Nyhetsbrev


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-12-17)

Stickvarv och Syvarv
En uppdatering om vad vi behöver kommer i februari.
CFG
Ingen rapport från CFG mer än att hälsoprogrammet, utbildning och odling är viktiga delprojekt.
Ekonomi
Fadderpengen ökas med 20 kr per månad. Byfonderna avsätter 10% av fondpengarna till administration. Administration innefattar bl.a. transporter i Gambia, resebidrag då AFFC reser för att utföra nödvändigt arbete. En summa på 20.000 kr per år avsätts till resepott, där kan pengar sökas med en summa av högst 5000 kr per resa. En resa kostar sammantaget ca.10.000 kr och har hitintills bekostats helt av den som rest
Hälsa
Hälsans Hus förses nu äntligen med takstolar och plåt, solcellerna väntar på Jon för att installeras under tidig vår.
Container
Vi beslutar att två containersändningar per år får gå iväg, till en summa av högst 20.000 kr tillsammans.
Event
Genom lotterier, auktioner och försäljning har AFFC inbringat ca.30.000 kr under gångna året. Elin kommer att utarbeta ett dokument där vi ser över hur fler medlemmar i landet kan samarbeta för liknande event. En auktion med fika och lotteri inbringade under december 7000 kr.
Gåvor
Vi har mottagit gåvor från trogna givare, från Gideonbergs församling i Västerås och erhållit en gåva på 1.900 kr. Från tandläkare Karin Stenhamre, hennes patienter har donerat sitt tandguld vilket sålts och inbringat sammanlagt 48.000 kr varav vi fick 16.000 kr. AFFC tackar varmt för dessa gåvor!
Fadderbarn
Fadderbarnen kommer alla att besökas och intervjuas under nästa besök. Deras hälsa, skolgång och familjesituation kommer att kollas upp. Denna periods fadderpeng kommer att delas ut liksom foto tas. Finns fn. 8 lediga fadderbarn. En fadderfamilj i Sankandi kommer att få ett besök av sina faddrar under mars månad. Kebba informeras och arrangerar detta.
Nästa resa
Maggie, Saga, Sara och Marie reser 11 januari ner i två veckor. Maggie ansvarar för fadderbarnsdokumentation, Saga för ungdomsverksamhet och möte med unga kvinnor, Sara och Marie för hälsovård och utbildning inom detta område. Utbildningen riktar sig mot, hygien, fotvård, förebyggande av förhöjt blodtryck och diabetes. Liksom kvinnogrupper med samtal om kvinnosjukdomar, samt näringslära. Detta efter önskemål från Dr. Bah och CFG.
Bilen
Ann-Marie och Rolf letar vidare efter bil.
Gambiagrupperna. Rolf har sammanställt frågor till Gambiagrupperna för att vi skall kunna ta ställning till om det är aktuellt för oss att ingå. Återkommer med info när frågorna besvarats.
Julbrev
Ett julbrev skickas per e-post till alla medlemmar.

Vi tackar Ann-Marie för hennes arbete i Gambia under sitt besök, hennes reseberättelse finns i julbrevet. Ann-Marie gjorde som alltid en värdefull och ansvarsfull insats för AFFC. Tack!

Vi påminner om att ny medlemsavgift behöver betalas för medlemskap 2019, det förlängs inte automatiskt. Vi välkomnar också nya medlemmar, inte bara ett aktivt medlemskap utan även bara stödjande dylikt är till stort gagn för föreningen. Kort sagt, vi vill gärna ha fler medlemmar!

Tack alla som under året arbetat för att vårt biståndsarbete skall kunna fortgå. Ni är alla en värdefull länk i detta. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År i AFFC-anda önskar vi er.
 


Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-11-14)

Stickvarvet
Carol bidrar med slantar till bilinköpet då mössorna säljs, vilket vi tackar varmt för!
Syvarvet
Vi beslutar att be Syvarvet sy överdrag till undersökningsbritsen i Hälsans hus.
Fadderverksamheten
Kebba är ombedd att med foto dokumentera pojken med det brutna benet och Landing. Landing har blivit så frisk att han nu tack vare sin fadderpeng och undervisning kan återvända till skolan. Binta, den hjärtsjuka flickan har besökt Dr. Bah. Han har bett om en ny scanning av hennes hjärta då han fann flickan i mycket dåligt skick. Omar i CFG ombesörjer allt, och i dagarna kommer det nya utlåtandet Dr. Bah till handa. Dr. får föreslå hur vi går vidare. En fadderflicka i Manduar som vårdats av sina morföräldrar står nu utan oss veterligen vårdnadshavare då de inte längre är kvar i livet. Flickans mamma bor på annan ort. Ann-Marie kommer att undersöka förhållandena under sitt besök.
Hälsa
Tre journalböcker kommer att skickas med Ann Marie för att underlätta dokumenteringen. En mall för hur det skall skötas bifogas. Vår målsättning är att detta skall rapporteras via mail en gång i månaden. Alagie i Sankandi, Mari i Manduar och Dr. Bah tillhandahålles dessa.
Bilen
Då bilköpet går av stapeln kommer den att ansvaras av Kebba. Som i sin tur ansvarar för akuta sjuktransporter, mindre gods och bybesök. Rapportering med kvitto sker kontinuerligt till AFFC.
Gambiagrupperna
Rolf undersöker vidare huruvida AFFC skall förena sig med Gambiagrupperna i ett större odlingsprojekt.
Hälsans Hus
Takvirket har nu anlänt till Sankandi efter en del trassel på vägen.
Container
Allt gods är på plats hos Kebba, hämtades på måndagen från containern. Han ansvarar för distributionen tillsammans med Nfamara.
Event
24 november hålls Syföreningens Auktion i Aspeboda. AFFC erhåller en slant därifrån. 8 december har AFFC auktion på Annagården i Falun. Där går alla intäkter till AFFC. Vi serverar också julfika och har ett lotteri.
Gåvokort
AFFC kommer att göra ett gåvokort inför julen Går att beställa som PDF eller som vanligt kort per post. Ett nytt kort för begravningar kommer också att framställas. Intäkterna kommer att fördelas på hälsoarbetet i våra byar
Valberedning.
Tillskott i styrelsen behövs.
Förråd
Alex har nåt bra på gång i Ornäs. Vi får alla be eller hålla tummarna för att detta lyckas. Då blir det väldigt bra!
Resa
Ann-Marie reser inom kort till Gambia. Hon kommer att uppdatera de fadderbarn som saknar fullständiga uppgifter. Följa upp den vårdbehovslista som upprättades vi hälsoundersökningarna i februari. Ann-Marie fotograferar och dokumenterar också Hälsans Hus. Träffar kvinnokooperativet och distribuerar sykiten. Tittar på odlingarna och fördelar en del faddergåvor. Vi önskar Ann-Marie en givande och fin resa till sina vänner i Gambia!

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-10-18)

Stickvarvet
Mössa och sockor finns i blått och rosa till försäljning, lämplig dopgåva.

Manduar, hälsa
Ett hälsomöte anordnades i byn förra veckan. Hygien, de vanliga sjukdomarna, barnhälsovård, nödvändigheten av malarianät var på programmet.

Fadderbarn
Fadderpengarna har delats ut och bekräftats till Rolf. Den hjärtsjuka flickan Binta Kanteh är nu åter sjuk. Modern ser till att ordna journaler från MRC kliniken för uppföljning av dr. Bah.

Kvinnokooperativet
Kvinnorna syr nu bindor till försäljning meddelar Nfamara. Han kommer att påtala att de även kan sy skolväskor.

Sankandi
Kebba meddelade att pumpen och elektroniken till dricksvattenbrunnen förstörts av åska. Kvinnorna har tvingats hämta vatten i en närliggande by under drygt två veckors tid. Kebba ber AFFC om hjälp. Rolf utredde och informerade styrelsen. Beslutet vi tog var att en vattenkommitté skulle bildas i byn, för att säkra finansiering av reparationer och underhåll i framtiden, liksom en insamling till reparation. Kebba utförde detta och AFFC bidrog med 9.000 kr till ny pump och kontrollbox. Kebba gjorde nyinstallationen. Byn tackar AFFC för att åter ha dricksvatten. Alla var lyckliga och barnen dansade när vattnet började flöda enligt Kebba!

Container
Containern är på väg. Beräknas framme i början av november. Vi betalade 18.000 kr för detta.

Event
En lekmannagudstjänst hölls i Aspeboda med smörgåsbuffé, lotteri och bilder, inbringade 3.600 kr. Ca 50 gäster kom.
En julauktion kommer att hållas på Annagården, ett församlingshem i Falun 8 dec.
Elin kommer att ordna ett Facebook-lotteri.

Resa
Ann-Marie reser i november. Förhoppningsvis kommer hon att kunna dela ut saker från containern. Liksom besöka några fadderbarn som behöver dokumenteras ytterligare. Ann-Marie kommer även att lämna infopärm till faddebarnsansvarig i resp. by för att underlätta dokumentationen.
Marie förser Ann-Marie med en lista på sjuka fadderbarn som behöver följas upp.

Bilköp
Styrelsen har beslutat att köpa en bil till föreningen och skicka till Gambia. Vi diskuterade hur en bil på bästa sätt kan nyttjas i för transporter och tillsyn av våra numer över 70 fadderbarn och andra uppgifter inom vår verksamhet i byarna. Kebba har tidigare skött detta med egen bil, vilken han nu inte längre har.

Gambiagrupperna
Vi diskuterade om vi skulle ha fördel av att ingå i Gambiagrupperna och hur det skulle fungera praktiskt. Fadderverksamheten skulle fortsätta som vanligt, men vi skulle få möjlighet att genomföra stora projekt. Vi samlar ytterligare kunskaper, så får framtiden utvisa var vi landar i detta. Mer info när vi vet mer.
 

Containernytt   (2018-10-01)

Containergodset med alla kollin till Gambia, 139 st närmare bestämt, har nu levererats av Roger och Dan till Bromma. Två bilar med släp lastades. 240 familjepaket, 80 babypaket, 80 skolväskor, kvinnopåsar, barnmorskelådor, skor, skolböcker, andra skolsaker, fadderbarnsgåvor, åtta nya stora solpaneler med laddningsregulatorer och invertrar, fyra st batterier, tyger till kvinnokooperativet, sykit för lagning, ett par lådor till männen som arbetar vid förskolan och Hälsans Hus. Dryga 10 kubikmeter blev det.

Containern beräknas vara framme i mitten av november, den anländer förhoppningsvis innan Ann-Marie kommit dit 20 nov så hon kan övervaka fördelningen. Kebba ansvarar för Sankandis saker och Nfamara för Manduars.

AFFCs styrelse vill härmed tacka alla som bidragit till detta, många arbetstimmar ligger bakom era gåvor. Det har stor betydelse i vår verksamhet att ni orkar hålla i och arbeta för AFFC. Ni är alla en viktig och stark länk i den kedja av insatser som gör vårt arbete möjligt. Vi vill förmedla den känsla av tacksamhet som vi vet finns i våra byar för det ni bidrar med. Varmt och stort tack till er alla medarbetare!

Rapport efter senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-09-11)

Fadderbarnsverksamheten
Rolf informerar att det nu är 69 fadderbarn i programmet. Vi skall vid nästa besök åter försöka förmå Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att besöka några fadderbarn varje månad för information som kan delges faddrarna. Rolf poängterar att det är värdefullt att AFFC ändå gör ett par resor per år för dokumentation och uppföljning av familjerna.

Manduar
Nfamara har vid ett besök i byn träffat alla fadderfamiljerna och skickat information till Rolf. Rolf återkommer med den. Det är i år svårt med odlingarna då då regnet inte varit tillräckligt. Odlingsgruppen med kvinnor säger att dom har svårigheter pga. vattnet, dåliga frön och dålig gödsling. Byborna påpekar att det kommer mindre nederbörd under regnperioden, Vattenchefen förklarar att solpanelerna har minskad effekt då solen inte skiner. Det är ibland också svårt att reparera och underhålla. Byns ledning framhåller att fokus på att undervisa i hur hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas är viktigt. Liksom övrig hälsoförebyggande undervisning.

Sankandi
Det har varit stopp i bygget av hälsans hus, då nuvarande president förbjudit fällning av träd, vilket behövdes för takstolarna. Kebba fick i förra veckan ett dokument som ger honom tillåtelse att såga ner de träd som behövs till taket. Ett fadderbarn från Sankandi bröt benet, AFFC fick akut bistå med pengar till transport, mat under sjukhusvistelsen, mediciner, röntgen och läkararvode. Summan kommer att bli ca. 3000 kr. Kebba meddelar att sykooperativet sytt kjolar och klänningar som sålts till både byn och andra. Kebba arbetar hårt för sin by och våra projekt.

Event
AFFC medverkade på en hembygdsgudtjänst. Sjunde oktober kommer en lekmannaledd Afrikainspirerad gudstjänst att hållas i Aspeboda. Därefter serveras kyrkkaffe av AFFC och bilder visas. Ett fb-lotteri planeras liksom medverkan på en större loppis.

Resor
Ev. reser någon i november, i januari reser Jon för att montera solpanelerna i Manduar och Sankandi tillsammans med någon från AFFC. Fokus under besöket är undervisning i sjukvård, i sykooperativet och dokumentation av fadderbarnen.

Containern
Dokumentationen av gods som ska iväg är så gott som färdig med några få undantag. Varje by tilldelas följande: 50 babypaket. Kvinnopåsar, 4 lådor, 120 familjepaket, 10 lådor skor, 3 lådor tyg till kvinnokooperativet, en låda till barnmorskorna, två lådor sjukvårdsmaterial, 40 skolväskor, engelska läseböcker, en låda skolmaterial, en väska för fotvård, en låda till byggjobbarna. samt de fadderbarnspaket som inkommit. Solpanelerna med batterier och kringutrustning och lite handverktyg. Vi avvaktar med lådor till Hälsans Hus tills det finns skåp att förvara det i.
Containern lastas i slutet av september och beräknas vara framme i mitten av november.

Stick- och syvarv
Vi behöver för tillfället inte mera saker att skicka. Utan då vi sammanställt det som finns kvar då containern gått meddelar vi om och vad som behövs. Däremot saker som kan inbringa pengar på auktion och försäljning så tar vi tacksamt emot.

Slutligen vill vi å det varmaste tacka er alla som bidragit till att vi kan skicka iväg allt. Ni är helt fantastiska!! Era hjärtan är stora och ni är tålmodiga och så generösa. Liksom alla dessa timmar som är nedlagt i sytt, virkat och stickat. Ni bär verkligen AFFC framåt!! Varmt stort tack till er alla från styrelsen. Måtte ni känna all den glädje och nytta ni förmedlar till Manduar och Sankandi!

Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-07-28)

STICK- OCH SYVARV. Maggie handhar babypaketen och har delgivit en lista för innehållet. En uppdaterad lista för kvinnopåsarna kommer snarast. Vi tackar varmt alla medarbetare för era bidrag!

FADDERVERVERKSAMHETEN. Information om nya fadderbarn inväntas fortfarande från CFG. Några faddrar har bistått med pengar till hönsinköp vilket genererar en bra inkomst och ett tillskott i mathållningen för familjerna. Då familjer lämnar byn och bosätter sig på annat ställe är uppföljning och utdelning av fadderpengen både kostsam och tidsödande för Kebba. Vi beslutar därför följande i samråd med CFG. Ett fadderbarn skall ha sin hemvist i byarna Sankandi eller Manduar tillsammans med vårdnadshavare. De skall gå i skolan i byn, och efter avslutad skolgång i byn, skall fortfarande deras hem vara i byn även om de fortsätter studierna på annan ort. Finns pengar i barnets sparfond efter ett avslutat fadderskap går hälften av pengarna till barnet, dock högst 1500kr ( vilket motsvarar flera månadslöner). Resten tillfaller byfonden. Rolf kommer att skriva in detta i relevanta dokument. Flera personer har anmält intresse för fadderbarn och fått svar med sedvanlig information, men därefter inte hört av sig tillbaka till Rolf. Vi ber vänligen berörda personer meddela huruvida ni vill åta er fadderskap eller ej är intresserade.

HÄLSA. Rapporter angående hälsa har inkommit från båda byarna. I Manduar har ett flertal barn problem med fötterna, pga av regnperioden och avsaknad av skor. Några har astmatiska besvär och någon med huvudvärk. Vi kommer att be Nfamara förse Marie Kutah med tvål, bambuoil, förband och plåster för att ta hand om barnens fötter. De med astmatiska besvär hänvisar vi till MRC-kliniken liksom barnet med huvudvärk. I Sankandi meddelar Kebba att en kvinna har ont i magen, hon tillhör familjen med återkommande maskangrepp, där ber vi honom att ordna med avmaskning. En man är allmänt trött och slut, honom hänvisar vi till ASB-kliniken för provtagning. En kvinna har stångats ett flertal gånger av en bagge på väg till risfältet. Hon stångades även då hon låg på marken och verkar illa åtgången. Hon bör besöka dr. Bah eller lasarettet. Kebba ombesörjer detta. Även Alagie är sjuk, han står under observation av dr. Bah

MANDUAR. Nfamara meddelar att regnsäsongen har startat med allt vad det innebär i fråga om odling. Dock oroas de över att regnet inte är tillräckligt. Reparation av förskolan fortgår. Nfamara är hoppfull att det är avslutat tills skolterminsstarten i september.

SANKANDI. AFFC skickade 6000 kr till staket för att kvinnornas odlingar. Kebba meddelar och skickar bilder på staket och odlingsarbetet.
Kebba vistas nu mestadels i Sankandi för att bevaka bygget av Hälsans Hus och odlingarna. Rapporter om Hälsans Hus förmedlar han till Rolf, vilket i sin helhet kommer att delges er i nästa medlemsutskick.

CONTAINER. Vi beslutar att målet är att skicka 15 kubikmeter. Prioriterat är solpanelerna med kringutrustning, babypaket, kvinnopåsar, sjukvårdsmaterial, familjepaket och fadderbarnsgåvor. Vi kommer att slita hårt med att packa närmaste tiden. Elin kommer att göra ett upprop och vädjan med pengar till containerfrakten, i nuläget finns ca. 5000 kr disponibla för detta ändamål.

EKONOMI. Vi beslutar att från och med nästa årsskifte att höja fadderbarnsavgiften med 20 kr, vilket innebär 10%. Liksom av byfondspengarna ta 10% till de omkostnader som fadderbarnsarbetet innebär. Omkostnaderna är t.ex. sjuktransporter, resor med de saker vi skickat mm. Även de transporter AFFC gör till byarna från Bakau för arbete kommer att kunna ersättas. Hittills har detta betalats ur egen ficka av de som reser ner för att följa upp verksamheten med dokumentation och undervisning. CFG redovisar sina utlägg med kvitton för de utlägg de har. Detta innebär en kassa på ca 15.000 kr per år.

NÄSTA RESA. Eventuellt reser några medlemmar under senhösten. I januari reser Jon från Kraftpojkarna för montering av solcellerna, tillsammans med någon från AFFC.

TAK. Vi tar nu ett beslut att AFFC fokuserar på fadderbarn, hälsa och utbildning, fortsatt uppföljning av odling och kvinnokooperativ. Således kommer vi inte att bistå med pengar för husreparationer. Vill någon enskild fadder eller annan betala en husreparation är detta privat åtagande och inte AFFC. Vår verksamhet och ekonomi har inte pengar till detta. Vi kommer dock att höra med CFG om de är hjälpta av presenningar för att täcka bohag med tills de löst reparationerna.

EVENT. Vi diskuterar en höstmarknad, lotterier och ev. Afrikadag i samarbete med Antje som nu arbetar i Borlänge. Maggie kontaktar Antje. Den planerade Afrikagudtjänsten i Aspeboda inställdes av ansvariga i kyrkan då Antje slutade.
Även ett lotteri på fb och hemsida kommer att starta. Elin ansvarar för detta.
Vi ber er på andra håll i landet att tänka vad ni kan göra för att samla in pengar!
Vi tackar varmt för allas engagemang! Det gör att styrelsearbetet känns meningsfullt och så att säga "mindre ensamt"- Ni är alla så viktiga!

