, vi och ingen annan.
Jag tänker så här denna sena timme, om tiotusen människor i Sverige gav en guldtia var, skulle vi komma nästan eller helt i mål med att borra, få upp vattentanken med ett solcellsystem
Jag begär inte att Du som läser skall förstå hur kvinnorna har det, men jag önskar att Du tror på mig då jag förklarar att de går på gränsen till att orka vänta längre på mera vatten.
Så jag vädjar och ber om en guldtia till vårt konto, BG  783-7156, Gultiorna går oavkortat till vatten.
Vill du veta mer, får du gärna höra av dig till info@affc.se


För hopp och glädje, hälsar Marie (2013-11-18)

 Om förestående resan till Gambia 5 nov
 
Peter, vår medarbetare har fått göra en allvarlig ögonoperation. Vilket gör att hans planerade resa till Gambia skjuts upp till våren. 

Då flera frågetecken behöver redas ut i Gambia, kommer Marie och Roger att resa dit 5 nov i en vecka. Marie dotter Lisa och Lisa nr 2 som hon kallas numer, en flicka från Gävle hjälper till med bagage.

Vi kommer således att kunna medföra ca 50 kg till byn Manduar, då vi packar endast 5 kg för eget bruk. Marie kommer att slutföra packningen, som Peter och Marie påbörjat. I första hand packas, bindor,  trosor, blöjbyxor, blöjor och garn. Därefter ryggsäckar till förskolan. Fotfilar finns också med.

I Gambia kommer vi att diskutera med kvinnorna om de vill köpa tyg och sy uniformerna till förskolan.
I samråd med teamledaren Kebba kommer programmet preliminärt att vara följande:
Tisdag: Vi ankommer till African Village ca. kl 17.30 Därefter möte med Gambiateamet.
Onsdag: Avresa 10.00 till Manduar. Kebba, Mama, Yankuba, Roger, Marie och Omar reser. Beräknad ankomst till Manduar ca.15.00.
Under onsdag, torsdag och fredag kommer Marie att träffa kvinnorna i kooperativet och i hälsogruppen med Nuha. Roger kommer att reda ut frågorna kring vatten, höjdskillnader i marken, staket och annat som tillhör byggnation.
Fredag kväll åker vi åter mot Bakau.
Lördag kommer vi att besöka teamet i hemmen, gratulera senaste babyn i AFFC och ha planeringsmöte.
Söndag besöker Lisa, Roger och Marie sitt fadderbarn i Makumbaya. De kommer att få sin säck med ris, sin oljedunk och säck med lök. Detta barn är inte ett fadderbarn i AFFC.
Måndag: Då skall skoldepartementet besökas för att på bästa möjliga sätt framföra önskemål om deras stöd. Kvällen avslutas med att sammanställa ett protokoll från resan.
Och på tisdag (12/11) åker vi hem. 

Marie återkommer med ett brev i slutet på veckan då vi vet lite mera!

En resa för hopp och glädje i Manduar!

 (2013-10-28)

 

Hänt i veckan

 Hänt sista tiden i AFFC.

På hemmaplan har följande aktiviteter skett. En loppis i ABF:s lokaler, där intäkterna går till staket till skolan. Marie hade bakat tunnbröd och äppelkakor, som serverades till kaffe, te eller saft. Behållningen blev ca. 1300kr.
Peter och Marie har gått igenom allt material. Packat babypaket, hygienpaket, kläder och sjukvårdsmatriel. 
Vi har haft ett styrelsemöte, där vi diskuterade, situationen i Gambia, inkomna medlemsfrågor, kommande aktiviteter och ev. resa framöver. Peter redogjorde för mötet i Stockholm med en kvinna vid namn Barbro Rosberger, som är drivande i en liknande förening som vår, verksamma i en by inte långt från Manduar. Ett möte till med henne är planerat för att utbyta erfarenheter. Ansökan till Forum Syd fortskrider.

Gambiateamet har gjort en omorganisation. Kebba, vår allt i allo på African Village Hotell är ny teamledare. Två nya medarbetare har tillkommit, en kvinna och en man. Mama Touray, är 31 år, arbetar som servitris, och bor i Bakau. Hon meddelar att hon vill göra allt hon förmår för att arbeta för de barn och kvinnor AFFC stödjer.
Yankuba Manneh, har studerat juridik. Är medlem i  Peace Ambassadors-The Gambia och arbetar med fredsfrågor. Yankuba vill använda sin erfarenhet i vårt arbete, och föra det framåt på ett bra sätt. En mer utförlig ppresentation finns på hemsidan.
Förutom denna förändring arbetar Gambiateamet som förut, de har möte en dag i veckan, där Rolf och Marie är delaktiga.

Direktören för Regional utbildning i Gambia är mycket imponerad och positiv till vårt arbete. De önskar att vi sätter upp staket runt barnens lekyta så de är tryggade för vilda djur och lösgående tamboskap .

Vid samtal med våra volontärer har det framkommit att en oro bland byns kvinnor finns att vi inte kommer tillbaka till dem. De säger att våra besök gör dem glada och hoppfulla. Marie frågade hur deras dagar ser ut nu. De lämnar hemmet vid 7 på morgonen för att gå till risodlingen vid floden. Vid kvällen går de hem för att samla ved, elda och koka mat. Marie frågade var de små barnen var under dagen De flesta har dem på ryggen, med ett större barn med som får passa dem. 

Vi kommer att ha ett styrelsemöte 7november, medlemmar är välomna med synpunkter och frågor som de vill att behandlas.

Stickvarvet och Syvarvet gör en imponerande insats! Varje timme vi packar hygienpåsar och babypaket går tankarna dels till alla godhjärtade medarbetare i vårt land, och till den glädje och nytta det kommer att göra i byn. Ett stort och varmt tack till er kära medarbetare!

I livet kan roller och relationer snabbt förändras, av situationer som vi inte kan påverka. Utifrån detta vill vi från affc i Sverige, ge Gambiateamet allt vårt stöd, hopp om framgång, därtill förvissa dem om att vi vandrar tillsammans i vårt arbete för barn och kvinnor i Manduar. Vårt ömsesidiga förtroende är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

För hopp och glädje, hälsar Marie (2013-10-22)

 

Moringaodling framför skolan Moringaodling framför skolan

Hänt i veckan

 Den 4 september anordnades på Arenan i Falun musik, mat och information om AFFC i samarbete med ABF. Temat var Manduar - en by i förändring.

Evenemanget inbringade litet i försäljning, men samtidigt emottog AFFC under högtidliga omständigheter en check av ABF på 10.000 kronor, vilka är avsedda för möbler i skolan i Manduar.