Ett varm tack från oss i styrelsen och hopp om ett givande arbete den kommande hösten hälsar Marie.
 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2018-05-21)

Stickvarv och Syvarv. Förslag att ansvariga för följande delprojekt utses och publiceras med kontaktuppgifter på hemsida och fb: Kvinnopåsar, Babypaket, Sytt, Familjepaket, Sjukvårdsmaterial, Odling. När vederbörande kontaktats och godkänt publiceras detta.
Manduar. Kebba besöker Manduar kommande dagar då Nfamara befinner sig på resa. Kebba kommer att kontrollera behovet av de trasiga taken som ska lagas, förskolan och odlingarna. Liksom besöka Mari Kutah. Vi beslutar att Mari skall få en telefon som Kebba införskaffar för ca. 300 kr så att hon kan kontakta Kebba och rapportera, liksom Kebba kan nå henne.
Sankandi. Kebba rapporterar följande: Han har haft möte med kvinnokooperativet. De vill starta odlingarna med hjälp av fröpengar från AFFC. De vill odla wonjo och jordnötter då det gav dem en god inkomst. Även svarta bönor, ris och chili.
Dock har staketet förstörts av boskapen, och kvinnorna är förtvivlade över detta. De kan varken odla sin egen mat eller grödor till försäljning. Att att bekosta inhägnad av hela odlingen förklarar Kebba för dem att vi inte har möjlighet till nu då vi måste fokusera på Hälsans Hus. Det är en stor kostnad säger han, runt 50.000 kr. Däremot föreslår han att vi hjälper dem med staket av lokalt material som inköps, innebärande pinnar och vidjor. Hägnar in 100x50 m. De kan då få en till tre odlingsbäddar var. Den kostnaden ligger på ca. 6000 kr. Vi beslutar att meddela följande till Kebba: Utser kooperativet en uppsyningsman som kontrollerar ett nytt staket, håller efter och lagar mindre skador innan de blir större, bistår vi med 6000 kr. Vi inväntar svar från Kebba om vem som kan ta åt sig detta uppdrag. 2000 kr till utsäde beslutar vi också att bistå med. Pengarna tas ur byfonden.
Hälsa. AFFC har fått en god kontakt med Hjälpmedelscentralen i Borlänge. En terapeut och materialansvarig var mycket tillmötesgående. Vi sökte i första han en stol åt den cp-skadade pojken. Vårt samtal resulterade i att Kebba inventerar och fotograferar de handikappade som finns i båda byarna. De kommer då att utse de hjälpmedel vi behöver. Terapeuten kommer också att hjälpa oss med träningsprogram och övningar som vi kan förmedla till Marie och Alagie. De batterier som kommer in från elrullstolar släng då de har 70% kapacitet kvar. De kommer vi att få, vilka kan användas tillsammans med solcellsanläggningen. Det var väldigt bra säger Roger och Rolf som förstår sig på detta. En rapport från Nfamara och Kebba har kommit från besöken hos dr. Bah. Resp. fadder kommer att få meddelande om sitt barns besök. Marie Kutah meddelar i sin senaste rapport att 15 st har ögonproblem, fyra st magproblem, sju st behöver till tandläkaren.
Vi kommer bekosta tandläkarbesöken, förse Marie liksom Alagie med maskmedicin. Angående ögonen är det säkerligen ögonkatarr, vilka hon kan få ögondroppar av dr. Bah att behandla med.
Vi kommer att inkludera tandhälsa i kommande utbildningsfas. Förse skolbarn med tandborste och mugg, undervisa lärarna i hur de används, liksom hur deras tandstickor kan användas effektivt.
CFG och AFFC är överens om att fortsatt utbildning i hälso- och sjukvård är det som kan skapa en bättre hälsa. Vi fortsätter med de områden vi inarbetat, blodtryck, fotvård, hygien och sårvård samt informera om sjukdomar och kvinnohälsa. Målet och drömmen är att med enkel utbildning göra våra byar till ett föredöme i hälsa!
Event. Kommande event är: Hembygdsgården där vi får sälja saker på deras Kväll vid Smedjan. En temagudtjänst med församlingsafton 7 oktober. En hantverksmarknad i september där intresserade kan hyra bord för 100 kr. Fika och korvförsäljning.
Cecilia har haft en megaloppis vilket ca 1200 kr i intäkter. Vilket vi tackar henne varmt för!
Container. Vi fokuserar nu alla intäkter på containerfrakten då den kommer att hamna på ca. 15.000kr. Vi ber er som vill skicka saker till den göra detta under augusti månad, då slipper vi åka till hämtställen så ofta.
Preliminär avgång är i slutet av september och vi får beräkna att det kan ta upp till 8 veckor.
Babypaket 80 st, familjepaket med barnkläder och lakan, sjukvårdsmaterial, skor, handikapphjälpmedel och solcellsanläggningen med batterier är det huvudsakliga. Tillkommer efter tillgång, tyger, garner och skolmaterial.
Hälsans Hus. Rolf tror att husbygget är klart runt årsskiftet. Solcellerna som kommer i slutet av november måste förvaras på säkert ställe tills svenska killarna monterar dessa. Vi skall ta upp frågan med Kebba hur vi löser detta.
Fadderbarnen. Rolf meddelar att för de som vill köpa solcellslampor har Jula en bra för ca. 100 kr.
Insamlingar. Vi behöver nu främst är lakan, barnkläder, och sjukvårdsmaterial.
Förråd. Vi har fortfarande inget bra förråd. Men inventering sker nu och vi meddelar då den är klar om vi behöver något ytterligare.
Övrigt. Två lådor med arbetskläder till de gratisjobbande byggkillarna kommer att skickas.

Sen... allt ni gör som kan säljas är värdefullt!

Jag hoppas jag fått med allt, mötet var långt, vi startade 17.00 och höll på till sena natten. Men det underlättade att vi hade telefonkontakt med Kebba.

Tack för allt stöd ni ger, Kebba hälsar sin tacksamhet som representant för både byarna och CFG. Kebba gör ett fantastiskt jobb på ideell basis. Han är AFFCs stora tillgång i Gambia!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemöte och event  (Publicerat 2018-05-21)

Det blev ett förkortat möte då vi alla var trötta efter att ha hållit i dagens event i Aspeboda. De viktigaste frågorna avhandlades dock.
CFG. Vi har fått bilder och information att de barn och några vuxna som remitterades av dr. Bah för återbesök, specialistvård och tandläkare gjorde dessa besök förra veckan. AFFC skickade en summa på dryga 4000 kr för att täcka kostnaden. Vi har ännu inte fått kvitton och rapport från CFG.

TAKREPARATIONER. Tre tak i Manduar är i stort behov av reparation före regnperioden som är i antågande. Ett separat möte för att reda ut huruvida vi skall reparera eller inte reparera har hållits av våra byggherrar i styrelsen. Det var ett dagslång möte då det är flera åsikter och aspekter som försvårar AFFC förhållningssätt. Lagar vi tre tak är det 60 till som vill ha taken lagade, skall AFFC laga tak? Behövs även där utbildning att tak skall lagas innan det blir för stora skador? Kan AFFC bidra till detta? Frågorna i styrelsen är många och diskussionerna långa runt detta. Dock är det ett faktum att tre tak hos tre fadderfamiljer är i akut behov av lagning till en ungefärlig summa tillsammans av 5000 kr. Beslutet vi tog på styrelsemötet var att efter att rapport och kvitton inkommit göra följande: Kontakta Lamin som är Manduars engelsktalande chef i byns VDO, för att se över taken, därefter kontakta resp. fadder för att höra om pengar skall tas ur barnets fond eller byfonden, eller ev. bekostas av faddern. Nästa steg är att enligt det dokument som byggherrarna i AFFC sammanställt skicka detta till CFG för påseende och som ett förslag: Kortfattat går det ut på följande: Tak tillhörande fadderfamiljer ersätts med hela kostnaden. Andra ersätts med halva kostnaden, dock max 1 500 kr. Pengar tas från byfonden och/eller fadderbarnets fond om tillräckligt med pengar finns där. Resp. fadder erbjuds också att bidra.

EVENT. Dagens event på Aspebodadagen gav en inkomst av ca 4 000 kr efter utlägg. Soppa, fikabröd, och matbröd skulle finnas för 30-100 gäster, samt ett finare dopfika för dopgäster. Det var sammanlagt ca 150 gäster, varav 40 matgäster. Lotteri och försäljning samt informationshörna fanns på plats. Vi behöver göra en utvärdering av vilka arbetsinsatser som ger mest inkomst. Vi är ett fåtal, ca. 10 st som troget arbetar hårt och många många timmar för inkomsterna. Vi tar upp den diskussionen nästa styrelsemöte.
5 maj får vi på Hembygdens dag ha ett litet bord med försäljning.
En hantverksmarknad där folk får hyra bord och sälja garner, tyger mm planeras i augusti, där även prova på sömnad för ungdomar kommer att bli ett inslag.
Ett lotteri på webben planeras.
Maggie prata med församlingens präst Antje om en Afrikagudtjänst skall, där även bildvisning och fika erbjuds.
Under våren 2019 planeras en auktion och ett större lotteri.
Elin kommer att komma med info om vad vi kan behöva för saker.

FAMILJEPAKET. Vi tar beslutet att packa små familjepaket, till varje familj, med lakan, handduk och barnkläder. Dom blir inte så skrymmande. Skor skickas separat i låda. Vi skall be resp. kontakt i byarna meddela hur många familjer som finns. Vi skickade tidigare till varje storhushåll som kan bestå av flera familjer. Det skapade orättvisa och oenighet.

CONTAINER. Vi skall se till att närmaste veckorna packa och märka allt befintligt material som skall iväg. Skor, familjepaket, babypaket, kvinnopåsar och sjukvårdsmaterial samt trädgårdsredskap om detta inkommer, liksom tyger till kvinnokooperativet kommer att vara huvuddelen i transporten. Inkommer fadderlådor skall de också iväg samt solcellsanläggningen till Hälsans Hus.

UTBILDNING. Vi är alla eniga om att liksom den framgång utbildning gett i hälsovård och sömnad är utbildning i husreparationer en viktig del. Det är svårt för byfolket att se dagar framåt och laga, vårda och reparera innan skador blir för stora. Vi har ingen bra lösning på detta i nuläget. Frågan skickas vidare till CFG.

DOPMÖSSOR. Frågan om försäljning av dopmössor kom från Carol, AFFC kontaktar kyrkan i Falun som har ett försäljningsbord. Detta borde kunna göras i alla medlemmars församlingar i landet. Blir det rusning får vi hjälpa Carol med tillverkning. Hör er för med Carol och era församlingar!!

Jag vill tacka alla varmt för de trogna penninggåvorna som inkommer, samt för ett bra genomfört event i söndags på Aspebodadagen.

För ännu mera hopp, glädje och nya kunskaper i våra byar!

Styrelsen /Marie


Rapport från senaste styrelsemötet och vår auktion   (Publicerat 2018-04-23)

Fadderbarn. För närvarande finns fem lediga fadderbarn. Vi kommer att be CFG om ett par nya. Efter funderingar från faddrar diskuterades hur fadderbarnsbesök bäst kan genomföras. Vi ber intresserade faddrar att läsa om det i dokumentet Råd och regler för faddrar och återkomma. Akut dåliga tak finns hos tre fadderbarnsfamiljer. Vi bildar en reparationskommitté i AFFC där Dan är sammankallande, för att kunna lämna frågor och synpunkter från AFFC.
Takreparationer. Vi diskuterar huruvida AFFC skall reparera tak eller inte. Många hus är i undermåligt skick. Takkommittén behöver diskutera fram synpunkter för att göra byn ansvarig för sina egna reparationer. Vi återkommer med info efter deras möte.
Utbildning. Manduar står till stor del på en helt ny nivå än då vårt arbete startade. Sankandi kommer att göra likadant inom en snar framtid. Ett utbildningsprogram inom hälsa, sömnad och ekonomi kommer att ligga i fokus. Utbildningsprogrammet inom hälsa sker i samarbete med dr. Bah.
Medlemmar. Vi ser att en påminnelse om medlemsavgift borde skickats vid årsskiftet. Vi vädjar till er att stödja oss genom att öka medlemsantalet. En ny rutin för medlemspåminnelser skall utformas.
Resor. Frågan om huruvida AFFC skulle kunna bidra med pengar till medarbetare som kontinuerligt reser och utför volontärt arbete skulle kunna starta. Vi kommer dock inte fram till någon lösning då våra insamlade pengar går till byarna i sin helhet. Vikten av kontinuerlig uppföljning från AFFC på plats är vi dock eniga om.
Event. Kommande event är en föreningsdag i Aspeboda i kyrkans regi 20 Maj. AFFC kommer att server sopplunch med bröd fika och ha försäljning. Under sommaren kommer en hantverksmarknad hållas på Hembygdens dag tillsammans med Hembygdsföreningen. Vi diskuterar också en medlemskväll med bilder och en konsert i kyrkan. Det är fullt möjligt att för er medlemmar i andra delar av landet att göra samma typ av aktiviteter, då kan AFFC växa och få en större bredd.
En mall för var vi skall annonsera vid kommande event skall skrivas så att vi gör bättre PR.
Container. Nästa container avgår i september, och bör varas i Gambia i november.
Förråd. När nu våren nalkas kommer vi att kunna ta ut alla lådor och se över vad som finns. Återkommer då det gjorts.

Efter mötets slut diskuterades Gambiagruppen och huruvida det skulle hjälpa oss i vårt arbete att ingå där. Där har Rolf den mesta informationen om ni har funderingar.

Auktionen och Hälsans Hus
Det var stort engagemang och auktionisten Bosse gjorde en fantastisk insats liksom alla köpare. Med det fina resultat vi uppnådde skall vi försöka återkomma nästa vår med en liknande tillställning. Dagen gav inte mindre än 12.700 kr! Det innebär att vi uppnått och rejält överskridit målet med insamlingen till Hälsans Hus i Sankandi. (En redovisning av insamlingen publiceras senare). Ett stort varmt tack till er alla som bidrog med försäljningsmaterial. Ett helt underbart resultat som går i sin helhet till Hälsans Hus. Också ett varmt tack till vår präst Antje som lät oss samarrangera detta med kyrkan och nyttja dess lokaler.

Ni kan alla var stolta och glädjefyllda över den insats ni gjort!

För hopp glädje och god hälsa i byarna Sankandi och Manduar.

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2018-03-08)

Manduar
Förskolan: Den nya bygruppen gör ett strålande arbete med muren runt skolan. AFFC bekostar inte denna, utan de sköter finansieringen själva. Vi beslutar att då muren färdigställts ta upp frågan om vi ska bistå med pengar från byfonden till ytterligare åtgärder i och runt förskolan. Det gamla staketet tas till vara och kommer att stängsla in kvinnornas odling.
Hälsan: Skåpet vi fick i gåva som skickats till hälsorummet skapade god ordning och hygien för det material vi levererat. Mari Kuta hade listat de som hon ville jag skulle träffa under mitt bybesök då jag arbetade med hälsan. Av dessa bedömde jag att 57 behövde träffa läkare. Dr. Bah bekräftade att de alla var i behov av ytterligare medicinering och vård. Tre st. behöver ytterligare specialistvård. Ett 20- tal behöver komma till tandläkaren. De huvudsakliga åkommorna i Manduar är astma, bronkit och andra övre luftvägssjukdomar, liksom ögonkatarr av lättare och svårare grad. Det är mindre angrepp av mask än tidigare, och ingen besökte mig för sina fötter. Dock ett flertal undernärda barn som behövde medicinering. Jag hade under mitt besök förmånen att delta i en förlossning. Där användes den madrass vi tidigare skickat. Förlossningen skedde bredvid latrinen. Barnmorskorna har nu så gott som slut på förlossningsbindor och handdukar och tvättlappar. Förlossningen gick bra och en ny liten Manduarpojke kom till världen.
Kvinnokooperativet: De fortsätter arbetet i samarbete med skräddaren, liksom tillverkning av batik. De ville lära sig baka. Bakning är ett manligt yrke i Gambia, så kvinnorna har inte den kunskapen. Vi bakade bröd över elden. Tittade på det gamla bageriet som förre bagaren nyttjat. Den skall städas upp och repareras av byn, sedan vill dom starta ett bageri. Ett kg mjöl kostar ca sju kronor, av det får dom ut ca. sju bröd som dom säljer för ca. tre kr. Kvinnopresidenten kommer att bli arbetsledare där med några andra kvinnor. Det kommer att ge dem möjlighet att skicka med en bit bröd till barnen till skolan, och också att sälja bröd. Bakugnen rymmer 20 bröd under en gräddning. Tidigare, numer framlidne bagaren, gjorde en deg på 10 liter vatten i ett badkar.
Vatten: Det var mulet de tre dagar jag var i byn. Vattnet rann då av förklarliga skäl dåligt. Då solen kom fram rann vattnet till direkt.
Fadderbarn: Alla fadderbarn intervjuades och fotograferades. Ett möte hölls med alla vårdnadshavare i fadderbarnsfamiljerna. Jag beskrev det åtagande vi som faddrar i Sverige har. Men poängterade att deras ansvar som vårdnadshavare är att se till att barnen får läkarvård, tandläkarvård vid behov, liksom att de får skollunch. De skall anmäla till Marie Kuta då behov föreligger, Mari meddelar Nfamara, Nfamara meddelar oss och vi skickar pengar för vårdbehovet. Det var ett bra möte, och jag tror att dom förstod att de måste ta ansvar för sin del i fadderbarnsprogrammet.

Sankandi
Hälsans Hus: Bygget framskrider fort. Dom sliter oerhört med markarbeten. Egentligen förstår jag inte varifrån dom får alla krafter... Alla block, ca. 1000 st, är tillverkade. Konstruktören tillsammans med Kebba leder arbetet och all ser ut att gå oerhört bra. Kebba tar ut konstruktören i sin bil så att han kan leda arbetet. Kebba själv tar all tid till detta.
Kvinnokooperativet: En skräddare syr, och kvinnor kommer och sitter med honom, syr lite själva och lär sig undan för undan. De arbetar också mycket med batik.
Hälsa: Det är större bekymmer här än i Manduar. Större angrepp av mask. Fler infektioner. Mer undernäring och ett stort antal gastriter i alla åldrar. Liksom ett större antal tillstånd som Dr. Bah bedömer behöver specialistvård.
Stick- och syvarv: Bindor, trosor, tvättlappar, handdukar, babypaket, barnkläder och sjukvårdsmaterial kommer att stå på önskelistan inför höstens container.

Övrigt
Hälsa: Transport till klinik kostar en kr från byarna. Inget besök är gratis ej heller medicin, MRC har dock gett byarna till uppgift att se ut 15 barn som de har med i sitt program, de får kostnadsfri behandling. Köerna är nu långa då de tar sig till kliniken. Ofta får de övernatta tills nästa dag då kliniken stänger kl. 16.00. Medicin finns inte alltid. Då har dom gjort av med sina pengar på resa, uppehälle och sjukbesök. Vilket föranleder att dom struntar i det fortsättningsvis. Tillgången på material på sjukhusen är också mycket dålig säger Dr. Bah. Det material vi skickar som han inte använder skänker han vidare till sjukhuset.
De flesta förlossningarna sker fortfarande i hemmet.
Fadderbarn: Vi skall inventera hur många fadderbarn som börjar komma upp i åldrarna, och se över om de behöver få ta del av sitt sparkonto för högre undervisning. Fyra nya fadderbarn har listats, ett barn har tagits ur programmet då han flyttat.
Event: En hantverksauktion kommer att hållas i Aspeboda i slutet av april. Vi tar tacksamt emot gåvor till den. En Aspebodadag har arrangerats i kyrkans regi där vi kommer att servera soppa och smörgås, korv och bröd.
Rapporter: AFFC skall göra en enkel numrerad frågelista, en sorts lathund, till CFG som underlättar för dem att ge en kort korrekt rapport varje månad.
Förråd: Tre dagar för packning av inkomna gåvor har bestämts.
Medlemmar: Vi behöver öka medlemsantalet! Hjälp till att värva medlemmar!

Nu siktar vi mot att Hälsans Hus blir färdigställt!
Ett varmt tack till er alla som stöttar.

Styrelsen AFFC genom Marie.

Maggie i Gambia Maggie i Gambia

Brev från Maggie   (Publicerad 2018-02-23)

Hej alla AFFC-vänner!
Jag heter Maggie Hedegård Paulsson och är en gammal god vän (och tidigare granne i 20 år) till Marie och Roger. Jag har som många andra med förundran och beundran följt arbetets gång i Manduar och nu också i Sankandi, men själv varit ganska passiv stödmedlem.
I höstas gick jag i pension efter att ha arbetat som präst i Svenska kyrkan i 39 år och de sista 27 av dessa som präst på länshäktet i Falun.
De sista åren har jag dock tagit på mig att ansvara för babypaketen=ett paket till varje nyfött barn i byarna!
Efter nyår frågade Marie B om jag inte kunde åka med till Gambia sista januari. Hon skulle få resa ensam annars den här gången och tyckte det skulle vara jättebra om jag kunde göra intervjuerna till fadderbarnsrapporterna. Jag var ju van att intervjua folk från Häktet, som hon sa….

Nåväl-på en dag bestämde jag mig, började vaccinera mig och packa och befann mig plötsligt på väg! Jag var helt oförberedd, men visste att jag tillsammans med vår härliga tolk Mamaa, skulle använda ett nyframställt frågeformulär, för dokumentering och rapportering till alla er som har fadderbarn.
På 3 dagar intervjuade Mamaa och jag drygt 60 barn med minst en målsman (mor, far eller farmor) närvarande. Så roligt, så intressant och så gripande!!!

Jag har nu hunnit ”landa” lite efter detta äventyr och skall försöka förmedla lite intryck som är bestående hos mig.
Det största intrycket gjorde nog bemötandet vi fick av alla byns invånare. De var så glada och andades ändå en lätt optimism inför framtiden – även om varje familj verkligen fick kämpa för att överleva, med små eller inga marginaler.
Det som har förändrats sedan AFFC:s verksamhet började har för dem varit, inget annat än revolutionerande!
Sedan vattnet kom till byn, är nu kvinnorna friskare och orkar mer när de slipper de kilometerlånga promenaderna till floden varje dag. Vattnet är ju nu också rent!!
Förskolans byggande har, förutom att barnen får pedagogisk undervisning och byn har fått en fantastisk möteplats, också inneburit att kvinnorna har mer tid och ork för sina grönsaksodlingar, hushållsgöromål och babyvård.
Men det som alla mammor uttryckte och framhöll på ett eller annat sätt var fadderbarnsverksamhetens betydelse! De var så tacksamma att deras barn kunde få en utbildning – ja det var det viktigaste av allt, poängterade många!
Icke desto mindre var de inte alltid förmögna att låta hela skolpengen gå till skolbarnet. Jodå, alla barnen gick till skolan, arbetade flitigt och gjorde sina läxor – men i brist på hushållspengar var familjerna ibland tvungna att ta av sponsorpengarna för att få mat på bordet. Det innebar att inte alla eleverna hade skoluniformer eller hade råd att äta skollunchen.
I stort sett alla föräldrarna, som jag mötte, sa att de inte hade överlevt om inte ett av deras barn haft en fadder!
Marginalerna är så små, som sagt, och om en far blir sjuk eller dör kan det i ett drag innebära en katastrof för hela familjen.
Många hade just i år drabbats av en get-sjuke epidemi. Då många bara äger en get och den dör så kan de inte längre få de killingar som de tidigare kunnat sälja några stycken av varje år.
Tre familjer i Manduar hade också drabbats akut av en regnstorm och deras hus och tak riskerar att rasa ihop när som helst. Detta innebär i skrivandets stund en uppenbar dödsfälla för ca 30 personer!
I alla dessa svårigheter har ändå fadderbarnsfamiljerna en trygghet i att barnen nu får gå i skolan och familjerna en liten ekonomisk” buffert”.
Till sist- de flesta fadderbarnen var friska och glada även om de inte ”fick vara barn” och ha tid över för lek så mycket som man önskade. De tog alla skolan på stort allvar, men hade också uppgifter att göra när skoldagen var slut. Pojkarna samlade ved och bar vatten och flickorna tvättade, diskade och städade. Sedan kanske det fanns tid för lek nån timma innan det blev kolsvart i byn…

De större barnen kunde ändå uttrycka framtidsdrömmar; som att de en dag ville bli lärare eller sjuksköterska, doktor, pilot, soldat, minister och t.om. president!

Jag är så tacksam att ha kunnat göra den här resan och fått se vad alla våra gemensamma insatser har åstadkommit i positiva förändringar för ”våra byar”. Det var också särskilt roligt att se alla filtar och barnkläder på ”plats” s.a.s.
En del barn och babisar hade tröjor och filtar som jag inte bara packat utan t.o.m själv virkat!!!

Med vänlig hälsning
Maggie HP

Rapport från söndagens möte   (Publicerad 2018-01-22)

Manduar
Nfamara meddelar att nya bykommitten arbetar med färdigställande av skolstaketet.
Ett förslag inkommit från Carol i Stickvarvet att kooperativet tar kontakt med en närliggande by som behövde skoluniformer sydda. AFFC hjälper till att förmedla kontakten om de tycker det verkar vara av intresse, Vi kommer att be dem fokusera på sömnad för att tillgodose befolkningens behov då deras kläder är svåra att sälja här hemma. Det finns ett 20-tal skjortor och klänningar som de sytt till oss, vilka Ann-Marie ombads ta hem till försäljning.
I övrigt inga rapporter inkomna från byn.
 
Sankandi
Inga rapporter inkomna.

Hälsohuset
Byggarbetet har startat med tillverkning av ungefär ettusen byggblock. Bykooperativet arbetar utan ersättning under Kebbas ledning. Rolf och Kebba håller kontakt om materialanskaffning och byggnation. Kebbas ambition är att efter regnperioden kommer taket på huset vara lagt. Insamlingen av pengar har gått strålande. Vi har snart kommit upp till 50.000 kr. Helt otroligt vilka insatser som gjorts.
Ritningar kommer att tas med vid Maries resa, för att diskutera och fastslå innerväggarnas placering mm. med CFG och dr. Bah. Husets funktion huvudsakliga funktion kommer att dryftas och klargöras. Rolf informerar er fortlöpande om byggnationen.

Container
Nästa container beräknar vi skicka i september. Förhoppningsvis kan solcellsanläggningen gå med denna sändning. Rolf, Roger och Jon i Kraftpojkarna samordnar detta. Det är tunga skrymmande grejer som behöver vara på plats då Jon anländer för montering.

Insamling av saker
1/8-15/8 vill vi ha era försändelser och tillverkade saker. För att underlätta paketuthämtning och omhändertagande av lådor ber vi er vänligen förvara era saker hemma tills dess.

Stick- och syvarv
Det som vi gärna tar emot till byarna är följande: Babyfiltar, blöjor, babykläder, bindor, kvinnopåsar, tvättlappar, barnkläder upp till ca 16 år, gärna hemmasydda shorts och klänningar. Dom tar liten plats att skicka. Trosor, kalsonger och skor till både vuxna och barn. Sjukvårdsmaterial. Skolväskor och pennfodral, lakan. Gamla trädgårdsredskap och andra handdrivna verktyg. Potatisårder är eftertraktat!
Under våren kommer en våraktion med lotteri att hållas. Vi tar tacksamt emot stickade, virkade, sydda och slöjdade saker till auktionen. Senast andra veckan i april. Exakt datum meddelas snarast
PR. Anja ansvarar för flödet av återkommande PR på Facebooksidan. Gällande fadderbarn, sponsorhuset, Citygrosskvitton och medlemsvärvning. Likaså information om kommande event och insamlingar.

Fadderbarn
Det finns fyra vakanta fadderbarn just nu. Fem nya barn kommer att listas. Nytt frågeformulär har sammanställts på engelska vilket innebär att Mari och Alagie kommer att föreslås sköta uppdateringar av fadderbarnens dokumentation. Förslagsvis ungefär fem barn i månaden för att inte göra arbetet för betungande. Marie och Maggie instruerar vid kommande resa.

Resa
Marie reser två veckor Maggie stannar en vecka. Alla fadderbarn dokumenteras genom foton och intervjuer. Hälsoarbetet fokuserar på utbildning, mottagning och kontakt med dr. Bah. Maggie blir i byarna ca 4 dygn, Marie dryga veckan om orken håller.

Event
En vårauktion och ett motionslopp i höst planeras. Kontakt med kyrkan tas för ev. samarbete.
Medlemmar. Vi ber er alla att hjälpa till att öka medlemsantalet! En engångskostnad på 200 kr eller 300 kr för hela familjen för ett helt år vilket inte innebär något åtagande i övrigt. Vi diskuterar hur vi kan ge medlemsbetalande bekräftelse. Det sker nu genom 4 medlemsutskick per år. Förslag mottages gärna för åtgärder som kan öka medlemsantalet.

Årsmöte
Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Medlemmar intresserade av styrelsearbete välkomnas att höra av sig snarast.

Under övriga frågor diskuterades föreningsfärgen på våra tröjor. Den gröna är förskräckligt ful men gör att vi syns så vi behåller den.
Diskussion om att resorna är dyra för de som reser till byarna. Kostnaden slutar på dryga 10.000 kr för varje resa. Vikten av kontinuerlig kontakt behövs dock. Inga bidrag från föreningen har utgått till resor.

Efter mötet bestämde vi att sammanställa en informationspärm till kyrkor och andra officiella ställen.

Tack för gott samarbete och allt stöd. För hopp, glädje och god hälsa i byarna Manduar och Sankandi.

Marie.

Lite nyheter   (Publicerat 2018-01-12)

Fadderbarnen
Vi har 61 fadderbarn och fyra listade som vakanta. Alla barn kommer i samband med kommande resa att få sina pengar, och dokumenteras efter ett nytt frågeformulär.

Följande frågor kommer att ställas: Har barnet skoluniform? Får barnet sin skollunch? Har barnet tandvärk? Hur är hälsan på barnet?
Har några nya barn fötts? Har någon i familjen avlidit?

Hur är familjens hälsa i övrigt?
Har förändringar skett under sista året?

Har familjen några särskilda hälsningar till sin fadder?

Ett identifieringspapper kommer att skrivas ut, där fadderbarnets nam och SC-nummer står liksom fadderns nam. Det plastas in och lämnas till familjen.

Bilder på varje familj skall tas. Ett då barnet får pengar på de familjemedlemmar som är hemma och på hemmiljön. Då kommer identifieringspapperet att markera rätt familj.

Målsättningen är att CFG själv kan dokumentera exempelvis fem eller fler barn per månad, då får vi en kontinuerlig uppdatering. Jag vill dock understryka att det är vår målsättning.

Hälsans hus
15.000 kr är skickad för starten av bygget. Fas ett är att gjuta 900-1000 byggblock och ett antal stödbalkar i betong.
Efter regnperioden planeras ett besök i Gambia av Jon, som arbetar på Kraftpojkarna vilka sponsrar med solcellsanläggningen, för monteringsarbete. Enligt Rolfs beräkningar kommer solcellerna att kunna förse förskolan i Manduar och Hälsans Hus med ordentlig belysning varje kväll. Möjlighet att driva två elektriska symaskiner i varje by och även driva några takfläktar. Rolf och Jon kommer att diskutera vidare.

Resa
Jag kommer att resa två veckor till Gambia. Varav jag stannar i byarna så länge jag orkar. Maggie, vår föreningspräst, vilken också packar babypaket, kommer med och stannar en vecka. Hon är resvan och engelsspråkig vilket underlättar dokumentationen av fadderbarnen.

Återkommer efter den 21/1 då vi har styrelsemöte och arbetsdag.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Lite nyheter sista dagarna på året!   (Publicerat 2017-12-27)

Solceller.
Jon Lundevi som arbetar med solcellsanläggningen har nu kontakt med Nfamara och Kebba. Liksom Rolf och Roger. Jon kommer att ansvara för packning till container, och installation av anläggningen på i Gambia. Jon kommer att vara på plats i byarna för installationen. Återkommer då herrarna i projektet har mer information.

Resa.
Jag kommer att resa till Gambia 30 januari i två veckor. Min plan är följande: Besöka alla fadderbarn och dokumentera efter Rolfs önskemål, dela ut pengarna för nuvarande period. Se till att de som behöver läkarvård eller tandläkarvård blir listade. De faddrar som vill kan skicka med mig ett brev med frågor till familjen, berättande om livet här hemma och foton om ni önskar. Jag har ingen möjlighet att ta med saker.
Jag kommer att vika några dagar i varje by till undervisning i fotvård för att motverka maskangrepp, kvinnohälsa, och såromläggning. Liksom lista de som skall ha kontakt med Dr Bah. Jag kommer att föreslå att han möter upp i byn då jag är där och har förberett hans mottagning.
jag kommer att tillbringa 5 dygn i varje by, om jag står pall.
Ett möte med CFG där jag kommer att framföra AFFC styrelsens diskussionspunkter.
Besöka dr. Bah för att diskutera hälsoarbetet framdeles.
Hinner jag det här och orkar får det räcka så.

Marie.

Styrelsemöte på Stenbacken Styrelsemöte på Stenbacken

Rapport från senaste styrelsemötet   (Publicerat 2017-12-21)

Hälsa
Hälsohusbygget är förestående. Ögonproblem och fotinfektioner är dominerande problem för barnen. AFFC diskuterar utbildning i såromläggning och ögonsköljning. Tidigare har ögonläkaren som besökte Manduar bekräftat att ögonkatarr är vanligare än det brukar, och undervisat Mari hur hon ska handa detta. Vikten av skor och behandling av sårskador behöver understrykas. Dr. Bah är en eftertraktad läkare i Gambia. AFFC skall skriva till honom och låta honom förstå att vi både behöver honom och att vi även fortsättningsvis önskar hans stöd. Bristen på läkare är påtaglig och löner till de läkare som finns i Gambia är undermåliga. AFFC kommer att upplysa CFG att sjukvård barn under 18 år i fadderfamiljerna bekostas av AFFC. Att övriga kostsamma behandlingar vill AFFC ta ställning till innan de påbörjas. Familjeförsörjare i fadderbarnsfamiljerna prioriteras likaså. AFFC kommer att se till att Nfamara delar ut de journalblad som Alagie och Marie efterfrågar. De är redan levererade en gång men slut nu.

Odling
Ann Marie berättar att risskörden på grund av kort regnperiod är halv mot normalt. Också att männen deltar i arbetet mera nu.

Kvinnokooperativ
Kvinnorna i Manduar har sytt kläder som de skickat med Ann-Marie hem. Dom finns här och kommer att fotas senare. Det är vackra batiktyger i kläderna. Vi kommer att föreslå att de levererar tyger i stället för färdiga kläder.

CFG
Sankandi delar ut kläder vi skickat enligt ett belöningssystem. De som arbetat mer kollektivt får mer tillhanda. Sankandi bokför de timmar som görs i kollektivt arbete. Vi kommer att delge Manduar detta för att se om de vill göra likadant. CFG vill erbjuda fadderbarnsbesök till faddrar. Vi ber dem precisera detta mera. Liksom ta hela ansvaret för detta. Ann-Marie har också stöttat CFG med hur bokföringen sköts i Sverige och underlättat för deras kvittohantering. Ann-Marie fortsätter med detta.

Container
Det blev extra kostnader i Gambia då det krånglade med lådutlämningen. Kebba gör ett stort arbete där. Kebbas bil är sönder så han måste hyra fordon.

Fadderbarn
Vi har nu 61 fadderbarn. Alagie och Mari har försetts med fadderbarnslistor så att de kan notera vilka som behöver vård lättare. Kommande års fadderbarnsbesök planeras. vi beslutar att max en bananlåda per år rekommenderas till de som önskar skicka saker till sitt fadderbarn.

Event
Vi diskuterar kommande års event. Familjedag. Peace and Love mm.

Djurhållning
Se tillägget från Mats Axelsson sist i detta dokument.

Medlemsutskick
En reseberättelse kommer från Ann-Marie i senare utskick.

Vatten
Ann-Marie meddelar att vattnet fungerar utan anmärkning i båda byarna. Att reparationer fortfarande pågår av staketet vid förskolan.

Mommo Deeq, en somalisk ung man gästade styrelsemötet för introduktion i kommande styrelsearbete. Styrelsen uppskattar hans insikt och kunnande då han arbetat hela sitt vuxna liv i Sverige men också har stor insikt i den afrikanska kulturen.

Styrelsen tackar för ert visade intresse detta år och återkommer i januari.Information angående sjuka och döda getter I Manduar
Efter att det rapporterats om sjukdomsutbrott med stor dödlighet bland getterna i Manduar har vi införskaffat mer information för att få ett begrepp om möjliga orsaker och om det skulle kunna vara möjligt för oss som organisation att bistå på något sett. Den förmodade orsaken till sjukdomsutbrottet är PPR, Peste des petits ruminants. Det är en sjukdom som drabbar små idisslare som får och getter. Denna är spridd över stora delar av världen, Asien, Mellanöstern och Afrika är hård drabbade. Det finns dock fler möjliga sjukdomar, Pasturellosis nämns som en av dem.
Vi har fått uppgifter om nuvarande antal getter och får i de båda byarna. Det rör sig om totalt ca 1200 djur relativ jämnt fördelat på Manduar och Sankandi. Vi har och tagit reda tillgänglighet och pris på vacciner samt arbetskostnad för eventuellt utförande av vaccinering samt hur ofta denna borde utföras.
Det finns, av de världsomspännande organisationerna OiE, World Organization of Animal Health, and FAO, Food and Agriculture organization of United Nations, ett globalt program för utrotande av PPR och för att bekämpa även andra mer lokalt förekommande sjukdomar. Det förefaller som Gambia tidigare tagit del av detta program men att det lades ner av Gambias förra administration. Efter utbrottet i Manduar har det dock varit folk på plats och vaccinerat. Om detta är en del av ovannämnda program känner vi inte till.
Att iscensätta ett effektivt program för vaccination är för AFFC vare sig ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Då det dessutom finns ett globalt pågående program, även om Gambia ännu inte riktigt har kommit igång med detta, gör att vi som liten organisation finner att vi inte kan bidra i detta avseende.

Sammanfattat av Mats Axelsson

 

Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah Ann-Marie i Gambia just nu. Till vänster Mari Kutah

Lite nyheter   (Publicerat 2017-12-07)

Gambia. Ann Marie är på en resa till byarna, har delat ut allt containergods, bilder kommer att publiceras senare. Hon har möten med CFG och därom kommer också mer info då hon kommer hem. Vad jag vet har hon besökt odlingarna och sett över kvinnokooperativet. Liksom delat ut fadderbarnspengarna.

Hälsa. En mindre ögonoperation på en fadderfamiljsmedlem har bekostats. Pojken Landing, med eksemen har svårt att få uppbackning hemma med de föreskrifter Dr. Bah ger. De kommer inte heller alltid till avtalade läkarbesök. Dr. Bah har pratat med mamman, Ann-Marie arbetar för att få till bättre kunskap och rutiner i familjen för Landings hälsa. Händerna är sämre och behöver extra vård nu.

Hälsans Hus. Det går framåt! Otroligt vilket engagemang och vilken givmildhet! Rolf arbetar med att fastställa husets utformning och konstruktion. Det är minsann inte lika lätt som här hemma, då villkor och förutsättningar är väldigt annorlunda. Men bygget vilar i trygga händer hos Rolf och Kebba.