Marie och Peter har påbörjat inventering och sortering samt paketering av material för försäljning samt att ta med till Gambia. Målet är 50 babypaket, ca 300 glasögonpar, hygienpåsar till kvinnorna, fotvårdspåsar och ryggsäckar till förskolebarnen. Där är vi idag, och mer saker hoppas vi på framöver.
 
Peter och Rolf har varit till Säterdalen, där de i det nyinköpta tältet visade information och bjöd på kaffe, det var ett samprojekt med Socialdemokraterna och ABF, med flera aktörer.

Vidare har de besökt Kulturnatten i Säter, med visning av information och bjudning av afrikanska pannkakor med mangosås. Vissa nya kontakter skapades, bland annat med Mursal Isa och en välspelande kongolesisk grupp, med vilken AFFC önskar samarbeta framledes.


Marie har lämnat iväg tyg för sömnad av glasögonfodral.
 
Ytterligare ett barn i Manduar har fått en till fadder via AFFC.
 
AFFC har blivit godkänt av Forum Syd för, och kan börja inrikta sig på  projektansökan.
 
Månadsrapport för september inväntas från Gambia - teamet.

 25 september 2013

 

Moringaodling framför skolan Moringaodling framför skolan

Hänt i veckan

Vi har fått rapport från Gambia. En cermoni där förskolan med hälsorum och workshop skall invigas kommer att ske under augusti. Det är viktigt, framhåller Kebba, att skolan överlämnas till byn, så att de känner sitt ansvar att vårda den. Under september månad kommer skolinventarierna på plats. Rolf, Roger och Kebba diskuterar stängselfrågan runt skolan och vår mark fortfarande. Senaste förslaget är en mur framför skolan, och ett enklare staket på övriga sidor. I oktober vill kvinnorna utöka odlingarna runt skolan.

Alla efterfrågar spisen, Rocket Stove, Rolf arbetar på en mindre kostsam variant, så att alla kan få sin spis.

Några kvinnor i sygruppen är utsedda att utbilda de andra i maskinsömnad. De har redan börjat laga kläder, sy lite nytt, och kommer under hösten att börja sy skoluniformerna.

De insatser vi gjort i byn som främjar hälsan för kvinnor och barn har blivit uppmärksammat av regeringen. De menar att de är mycket imponerade över de resultat som kan uppnås av att kvinnorna själva får kunskaper. Detta har aldrig skett i ute i byarna tidigare, och de önskar att även äldre män och kvinnor blir delaktiga i detta.

Vi tror att det är alla sammantagna bitar som gjort att framgången är påtaglig och synbar. Det är spisen, som gör att barnen inte vistas i röken hela tiden, vilket är ett stort hälsoproblem i Afrika. Kvinnokoperativet stärker kvinnornas mentala hälsa. De får möjlighet till inkomster, och möjlighet att kunna klä sina barn. Fadderbarnsverksamheten, en mycket viktig del, som ger de fattigaste familjerna ett hopp. Kvinnohälsovården, där är  bindor och babypaket också en viktig del. 

Vi vill nu uppmuntra och hjälpa byborna att utveckla Moringaodlingen, och förädlingen av dess 
produkter, kosttillskott, te mm, vilket kommer att bli ett stort tillskott i hälsoarbetet.

Under senaste styrelsemötet planerade vi höstens arbete. 4/9 kommer ABF i samarbete med AFFC att anordna en kväll med musik, mat och lite annat. Afficher kommer! Stickvarvet och Syvarvet arbetar så bra! Vi får in många alster från medarbetare i landet.

Vansbrohelgen drog in ca 14.000kr! Helt fantastiskt! Vi tackar återigen för den stora insats som gjordes.

En av våra flitigaste medarbetare, Eva Wiklund, har genom sjukdom lämnat sin familj i stor sorg och saknad. Eva försåg Manduarbarn och kvinnor med mycket stickat och virkat. Vi kommer att plantera ett träd till hennes minne vid förskolan. Vi, och Gambia deltar i sorgen efter Eva. Dock lever hennes minne vidare i byn, för glädje och hopp!

På återseende !
 
Marie Boberg  7 augusti 2013

 

Nyhetsbrev
 

Start Vansbrosimningen Start Vansbrosimningen

Hänt i veckan

Veckorna som varit har ägnats till pappersarbete, och att få  funktionärer  till Vansbro. Det var inte helt enkelt, dock löste det sig i sista timmarna på ett bra sätt. För det kan vi tacka de som ställt upp och försakat annat som de hade tänkt att göra.

 Arbete med dokument till Forum Syd har upptagit Peters tid, liksom annan dokumentation som vi är ålagda att göra. Många timmar görs vid skrivbordet, vilket inte alltid syns. De bitar som fortfarande saknas i vår uppdatering åtgärdas undan för undan.

Helgen den 6 – 7 juli åkte vi från AFFC förväntansfulla upp till Vansbro, för att delta som funktionärer i årets upplaga av Triathlon på lördagen, och i Vansbrosimningen under söndagen.

Vi hade kunnat säga ”vi hade ändå tur med vädret” och sedan inget mer, men förutom ett väder som var perfekt med strålande solsken, var det mycket bra och trevliga arrangemang under båda dagarna.

Triathlon bjöd på omväxlande uppgifter, god mat och dryck i generösa mängder.


Söndagens Vansbrosimning var både rolig och trevlig, med drygt 9 000 simmande, vilka vi bevakade, påhejade och servade efter bästa förmåga. God mat och dryck bjöds det på, men många saknade en kopp kaffe under den långa dagen i båtarna.
När jag, Marie, tog emot Roger och Rolf härhemma kunde jag konstatera att de var de tröttaste gubbar jag sett på mycket länge. De kunde också bekräfta att det varit oerhört påfrestande att sitta i en båt utan rast i värmen. Kuriosa är att Roger höll på att tippa båten då han fick kramp i benen, men Thor Erik lyckades rädda situationen. Damerna hade varit väldigt kissnödiga, vilket också skapade problem då de inte kunde ta sig iland.  Jag förstår av alla samtal jag haft med AFFC :S funktionärer att de gjorde ett oerhört strongt arbete, och ett speciellt tack till Carla som i sista stund ryckte ut som ersättare för bortfall pga. sjukdom. Ja har kunnat höra av deltagande funktionärer att lördagens insats på Trihatlon var mindre påfrestande än söndagen, då uppgifterna då var av mer varierande art. Jag vill dock betona att den insats som gjorts ger AFFC   den största inkomsten under året, vi är tacksamma att möjligheten för oss finns att ställa upp i funktionärsstaben i Vansbro!
AFFC ser fram emot att delta som funktionärer även nästa år, och vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort varmt tack till alla som ställt upp vid detta års arrangemang.
Resultatet av dessa två dagars arbete, väl över 250 mantimmar, är en ansenlig summa pengar som kommer folket i Manduar till godo.
AFFC har vidare sammanställt en del synpunkter om årets båda arrangemang som vi  kommer att  tillställa de ansvariga och hoppas att de tar  till sig.