Solenergi. En privat givare har donerat 10 rejäla solpaneler till AFFC. Och den firma han arbetar på kommer att bidra med kringutrustning. Det är en mycket värdefull gåva som kommer att öka möjligheterna både i Manduar och Sankandi, med belysning mm. på skolan, sjukrum och Hälsans Hus. Liksom till kvinnokooperativets sysal. Det innebär också att vi måste budgetera för vissa extrakostnader såsom frakter, kablage, lampor, uttag och dylikt. Stöldskyddsåtgärder ej att förglömma. Rolf arbetar med dokumentation till firman då de efterfrågar detta för att kunna bidra med pengar till anläggningen.

Event. Loppisen gav dryga 3000 kr! Det går oavkortat till bygget. AFFC tackar varmt för alla som bidrog den dagen.

Mera nyheter kommer efter Ann-Maries hemkomst och nästa styrelsemöte.

Med förenade krafter slutspurtar vi med gåvobrev och medlemskap till julen!

Ljus i advent till er alla hälsar Marie.

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-11-09)

Hälsa. 2000 kr har skickats till varje by för tandläkar- och läkarbesök hos Dr. Bah. De dominerande åkommorna är fotskador, luftvägsproblem, högt blodtryck och tandvärk. Två behöver remitteras vidare från Dr. Bah. Utförlig rapport kommer från Dr. Bah då han slutfört behandlingarna.
Vi diskuterar vilka åkommor som AFFC kan bekosta. Barn upp till 18 år som bor i byn ges möjlighet till läkarbesök. Liksom familjemedlem i fadderfamiljen. Vid akuta åkommor av allvarlig art får vi göra riktade insamlingar som vi gjorde med flickan som opererades för navelbråck. CFG kommer att informeras om detta.
Container. Nästa vecka har bägge containarna landat och omhändertagits av CFG. Vi inväntar rapport och foton.
Event. Sponsorhuset har inbringat 577 kr. Kyrkans Afrikadag gav 2955 kr Aspeboda skola har donerat 3900 kr från en pantinsamling.
Kommande event är Loppisen, och författarkvällen med auktion till förmån för AFFC.
Under våren planeras en auktion och eventuellt en hantverksmarknad.
Volontärarbetare. Medlemmar som önskar arbeta som volontärer i byarna skriver ett mejl till AFFC och beskriver syftet med resan. AFFC vidarebefordrar detta till CFG som ansvarar för arrangemanget. Faddrar som vill besöka sitt fadderbarn gör likadant. Då arrangerar CFG ett besök hos fadderbarnet. Hör av er om ni har frågor. Resenärer ansvarar själv för biljetter, vaccinationer och försäkringar. CFG för fadderbarnsbesök. AFFC hjälper till att besvara frågor. Här hemma är volontärt arbete minst lika viktigt! Ni är redan flera som stöttar oss på detta sätt. Nya medarbetare skapar nya möjligheter!Arbetet här hemma är det som leder arbetet i Gambia vidare.
Resor. Ann-Marie reser 23/11 till Gambia. Hon har för avsikt att tillsammans med Maama besöka alla fadderbarnen för att dela ut fadderbarnspengen. Träffa CFG för diskussioner. Samt stötta kvinnokooperativen i byarna.
Förråd. Vi kommer inte att packa upp och sortera inkomna lådor före jul. Utan de förvaras i förrådet. Nästa container beräknas till hösten 2018.
Hälsans Hus. Insamlingen har gått över förväntan. Rolf och Kebba samordnar nu starten för byggnationen. Vilken beräknas starta så smått efter nyår.

Varmt tack till er alla för allt ni gör!

Marie.

Om epidemin på får och getter i Manduar  (Publicerat 2017-10-15)

AFFC :s Mats Axelsson, veterinär som besökt byarna och arbetat med smitta bland getter och får i byarna, arbetar nu på en plan tillsammans med Nfamara och bykommittén enligt följande:

1. Ta reda på om PPR-vaccin är tillgängligt i Gambia.
2. När vi vet detta går vi vidare.
3. Finns vaccin, planera och genomföra vaccination av alla getter och får i Manduar och Sankandi.
4. Vem kan vaccinera?
5. Kostnad och finansiering.

Om det kan bekräftas vara PPR (Peste des Petits Ruminants) så är vaccination är det enda som hjälper. Den måste upprepas varje år. Sjukdomen drabbar små idisslare, kor blir inte sjuka.

Vi tackar Mats och Nfamara att ni samarbetar för förhindrande av vidare smittspridning.

Hänt senaste tiden  (Publicerat 2017-10-11)
Stickvarv och syvarv
Pga AFFCs begränsade tillgång till förråd och pengar begränsar vi nu containerskickandet till följande: 100 kvinnopåsar, 100 skolväskor, babypaket, sydda klänningar och shorts i varierande storlekar samt trosor, kalsonger, T-shirts för pojkar och skor för barn och vuxna. Trädgårdsredskap och verktyg. Tyger och garn.
Vi meddelar då vi fyllt kvoten hur vi går vidare.
OBS! Däremot, vill vi öka möjligheterna till att sälja era fina alster för att nå målet till Hälsans Hus. Så bidra gärna med saker att sälja. Gör gärna lotterier på era olika orter, det inbringar lätt en tusenlapp!
Månadsgivare
Vi beslutar att ge intresserade att bli Månadsgivare av valfri summa utan ansvar som fadder Mer om detta kommer på hemsidan och Facebook.
Cointainerfrakten är på väg och beräknas ankomma 30 oktober. Kostnaden för detta är hittills drygt 20.000 kr. Därefter tillkommer kostnad för transporterna i Gambia.
Manduar
Efter president Jammehs avgång har arbetet med VDC (Village Development Committee) återuppväckts. Det var tydligen tidigare svårt att jobba med det byarna under den gamla regimen. Det är nu en mycket positiv förändring där män och kvinnor arbetar tillsammans. Byn kommunicerar med CFG om de åtgärder som behöver göras i byn, och CFG underrättar AFFC. För närvarande reparerar de det omtalade staketet runt skolan,och ser till att det övriga underhållet vi bett om länge blir åtgärdat. Förskolebarnen håller till Primary school under tiden det pågår arbete i förskolan. I januari kommer arbetet att vara färdigt säger kommittén. De finansierar detta genom gåvor från släktingar som flyttat till staden eller utomlands. AFFC bekostar inte dessa åtgärder. Kommittén meddelade till Nfamara vid sitt sista besök att dom är färdiga att arbeta tillsammans med CFG och AFFC då vi bidragit till framgång för byn. De ber oss att ge dom information i god tid så att de kan samla arbetskraft då vi vill göra arbete i byn.
Det är en fantastiskt fin utveckling som gör att vi lättare förstår de svårigheter vi haft och de möjligheter som nu ges!
Hälsa
Mari Kuta har samarbetat med byns hälsovårdare. 67 personer har kontrollerats de sista två månaderna, 40 vuxna och 27 barn. 24 har tandvärk, 15 högt blodtryck, 21 fotproblem och 7 har bröstsmärtor. 14 st behöver kvalificerad läkarbehandling, de andra uppsöker MRC-kliniken.
Utbildning har skett i förebyggande av högt blodtryck och diabetes. Malariaförebyggande åtgärder. Tand- och fothygien. Näringslära. Marie hälsar att utan nya bykommitten hade detta inte varit möjligt då hon nu fått möjlighet att samarbeta med sjukvårdaren Mr. Suso.
Kvinnokooperativet
De syr, gör batik och odlar. Efter regnsäsongen kommer de att kunna ägna mer tid till batik. Skräddaren är kvar i samarbetet som inleddes tidigare i år. De har tjänat ca 2000 kr som de satt in på en lokal bank. De syr kläder som de säljer till byfolk och vänner. De planerar att kunna ha ett solcellsdrivet kylsystem som kan frysa is och kyla vatten vilket skulle ge dem ytterligare inkomster.
Jordbruk
Vid Nfamaras sista besök konstaterade han att getterna blivit sjuka och de flesta getterna dött. Bykommitten har kontakt med veterinärer i Keneba som utreder detta. Vetrinärerna råder byborna att inte döda och äta getköttet förrän detta är utrett. När Nfamara får veta mer kommer han att informera AFFC.
Vattnet fungerar utan anmärkning.
Slutligen är det väldigt positivt att AFFCs tidigare insatser bär god frukt i dagsläget!
Sankandi
Vi har inte fått någon aktuell rapport från Kebba om läget i Sankandi.
Container
Nästa container kommer att om allt går som planerat gå i höst (2018).
Aktiviteter
Ett större lotteri kommer att finnas under hösten på fb och alla kan hjälpa till att sälja lotter. Mer om detta kommer så småningom på fb.
22 oktober kommer AFFC att servera mat och fika i församlingshemmet där också bilder från hälsoarbetet och livet i byarna visas. Lotteri och hantverksförsäljning.
11 november kommer en stor loppis att äga rum i Aspebodagården. Inkomsten för hyran av bord för försäljare, fika, korv och hantverk kommer att gå till bygget av Hälsans Hus.
Under våren kommer AFFC att ha en större auktion på hantverk och annat som skänkts, en familjedag bland djur och skog och ev. ett deltagande i Peace and Love-festivalen.
Vi uppmanar medlemmar i övriga delar av landet att hänga på med liknande aktiviteter!
För övrigt har vi fått in följande summor på olika event på senaste tiden. Loppis 800 kr, Loppet, Move for Gambia, 4000 kr, Lotteri 100 kr Citygrosskvitton 1700 kr, sedan tillkommer trogna, givmilda och arbetsamma medlemmars donationer.
Fadderbarn
Vi har i byarna sammanlagt just nu 60 fadderbarn, fem på väntelista men många fler som behöver en fadder därefter. Det finns säkert mer än 500 barn under 10 år i byarna.
Resa
Ann Marie som arbetar med odlingar och sykooperativet kommer att resa till Gambia i slutet av november.
För övrigt
Vi diskuterar kommande valperiods styrelsesammansättning. Jag vill personligen tacka styrelsen för deras arbete och den tid och det engagemang de ger till vårt arbete. De är en mycket arbetsam och kunnig stab.
Samt, till er medarbetare, vi hjälps nu åt och fokuserar på att få in pengar till bygget av Hälsans hus! Gåvokort passande som julgåva kommer att publiceras. Sprid detta till era vänner och bekanta, till er familj och er arbetsplats, så har vi snart nått målet!

Tack för allt ni gör för , hopp glädje och god hälsa i Manduar och Sankandi

Styrelsen /Marie

Ett varmt tack till alla som bidrog till att Move for Gambia blev en lyckosam dag! Ni bidrog alla fantastiskt goda medarbetare till att AFFC kan påbörja en byggnation av Hälsans Hus i Sankandi, vår by i Gambia. Vi fick in hela 3 855 kronor till insamlingen vilket innebär att vi hittills fått in 12 962 kronor.
AFFC tackar också för givande möten under lördagen, Mats på ICA Supermarket Slätta för sponsring med mat och sist men inte minst, att en dag som denna ger energi till fortsatt arbete!

Varmt tack för hopp, glädje och god hälsa i Sankandi!

Arrangörerna för loppet, Per, Olle , Anja och AFFCs styrelse.

Till våra medlemmar och medarbetare!  (Publicerat 2017-08-30)

Vi har nu packat det mesta, ev. tillkommer några lådor i veckan. Det är ett otroligt fint och värdefullt arbete ni gjort tillsammans. Vi har ca 100 lådor packade, däribland era fadderbarnslådor. Containern kommer att packas i mitten av september, sedan vet vi av erfarenhet att det kan dröja ett par månader innan allt är framme i Gambia. Därefer väntar transport från hamnen till ett förråd för att sedan vidaretransporteras till byarna. När vi lastat kärran ner till containern publicerar vi listan på det skickade. Vi måste packa allt i lådor som ska märkas och dokumenteras med innehåll. Det har varit ett ganska stort arbete som jag personligen vill tacka mina medarbetare för!
Transporten till containern planeras nu, där är ett stort medicinskåp i plåt, en rullstol och trädgårdsverktyg ska samsas med lådorna.
AFFC är fortfarande i stort behov av en permanent lokal att kunna sortera och förvara i.
Alla era gåvor kommer att skänka stor glädje i byarna. Vi kan inte skicka personliga tackbrev, utan vill att ni tar till er vår uppskattning och känner den nytta ni bidragit till i det här brevet.
Nästa steg för oss är att sammanställa allt som skickas. Se över föreningens tillgångar, då det är kostsamt med att skicka så många kubikmeter lådor över havet.
Vi ber er nu invänta besked om hur, när och om vi kan ta emot mera. Vi ska ta en ordentlig funderare på detta.
Ni som vill bistå med saker till förmån för AFFC är ett tips att göra saker till vinster, sälj en lottring . 100 lotter ger 1000 kr... och dom är inte svårsålda. Vi har provat här i Falun!
Kanske ett vant- eller socklotteri? Ideerna är säkert många, då ni alla är så kreativa!
Återigen, AFFC tackar varmt och innerligt för allt ni bidragit med, för hopp och glädje i byarna Sankandi och Manduar.

Styrelsen /Marie

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-06-20)

Manduar.
Vatten. Från maj månad har vattenförsörjningen ökat i byn. En reservoar för överskottsvatten kommer att vara färdigställd i juli av vattenkommittén i byn. Större solpaneler har bekostats av utvandrade byinvånare som skickat hem pengar.

Hälsa. Mari har kontrollerat 17 patienter, 7 barn och 10 vuxna. Av dessa är 11 kvinnor resten men ingen av dessa behövde vidare vård vid klinik.

Skolan. Det omtalade skolstaketet är snart reparerat av byns invånare. En låg mur av betongblock är uppmurad nertill och nätet kommer att sträckas runt om.
Fadderbarn. Rolf har fått saknad information, i alla fall till en stor del. En översyn över hus bebodda av fadderbarn som behöver repareras har gjorts. Rolf informerar berörda faddrar.

Sankandi.
Vatten. Slutliga brunnsredovisningen är inte klar. Dock är mycket vattentillgången mycket god och vattenförsörjningen är säkrad för lång tid framåt. 6-7 brunnar är helt renoverade. Byborna uttrycker stor tacksamhet.

Hälsa. Alagie meddelar att för närvarande är tandhälsan och högt blodtryck de största bekymren. Han vill också starta en Moringaodling för att öka möjligheten till näringsrik mathållning. AFFC skall tillhandahålla honom information via mejl.

Fadderbarn. Vi beslutar att från sjukvårdskontot bekosta Landings, pojken med de svåra utslagen fortsatta behandling. Dr. Bah menar att det kommer att ta en tid innan han fått stärkt immunförsvar pga sin tidigare undernäring. Han står under dr Bahs vård tills vidare.
Vi har för ögonblicket sex barn som väntar på fadder i Sankandi.

Sykooperativ. AFFC bekostar en skräddare till samma summa som i Manduar. Han bedriver undervisning i sömnad. Detta rapporterat från CFG.

Stick- och Syvarv. Mönsterbilder och beskrivningarna är nu äntligen finslipade. Kommer att finnas på hemsida och länkar på facebook.

Handkassa. Vi kommer att förse CFG, Kebba , med en handkassa på 1000 kr så han kan bekosta diverse småutgifter. Ex. tandvård. Att dra ut en tand kostar 30 kr, men med resa och övernattning blir kostnaden varje tandläkarbesök ungefär 100 kr.

Hälsa. Dr. Bah upprättar ett dokument som skickas till hälsoministeriet. Han specificerar våra arbetsområden, kvinnohälsa, näringslära, barnsjukvård, sårvård, maskparasiter och fotvård. Vi beslutar också att starta en insamling till ett Hälsohus i Sankandi. En insamlingstermometer kommer att publiceras. Rolf, dr Bah och Kebba samarbetar i detta. Vi kommer att informera Mari i Manduar och Alagie i Sankandi att följande skall ske vid sjuk- eller tandvårdsbehov: Patienten kontaktar Mari eller Alagie, vilken ser över behovet och meddelar Kebba för Sankandi och Nfamara för Manduar då vidare konsultation behövs. De kontaktar i sin tur dr Bah eller tandläkare. AFFC skall rådgöra med dr Bah huruvida en tandläkare kan göra bybesök.


Här hemma.
Container. AFFC tar emot saker augusti ut. I september packas allt för avfärd i slutet av september eller början på oktober.

Aktiviteter. Peace and Love är avskrivet då de ej hör av sig tillbaka. Vi kommer att delta i Hembygdsföreningens gudstjänst i augusti med ett lotteri och kollektinsamling. En konsert kommer att ske i Aspeboda kyrka med afrikansk mat efteråt.
Ett motionslopp på cykel kommer att anordnas i höst. Med hjälp av en van idrottsarrangör. Startavgiften kommer att placeras på hälsovårdskontot.
Eventuellt kommer en sy- och stickväll eller dag att anordnas tillsammans med AFFC Ung, och gammal med för den som vill.
Vi informerar åter om att AFFC har ett fint material av bild och berättelser som vi kan erbjuda även på andra håll i landet. Och att fler event behövs!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar klarar sig utmärkt på egna ben. Vi har dock pengar reserverade för lekredskap till skolgården.
Sankandi efterlyser skolmaterial och där kommer vi att fokusera på Hälsohuset och hälsofonden.
Dr Bah upprättar tillsammans med AFFC ett program för hur vi skall bedriva sjukvården.
Det är många delar som fallit på plats, tack vare ett gott styrelsearbete och trogna medlemmar.
AFFC önska er soliga sommarveckor och om inte förr på återhörande i augusti.

Styrelsen /Marie

 

Rapport från senaste styrelsemötet  (Publicerat 2017-08-18)

Manduar
Vatten: Allt fungerar som det ska
Kvinnokooperativet: Kvinnorna är upptagna med odlingarna nu under regnsäsongen så arbetet är inte i full gång.
Hälsa: Mari Kutah har delgett Nfamara en rapport som inte kommit AFFC tillhanda än.
Odling: De mycket tacksamma för pengarna till utsäde vi skickat. Och Nfamara har skickat bilder som ni kunnat se på hemsidan och FB
Fadderbarn: Vi har nu två vakanta fadderbarn i Manduar. då fadderskapet avbrutits. Vi vädjar om nya faddrar till dessa två.
Övrigt: En ungdomsorganisation har bildats i Manduar där unga män under 65 är aktiva. Det är en oerhört positiv utveckling. De lagar det som behövs vid skolan och arbetar med staketet.
Förskolan: Barnen har lov nu från skolan så där finns inget att berätta.
Sankandi
Hälsa: Alagie, sjukvårdaren i Sankandi har skördat blad från moringa, livets träd, vilket innehåller många nyttigheter. Vi startar ett litet ovetenskapligt försök, en grupp på 10- 20 personer med förhöjt blodtryck kommer under en treveckorsperiod att få hämta en kopp moringate hos Alagie, dricka 3 liter vatten per dygn och minska saltintaget. Vi kommer att utvärdera resultatet om det kanske gör att blodtrycket sjunker. Detta i samråd med Dr. Bah. Alagie är också otroligt glad över satsningen på Hälsans Hus vilket gör att Sankandi med kringliggande byar får förbättrade möjligheter till vård.
Övrigt. Kebba har drabbats av diarréer, lunginflammation och malaria och varit mycket sjuk under två veckor. Han har fått behandling av dr. Bah och är nu på bättringsvägen. Han kommer med rapport då han är på benen igen.
Här hemma
Event: 28/8 har AFFC förmånen att få kollekt och ha lotteri vid en gudstjänst vid hembygdsgården i Aspeboda.
23/9 kommer vi att arrangera ett motionslopp med cykel och löpning i Falun. Vi har ett samarbete med Slätta ICA som helhjärtat stödjer oss med diverse varor och PR. Behållningen går till Hälsans Hus.
22/10 kommer AFFC i samarbete med Aspeboda församling att ha ett samkväm med bilder och musik. Tonvikt på hälsa i Gambia.
Loppis: En liten loppis inbringade 700 kr förra lördagen.
Container: AFFC beslutar att efter denna sändning kommer vi inte att distribuera vuxenkläder då det inte finns ekonomi till detta. Kostnaden för varje kubikmeter är ca. 2400 kr.
Vi fokuserar på sjukvård, kvinnohälsa, skolan och barnen.
En AFFC-medlem inhandlar ett medicinskåp till Manduar i plåt som kommer att levereras med containern. Likaså en rullstol och ev. andra hjälpmedel.
Vi kommer att skicka ca. fem kubikmeter denna gång.
Under augusti kommer allt att vara sorterat. Återkommer med besked om det som skickas då allt är packat.
Vi vädjar om inkomstbringande event på andra ställen i vårt land. AFFC bistår gärna med bildvisning och berättande. Hälsans Hus är ett fantastiskt steg framåt för deras självständighet.
AFFC kommer att ha fokus på att delge kunskaper inom hälsa, tandvård liksom sömnad och virkning. Kanske också utveckling av odling.
Med gemensamma krafter arbetar vi vidare!
 Vi kan nu skörda de frön vi sått i byarna då vi ser att de på egen hand och med hjälp av männen tar hand om de arbetsuppgifter som behövs. Ni, kära medlemmar har alla varit med och sått dessa frön!
Styrelsen /Marie
 

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-06-01)

Vi söker två skåp, gärna plåt, någorlunda täta, till sjukrummen, för att skydda material mot damm och annat. Helst låsbart men inte krav. Vi utreder också hur sjukrumsfrågan skall lösas i Sankandi.