Vi vill också ge Pelle som sitter vid sin fru Evas sjukbädd våra tankar. Eva är en av de kvinnor som stickat och virkat många många saker till Manduar. Vi som varit där vet att barnen och kvinnorna bär hennes färgglada alster. Eva fyller deras liv med hopp och glädje. 
 
Marie Boberg  17 juli 2013

Kossorna får vatten Kossorna får vatten

Hänt i veckan och i tankarna!
 
Vi har Vansbrohelgen framför oss, vilket är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Vilket medför att vi får lägga ner mycket av vår ”privata” tid och en del arbete därtill. Utifrån detta och mycket diskussioner och under vårt senaste styrelsemöte skulle jag vilja förmedla några tankar.

Det är många medarbetare i vårt land som gör allt möjligt att genomföra i Manduar. Jag vill först nämna medlemmarna i styrelsen, de gör ett enträget arbete, vi ses en gång i månaden, och det diskuteras många ansvarsfulla frågor. Det är inte alltid lätt att komma fram till det bästa, men kompetensen är stor och alla gör ett fantastiskt stort arbete, genom att gång på gång ta upp frågor som vi inte alltid får svar på så fort som vi önskar, och som vi heller inte kan påverka som vi vill. Styrelsemedlemmarna lägger därutöver ner många timmar därutöver på kommunikation och disskusion med Gambiateamet och med instanser i Sverige.

Anita som fadderbarnsansvarig tillsammans med Kebba i Gambia, står för en av de viktigaste delarna i AFFC project. På ett förnämligt sätt har Anita skapat reda i familjeförhållanden och barnaskaror i byn. Det är ett jättejobb att se till att allt fungerar, från det att fadderbarnspengarna kommer till Roger, vår kassör och till att vi har dokument på att de kommit fram.

 Vi har Carol Thuresson, ansvarig för Stickvarvet, står för en konkret del av verksamheten. Den förmåga Carol har att skapa engagemang bland kvinnor i Sverige för kvinnor i Manduar är underbar! Alla mössor som värmer nyfödda, alla kvinnor som nu kan arbeta med något så självklart för oss som trosor och bindor, flickor som kan gå till skolan fast de har sin mens… Ja allt detta ser Carol till med sina medarbetare.

Vi har Syvarvet som också presenteras här idag leds av Gogo Klingberg. Många barn har genom hennes försorg fått klänningar, ryggsäckar, och shorts. Jag se ännu lilla Kaddy, ett av våra fadderbarn komma i en av sina nya klänningar. Hon bar samma klänning förra året som i år, vilket gjorde att vi gav henne tre nya! Jag hade önskat att kunna förmedla hennes lycka till er! Vad jag vill framföra i detta brev till er alla, är att de få dagar på året vi tillbringar i Manduar är värdefulla, för att förmedla kunskap och förtroende, hopp och glädje.

Glöm alltså inte att det är det arbete som görs här och nu som leder arbetet vidare. Det som inte syns och märks mycket utåt. Utan detta enträgna arbete som pågår varje vecka, eller rentav dagligen skulle vi helt enkelt inte kunna komma framåt.

 
Det är en förmån  att få åka till byn och uppleva allt. Dela ut gåvor och kunskap, men kära medlemmar, det viktigaste arbetet görs här hemma. Som en sammanlänkande faktor har vi nu Peter, jag vill avsluta med att han får stå upp för det samarbete vi bedriver, Peter har en gedigen kunskap och ett oerhört stort hjärta vilket kommer att hjälpa oss en bra bit på vägen.

Tack alla medlemmar för allt ert arbete, för hopp och glädje i Manduar!

Från Marie den 5 juli 2013

 

Klicka på bilden för mer bilder! (Nytt fönster) Klicka på bilden för mer bilder! (Nytt fönster)

Hänt i veckorna!
 
Vi har fått rapport från Manduar! Vi ser att ett staket utökats kring förskolans trädgård, där börjar Moringaträden att växa. Skolan är färdigbyggd och väntar på inredning för att kunna ta emot barnen i september. Jag vet att kvinnorna nu är ute på risfälten, så symaskinerna vilar under veckorna. Men på en av fotona syns att de lagar en skoluniform. Sykunnigheten varierar i kooperativet så de hjälper varann. Nuha, har till uppgift att kolla blodtrycket, inte för att kunna bota, men för att kunna skicka vidare till läkare om det behövs. Högt blodtryck är ett av de stora hälsoproblemen i landet. Spisen (typen kallas Rocket Stove) vet vi fungerar bra och målet är att alla ska ha en sådan. Där har killarna i byn ett arbete som förenar män och kvinnor!

Jag bär fortfarande bilden av de törstiga korna med mig sedan mitt besök i byn sist, därför gläder det mig extra att se att även kossorna får sitt vatten. Vilket gör att de också kan producera mera mjölk. Jag hade så gärna åkt till mina vänner därborta, men vet att moskiterna nu är ett stort bekymmer, likaså framkomligheten på vägen, då regnperioden gör det mesta till en lervälling. Det är så bra att veta att kvinnorna nu kan tvätta sina kläder och barn, fri från smuts, det var ett lyckosamt initiativ att skicka dit pumputbildarna! Det kan också, för de killar som fått den utbildningen, bli en källa till jobb och inkomst.

 Roger, vår kassör har också nu satt igång med slutkalkylen av bygget, kvitton har kommit från Kebba, de skall översättas till svenska och räknas om i svenska kr. Rapport om detta kommer senare.

Carol i Stickvarvet har nu satt igång tillverkning av bindor, och Syvarvet har fått tillskott av ännu en sömmerska. En kalkyl på kycklingfarmen kommer till styrelsemötet denna vecka. Då tar vi ställning till huruvida det blir vår sista insats i kvinnokooperativet.  Här hemma närmar sig Vansbro, vilket ju är en av våra stora inkomstkällor. Fortfarande finns möjlighet att bidra som funktionär. Vårt förråd är genomgånget och städat. Vi kan se att stickade tröjor saknas och tygblöjor. Flera fina lotterikassar finns om någon skulle vilja sälja lotter.

Styrelsen för vår systerförening i Gambia är registrerad, vilket gör att arbetet med Forum Syd kan starta. I detta håller Peter i trådarna. Diskussion med Gambiateamet har skett med vissa svårigheter i kommunikationen, medförande fördröjd respons på frågor från oss. De kommer att åtgärda detta omedelbart, då tillskott i teamet skett och styrelsen bildats. De  består av Kebba,fadderbarnsansvarig,    Mama Touray, Yankuba Manjang och bröderna Camara. Från Sverige är Rolf och Marie med i styrelsen. Anita har meddelat att tre nya barn fått faddrar, det är nu tre mindre på vår långa väntelista med barn. Vi vädjar än en gång att till den ringa kostnaden av 200 kr per månad bli en fadderförälder. Inte mer pengar än ett par pizzor! Jag gläder mig åt att få dela bilderna med er kära medlemmar, ni är alla delaktiga i dessa!

Från Marie den 23 juni 2013
För hopp och glädje i Manduar.

Förskolans veranda Förskolans veranda

Rapport från Gambia-teamet 2013-06-17

Introduction


In this report, we provide information on the current state of affairs of the Foundations activities in the Gambia in the month of September and October 2012. The report is highlighting keys outcomes of the interventions and also way forward for other activities.
This month’s report will focus on the following areas:


1. Information on women and children in the Gambia
2. Women Activities
3. Condition of the Machines
4. Child Sponsorship

 

Situational Analysis of Women and Children in the Gambia

Globally, too many children are unnecessarily deprived of parental care due to poverty and its impact upon the family4. Poverty is not limited to developingcountries. One in every six of the rich nation’s children is living in poverty. In total, approximately 47 million children in the nations of the OECD live below their national poverty lines (UNICEF Innocent Report Card, 2000). In different regions of the world, poverty is repeatedly described as the first reason for families resorting to institutional care or alternative care placements for their children. In Indonesia, parents choose to send their children to government or religious group-sponsored orphanages or boarding schools, to ensure that they have access to nutrition, health care, and educational services (UNICEF, 2005). In the UK children from poor backgrounds are 700 times more likely to be placed in care than children from other backgrounds (Bebbington and Miles, 1989). Economic poverty can also have broader social impacts. In Albania, for example, it has fuelled internal and external migration, which in turn is believed to have contributed to a weakening of traditional community support networks, a rise in divorce rates, family disintegration, and single-parent families (UNICEF, 2005). Children in such families are at greater risk of being institutionalized, entering life on the streets and/or becoming victims of sexual exploitation, including child trafficking. With families increasingly under economic stress, girls and young women are finding themselves sexually active (often in exchange for money, goods, protection etc) in ever increasing numbers and at young ages (SOS-Kinderdorf International, 2005). However, children born to single mothers, particularly in parts of Asia, Africa and the Middle East face significant stigma, which may in turn force their mothers to abandon them (SOS-Kinderdorf International, 2005). In Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union large numbers of children continue to be institutionalized, largely for social reasons – but poverty and disability play a significant part (Carter, 2005, UNICEF Innocent Insight 2005). The social consequences of economic transition has led to shrinking state and increased rates of unemployment, migration of workers, family breakdown, single and early parenthood (Carter, 2005; UNICEF Innocent Insight, 2005). Reasons why children are in institutional care in this region include: poverty (particularly low income and inadequate housing); negative cultural and social attitudes and practices (towards single mothers, young parents, people with disabilities and Roma ethnic minority group); stigmatization and discrimination of children with physical or mental disabilities; Prevailing (and often discriminatory) attitudes that ‘professionals know best’, judging children as ‘defective’ when they have a disability and/or parents as ‘inadequate’ (e.g. if they have a child with a disability, or if they abuse alcohol or drugs); and abandonment or neglect by parents – including among large families who feel unable to care for so many children (Carter, 2005). There are different reasons for younger children being placed in alternative care settings in Western Europe compared with other parts of Europe (e.g. Croatia, Czech Republic, Slovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Romania etc). In Western Europe 69% of younger children are placed in care due to abuse and neglect, 23% for social reasons (family ill health, parents in prison), 4% abandonment and 4% disability. In comparison in other parts of Europe 32% are abandoned, 25% social orphans (family ill health and capacity), 23% due to disability, 14% abuse and neglect and 6% orphans (Browne et al, 2005). Thus, as suggested by Carter (2005) the reasons for institutionalization are associated with poverty and social changes in countries 3 Further gender and discrimination analysis (including ethnicity, disability, sexual orientation etc), as well as analysis relating to specific groups of children such as: teenage mothers, child soldiers and children in conflict with the law are likely to be enriched through more detailed analysis within the regions.

Women Activities

A meeting was held with the women to brief them about some of the plans for the project in the village. We discussed the pre-school project and did inform them that many discussions have been going on and that the board has already approved the project but we are working with Rolf on the technicalities and once that is finish the construction will commence. The women were so happy with this message that they start dancing and cannot stop. Later we brief them about the sponsored children which they are all waiting to begin communicating with their sponsors. They keep on asking, many questions about these children and we informed them that Roger is working very hard on this and very soon they will something about that. The women finally thank AFFC for having good intention for children and woman in the village. They continue praying for the team in Sweden for the good intention they have and for the good work they are doing in Sweden in mobilizing resources for children

The Machines
The machines usage is increasing the women have completed farming and are now a bit free. They have reset the training team who are doing more refresher trainings and now they have reached out to many women who can at least try to do some sewing s for themselves. We are hoping that this program will be scaled up when the workshop in the preschool building is completed.

Child Sponsorship
Discussions were made with Roger on this and we are hopeful that this project will commence before the end of the month. Most of the children we took photos of are very delighted and their family is very happy with the fact that their children have been selected. We hope that before the end of the month, the first transfer of monies will be made for these sponsored children and we will be able to use that to increase the confident of the community people in this project.

Manduar School Children writing to Aspeboda School Children
The children of Manduar Primary School have written letters and these were mailed through post to Marie for onward sharing with Aspeboda school in Falun. The children were much exited to be selected for this friendship program. We hope to receive another letters from the children in the near future.

Construction of the Pre-school
Discussions have now reached the final level in the construction. The Gambia team is continuously engaging the contractor for the finalization of the contract document which will be shared with AFFC for the approval of the board before the contract is shined. We hope that this process will be finish this week and send to Rolf for onward presenting it to the Board. If all things go well we hope to start the construction by end of this month.

Gambia Committee Members:

Kebba NdowDarboe  Coordinator and Logistics
Nuha Camara              Field Coordinator
Omar Camara             Assistant Field Coordinator
Mama Touray             Sponsor Officer
Yankuba Manjang      Program Officer and Secretary

Loppis i Järnet Loppis i Järnet

Hänt i veckan!