En möjlighet att bli månadsgivare kommer att publiceras inom närmaste tiden.

Vi har nu 58 fadderbarn och ungefär sex på väntelistan.
Tillverkning av spis har åter aktualiserats liksom odling av moringa.

Och så vill vi dela en intressant (översatt) artikel rörande sjukvården i Gambia:


Gambia: 66% av hälsofinansieringen från internationella partner, men hälso- och sjukvården är fortfarande dyr
Mer än 66% av den totala hälsofinansieringen i Gambia kommer från internationella utvecklingspartners för hälsa, som lyfter fram hållbarhetsfrågor och förutsägbarhet för finansiering till sektorn, sade FN: s hälsovårdsmyndighet.
Mindre än 11% av Gambias nationella budget går till vården. Med de ökade kostnaderna för hälsovård måste Gambia fördela minst 15 procent av sin budget till sektorn och säkra stöd för att komplettera nuvarande finansieringsnivåer som behövs för att leverera kvalitativa tjänster.
En stor del av Gambias nationella budget går till presidentens kansli, en onödig fördelning som kan skäras ner och riktas om till sjukvården.
Fonder som tilldelas för hälso- och sjukvård av regeringen används för kapacitetsuppbyggnad för vårdpersonal, inköp av utrustning, logistik och leveranser samt mediciner och vacciner.
Innevånare på landsbygden har dålig tillgång till hälsovård
I landets östra distrikt Kantora är tillgången till sjukvård begränsad, med sjukvårdare eller sjuksköterskor som besöker området en gång i veckan.
De som är sjuka måste resa västerut till Basse eller Bansang eller tvingas vänta en vecka i smärta och riskerar död, infektioner eller allvarliga komplikationer.
"Hälsovårdssektorn är ibland begränsad i att akutköp oavsiktligt försenas på grund av upphandlingsförfaranden", enligt WHO: s Afrika Health Observatory.
Men Gambias offentliga upphandlingmyndighet säger att det vill säkerställa effektiv, effektiv och transparent upphandling av medicinska material.

Källa: https://gambia.smbcgo.com/2017/05/24/gambia-66-of-health-financing-from-international-partners-yet-health-care-remains-costly/

Hälsar AFFCs styrelse och  Marie.

Styrelsemöte Styrelsemöte

Hänt på i veckan   (Publicerat 2017-05-22)

Styrelsemötet
Fadderbarn. Vi har 42 fadderbarn med faddrar i Manduar, i Sankandi 12 fadderbarn. Återstår 9 st på listan. Rolf väcker frågan hur vi ställer oss till de hus hos fadderbarn som är i särskilt dåligt skick. Vi beslutar att skicka detta vidare till CFG för att få en rapport om husens konditionen och en sammanställd kalkyl vad det kostar att reparera.
Månadsgivare. Frågan om att vara månadsgivare utan att ha ett fadderbarn. Vi har redan nu trogna medlemmar som kontinuerligt skänker en summa varje månad. Styrelsen beslutar att upprätta ett formulär runt detta.
Odling. Frågor angående staket och odling kommer att skickas till CFG.
Insamlingsprojekt. Styrelsen anser att kommande insamlingsprojekt skall fokusera på hälsovård i byarna. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG angående lokal i Sankandi och ev. kostnader i Manduar och återkommer om detta.


Manduar
Fadderbarn. Alla fadderbarn besöktes förra helgen av CFG. Rapport kommer till Rolf snarast. Tyvärr tappade Nfamara sin telefon i något vatten så den förstördes med alla foton.
Vatten. Släktingar som utvandrat till Europa och Amerika från Manduar har skänkt 10.000 kr till fortsatt utveckling av vattnet. Utökad solpanel, murningsarbete att ta tillvara spillvattnet mm.
Skolan. Nfamara står i kontakt med nuvarande rektor för att se till att förskolan tas om hand korrekt. Förskolan ingår numera som ett annex till byns grundskola, och lyder under skolministeriet och rektor.
Hälsa. Mari Kuta har delgett oss en månadsrapport. Inga större åkommor, dock flera med högt blodtryck vilka rekommenderas besök på klinik. Marie kommer att få stöd av Mr. Susu, som är anställd av MRC-kliniken som sjukvårdare i fem byar. Vid dr. Bahs besök noterade att sjukrummet behövde städas och förbandsmaterial skyddas med ett skåp. Nfamara har nu bistått med ett skåp.
Även ny blodtrycksapparat och termometer behövs. De kommer också att arbeta med myggbekämpning inför regnsäsongen.
Sykooperativ. Vår unga skräddare fortsätter sitt arbete. De skall inventera befintliga symaskiner för att eventuellt kunna reparera flera av de som ej är i bruk. Kooperativet har nu tjänat 1000 kr, vilka sätts in på ett konto i Banjul. Kooperativet ser fram emot högtider då nya kläder sys. Samarbetet med skräddaren och kvinnorna fortsätter.

Sankandi
Odling. Den statlige lantbruksrådgivare som besökte Sankandi efter den misslyckade skörden poängterar vikten av bra odlingsredskap och god hygien för att undvika svampangrepp. Han betonar också vikten av utbildning till kvinnorna då detta kan bespara dem både arbete och förlorade skördar.
Hälsa. Dr. Bah föreslår att ett utrymme för hälso- och sjukvård upprättas där material kan förvaras och sjukbesök göras. Vi beslutar att be CFG om förslag på utrymme och kostnad.

Övrigt
Dr Bah bekräftar i sin rapport att AFFC arbete med att identifiera de vårdsökandes behov var korrekt. Liksom att Sankandi är mera missgynnat och utsatt pga. av sitt geografiska läge. Han förespråkar därför att en lokal för sjukvården upprättas vilken också kan nyttjas av närliggande byar. Han säger vidare att han ser fram emot samarbetet med AFFC och kommer att stödja oss med kunskap, sjukbesök i byarna och framtagande av undervisningsmaterial och program.
Han framhåller också sin önskan om att få registrera AFFC hos hälsoministeriet, då det möjliggör för oss att bedriva sjukvård. Nu har vi tillåtelse att bedriva hälsovård. Dr. Bah tar dessa kontakter. AFFC har en unik möjlighet till samarbete med denne läkare som är välutbildad i både västerländsk och tropisk medicin. Tillsammans med undervisning, hälsovård och sjukvård har vi ett heltäckande program som i sig är unikt i Gambia.
Container. Nästa container kommer att gå i oktober.
Förråd. Förrådet är städat. Lådor fraktas till ett annat förråd.
Event. Söndagens Gambiakväll gav nya värdefulla kontakter och förhoppningsvis några nya faddrar. Intäkten blev 2500 kr, varav tyvärr 700 kr avgår till hyra av kyrkans lokal. En loppis planeras, och en konsert i Aspeboda kyrka tillsammans med vår föreningspräst Maggie.
Sy- och Stickvarv. Bilder med de alster som AFFC skickar och beskrivningar till dessa kommer att läggas ut på hemsidan under veckan.
Medlemsutskick. Ett medlemsutskick skall utgå 4 gånger per år. Anja utarbetar detta.
Gåvokort. Gåvokort skall publiceras mer aktivt.


Gambia
Det har nu gått dryga halvåret med uteblivna löner för statligt anställda i Gambia. World Bank har utlovat att bistå med 60 milj. dollar och EU med 225 milj. euro för skulder och löneutbetalningar. Om allt betalas ut återstår att se.
Dock tros dessa pengar ej räcka till utveckling av nya inkomstbringande företag. Vid frågan om huruvida behovet av fortsatta insatser behövs, svarar Nfamara att behovet är ännu större än tidigare pga av den situation som uppstått. Inom 3 månade väntas åter en övergripande matkris i landet. Skörden förra säsongen vår mycket god. Dock såldes det mesta av riset av befolkningen för att bekosta resan till Senegal då flykten av rädsla för inbördeskrig var överhängande. Kina har dock sagt att de troligen kommer att bistå Gambia med ris.
AFFC Ung. Förfrågan har skickats till Aspeboda församlingsråd om vi kan nyttja lokaler gratis för att samla AFFC ung en gång i månaden. Ronja Lindgren med flera är framtiden i vårt arbete, och behöver all uppmuntran. Ambition och engagemang finns, och det behöver vi omhänderta på allra bästa sätt. Maggi erbjuder sitt stöd till AFFC Ung, liksom Marie. Och kanske flera vill? Kanske också ungdomsgrupper kan bildas på andra ställen landet.

Sist men inte alls minst, ett stort tack till alla medarbetare som möjliggör detta och som med sin medverkan hjälper AFFC att bibehålla fokus på det arbete som bedrivs. Medlemmar som också nu kan vara delaktiga i skörden av de frön vi sått, god vattenförsörjning i två byar, möjlighet för förskolebarn att gå till förskolan och kvinnorna öka inkomsten i sykooperativet. Fadderbarnsfamiljerna ges möjlighet till ett tryggare liv, och hälsoarbetet har tagit ett stort kliv.

Med tack från AFFC styrelse hälsar Marie.

 

Doktor Ebrima Bah Doktor Ebrima Bah

Hänt på sistone   (Publicerat 2017-05-15)

Förråd. Efter förhandling med kyrkorådet har ett skriftligt avtal upprättats att vi åter får tillgång att sortera kläder i kyrkans lokal. Vi letar dock fortfarande efter en större plats som vi kan använda och även förvara lådor i. Dock har vi en lösning temporärt.

Event. 21/5 har vi bildvisning med musik och sång. Lotteri och fika. Tyvärr debiteras vi 700 kr av kyrkan för lokalhyra vilket minskar nettointäkten.
Med vår förenings präst Maggi planerar vi en större kyrkokonsert i höst. Kontakt med musiker sker för vidare planering. Vi har nu ett bra bildmaterial att visa. Vill ni ta del av detta med besök av oss hör gärna av er. Kanske kan konsert ordnas på annat håll i landet samtidigt?
Vi planerar också en större loppis med tilltugg.

Odling. Vi kommer att diskutera kvinnokooperativet i Sankandis staket. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv. Vi har haft ett möte och kommer under nästa vecka att presentera en mer strukturerad bild av vad som behövs till våra byar.

Hälsa. Ett nära samarbete med dr. Bah har upprättats. Han delger oss sin rapport från sina besök i byarna. Vi delger er rapporten i sin helhet här. Kebba och dr. Bah anser att hälsoprojekten vi startat är ett unikt koncept, där hälsoarbete, friskvård och undervisning varvas. De föreslår att vi registrerar oss under hälsodepartementet, då de styrker vårt arbete och kan underlätta ev. hinder i fortsättningen Beslut tas på styrelsemötet.
Vi diskuterar användningen av maskmedicin och han föreslår en kontinuerlig avmaskning. Ett program där fotvård och användandet av skor tillsammans med medicinering kommer att upprättas.

På återhörande efter styrelsemötet på söndag!

Marie


Dr Bahs rapport
Först i översättning, därefter originalet:


Rapport om klinisk besök i Manduar och Sankandi, Kiang West, Lower River Region, Gambia.
Jag genomförde ett kliniskt besök i ovannämnda samhällen/byar idag i samarbete med AFFC med sikte på att granska hälsotillståndet hos de listade patienter som redan setts och bedömts av Marie Boberg och några av hennes kollegor inklusive volontärer i AFFC. Syftet med besöket var också avsett att titta på de mest brådskande fallen som förmodligen behövde den mest akuta uppmärksamheten när det gäller behandling eller ytterligare hänvisningar, eller eventuellt ytterligare specialistvård och uppmärksamhet.
Det var också viktigt med besöket att utvärdera hälsovårdsrummet i Manduar och ta reda på vilka saker som behövs där samt identifiera eller titta på möjligheter att sätta upp ett liknande rum för hälsovård för Sankandi och metoderna för att säkerställa ett viktigt samarbete och partnerskap med Hälsovårdsministeriet, inklusive regiondirektoratet i Mansa Konko. (Regionhuvudstaden)
Aktiviteter under besöket
Jag åtföljdes under besöket av Kebba Ndow Darboe, samordnaren för AFFC i Gambia och assisterad av Mari Kutah (volontär i Manduar) och Alagie Ceesay (volontär i Sankandi).
I Manduar bedömdes totalt sjutton (17) patienter och behandlades för olika hälsotillstånd, inklusive högt blodtryck, hudsjukdom, maskinfektion, anemi , inflammatorisk inflammatorisk sjukdom och viktigast, flera fall av astma eller respiratoriska infektioner. Ingen patient identifierades för vidare hänvisning till andra hälsofaciliteter i de större Banjulområdena, även om vi inte kunde möta de mest kritiska fallen som listades av Marie Boberg på grund av att de var bortresta med sin familj.
I Sankandi var det ett helt annat scenario och bild eftersom det var en väldigt stor uppkomst av patienterna när vi bedömde och behandlade totalt trettiofem (35) patienter. Av dessa trettiofem patienter behandlade i Sankandi har 6 identifierats för ytterligare granskning och behandling i Serrekunda på grund av deras allvarliga karaktär, inklusive en patient med schizofreni (psykisk sjukdom).
Till skillnad från Manduar har majoriteten av de fall som ses och behandlats i Sankandi huvudsakligen infektioner i luftvägarna, hypertoni, inflammatorisk inflammatorisk sjukdom, anemi, septiska sår på kropp och ben, inklusive skador såväl som lymfom och eventuell Sicklecellanemi .
Det var sant att alla patienter i båda samhällena behandlades på ett adekvat sätt med det läkemedelslager vi tog med och jag förväntar mig mycket förbättring i nästan alla behandlade fall utom för de få som behöver hänvisas och granskas om två veckor.
Alla patienter fick hälsosamtal individuellt med särskild hänvisning till deras medicinska tillstånd, särskilt de med astma som rådde att se till att de alltid har mediciner med dem och att gå till närmaste hälsofaciliteter så snart som möjligt.


Hälsorum
Manduar:
Hälsovårdsrummet i Manduar inspekterades efter avslutad klinik där. Jag noterade att det inte var särskilt rent och ordnat ordentligt inför för mitt besök då det var väldigt dammigt och papperskorgar inte tömda ett tag. Det fanns mycket damm på olika bord och lådor som innehöll förbandsmaterial. Jag noterade också att det inte fanns tillräckliga förvaringsutrymmen för utrustning och förbandsmaterial.
Också betydelsefull var det faktum att blodtrycksmaskinen var defekt och det finns ingen termometer. Jag skulle vilja att städningen städas dagligen, inklusive tömning av lagerplatser. Korrekt förvaring måste sättas in för att undvika för mycket damm på material och utrustning, särskilt med tanke på grusvägen i närheten.

Sankandi:
Jag vill betona att Sankandi är i en mycket mer missgynnad situation på grund av det faktum att det inte finns någon liknande anläggning och det var en större variation än tom. Manduar. Det är av den anledningen att jag gick runt med Kebba och Alagie och några andra berörda personer för att identifiera en plats som skulle vara lämplig för ett hälsovårdsrum/-anläggning. Jag rekommenderade att rummet/anläggningen ska vara tillräckligt stor för att vara indelad i två så att det inre kan användas för både lagring av utrustning och omklädning/tillsyn av patienterna i form av blodtryckskontroll. Denna möjlighet skulle också vara användbar för framtida besök, inklusive av andra specialisthälsovårdare, t.ex. tandläkare etc.
Jag skulle på liknande sätt vilja att er (AFFCs) roll och stöd till samhällen Kiang Manduar och Sankandi formellt erkänns av Gambias regering genom att ha ett samförståndsavtal med dem och det skulle på lång sikt säkerställa att er utvecklingsverksamhet i Gambia erkänns av Gambias regering.
Patienternas organisation och utfall var mer imponerande i Sankandi än i Manduar, och jag har observerat att Alagie har en stor potential om han får hjälp till vidareutbildning, och även Mari Kutah.

Slutsats:
Det är min uppfattning att besöket var värdefullt och jag hoppas att det ska vara möjligt att arrangera framtida besök i byarna Manduar och Sankandi, kanske i samband med att AFFC är på besök i Gambia. Jag tror också att de behandlingar som ges till patienten var framgångsrika, eftersom vi sparade mycket tid och energi jämfört med att transportera patienter till större Banjul-området för behandling.
Jag hoppas också att detta besök var början på ett meningsfullt samarbete mellan min klinik och AFFC, i förbättringen av liv och välbefinnande hos folket i både Manduar och Sankandi, vilket jag ser fram emot, att ytterligare förstärka våra band.
Jag önskar att använda detta tillfälle för att uppriktigt tacka Kebba Ndow Darboe genom dig för att vara en klippa bakom mig för att genomföra detta besök och förstås med all uppmuntran och stöd från er själva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsorapporten i original

DATE: 20th APRIL 2017

REPORT ON CLINICAL VISIT TO KIANG MANDUAR AND SANKANDI, LOWER RIVER REGION, THE GAMBIA.

I conducted a clinical visit to the above named communities / villages today in collaboration with AFFC with a view of reviewing the health condition of the listed patients already seen and assessed by Marie Boberg and some of her colleagues including Volunteers in AFFC. The aim of the visit was also meant to look at the most urgent cases that probably needed the most urgent attention in terms of treatment or further referrals albeit further specialist care and attention.

Importantly also the visit was also meant to assess the health room in Manduar and take stock of things needed for the place as well as identify or look at possibilities for putting up a health room for Sankandi and the modalities for ensuring crucial collaboration and partnership with the Ministry of Health and Social Welfare including the Regional Health Directorate in Mansa Konko.

ACTIVITIES DURING THE VISIT.
I was accompanied during the visit by Kebba Ndow Darboe, the coordinator for AFFC in the Gambia and assisted by Mari (Manduar Volunteer) and Alagie (Sankandi Volunteer).


In Kiang Manduar, a total of seventeen (17) Patients were assessed and treated for various health conditions including Hypertension , skin Disease, worm infection, anaemias , Pelvic inflammatory Disease and most importantly several cases of Asthma or Respiratory Tract Infections. No patient was identified for further referral to other health facilities in the greater Banjul Areas, even though we could not meet the most critical cases listed by Marie Boberg due to the fact that they had travelled with their family.

In Sankandi, it was a completely different scenario and picture as there was a very heavy turnout of patients as we assessed and treated a total of thirty five (35) patients. Out of these thirty five patients treated in Sankandi, 6 have been identified for further review and treatment in Serrekunda due to the serious nature of their conditions including one patient with Schizophrenia (mental illness).