 

Det är väldigt positivt att medlemmar efterfrågar information om vad som händer och sker! Det betyder på ett brinnande intresse. Därför ska jag vara flitigare att skriva Hänt i veckan även kanske om inget händer... Förra veckan hade vi en sommarträff  med ABF, för att planera vad som skall komma. Vi fick erbjudande att delta i Kulturnatta i Hedemora 7 september, vilket vi tackade ja till. Vi har fria händer att uppfylla några timmars program. Intresserade kan höra av sig för att delta i AFFC programutbud.

Under november - december kommer ABF ha en änglatillställning, vi får veta mer senare, men sälja änglar är en del i det hela. Arenan i Falun är också intresserade av att göra något med sina ungdomar och AFFC.

Vi kommer att delta under Vansbro Triathlon i år igen, men fick idag också erbjudande om att jobba söndagen för Vansbrosimmet. Det ger goda inkomster, och fler medhjälpare behövs till dessa dagar. 5-6/7 är vi engagerade med detta.

Lenas förråd kommer att fyllas på med mera lagrade grejer, sedan planeras en liten affär. Öppethållande en kväll i veckan. Sortimentet  ska vi informera om då vi katalogiserat färdigt. Ett schema för affischering för evenemang ska skrivas, vi tar tacksamt emot medlemmar som kan bidra med att hjälpa till med det. Hör av er var ni kan affischera och hur många affischer som behövs.

Glasögonfråga till Manduars kvinnor utreds tillsammans med en optiker, allt för att de skall kunna se att sticka och sy. Vi kommer eventuellt att kunna, med hjälp av mobil utrustning,  genomföra syntester i byn. Läge för någon i optik intresserad/kunnig person att följa med nästa resa och hjälpa till med detta.

Stora vatteninvesteringen är fortfarande under utredning. Forum Syd och Fortum är kontaktade.

Efter samtal via Skype med Kebba kan jag hälsa följande: Vår systerförening i Gambia, NFFC, har i kväll haft sitt första styrelsemöte, från AFFC finns Rolf och Marie med i styrelsen.

Kvinnokooperativet har sytt upp allt tyg de fick av pengarna från en anonym givare, och att de används både till försäljning och eget bruk. Tre unga flickor ansluter nu till gruppen för att ta del av kunskaperna, och sedan starta en ungdomsgrupp. Redovisning av inkomsterna sker till Kebba . Ingen avundsjuka finns bland andra kvinnor, som inte deltar i gruppen, då de ser kvinnorna i kooperativet som goda representanter för dem alla. De poängterar att pengarna inte är enda viktiga tillskottet, utan i hög grad även gemenskapen och ökade kunskaper.

Kvinnogruppen ser också fram emot att som en av de sista av våra projekt få starta en kycklingfarm. Det ligger väl i deras kultur, det ger dem goda inkomstmöjligheter och kunskapen finns redan. Nancys pappa Allas Nyan planerar och budgeterar och är byn behjälplig.

Pumputbildarna från FIOH har tillsammans med byns tre killar som just nu lär sig detta hantverk har fått byns tre pumpar i perfekt skick. Alkalo menade att detta återställt livet till folket i byn, och återgett byn ett hopp.

Spisen, den Rocket Stove som byggdes under förra resan, har nu provats ordentligt och befunnits vara väldigt effektiv och  minskat bränsleförbrukningen högst avsevärt. Rolf jobbar nu med en konstruktion som är lämplig till alla hushåll i byn där materialkostnaderna ska minimeras. Det kommer också att kunna bli en god inkomstmöjlighet för killarna, att tillverka Rocket Stoves.

Kvinnorna har nu samlat frön från odlingen som Inga-Lill startade, och som de avser att utöka denna nästa säsong. Den har gett stor skörd.

Hälsoprogrammet har blivit mycket uppmärksammat av de ambulerande sjukvårdarna i kommunen. De gamla kvinnornas fötter ser nu ut som på unga flickor sa Kebba! De var oerhört tillfredställande att vi med så enkla medel kunnat tillföra kunskaper till kvinnorna. Det har blivit så uppmärksammat att det kommer att framföras till sjukvårdsministeriet i Gambias regering. Ingegärd, vår syster vid sista besöket har gjort ett mycket värdefullt arbete.

Jag vill sammanfatta detta med att alla medlemmar skall känna sig stolta över att vara delaktiga i detta lyckosamma resultat av vårens arbete. Skolan är färdigbyggd, endast lite kompletterande målningsarbete återstår och inredningen kommer till under sommaren. Vatten finns i byn, kvinnornas inkomster har utökats och kunskaper till bättre hälsa har gett resultat. Tack kära medarbetare och medlemmar för att ni hjälper till att gör detta möjligt för Manduar!


Till sist, vi planerar en medlemsträff, preliminärt sista söndagen i augusti. Håll koll på Facebook och affc.se.

För hopp och glädje, genom Marie den 3:e juni 2013!
 

 

Besök från Upplands Väsby Besök från Upplands Väsby

Hänt i veckorna!

 

Hej alla glada sommarmänniskor!

Här kommer lite information om vad som händer och sker i AFFC! 

En stödförening i Upplands Väsby har precis startat, med Nancy Nyan som teamledare. Vi har haft en givande planeringshelg tillsammans. Fortsättningsvis kommer våra samarbetsmöten att ske växelvis i Falun och växelvis i Upplands Väsby. Nancys pappa bor i Gambia och är oss behjälplig på de sätt han kan. 

För oss här hemma sker medverkan i Vansbros Triathlon, eventuellt också Vansbrosimmningen och Pridefestivalen i Stockholm. Alla dessa arrangemang kommer att beräknas kunna ge ett rejält tillskott till vår kassa. 

Peter och Marie arbetar med att iordningställa vårt förråd av det som ska till Gambia, och det som ska säljas här hemma. 

Stickvarvet har nu utökats med syvarvet, under ledning av Gogo i Borlänge. Intresserade sömmerskor kan höra av sig till AFFC så förmedlar vi kontakten. 

Peter arbetar med att finna sponsorer för vårt vattenprojekt, Peter är också en bra hjälp och resurs i vårt adminstrativa arbete, en hjälp som vi är mycket tacksamma för!

Upplands Väsby har arbetat för att finna fler fadderfamiljer, och har som mål att uppfylla den kvot vi har, återstår ca 30 fadderbarn som väntar. Kanske just du kan bli fadderförälder?

Denna vecka kommer en utbildning av tre killar i byn att ske genom FIOH:s utbildare i pumpservice. De tillhandahåller en verktygslåda med verktyg och reservdelar, allt till en kostnad av 8000 kr. Vår vattenman Rolf menar att det kan hjälpa på ett mycket bra sätt byn tills vidare. Dessutom får tre killar om än en kort men ändock en utbildning i ett yrke som är efterfrågat i Gambia.

En slutgiltig rapport och redovisning från bygget kommer denna vecka, vilket vi informerar om senare. Nu återstår inredningen till skolan och att engagera personal. Kvinnorna i byn arbetar nu mestadels ute på fälten, de har inte mycket tid till att sy. Det jag tänker på när jag skriver detta är deras stackars fötter, vilka jag hoppas att de nu kan vårda lite bättre. Rapport om detta kommer också denna vecka från Nuha, vår volontär i byn.

Till hösten avser vi att som en av det sista insatserna i kvinnokoperativet starta en kycklingfarm med hjälp av Nancys pappa. 

Peter som är vår anställda ”FAS TRE” - man gör ett gediget arbete. Det har tillfört energi till AFFC och höjt ambitionsnivån avsevärt. Vårt arbete fortlöper schemalagt vecka för vecka, då arbetsuppgifterna är så varierande. Den fasta punkten är dock vårt kontor i Aspeboda, där också vårt förråd finns. Jag tror att vi kommer att nå bra resultat fortsättningsvis. 

Fadderbarnsverksamheten kommer förhoppningsvis att utökas och vi fortsätter att följa upp som tidigare. Övriga insatser börjar dock närma sig sitt slutskede. 

Det är så att ni medlemmar är vår ryggrad och vår verksamhets tillgång. Vi behöver fler aktiva medlemmar, så fundera om du kan bidra med något?! 

Ännu en tid kommer vi att vara kvar, men så småningom kommer de att kunna vinka farväl till oss med händer fulla av tillförsikt inför framtiden! 

Vänlig hälsning den sista dagen i maj 2013!

Marie

 

Tankarnas Trädgård Tankarnas Trädgård

Hänt i veckan

 

Veckorna har runnit iväg, och det har varit svårt att efter resan hitta fokus i vårt arbete. Intrycken och svårigheterna har känts stora, och energin låg. Känner mig dock nu redo att kunna lova bra utveckling framöver, då mycket positivt har skett.

 

Vill först välkomna två nya medarbetare, Peter Jonsson från Falun och Nancy Nyan från Upplands Väsby. Jag tänker att de själva ska få presentera sig närmare senare, men kan meddela att vi är mycket tacksamma och glada för deras medlemskap och ambitioner. Vi inväntar rapport från skolbygget, går det efter planerna bör det dock vara så gott som klart nu. Återstår nu för oss att kunna finansiera inredningen. Kalkylen därvidlag är under diskussion med Kebba . Odlingarna som Inga-Lill startade verkar ha vuxit enormt, se bilder på hemsidan. Rapport från spisen har ännu inte inkommit. Kvinnokooperativet väntar ivrigt på att få iordningställa sitt arbetsrum i skolan.

 

Vi jobbar på med förbättrad vattentillgång och kommer säkert att fortsätta ännu ett tag. Vi har dock nu beställt en utbildning för tre killar i byn i underhåll och reparation av handvattenpumpar. FIOH kommer till byn en vecka och kör utbildningen till en kostnad av ca. 6000 kr, verktygslåda ingår. Vi bedömer att får pumparna service kommer de att fungera betydligt bättre än i nuläget. Utbildningen ger också dessa killa en möjlighet till att försörja sig på att serva vattenanläggningar i andra byar.

 

Här på hemmaplan har vi två föreläsningar med bilder, RK och Tankarnas Trädgård på ABF. Afrikansk mat och musik kommer att ingå i utbudet. Konsert planeras, och eventuellt en liten minifestival med trumbygge. Under vårt styrelsemöte andra maj drar vi upp planerna för kommande månader, flera nya idéer, men jag vill förankra dessa i styrelsen innan jag delger er dessa. Kan dock tillkännage att jag tror att vi går en kreativ och rik framtid till mötes. Kvinnorna i byn hälsar via Kebba att de ber för oss dagligen att vi ska lyckas i vårt arbete att kunna tillgodose dem med deras vattenbehov. De uttrycker än en gång sin tacksamhet till er alla som stödjer vårt arbete. Efter styrelsemötet kommer jag med ett nytt informationsbrev för uppdatering av vad som kommer hända. För hopp och glädje till vår afrikanska stora familj.

 

Marie (20130430)

 

Resebrev

Rapport från Gambia-resan

Årets resa till Gambia och byn Manduar genomfördes av följande medlemmar: Anita, fadderbarnsansvarig, Ingegärd, sjuksköterska, Inga-Lill, trädgårdsmästare, Tor-Erik, spisbyggare och jag själv Marie arbetande med kvinnokooperativ och hälsa. Vi hade med oss sjukvårdsmateriel, garner, kläder och skor, ryggsäckar, bindor, babypaket, förskolematerial och diverse andra förnödenheter. Resan startade på Arlanda sju på morgonen den 26/2. Efter en lång flygtur landade vi så småningom på Banjul Internationell Airport. Kaoset där var värre än värst, vi blev synnerligen noggrant kontrollerade i tullen, väskor och babypaket slets upp i rasande fart. Vi kunde se Kebba Darboe, vår medarbetare i Gambiateamet stod på andra sidan tullen och väntade på oss, men vi fick inte ha kontakt förrän vi godkänts av tullpersonalen. Då allt var överstökat, lastades våra 150kg tunga bagage på en bil, Kebba och jag åkte med den till hotellet African Village. Resten av teamet åkte i transferbussen.

 

Vid African Village mottogs vi välkomnande och med glädje över att få träffa oss igen. Vi blev installerade på våra rum, och fick lite egentid. På kvällen mötte Kebba upp, och vi hade ett kort planeringsmöte om de kommande två veckorna. Återseendet med Kebba NdowDarboe, vår vän på hotellet som finns till hands för oss hela tiden var särskilt kärt.

Onsdagen ägnades åt att inköpa det materiel vi behövde komplettera med inför byvistelsen. Kebba hämtade oss, och vi begav oss med taxi till den stora marknaden i Serrekunda. Tyger, fadderbarnspresenter, spadar och en provisorisk toastolsanordning inhandlades. Den skulle tillverkas av en trädgårdsstol i plast, i vilken ett hål sågade ur. Under placerades en hink med påse i, allt för att slippa sitta på huk i byn! Att handla på marknad i Gambia är ett dagsverke, både med hetta, folkmyller, människor, tiggare, flugor och trafik som inte följer några som helst regler. Det är en prövning, utan Kebba som guide hade vi inte alls klarat att få med oss vad vi skulle, han är en tålmodig man! Kvällen tillbringade vi med Kebba, dokumentation, och diverse andra förberedelser inför avfärd till Manduar.