Unlike in Manduar, majority of the cases seen and treated in Sankandi have mainly Respiratory tract infection, hypertension, Pelvic inflammatory Disease, anaemia, septic sores on body and legs including injuries as well as Lymphoma and possible Sickle Cell Disease.

It was true that all the patients in both communities were adequately treated with the stock of medications we took along and I anticipate much improvement in almost all cases treated except for the few that needs referral and review in two weeks time.
All the patients were given Health talks individually with particular reference to their medical conditions especially those with Asthma who were advised about ensuring that they have medications with them at all times and to go to the nearest Health facility as soon as possible.


Health Rooms
MANDUAR:

The health room in Manduar was inspected upon completion of my clinic there. I noted that it was not particularly clean and properly arranged most especially for my visit as it was very dusty and bins were not emptied for a while. There was a lot of dust on various table and boxes containing dressing. I also noted that was not adequate storage facilities for the equipments and dressing materials.


Also significant was the fact that the blood pressure Machine was faulty and there also is no thermometer. I would like the place to be cleaned on a daily basis including the emptying of bins. Proper Storage needs to be put in place to avoid too much dust on the materials and equipments especially given the nature of the gravel road nearby.

SANKANDI:
I wish to state that Sankandi is at a much more disadvantaged situation due to the fact that there exists no similar facility and there was a greater turn out than even Manduar. It is for this reason that I went round with Kebba, and Alagie and a few other concerned persons to identify a site that would be very much suitable for a health room / facility. I recommended that the room / facility should be big enough to be divided into two so that inside can be used for both storage of equipments and dressing / attending to the patients in terms of BP check. This facility would also be useful for future visits including by other specialist health care providers e.g. Dentist etc.


I would similarly like that your (AFFC) role and support to the communities of Kiang Manduar and Sankandi be formally recognized by the Gambia government by having a Memorandum of Understanding with them and this would in the long term ensure that your development activities in the Gambia are recognized by the Government of the Gambia.

The organization and turnout of patients was more impressive in Sankandi than Manduar, and I have observed that Alagie has a great potential if he is assisted with further training albeit with Marie.

CONCLUSION:
It is my opinion that the visit was worthwhile and I hope that it shall be possible to arrange future visits to the communities of Manduar and Sankandi, perhaps when All of you are in the Gambia. I also belief that the treatments given to the patient were successful as we had saved a lot of time and energy in terms of transporting patients to the Greater Banjul area for treatment.
I also hope this visit was the start of meaningful collaboration between my clinic and AFFC, in the improvement the lives and well-being of the people of both communities of Manduar and Sankandi, which I Greatly look forward to further cementing our ties.

I wish to use this medium to sincerely thank Mr. Kebba Ndow Darboe, through you for being a rock behind me in facilitating this visit of course with all the encouragement and support from yourselves.

Dr. Bahs mottagning i Dippakunda Dr. Bahs mottagning i Dippakunda

Hänt på senaste tiden   (Publicerat 2017-04-26)

Hälsa: Dr. Bah har tillsammans med Kebba besökt båda byarna. Han hade 50 läkarbesök i enlighet med den lista AFFC gjorde. Några av de listade fanns ej hemma och några andra tillkom. Fem av dessa behövde ytterligare vård på kliniken. Kebba ansvarar för att detta verkställs. Dr. Bah hälsade vid ett telefonsamtal med Marie att han såg vidden av hälsoproblemen, särskilt i Sankandi, precis som AFFC tidigare påtalat.
Vi kommer att utvärdera och diskutera huruvida AFFC skall fortsätta vara involverade i hälsoarbetet. Kostnaden för varje patient hamnade på ca.60 kr, vilket ät betydligt mindre än vad det skulle kostat att transportera alla till kliniken. Priset inkluderar Dr. Bahs arvode, resan och mediciner.

Fadderbarnen: Rolf jobbar på med sammanställning av dokumentation och bilder. Det kommer er faddrar tillhanda när han är klar. Ni som vill ha era fadderbarnsgåvor som skickas i container fotade vid överlämnandet, var vänlig och skriv ett meddelande om detta innan försändelsen går iväg. Då brukar Abdulie eller Kebba kunna ordna detta.

Bildvisning: Påminner er som är intresserade av en Gambiakväll i er närhet. Hör av er! Vi har fina bilder och mycket att berätta. Med fika, lotteri och lite underhållning kan det ge oss både lite extra intäkter och nya medlemmar.

Odling: Vi fortsätter utreda kvinnornas staket till deras nya odlingsmark.
Nfamaras bror konsulterades. Han arbetar under jordbruksdepartementet med lantbruksrådgivning i Gambia. Läs hans rapport här nedanför, den är intressant att ta del av.

På återhörande hälsar Marie.

Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn Odlingar i Sankandi runt en nyrenoverad brunn

Sankandi grönsaksodling – möjligheter och svårigheter
Sankandi är en by i västra Kiang, Lower River Region i Gambia. De kvinnor som i de flesta samhällen i Gambia delar ett stort ansvar i den allmänna dig hålla i familjen. Dessa inkluderar att skaffa mat, kläder, utbildning och hälsovård för familjen, särskilt de unga. Som ett resultat är de flesta av dessa kvinnor sysselsatta året runt i jordbruket. Under regnperioden är kvinnorna huvudsakligen involverade i risproduktion som till stor del bidrar till de krav som basföda för deras respektive familjer och i den torra säsongen dessa kvinnor fortsätter att arbeta hårt i samhällets köksträdgårdar för att odla grönsaker.
De grödor som produceras i trädgården fungerar som kosttillskott i deras dagliga kost. Resten säljs för att ge intäkter som tjänar till att ge andra familjens behov. Den torra säsongen grönsaker produktion är oftast den enda inkomstkällan för de flesta av dessa kvinnliga bönder. Som självförsörjande bönder är flesta är dessa kvinnor beroende av småskalig produktion av grödor för att bidra till det grundläggande behovet för deras respektive familjer.
Grönsaksproduktion 2017
Kvinnorna i Sankandi har ett gemensamt vegetabilisk upplägg där de odlar grödor som lök, tomater, bittertomater, aubergine, kål, okra och andra grönsaker. Denna gemensamma trädgård är alla kvinnor i byn beroende av för sin grönsaksproduktion.
Som allmänna begränsningar inom trädgårdsodling i de flesta samhällen i Gambia, kan nämnas främst dåliga eller saknade stängsel, otillräcklig vattentillgång, brist på material (trädgårdsredskap, utsäde, gödningsmedel och bekämpningsmedel) och skadedjursproblem.
Alla ovanstående markeras vanligtvis bidrar till låg produktivitet, eftersom de inte kan uppnå den optimala potentiella avkastningen av de odlade grödorna.
Problemet
I år 2017, började kvinnorna i byn sin produktion som vanligt genom plantskolning. Men när grödan var i sina permanenta sängar, började de uppleva ett komplex av skadedjursproblem på sina grödor.
De rapporterade att följande skadedjursskador på sina grödor:
    1. Löken ruttnar med början i de vegetativa delarna. Löken avger stickande lukt.
    2. Hämmad tillväxt och torkning av plantorna för de flesta grödor av familjen Solanaceae till följd av Red Spider kvalsterangrepp
    3. Tomater och kål skadade av larver som äter sig in i grödorna.
    4. Andra insekter och sjukdomsproblem.
Dessa skadedjursproblem som nämns i de tre första punkterna har i vissa fall lett till 100 procent förlust för vissa jordbrukare som inte kunnat skörda en enda gröda.
Rekommendationer
- Eftersom de flesta av dessa bönder saknar modern teknisk know-how om trädgårdsodling är det grundläggande behovet att det      skapas kunskap inom detta område.
- Bönderna behöver utbildning på grönsaksproduktion med hänsyn till god produktion och metoder för skydd av växterna.
- Bönderna behöver börja tillämpa goda produktionsmetoder.
- Dessa är: Rätt trädgårdgårdshygien, hela tiden, särskilt vid början av säsongen, ta bort växtrester från förra säsonger, start av odlingarna så tidigt som möjligt för att dra fördel av det svala vädret, särskilt för (lök, kål och tomater), se till att ordentlig praxis för skadedjursbegränsning görs så att skador som leder till enorma växtförluster förhindras.
- Det kommer att vara bra att förse dem med ingångsmaterial (utsäde och gödningsmedel och vissa bekämpningsmedel) och trädgårdsredskap som behövs för att stödja en god produktion som kommer att ge hög avkastning.
- Utbildning krävs i produktionen av ekologisk kompostering att stödja grödornas tillväxt och minimera användningen av oorganiska gödselmedel och botaniska lösningar som förberedelse för en säker och mycket skonsam skadedjursbekämpning som begränsar de potentiellt skadliga effekterna av oorganiska gödselmedel och bekämpningsmedel.


Översättning av rapport från Lamin S. Darboe, Plant Protection Officer, Plant Protection Services, Department of Agriculture, Yundum Agricultural Station, The Gambia.

Rapport från resan mm.   (2017-04-18)

Ekonomi
Trogna medlemmar lämnar återkommande bidrag varje månad. Penninggåvor har också inkommit från medlemmar som sålt saker. Kyrkkaffet på påskdagen inbringade med fika, smörgåsar och kaffebröd, lotterier och försäljning ca 3000 kr. Vi tackar alla medarbetare som ställde upp den dagen! Liksom de gäster som bidrog till inkomsten.
Stick- och Syvarv. Ett möte med sydamerna kommer att ske efter nästa vecka. Då strukturerar vi upp gällande mönster och beskrivningar samt listar vad som är aktuellt att tillverka. Meddelas på hemsidan och Facebook.
Fadderverksamheten
Under besöket i Gambia har fadderbarnen besöks. Dokumentation ligger hos Rolf och förmedlas till faddrar då Rolf bearbetat uppgifterna och fått alla bilder. Vi inväntar också saknade uppgifter från en del barn vars föräldrar inte var hemma. Ett par nya faddrar har anmält sitt intresse.
En fadder bidrog med 800 kr till höns. Det inhandlades för dessa 10 st höns och foder, ett bra tillskott i försörjningen.


Manduar
Förskolan
Ett möte hölls med personalen på skolan. Förskolan är nu ett annex till grundskolan i Manduar, vilket är ett brukligt förfarande i Gambia. Det innebär att rektorn är ansvarig för förskolans skötsel. Det omtalade staketprojektet står under bearbetning med stenar i nederkant så att djuren inte skall ta sig in. Dock var staketentreprenören på sorgevisit då fadern dött.
Vi inväntar reparationen innan vi bidrar med lekredskap från Aspeboda skolas insamling och trädpengar från gåvor vid en begravning.
Hälsa
Mari Kutah har noggrant fört bok över sina besök. Hon är en ensam mor på 21 år med tre barn. En sjuk mamma och en make som (kanske) tagit sig till Italien via havet och inte hörs av. Hon ersätts med 100 kr i månaden för sina rapporter, och är en mycket ambitiös kvinna som har pondus och älskar sitt arbete med hälsovård. Hon har nu lärt sig att göra bra bedömningar vilka som behöver skickas till läkare. Hon hade samlat ihop 43 st med dåliga tänder och tandvärk. Ett tandläkarbesök kostar med transport och behandling 100 kr.
Kebba påtalade att ger vi dem möjligheten till detta får de också dra ut onda tänder. Tydligen hade några inte vågat sig på det vid förra tandläkarbesöket. Dr. Bah kommer på torsdag att besöka byn för att bedöma och eventuellt behandla de patienter som listades för läkarkonsultation vid hälsoarbetet under vårt besök. Av de 15o besök Marie och AFFC hade är 25 listade. Dr. Bah besöker också Sankandi i samma ärende. Hans arvode kommer att hamna på ca 2000 kr. med besök och behandling av 50 patienter. Några kommer att remitteras vidare genom dr. Bahs försorg till ögon- och öronklinik.
Vattnet
Vattnet ses till och underhålls av en vattenkommitte. Dock tas spillvattnet fortfarande inte tillvara och skydd behövs runt tapparna så att korna inte stångar sönder dem.
Kvinnokooperativet
En ung skräddare från grannbyn hälsade på i Manduar och fick prova symaskinen. Han arbetar nu i sykooperativet. Har lärt ett par kvinnor till att sy och skräddaren kan klippa till kläder efter mönster. Han gör ett alldeles utmärkt arbete. Då han syr en klänning och säljer för 60 kr får kvinnorna 20 kr av honom. Det finns nu fem fungerande symaskiner i Manduar. Skräddaren syr helst på den svenska maskinen vi skickat. Kvinnorna tillverkar också mycket vackra batiktyger. Dom är verkligen duktiga på detta. De uttrycker en önskan om tyger och lakan från oss då det tillverkas fina kläder åt vuxna och barn av detta.
Övrigt
I Manduar har under året fötts 19 barn, alla vid liv. De flesta är förlösta i hemmen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Manduar har fått fart på kvinnokooperativet, Mari klarar av hälsoarbetet, vattnet sköts av vattenkommitten och skolan av rektorn. Fadderbarnen uttrycker stor tacksamhet för det stöd de får. Vi har under våra år i Manduar kommit kanske så nära vi kan till att de skall få ett bättre liv. Dock är våra besök fortfarande av stor vikt för att upprätthålla det vi uppnått.


Sankandi.
Hälsa
Hälsoproblemen är fortfarande större här än i Manduar pga. av längre avstånd till kliniken. Alagie, byns volontärarbetare inom hälsovård är mycket ambitiös och kunnig. Även Sankandi får besök av dr. Bah på torsdag. Alagie ersätts också han med 100 kr i månaden för sin månadsrapport till AFFC. Barnmorskorna var mycket tacksamma för bårarna vi skickat dem, de har varit till stor nytta. Dock är transporterna av de kvinnor som ska förlösas på klinik dyra, kostar 100 kr. Så den sker oftast med åsnekärra vilket tar lång tid, är ett bekymmer nattetid och smärtsamt för kvinnan.
Ca. 30 pojkar mellan 3 och 12 år var tillbaka från en tre veckor lång omskärelseperiod i bushen. De var nästan alla i behov av antibiotika sa Alagie.
Kebba skall tillsammans med dr. Bah se om vi kan få till ett hälsorum i byn.
Pojken Landing med de svåra utslagen behandlades under vårt besök av dr. Bah. Resultatet var häpnadsväckande bra. Pojken kan leka och har fått energi och hopp tillbaka.
Brunnar
Sex brunnar är åtgärdade. Vi konstaterar att arbetet är mycket välgjort och byn är oändligt tacksam och glad för vår insats. De gick tidigare upp kl tre på natten för att vara säkra på att få vatten innan det tog slut, nu är tillgången god. Kostnaden hittills cirka 27.000 kr för detta projekt som kommer att förse byn med gott om vatten till odlingarna under lång tid i framtiden.
Kvinnokooperativet. Nästa symaskin som skickas kommer att hamna i Sankandi. De vill starta med batik och önskar sig också tyger att sy av. De uppskattade broderikiten mycket, de broderade små väskor.
Övrigt
I Sankandi återstår att stötta kvinnokooperativet. Se över huruvida vi skall stötta med staket till den kooperativa odlingslotten. Liksom utöka fadderbarnsverksamheten i byn.
Samarbetet har nu stärkts med dr. Bah. Han är en mycket kunnig läkare både inom tropisk och västerländsk medicin. Han är också kunnig i de olika stamspråken.
En undervisningsplan för byarna diskuterade med Bah. Han uppskattar om vi kan förmedla den i byarna. Den innefattar fotvård, som förebygger parasitangrepp, egenvård för att motverka hypertoni, tandhälsa, hygien, vikten av att se om sina sår och vikten av vätska. Dr. Bah poängterar att ökat vätskeintag lindrar eller botar många av de hälsoproblem som finns i Västafrika.
Container
Troligen kommer nästa container att gå i september. Vi skall begränsa antalet sändningar till två per år. Och ber att bidragen skickas till Marie Boberg under en period 15 augusti till 15 september då vi har mycket begränsat förrådsutrymme nu. Då kan vi fokusera på packning.
Aktiviteter
Vi kommer att ha en medlemskväll i Aspeboda i slutet av maj. Det finns möjligheter att ordna liknande event på andra håll i Sverige och då vi kan bidra med bildvisning och information.
Gåvokort
Vi skall minimera gåvokortsalternativen till två alternativ. Läkar- och tandläkarbesök och inköp av fröer.
Pris för att skicka lådor
En banankartong med fadderbarnsgåvor, ca 50 liter, kostar 200 kr att skicka.

En odlingskunnig kommer att besöka Sankandi för att bistå med råd till den misslyckade lökskörden.
CFG i Gambia kommer att få rapport från AFFC möte angående spillvattnet, att skicka patienter till tandläkare oftare samt kalkyl för staketet i Sankandi.
Styrelsen beslutar att AFFC inte kan stötta privata affärsidéer ekonomiskt, såsom Kebbas odlingsprojekt. Där får andra vägar hittas.
Nästa styrelsemöte hålls i slutet av maj.

Rapport från CFG för februari-mars 2017   (2017-03-08)

INTRODUCTION:
This month’s report examines some of the progress of the project in our intervention areas. It is also a follow up to issues highlighted in our last report.

ANNA’s DEPARTURE
Our intern Anna Fortmann has left The Gambia for Germany Monday morning. Her departure preceded a 6 months internship with the foundation. Anna has been a great addition to our team and has worked very hard in the areas of health and sponsor relations, especially overseeing the treatment of Landing, the little with skin disease. Humble and always smiling, Anna has immensely contributed to strengthening our values and image throughout her stay with us. She had travelled to both Manduar and Sankandi assisting with various projects there. She had also raised some substantial amount of money to fund poultry and handicraft projects in Sankandi and Manduar respectively.
Shortly before her departure to the airport, CFG held a brief farewell ceremony to extend our sincere gratitude for our input towards our work. CFG Executive Director, Nfamara presented her with a certificate of completion and letter of attestation, which were requirements of her internship with us.
CFG hopes to welcome more interns to work with us in the future as we strive to expand our network, capacity and coverage.

DISTRIBUTION OF CONTAINER BOXES
CFG recently took delivery of container boxes from AFFC in Sweden. The boxes were received by Kebba and stored at his residence for onward distribution to the beneficiaries in the villages.
Kebba last week delivered some of the boxes for Sankandi and Abdoulie for Manduar. As advised by AFFC, health boxes will be kept until AFFC team visit to the villages.

CHICKEN AND TIE AND DYE PROJECTs
Funded with support from Anna’s parents, a chicken startup project was initiated in Sankandi and a tie and dye women empowerment project was also initiated Manduar

HEALTH
Both Alagie and Marie Kuta have been contacted during Abdoulie’s visit to the villages. There has been significant progress in the health area as they have both treated women, men and children with light wounds and injuries and serious cases were referred to MRC for further investigation and medical attention.