 

Kvällens arbete var att se till att alla grejer som skulle till byn var packade och i ordning. Fredagen kom vår minibuss som skulle transportera oss till byn. 300kg lastades, högt på taket, Anita kallar det för tippikull buss! Dock hade lastkillarna inte mätt så noga, för lasten var för hög för hotellets port, därmed fick allt göras om en gång till! Till sist bar det dock av. Det är en lång resa på 17 mil, många militär- och poliskontroller. Vägen är inte värd att kallas väg med våra mått. Hett och dammigt, men förväntansfullt. Vi stannade och köpte 80 liter vatten på vägen för att klara vistelsen i byn.

I det djupa, varma, afrikanska mörkret anlände vi kl. 20.00 till Manduar. Alla byns ungar kom springande och sjöng, kvinnorna dansade och återseendet var mycket starkt och fyllt av känslor. Vi inkvarterades i ett fint hus. Madrasser och moskitnät breddes ut och monterades. Kvinnorna kom med dignande fat med mat. Vi medförde till kok-kvinnorna ris, olja, lök och pengar så de kunde förse oss med mat under vår tid i byn. Kvällen gick till planering av arbetet i byn. Det var varmt, mycket varmt och mörkt i Manduar på natten, dock var stjärnhimlen desto klarare! Stjärnorna tycktes lysa starkare än någon annanstans jag varit.

Lördagen dags för stormöte med byn. Vita plaststolar står på rad till Alkalo, byhövdingen och äldsterådet, likaså till oss. Mötet inleds med bön och välsignelse. Sedan presentation av oss alla. Kebba talar till folket, och jag talar som representant för vårt svenska team. Jag minns i skrivandets stund inte allt jag sa, men särskilt vet jag att jag nämnde er alla som från Sverige bidragit till vår resa på olika sätt, att även om ni är kvar därhemma så är ni i tankarna och i alla gåvor med oss i byn. Kvinnorna besvarar detta med sång och applåder. Alkalo berättar om byns enorma svårigheter med vattnet, han ber att vi ska hjälpa dem. Han har ansvaret för sin by och ber oss vädja till er därhemma om stöd i vattenfrågan. Barnen har diarre, mammorna kan inte tvätta sina barn från sand och kobajs och hönsskit på kvällen. Djuren får inte tillräckligt med vatten, och bevattning av grödor försvåras. Alkalo ber att vi skall förstå deras situation.

 

Hettan är enorm, mer än 40 grader. Vi beger oss från bytorget till rummet där vi serveras lunch. Dock tror jag att vi alla mest är törstiga. Afrikanerna dricker inte alls lika mycket som vi, de är förvånade hur mycket vi stjälper i oss. Efter lunch arbetar Anita med fadderbarnsdokumentation och besök, Inga-Lill och Tor-Erik med plantering, jag och Ingegärd med hygieninformation, och fotvård. 15 kvinnor skulle ingå i gruppen men nog var där ett 50-tal. Vi informerade om tand- och handhygien. Därefter visade vi hur de enkelt kan sköta sin fotvård. Lite vatten hälldes i plastpåse som bands fast runt vristen, efter en stund togs foten ur för slipning och insmörjnng med bambuoil. Allt enligt syster Ingegärds koncept. Svetten droppade om oss, vi arbetade under ett skärmtak, med full insyn av byns alla ungar, vi slet så länge vi orkade, några med de mest såriga fötterna fick vi be återkomma kommande dag. Stackars kvinnor, att de kan gå på dessa förstörda fötter! Jag tror jag med säkerhet kan säga att de var mycket glada över den hjälp de fick med fötterna, och den kunskap de fick att själva fortsätta sköta dem. Men istället för fem fotfilar skull vi nog köpt 50! Vi hade inga sömnsvårigheter då dagen sent i mörker avslutades. Söndagen skulle Anita och Marie starta arbetet i stickgruppen. Vi var i ett litet hus där annars byns batteriladdarman arbetade. Kvinnorna var så entusiastiska, garn delades ut, och de började virka vantar, linnen och kjolar. Tor-Erik började sitt arbete med spisen tillsammans med byggherren, Ingegärd och Inga-Lill planterade. På kvällen anordnades en liten fest med trummor dans och lägerbål. Stämningen var hög och hela byn var där och dansade!


På måndagen besöktes fadderfamiljerna, Anita och volontären Nuha tog oss med till respektive familjer. Bilder togs, presenter delades ut. Vi hann också med att arbeta med kvinnorna några timmar. Hettan i byn är verkligen enorm! Tisdagen fortsatte Anita med fadderbarnsarbete, Inga-Lill med trädgården, Tor-Erik med spisen. Ingegärd, Nuha och Marie hade öppen mottagning. Många blodtryck togs, många förband på onda leder, och sjuka barn fick tillsyn av Ingegärd. Några kunde vi bara hänvisa vidare till kliniken 15 km bort. Ingegärd hade god nytta av alla sina år som distriktssköterska, tacksamheten och behovet var oändligt.

 

Onsdagen fortsatte sjukmottagning, och Ingegärd undervisade volontären Nuha i hur han kan fortsätta arbetet. Kvinnokooperativet arbetade med stickning och virkning. Trädgårds- och spisarbetet fortskred. Mot kvällen inväntas Lisa och Kebba! Lisa kom glidande in i byn, hade själv kört alla milen, var trött men också lite glad över att klarat uppgifterna.

Torsdagen skall skolan besökas, brev från Aspebodaskolan delas ut, och godsaker till alla förskolebarnen. Rektorn har tillsyn över 50 förskolebarn under ett träd på skolgården då deras mammor arbetar. Vi träffade en tillsynsman för alla kommunens skolor, besökte alla klasserna, och deras enorma skolträdgård. Varje elev ansvarade för sina egna rader i landet, så imponerande!


Alla arbetsområden skulle under eftermiddagen avslutas, vilket vi också gjorde. Det var sedan dags att överlämna alla gåvor till kvinnorna, bl a. annat de symaskiner som inköpts. Flera babypaket var redan utdelade, men allt som var kvar av materiel vi medfört överlämnades för att läggas i ett förråd, där de vid behov har möjlighet att få tilldelat det de behöver. Stunden för avresan kom, och det var under stort vemod vi lämnar byn. Vi lämnar dem i ovisshet om vi kommer att kunna öka deras vattenförsörjning, och hur deras framtid ter sig.

Resan tillbaka var fylld av intryck för oss. Fredagen var återhämtningens dag. Krafterna var uttömda till absolut sista droppen, och det blev en eftertankens dag. Lördagen var besök till Kebba inbokat. Det bjöds också där på mat, och samtal om villkoren för att leva i landet och hur de har förändrats senaste året.

Söndagen dokumenterades och summerades fakta. Ett möte med gambiateamet om vistelsen, och framtida förändringar och planer genomfördes. Måndagen åkte en del till Kunta Kinte-ön, Lisa och Marie till fadderbarnet Assan tillsammans med organisationen Childfond International och Kabba.

 

 

Därmed har jag har i stort försökt beskriva vad som hände under vår resa, men vet att flera andra i teamet har fört dagbok bättre än jag hunnit göra. Så jag ber om överseende med felaktiga detaljer i tid, och bortglömda detaljer. Dock kommer jag gärna och visar bilder och berättar mycket mera om de känslor och det de väcker. Jag vill åter försäkra er alla om att ni kära medlemmar och medarbetare varit med oss varje dag i vårt arbete i Gambia!

 

Marie

 

 

Hänt i Veckan!
Kära AFFC-medarbetare!


Vi står nu i startgropen för årets resa till Manduar. Vi medför 150 kg förnödenheter till barnen och kvinnorna. Vi kommer att arbeta hårt den tid vi är där. Dokumentation i ord och bild kommer att ske och besök hos varje fadderbarnsfamilj.

Som alltid i Afrika är det så att de planer vi har inte alltid blir som vi tänkt oss men vi skall på bästa sätt förvalta den tid vi har där. Vi ska arbeta på flera områden; ordna ett hälso/sjukrum, dela ut kläder och saker, utveckla odlingsprojekten, bygga en spis till förskolan, utrusta kvinnornas syrum, instruera i hemsjukvård, vidareutbilda i sy- och stickkunskaper mm. Och det ska bli en stor glädje att få se den nybyggda förskolan!!

Jag vill försäkra er om att jag i mitt tal vid stora bymötet kommer att berätta om er alla, om allt ni gjort för dem i form av insatser, kläder, bindor och ekonomiskt stöd. Jag vet att det är så viktigt för dem att få en personlig bild av er alla här i landet långt borta, och det är min uppgift att delge den.

Jag vill också från affc tacka och hoppas att ni alla förstår att det är vi TILLSAMMANS som gör detta möjligt! Alla bitar i detta projekt är LIKA viktiga! Därför är ni, i olika form, med och delaktiga också nu på resan. Jag själv bär er med mig i mitt hjärta, och av den omtanke ni visat byn skall jag förmedla vidare. Ta väl hand om er och tänk på oss emellanåt!

 

Kära hälsningar från Marie, ordförande i AFFC.

Hänt i Veckan!
Det var ett tag sen det kom några rader, beroende på flera saker, dels datakrångel, ichias och alldeles för många bollar i luften inför resan. Har också kommit till min kännedom återigen att inte texten jag skriver är lättläst pga. att jag helt enkelt inte är särskilt god vän med datorn. Jag lämnar gärna över redigering av texten till intresserad, det är också fritt fram för gemene man att skriva texter här. Ber återigen om överseende för mina texter.

 

Det har hänt mycket. Skall försöka sammanfatta. Arbetsområdena under resan kommer att innefatta: hälsa hygien, kvinnokooperativ, plantering, spisbygge och uppföljning av fadderbarnsverksamheten. Varje område medför i bagage ca. 30kg materiel, vilket Thomas Cook varit mycket generösa och sponsrat hela överviktsavgiften, vilken uppgår till 6000 kr.

 

Vi kommer att ägna två dagar för möten och inköp innan vi beger oss till byn, uppföljning kommer också att ske under ett par dagar efter vistelsen i byn. En dag kommer vi att ha fritt för egen tid. Jag kommer att delge er det slutliga programmet då det är på pränt  från Kebba.

 

Kvinnokoperativet: tre symaskiner kommer att levereras, bidrag från privata givare 3000 kr. Material till skoluniformer liksom andra tyger kommer att inköpas för 2000 kr genom bidrag från privat givare. Vi kommer att fortsätta att utveckla färdigheterna i stickning och virkning. Modell på virkad kasse av skräpplastpåsar medtas, den kan de tillverka och använda för eget bruk eller sälja. 15 kg ullgarn, skänkt av privatperson, kommer att levereras i småpasar, där kommer de att få lära sig virka vantar, med ett broderi " Moringavanten", vilken vi tar åter till Sverige då de är klara och säljer, inkomst för kvinnorna ca. 10-15000 kr. Mensbindematerial levereras och bomullsgarner.

 

Plantering: Odlingsfärdigheter ges till fem utsedda kvinnor, Moringaträd och grönsaker planteras.

Hälsa och hygien: Fem utsedda kvinnor undervisas i hygien, hemsjukvård och akutsjukvård för hemmabruk. Blodtrycksmanchetter skänkta av privat givare, vilken ingår undervisningen. Sjukrummet kommer att inredas med, bandage, akutryggsäckar, brandfiltar, babypaket och kvinnopaket.

 

Spis: En enkel spismodell "Rocket stove", som vi hoppas ska spara mycket ved, byggs vid skolan tillsammans med volontärer i byn. I programmet ingår här ochså att undersöka vattenfrågan närmare och statusen på kvarnen.

 

Fadderbarnsverksamheten: Alla fadderbar kommer att tillsammans med Kebba, fadderbarnsansvarig i Gambia, att besökas. Vi kommer att ta kort och dokumentera läget. Väntande fadderbarn kommer också att få besök av oss för att se att alla uppgifter är korrekta.


Här vädjar jag återigen att vi behöver fler fadderföräldrar. Det är en av de viktigaste bitarna i verksamheten. Och kostar per månad inte mer än ett par pizzor eller hamburgare! Tycker man att det är för mycket pengar går det att slå sig samman. Jag vill också tacka alla otroligt engagerade medarbetare som stickat, sytt, virkat och skänkt pengar, tillsammans gör de att detta är möjligt! Utan allt detta skulle ingen framgång skett i arbetet. Vi som reser har ett stort ansvar att uppfylla era förväntningar på att arbetet utförs väl. Och utifrån all vår kunskap. och de möjligheter som kommer att ges oss ska vi göra allt som står i vår makt. Dock vet vi att i landet därborta sker inte allt som vi planerat och tänkt oss. Hör gärna av er, med frågor att ta med dit, med hälsningar, med brev eller kort. Jag vet att byn uppskattat att veta vilka vi alla är som ger dem hopp och glädje. Vi tillhör alla deras familj, vare sig vi arbetar här hemma eller i byn.

 

Familjebanden är så starka, och jag hoppas att ni kära medarbetare känner er delaktiga i vår stora Manduarfamilj.

 

MVH Marie.