CONSTRUCTION WORKS AT PRESCHOOL
Following recommendations by AFFC to improve the strength of the preschool wall, CFG has received a helping hand for the refurbishment of the fence and some parts of the veranda.
As AFFC suggested, the foundation of the fence was adjusted with 3 course bricks and mixed with concrete cement and gravel to solidify the fence against invasion by domestic animals and lasting durability of the walls.
The work is in progress and it hoped to be completed in the next few days.
-------------------------------------------------------------
Översättning:
Introduktion:
Denna månads rapport undersöks en del av utvecklingen av projektet i vår insatsområden. Det är också en uppföljning av frågor som lyftes fram i vår senaste rapport.
Annas avresa.
Vår praktikant Anna Fortmann har lämnat Gambia för Tyskland måndag morgon. Hon reste efter en 6 månaders praktik hos föreningen. Anna har varit ett bra komplement till vårt team och har arbetat mycket hårt när det gäller relationerna hälsa och fadderrelationer, särskilt övervakat behandlingen av Landing, den lilla killen med en hudsjukdom. Ödmjuk och alltid leende, har Anna bidragit oerhört till att stärka våra värderingar och image under sin vistelse hos oss. Hon hade rest till både Manduar och Sankandi bistå med olika projekt där. Hon har också införskaffat en summa pengar för att finansiera fjäderfä- och hantverksprojekt i respektive Sankandi och Manduar.
Strax före sin avresa till flygplatsen, höll CFG en kort avskedsceremoni att visa vår uppriktiga tacksamhet för hennes bidrag till vårt arbete. CFG verkställande direktör Nfamara presenterade henne med ett intyg om praktikens fullgörande och brev med bestyrkande, som var kraven på sin praktik hos oss.
CFG hoppas att välkomna fler praktikanter att arbeta med oss i framtiden då vi strävar efter att utöka vårt nätverk, kapacitet och täckning.
Distribution av lådor och boxar
CFG mottog nyligen leverans av containerlådor från AFFC i Sverige. Lådorna mottogs av Kebba och lagras i hans bostad för vidare distribution till mottagarna i byarna.
Kebba förra veckan levererade några av lådorna till Sankandi och Abdoulie till Manduar. Som önskat av AFFC kommer hälsolådor lämnas orörda tills AFFC-teamets besök i byarna.
Kyckling- och knytbatikprojekt
Med ekonomiskt stöd från Annas föräldrar, blev en kycklingprojekt startat i Sankandi och en knytbatikprojekt inleddes också i Manduar.
Hälsa
Både Alagie och Marie Kuta har kontaktats under Abdoulies besök till byarna. Det har skett betydande framsteg inom hälsoområdet eftersom de har både behandlat kvinnor, män och barn med lätta sår och skador. Allvarliga ärenden hänsköts till MRC för vidare utredning och läkarvård.
Byggnadsarbete i förskolan
Efter rekommendationer från AFFC att förbättra styrkan i förskolans staket har CFG fått en hjälpande hand för renovering av staketet och vissa delar av verandan.
Som AFFC föreslog, lades grunden till stängslet grundas med ett par varv betongblock satta i betong med och grus för att stabilisera stängslet mot marken och intrång av tamdjur och lång hållbarhet.
Arbetet pågår och kommer förhoppningsvis att slutföras under de närmaste dagarna.

Hejsan, rapport från senaste styrelsemötet och information från CFG.   (2017-02-22)

Fadderbarn: Antal fadderbarn i Manduar är för närvarande 42 st varav ett barn saknar fadder. I Sankandi har vi 11 st, 12 saknar fadder. En fadder har bidragit med startkapital till en liten hönsfarm vilket är en klok investering för familjens försörjningsmöjlighet. Landing, pojken med utslag står fortfarande under läkarkontroll AFFC poängterar ännu en gång hur värdefull insatsen som fadder är. Ger barnet en möjlighet till utbildning som är grunden för en bättre framtid. Utbildningen kan vara av teoretisk art liksom utbildning inom jordbruk eller hantverk.
Manduar: Skolan är sedan ett år överlämnad till skolministeriet, och det innebär att rektorn i byn bär ansvaret. Vi har fått bilder på att golven repareras och rapport om att staketet skall förbättras. Nfamara som är kontaktperson har besökt byn två helger och haft möte med kvinnokooperativet om huruvida de kan utveckla batiktillverkningen. Vattnet tycks fungera utan problem, varje familj bidrar med en liten summa pengar till ett reparationskonto för vattnet vilket byns vattenkommitté ansvarar för.
Sankandi: Brunnsarbetet fortskrider, se bilderna till höger. AFFC har hittills skickat 16.000 kr kr till det. Brunnarna fördjupas, hål och sprickor åtgärdas och en sarg gjuts upp som skydd för barn och djur. Kebba leder arbetet föredömligt. Byn har liksom Manduar en vattenkommitté. Alagie, volontärsjukvårdaren i byn, efterfrågar sjukvårdsmaterial, vilket är skickat med senaste containern.
container. Sista lasten har anlänt och vissa lådor distribuerats. Containermannen säger att fraktpriset kommer att höjas något. Pris för en banankartong kommer att för faddrar att ligga kvar på 200 kr. Aspeboda syförening har lämnat ett bidrag till containerfrakten efter att vår församlingspräst Maggie, som tillika håller i babypaketen, talat för dem vårt behov om pengar. Samtidigt vill vi rikta ett varmt tack till alla övriga givare som bidragit till fraktkostnaderna.
Aktiviteter: Påskdagen har AFFC förmånen att få servera kyrkkaffe och ha lotteri och försäljning. Då det är kyrkans stora högtidsdag ser vi fram emot en välbesökt kaffestund i församlingshemmet.
Förfrågan till Peace and Love om funktionärssysslor skall skickas.
Tips på flera inkomstbringande aktiviteter på flera håll i landet är värdefulla inkomstmöjligheter.
Citygrosskvitton gav en inkomst på 1884 kr. Fortsätt samla!
Sy- och stickvarven: Mössor har sålts och gett en fin slant till sjukvårdskontot i Sankandi. Paket med sytt och stickat har kommit oss tillhanda. Det är dock inte sorterat och uppackat än, men det kommer att ske närmaste tiden.
Resa: 21 mars reser ett sällskap till Gambia. Vi kommer att med foto och text allt efter Rolfs önskemål dokumentera fadderbarnen. Stötta arbetet i kvinnokooperativen. Fortsätta utbildning inom hälsovård och vara behjälpliga i hälsoarbetet. Våra unga praktikanter kommer att arbeta med odling och djurhållning under Kebbas ledning. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by, om hälsa och ork medger det.
Övrigt: AFFC beslutade att bekosta en skräddare som utbildar kvinnorna i Sankandi under en begränsad tid. Inbjudan till årsmöte kommer inom kort. Aspiranter som vill ägna tid till värdefullt styrelsearbete sökes!

AFFC vill rikta ett varmat tack till alla medarbetare som bidrar till att verksamheten kan fortsätta, som möjliggör att byarna fått vatten, möjlighet till att utöka odlingarna och drift av förskolan. Sist men inte minst, startkapital till sjukvården i Sankandi och den viktiga fadderbarnsverksamheten.
Som representant för AFFC vill jag till styrelsen tacka för att ni i med- och motgång håller fast vid den väg vi tror på och är övertygade om leder till ett liv i hopp och glädje för våra byar Manduar och Sankandi.

Marie.

De blir en resa i alla fall!  (Publicerat 2017-02-19)
Den förra resan blev som bekant inställd, av kända skäl. Nu är emellertid läget i Gambia stabiliserat, det är nog bättre än på många många år. Så nu har vi bokat ny resa, vi flyger från Arlanda 21 mars. Besök i båda byarna planeras förstås. Vi blir fyra eller fem som åker.

Marie

Ving ställde in resan som skulle gått tisdag 24/1. Samtidigt tar man hem dem som skulle åkt hem på tisdag med ett extraflyg i morgon fredag.
Allt på grund av en makthungrig och hänsynslös diktator, ex-presidenten Yahya Jammeh.
Den nye presidenten, Adama Barrow, svors in i dag, 19/1, på Gambias ambassad i Dakar, Senegal. Vi önskar och tror att det är startskottet för en ny och lyckligare tid för alla gambianer.
På bilden ses den nye presidenten Adama Barrow vid ceremonin.
Vi återkommer om huruvida vi kan resa senare.

Marie

Hänt i veckan  (2017-01-16)

Gambia: Det politiska läget i Gambia är spänt inför installation av ny president. Information finns att läsa på bland annat BBC News. Många lämnar Banjul och beger sig till landsbygden eller Senegal. Efter 18 Januari ser vi hur läget är, då den nye presidenten Adama Barrow (bilden) skall tillträda.

Resa: Vi är sex personer som köpt biljetter och avser att resa 24/1. Dock är det mycket osäkert i dag huruvida vi kommer iväg eller inte. Vinresor följer UD:s rekommendationer och de har ännu inte gått in med avrådan. Det sker inte i förebyggande syfte utan endast då konflikt uppstår i landet. Flygplatsen kan komma att stängas och internet och telefontrafik brytas, men detta är i dagens läge endast spekulationer. Följ nyheterna! Vår resa är alltså beroende på dessa faktorer. Kommer vi iväg tillbringar vi 4 dygn i Manduar och 4 dygn i Sankandi. Studenterna kommer att introduceras i jordbruk och odling, tonvikt läggs vid dokumentation i foto och skrift liksom fortsatt hälsoarbete. Återkommer om detta.

Sy- och Stickvarv: Gogo, representant för Syvarvet och Carol, representant för Stickvarvet har kontaktats. Insamling av stickat och sytt har två sidor vilken diskuterats länge. Behovet av kläder och annat vi tillverkar är oändligt i byarna. Det ger också en meningsfull syssla åt alla flitiga händer här hemma. Det är dock fortfarande svårhanterligt då vårt lilla förrådsutrymme rymmer lådor men för trångt att användas till sortering och packning. Elin har heller inget förråd. Kostnaden för att skicka kläderna till Gambia hamnar på minst 20.000kr per år om vi skickar två sändningar. Frågor som uppkommer är, kan pengarna användas på bättre sätt? Orkar vi i Aspebodagänget med att hantera detta då utrymmet är begränsat? Vi ber er flitiga medarbetare att tillsvidare förvara era alster hemma, så kommer vi att fundera vidare och återkomma. Väljer ni att tills vidare stötta andra insamlingar ser vi det som lika värdefullt. Vi önskar att ni har tålamod att invänta besked från oss. Vi jobbar på att hitta en lösning.

Rapport från CFG
Sankandi
: 8000 kr har skickats till brunnarna. Betongblock har börjat tillverkas. Mannen som skulle starta arbetet har fått resa iväg till sin fars begravning men startar arbetet då han återkommer. Kvinnorna har fem säckar jordnötter och skall tillverka jordnötssmör för försäljning och eget bruk. 35 odlingsbäddar har anlagts för grödor. Symaskinerna är ännu ej i bruk då Kebba inte haft pengar att anställa skräddaren för att utbilda kvinnorna. Alagie har avgett en sjukrapport, 16 st har tandvärk, 5 har magkramper och diverse andra krämpor. Landing, pojken med eksem står under kontinuerlig läkarvård. Hans tillstånd försämras i skov, och behöver fortsatt vård.

Manduar: MRC kliniken är nu stängd, det försvårar behandling av Manduars sjuka. Den öppnas troligen om läget i Gambia blir stabilt. De hänvisas till större sjukhus. Marie Kuta har gett en hälsorapport och hänvisat 28 st till vårdcentralen för högt blodtryck. Och behandlat småkrämpor. Annars har inga svårigheter inrapporterats så det verkar flyta på.
Anna, tyska praktikantens pappas chef har donerat pengar att starta en kycklingfarm, vilket skulle påbörjats då våra jordbrukspraktikanter besöker byn.

Hälsa: AFFC ser sig nödgade att upprätta en policy för de åtaganden vi kan ta på oss inom hälsovård.
1. Utbildning på plats. 2. Skicka det material vi kan bistå med. 3. Stötta barn upp till 18 år med medel till läkarbesök. 4. Akuta sjukdomar hos vuxna såsom exempelvis svår tandvärk eller akut åkomma som kan behandlas kan medel ges . Vi har dock inte möjlighet i dagens läge att bekosta dyrare operationer. AFFC informerar CFG om detta.
Fadderbarnen: Vi har nu faddrar till 53 barn. I mesta möjliga mån ser vi till att barnets sparfond används till kommande utbildning. Alla fadderbarn har också möjlighet att via byombuden ansöka om pengar där för sjukvård eller annat viktigt behov. Drygt 10 fadderbarn i Sankandi väntar på faddrar.

Matkris: En matkris kan komma att uppstå i byarna pga. av läget. Vi återkommer med detta då vi vet mera.

AFFC och CFG uttrycker oro och beklagar att läget i Gambia, som redan är hårt drabbat av fattigdom, står inför ännu en kris. Vi önskar alla en fredlig lösning nu på onsdag, den 18 januari.
Och önskan om hopp och mod för våra kära vänner i Gambia.

Marie

Hänt i veckan  (2016-12-18)
Hälsa:
Landing, pojken med utslagen, förbättrar sin hälsa. Anna, den tyska volontären, ser till att han får salta bad och sol. Han står fortfarande under behandling av läkaren på ASB kliniken. Han vistas hos sin mamma i Bakau för att Kebba lätttare skall kunna se till honom. Han har nu en fadder, vilket vi är tacksamma för. Kebba meddelar att han inte sett pojken så stark och glad tidigare. Nästa steg får bli att han börjar skolan.
Resa:
Om inga oroligheter uppstår i Gambia pga. av presidentvalet reser Marie, Ros-Marie, undersköterska, Bea och Alicia 17 år, praktikanter inom odling och jordbruk, Ingvar, fotograf samt Olle som har arbetat som lärare och sjunger fint! Fadderbarnen kommer att fotas och besökas, och hälsoarbetet fortsätta. Praktikanterna kommer att arbeta med Anna och Kebba inom djurhållning och odling. Planen är att tillbringa fyra dygn i varje by.
Återkommer med mer detaljer då vi fått ett program från CFG.
Faddrar som har specifika frågor till sin familj kan maila dem till Rolf. (fadder@affc.se)
Container:
Roger, Alex och Bea transporterade ca fyra kubikmeter gods från Aspeboda till containern i Upplands-Väsby, Ann Marie hämtade upp två kubik i Norrköping. Skickat är, klädpaket, 74 flickpaket,70 pojkpaket,60 herrpaket 43 dampaket samt två lådor med blandat, 100 babypaket, en låda handdukar, tre lådor skolväskor, en låda kepsar, fyra lådor lakan, två lådor med skor, sju lådor fullständiga familjepaket, fem lådor med sjukvårdsmaterial och en symaskin. Lasten beräknas vara framme i slutet av januari.
Vi sände iväg sex kubik, men Alieu, containermannen, bjöd oss på två kubik vilket vi är mycket tacksamma för.
Till sist vill jag särskilt förmedla en hälsning från Kebba som meddelar sin glädje över att AFFC kan bistå med Landings läkarbesök.

Marie

Rapport efter gårdagens styrelsemöte.  (2016-12-04)

Fadderverksamheten:
Rolf har god kontroll på barnen och dess familjer. Det är dock kulturkrockar med brevskrivande. De har varken vana eller vetskap om vad faddrarna här hemma är intresserade av att veta. Vi har skrivit hjälpfrågor tidigare till Gambia, och skall göra det återigen för att hjälpa dem och förtydliga. Vi kommer också att åter understryka att om det finns behov av något för barnet har vi ett specifikt konto avsatt av er fadderpeng för detta. Kaba ansvarar tillsammans med Mama för fadderverksamheten i Gambia, och kan efter förfrågan från familjen skicka det vidare till Rolf. Vi ber Kaba se över kontakten och informationen i byn, så att kedjan fungerar bättre i sin helhet.
Kommer brev med önskemål om saker för deras livsuppehälle finns alltså pengar i ert fadderkonto avsatt för detta. som ni redan vet. Finn frågor, tveka inte att höra av er!
Aktiviteter: 
Sågmyra gav en inkomst på dryga 2000 kr vilket vi tackar för. Det var inte välbesökt, men gästerna som var där gav ett fint tillskott till kassan. Vi kan notera att redan befintliga event, såsom etablerade kyrksammankomster och liknande drar mer folk då det redan är inarbetat. Vi kommer att ansöka om deltagande i kyrkkaffe i Aspeboda. En erbjudan om besök med bilder och berättande kommer också att distribueras till olika församlingar.
Gåvor:
Vi erhåller penninggåvor från godhjärtade och givmilda medlemmar. Det är en bärande och otroligt värdefull insats. Aspeboda syförening bidrog med 3000 kr av sin årliga auktionsinkomst.
CFG:
För att underlätta deras dokumentation skall vi stötta med kamera och fungerande dator. Vi kommer också att i de lådor med nyare kläder de får till försäljning för deras utgifter lägga i en packsedel så att vi kan följa upp vad som ger dem bäst inkomst.
Manduar:
Vi har ingen ny rapport därifrån, så vi förutsätter att allt fungerar.
Sankandi:
Brunnspengar är skickade 5000 kr i första omgången och nu skickas 10000 kr till.
Sy- och stickvarv:
Vi diskuterar om vi under våren gör ett uppehåll med insamling av stickat, sytt och kläder. Aspebodaförrådet är oerhört begränsat, och Elin har likaså fullt. Vi återkommer om detta via Carol och Gogo som ansvarar för den verksamheten. De har ännu inte informerats om vår diskussion om detta, och de bör få ventilera sina tankar först.
Resa:
Marie med en mamma och två praktikanter har eller hade för avsikt att resa den 24/1 till Gambia. CFG vill diskutera om det är lämpligt med tanke på om oroligheter uppstår pga valresultatet.. Vi återkommer då CFG hört av sig.
Sponsorhuset:
Om du näthandlar via Sponsorhuset utgår en rabatt som delas lika mellan dig som kund och AFFC. Det är mycket enkelt, gå in på sponsorhuset.se så framgår det hur du kan hjälpa oss och samtidigt tjäna en slant själv.
Årsmöte:
Årsmöte sker senast första april . Finns intresse för styrelsearbete är ni varm välkomna att höra av er.
Glöm inte almanackor och gåvobrev!
En ljus advent önskar vi er.
Marie.

Kort information om senaste tiden. (2016-11-23)

Vi hade en eftermiddag med musik, fika, bildvisning och försäljning i Sågmyra, vilket inbringade 2500 kr.
En tysk socionomstuderande kvinna, Anna Fortmann, har startat sin praktikperiod hos CFG i Gambia. Hon har för avsikt att arbeta för AFFC och CFG i 6 månader. CFG handleder hennes arbete.
Landing, pojken med utslagen mår efter senaste rapporten och läkarbesöket inte bra. Han får en antibiotikakur, råd att bada saltbad i havet och vistas i solen. Han har svårt att ha kläder på sig på grund av utslagen. Han är för närvarande i Bakau för att ha närmare till ASB-kliniken. Anna och Kebba tar hand om honom.
Det är torka i Gambia, risskörden är dålig och priset på riset höjs. Flera familjer börjar få det svårt medddelar Kebba, och undernäringen ökar.
Kvinnokooperativet i Manduar har ca. 2000 kr i sin kassa, de arbetar för att starta en liten butik och att försöka köpa en juicepress. De fortsätter med batiken.
Flera är sjuka i bägge byarna, och ett flertal har fått rådet att uppsöka kliniken pga. högt blodtryck.
Containerlasten är framme, och det som ska delas ut nu är på väg till byarna. En del sparas tills AFFC besöker Gambia.
Vi har ett styrelsemöte nästa vecka. Hör av er om ni har några frågor.
En ny containerfrakt beräknas avgå närmaste veckorna.

Kom ihåg att det finns gåvokort och almanackor till julklappar!

Allt gott till er alla!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Nyhetsbrev  2016-11-04

Container:
Vår container beräknas anlända den 9/11 till Banjul. I Norrköping finns ett par kubikmeter packade, liksom i förrådet i Aspeboda. Vi inväntar när Lars Göran Wärn skall skicka , så att det förhoppningsvis kan finnas i Gambia till ett planerat besök i februari 2017. Under senaste packningen fördelade vi familjepakets innehållet på utrymmessparande sätt, separerade skorna och filtar frän kläderna, rullade kläderna till hårda rullar, vilket innebar att vi fick i tre lådor mer, ca. 24 familjepaket i stället för 12 som tidigare. Men det kräver också nogranhet vid utdelningen. Babypaketen skickas som tidigare.
Manduar.
Skolan:
CFG bestämde vid sitt senaste besök i byn att de ska färdigställa det återstående på staket och skolbyggnad. Vi ser fram emot foton på detta.
Hälsa:
Marie Kuta har behandlat mer än 12 kvinnor, män och barn med förband som vi försett henne med. Hon har också rekommenderat fem personer att kontakta MRC för sitt höga blodtryck.
10 personer klagar över tandvärk.
Den handikappade lilla pojkens tillstånd är fortfarande detsamma, och någon större förbättring är nog heller inte att vänta, då läkaren menar att hans skador finns med sedan födsel. Mamman har nu fått en barnvagn i sista lasten vi skickade att köra honom i.
Sankandi.
Hälsa:
Alagie har tagit hand om många småskador. 12 personer är skickade till ASB-kliniken för högt blodtryck. Sex stycken till tandläkaren och pojken med utslag har också besökt läkaren igen. Alagie har sedan vårt hälsoprojekt startade i Sankandi tagit om hand 70 st personer.
Pojken med den svåra svampinfektionens tillstånd förbättras. Han har försetts med näringskoncentrat, salvor och rena kläder. Han har dock inte börjat skolan än.
Flickan som vi bekostade bråckoperationen på är pigg och glad.
Vatten:
Brunnspengarna skickas nu i poster om 5000 kr till Kebba som ansvarar för reparationen av brunnarna i Sankandi. Vi lämnar fortlöpande rapport till er då vi får dem från CFG.
Tandläkarbesök:
De svenska tandläkarna som behandlade 20 patienter från Manduar förra året erbjuder att även i år ge oss behandlingar. Vi får behandling, mat och resa för ca. 50 kr per patient. Vi vet ännu inte hur många dom kan ta emot. Platserna fördelas mellan Sankandi och Manduar.
Vårens resa:
Om allt går som planerat kommer vi att resa ner under slutet av januari eller i februari. Tiden kommer då att fördelas mellan Sankandi och Manduar. Vi fortsätter då på de arbetsområden vi redan bedriver. Vi kommer att bestämma definitivt datum i början av december.
Event:
20 november kommer vi att erbjuda, bilder, musik, fika, lotteri och försäljning av hantverk i Sågmyra församlingshem. Den 27 november är det Julmarknad i Norrköping.
Fadderbarn:
Vi har nu sammanlagt 50 fadderbarn. Barnen besöktes förra veckan av CFG, och fick sina pengar. Det är en långsiktigt värdefull insats, då det hjälper barnen till framtida utbildning, liksom säkerställer att de kan få den sjuk- och hälsovård familjen behöver. Byfonden ökar också, där andra bymedlemmar kan disponera medel för bla. läkar- och tandläkarbesök.
Donationer:
Vi har också förmånen att få penninggåvor från medlemmar som stöttar vår verksamhet. Dessa är mycket värdefulla,och vi vill varmt och innerligt tacka för era generösa gåvor!
Almanackor och Gåvokort:
Här får vi hjälpas åt att sprida och sälja!

Det är ett stort nätverk som finns runt dessa Manduar och Sankandi. Ni är alla en del i detta, och bär det med er i hjärtat då ni stödjer oss med penninggåvor och material.
Jag har en personlig hälsning till er alla kära medarbetare från Kebba och Alagie som ringde mig från Sankandi igår. De skickar sina varmaste tack till er alla, Alagie för sjukvårdsmaterial och Kebba för allt ni gör.

För hopp och glädje i Sankandi och Manduar!

Marie

Hänt sedan sist  (2016-10-07)

Fröer: Jag har fått en hel sändning fröer från Torsångs handelsträdgård. de har också vidtalat Weibulls om AFFC-kontakt. Kommer att kontakta dem på måndag, Förhoppningsvis kan vi få fröer innan dessa skickas åter till Polen , där de annars packas om tills nästa säsong.

Almanackor: Cecilia trycker almanackor med motiv från våra byar. Om vi alla hjälps åt att sälja, kan det ge en fin inkomst. Hör av er så trycker hon undan för undan. Bra tid att sälja dem nu!
Sankandi: Kebba hälsar till er alla från byn. De ser fram emot att starta brunnsarbetet. Det är många sjuka i byn nu som kommer till honom och frågar om hjälp. Han förklarar för mig, då jag frågar hur dom gjort förut, att han har inte vetat och haft kunskapen om hälsa. Nu då han sett mer hur vi arbetar förstår han också att många behöver läkare. Framför allt ömmar han för en familj, de är så fattiga att de ibland inte ar något att på flera dagar. Och modern behöver läkarvård. Så vi har beslutat att göra en riktad insats där, akut hjälpa till med mat och sjukvård. Lyckligtvis har en av döttrarna i familjen fått en fadder nu, så framöver ser det lite ljusare ut.
Kebba har också köpt en säng till Landing, killen med den svåra hudåkomman som vi hjälper. Bilden till höger på Landing där han är tillsammans med Ann-Marie vid tidigare besök på ASB-kliniken.
Manduar: De skall lägga in en växel och åtgärda de punkter vi påpekat runt förskolan. Vi ser fram emot nästa rapport om arbetet.
Container: Ni vet att ni via en länk kan följa båtens resa. Den kommer enligt schemat till Tanger i morron, för omlastning inför sista etappen längs Afrikas västkust till Banjul.
Förråd: Vi arbetar för fullt med att få ordning där nu. Rapport om vad vi har kommer så fort vi är klara
Ungdomssektion: En flicka i AFFC och en flicka i Manduar har startat en ungdomsavdelning. Se hemsidan. Ni som har ungdomar som vill vara delaktiga i den spännande starten hör av er via hemsidan. Ett fint tillfälle att skriva brev på engelska också! Ungdomarna är vår framtid, så i vädjar om fler medlemmar där. Det kostar inget, bara ett intresse. Här i Falun ska vi ordna en barnloppis och barnlotteri. Ronja Lindgren är drivande, stötta henne med fler medlemmar!
Lions: Vi uppmanar er alla att se om ni kan söka pengar från er lokala Lionsavdelning. Har vidtalat Borlängeavdelningen, och de uppmanar oss att från hjärtat skriva ett brev om den hjälpverksamhet vi bedriver.

Vi ser fram emot bra affärer med almanackorna och annat nu i höst, det behövs pengar till hälsovård och containerfrakt.

Allt gott till er alla medarbetare!

Marie.

Hänt nyligen  (2016-09-27)

Fadderverksamheten: Vi har nu 43 fadderbarn i Manduar vilka alla har en fadder. Ett barn har dock flyttat från byn, vilket försvårar kontakten. Rolf ser hur vi går vidare med detta. I Sankandi finns 10 fadderbarn av vilka fem redan hunnit få en en fadder. Vi tackar varmt för era fadderbarnsåtaganden som kommer att ge er glädje och tankar under lång tid framöver. Att notera är att den sparade fadderbarnspengen, gör det mera möjligt för fadderbarnet att fortsätta med gymnasiala studier.
Förskolan: Ann-Marie och Tor Erik noterade att köket inte är färdigställt, vilket innebär att barnen ej får sin lunch där, utan från primary scool. Golvet på toaletten liksom hål i toalettväggen behöver lagas.
Det är fortfarande hål i förskolestängslet.
Styrelsen påpekar detta till CFG. Dock har vi lämnat över förskolan till primaryschool, så ansvaret ligger där.
Hälsan: Flera behöver tandvård. AFFC ber CFG skicka en lista på dessa. Flera barn med navelbråck kunde Ann Marie identifiera. Dock inte i storlek med den opererade flickan. Hon mår mycket bra nu, ärret efter operationen är dock inte det bästa. Vi avvaktar med detta tills vidare.
Vatten: I Manduar fungerar vattnet mycket bra nu då solpanelen flyttats och vinklats korrekt för bättre verkningsgrad. En läckande kran finns, det åligger byns vattenkommitté att reparera.
I Sankandi kan vi nu glädjas åt att brunnspengarna är insamlade. Ett otroligt arbete har ni gjort!
Rolf och Kebba ansvarar för starten av brunnsreparationerna. Vi ber Kebba dokumenta detta fortlöpande så ni kan glädjas med byborna.
Kvinnokoperativet: Ann-Marie fick med sig batiktyger hem som en gåva till AFFC. Vi kommer att fota dem och lägga ut till försäljning på fb-sidan. Det fanns inte något material kvar för kvinnorna att arbeta med. Men det kommer med containern. De har ännu inte fått tillbaka sina förlorade pengar.
I Sankandi planerar Kebba att starta ett liknande kooperativ för kvinnorna.
Container: 4,5 kubik skickade till en kostnad av ca. 11.000 kr. Styrelsen diskuterar hur vi gör fortsättningsvis. AFFC har inte ekonomi för att bekosta fler så stora sändningar. Vi skall också se om vi kan förändra packningen av familjepaketen så att de tar mindre plats. Idéer för att få in pengar till nästa sändning mottages tacksamt.
Sponsorer: Styrelsen skall försöka att finna sponsorer. Ett brev kommer att finnas för de som har kontakter att skicka en förfrågan om sponsorbidrag till.
Event: Det är,magert på den sidan. Verkar väldigt svårt att få till något. Även här tas idéer emot.
Vi får alla arbeta för fler medlemmar, som stärker oss och säkert ger flera möjligheter!
Ungdomsverksamhet: Ett arbete med att starta en ungdomsgrupp pågar. Ronja Lindgren ansvarar för detta i AFFC och har nu kontakt med en flicka, Kaddy i Manduar, storasyster till Lenas flicka Bitankoto.
Reserapport: Ni kommer så småningom att få ta del av Ann-Marie och Tor Eriks reserapport.

Tack alla för allt ni gör! Hör av er för frågor och funderingar.

Marie.

Hänt sen senast  (2016-09-20)

Hej alla medarbetare!
Container: Fyra kubikmeter (minst) skickades i fredag från Faluförrådet till containern i Bromma. Roger, Rolf och två starka flickor skötte om transporten. Innehöll följande:
30 babypaket
70 familjepaket
2väskor till de sjuka pojkarna
3 lådor till sykooperativen
2lådor handdukar och lakan
4 lådor säljkläder
4 lådor verktyg
2 lådor skolmaterial
fadderbarnsgåvor
4 lådor sjukvårdsmaterial
3 lådor till barnmorskorna
och en symaskin
Containern har nu lämnat lastningsplatsen på sin resa till Gambia. Det beräknas ta mellan 4-6 veckor. Ni kommer att kunna följa fartygets position på fb.
Rapport från CFG, Gambia
Skolan: det går 24 barn i förskolan, de har alla en skoluniform. Då en del arbete återstår i köksbyggnaden får de mat från primaryscool. Läraren Buba arbetar utan lön. Undervisningen bedrivs nu i det stora rummet där sykooperativet varit, för att Buba inte skall behöva gå emellan klassrummen. Sykooperativet är i de gamla skolsalarna. Golven har lagts om med ny betong, och skall behandlas med dammbindande medel före skolstart. Staketet runt skolan skall förstärkas med block i de hål som djuren kan ta sig in i.
Hälsa: Marie i Manduar och Alagie i Sankandi önskar paracetamol och förband. De ersätts med 100 kr för varje månadsrapport.
Marie har mottagning i hälsorummet en gång i veckan , annars kommer de hem till henne då de vill ha vård.
Kvinnokooperativet: Den nya symaskinen som vi skickade sist fungerar bra, av de gamla kinesiska är det endast en som är ok. De pengar kvinnorna förlorade när banken gick i konkurs var ca. 2000kr. De har varken fått tillbaka sin bankbok eller sina pengar.
De arbetar nu med att träna sig i att tillverka bindor.
Vatten: Pateh från FIOH har skickat ut en man för att se över solpanelen till vattnet, den är nu flyttad dit solen kan nå den bättre och det har gjort att vattnet fungerar mycket bra. För material, resa och arbete har vattenkommittén i byn ersätts han med ca. 900 kr.
Den lilla handikappade pojken i Manduar har nu en fadder, men hans tillstånd förbättras tyvärr inte. han har nu fått barnvagnen vid förra containersändningen, vilket underlättar för hans mamma.
Fadderbarn: Sju nya fadderbarn har utsetts i Sankandi. Sex kvar just nu, plus en kille i Manduar.
Styrelsen kommer att behandla rapporten ovan nästa styrelsemöte.

Vi vill tacka alla för allt tid, allt arbete ni lagt ner. En stor del av era gåvor färdas nu på havet.
Det blir en ny ordningsam start i förrådet i Falun då nu alla lådor försvunnit. Då vi sorterat och inventerat ska ni få rapport av vad som återstår och vad som kan behövas.

Vi kan alla sprida gåvokorten som Cecilia gjort. Det är ett fint tillskott om vi får snurr på dem. En annan värdefull insats är att värva medlemmar! Det stärker vår ryggrad, och ökar vår status.

Tack återigen kära medlemmar och medarbetare, för hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Marie

Hänt på sistone  (2016-09-12)

Container: På fredag kommer vi att leverera ca 3 kubik med lådor till Bromma där Lars Wärn tar emot i sin container. När packlistan är klar kommande torsdag redovisar vi den. Vi har också fått förfrågan av en kvinna i Stocksholm om vi vill ha odlingsredskap, och tackar naturligtvis ja. Ska försöka samordna så vi ses i Stockholm.
Event: Tyvärr får vi ingen konsert av Fredskören. Vi jobbar för att hitta nya inkomstbringande idéer.
Hälsa: Ann-Marie har tillsammans med CFG ombesörjt att läkar- och tandläkarbesök skett. !! st besökte tandläkaren, 8 st fick tänder uttdragna. Den handikappade pojken i Manduar kan inte behandlas, utan skadorna är bestånde sedan födseln konstaterar doktorn på ASB kliniken. Pojken med hudproblem får medicinering. Han bor i Sankandi med sin mormor, mamman i Bakau och fadern i USA sedan 8 år. Ann-Marie har efter att ha rådgjort med läkaren inköpt madrass och lakan, kläder, tvål och hudkrämer. Mamman har fått instruktioner hur pojken skall skötas.
Ett par kvinnor besökte kliniken för ögonproblem.
AFFC betalar läkarbesök och mediciner med ca. 1100 kr. Resan fram och åter till byarna 600 kr, mat 150 kr.
Vi tackar Ann-Marie för ett gott arbete för deras hälsa! Se hennes rapport längre ner.
Brunnspengar: Det ökar så sakteliga! Vi kommer att inom en inte för avlägsen framtid kunna starta brunnsarbetet.
Fadderbarn: Minst fem nya fadderbarn kommer under Kabas och Rolfs ledning att utses i Sankandi.
Vad som behövs. När containersakerna lämnar vårt förråd, kommer vi att sortera allt noggrant och kunna tala om vad som behövs för framtiden. Just nu är det så fullt att det inte går att få in mer där, vilket innebär att lådor måste ut innan vi skaffar oss en ny överblick.
Jag vill återigen rikta ett stort tack till er alla!! Det är så välgjorda saker, vi packar i familje- och babypaket. Liksom alla som lägger ner tid på att sälja saker till förmån för AFFC.
Vad som garanterat hjälper oss framåt, är att få fler medlemmar!
För hopp och glädje i byarna Manduar och Sankandi.

Marie

Ann-Marie har träffat Landing, killen med svåra hudbesvär. Hon kom nyss hem från Gambia och här är hennes rapport om honom:
Landing Bolong Ceesay 3/9-16
12-årig pojke med svåra hudbesvär. Kliar och gör ont. Han har haft detta i snart tre år.
Liten för sin ålder och undernärd. Smart kille som talar bra engelska, jag försökte förklara för honom vad doktorn sa och hur han skulle sköta om sina sår för att det skulle läka bra. Och det verkade som han förstod bra.
Båda föräldrarna har haft samma symptom men det hade gått över på dem. Pappan bor i USA sen 8 år. Det började med att fick ett utslag el. fick ont i näsan. När det gått någon dag gick de till MRC (vårdcentralen), och fick behandling mot vattkoppor. Men det hjälpte inte utan det blev värre. Sen har de försökt olika lokala kurer men inget har hjälpt.
Eftersom det kliar mycket och ser obehagligt ut har han inte gått i skolan på länge. Han leker inte med de andra så mycket heller. Han bor just nu med sin mormor, mamman bor i Bakau. Emellanåt bor han i Bakau med sin mamma.
Behandling
Hygienen var väldigt viktig, han ska duscha och tvätta sig noga morgon och kväll. Smörja med salvorna som han fått med sig.
Han bör ha en ny madrass, byta lakan ca. En gång i veckan, och byta kläder ofta.
Behandlingen består av antibiotika och medel mot svampinfektion. Halv tablett av vardera under 30 dagar.
Multivitaminer och salva mot svamp. Bättre kost eftersom han är undernärd.
Han ska försöka undvika jordnötter och lime, det förvärrar eksemet på kroppen.
Han ska också smörja sig, svampsalva på de svåraste partierna och mjukgörande på resten av kroppen. Särskilt under regnsäsongen var det bra med en "lättare" hudkräm , Bamuoil kunde också vara bra om den inte var för oljig.
Läkaren skickade med nutritions"gröt" som man äter direkt ur påsen. Handdukar, lakan, bodylotion, tvål, duschcreme, tandborste, tandkräm och inte minst några leksaker.
Hon sa att det var ganska vanligt med liknande infektioner, och att det eventuellt var kroniskt.
Hon sa också att det var bra om han kunde bada och leka vid havet. Vattnet och sanden skulle hjälpa huden att läka.
Han ska tillbaka den 8/9 för tester tillsammans med en förälder och för att ge mer info till familjen.
När vi kom underfund om att modern bodde i Bakau stämde vi träff med henne och gav henne den info vi hade och hon sa att hon skulle möta upp vid kliniken 8/9-16.
Alagie sköter medicineringen i byn, och kan också se över nutritionen (de har menyer/program för detta på MRC).
Inköpt:
3 lakan 375 D
3 Örngott 30 D
5 T-shirts 150 D
5 shorts 200 D
36 tvålar 300 D
Madrass
Behandlande läkare:
Gudrun Lehmbeck, ASB-kliniken

Ann-Marie

 

Kolla en liten film om resan till Bromma och avlastning av containergods. Klicka på bilden!

Inbjudan till gudstjänst    (Publicerat 2016-08-30)
I hembygdsgården Olsbacka, Aspeboda, söndag 4 september kl. 14.00 då vår AFFC-präst Bo Paulsson håller den. Det blir gamla väckelsesånger och toner från en gammal tramporgel. Hembygdsföreningen håller med fika, och AFFC har fått förmånen att sälja lotter, som förra året inbringade en dryg 1000-lapp. Varmt välkomna önskar Aspeboda församling, Hembygdsföreningen och AFFC.

Information från vårt senaste styrelsemöte   (2016-08-10)

Fadderverksamheten: Tre barn väntar fortfarande på faddrar, i Manduar.
Medlemmar: Fem nya medlemsregistreringar, varav det är ett par familjemedlemskap. Det är bra för AFFC att medlemsantalet ökar, en god hjälp för vårt ansikte utåt att vi växer.
Manduar: CFG besöker Manduar på måndag, och kommer att få ett antal frågeställningar om hälsa, förskolan vattnet och kvinnokooperativet besvarade. Vi kommer att delge er rapporten.
Sankandi: Vi behåller fokus på att iordningställa brunnarna. Det kommer att handla om ca. 20.000kr för de åtta brunnar som finns. En barometer och fakta runt detta kommer att finnas på fb och hemsida. Vi saknar för närvarande ca. 10.000 kr.
Hälsa: 15 byinnevånare har kontaktat Kebba för tandvärk, han hänvisar dem till att kontakta Alagie, AFFC:s sjukvårdare i byn, för dokumentation. En summa på 2.800 kr har donerats till hälsofonden i Sankandi, styrelsen beslutar att avsätta dessa pengar till tandläkarbesök för de behövande.
Rapport från CFG: Malaria härjar. Vi beslutar att inhämta fakta huruvida tillräckligt med malarianät finns, och hur det är med vattenansamlingar runt vattenposterna. Likaså skall Örtkvinnan i Manduar kontaktas för att se om hon har förslag på både preventiva och läkande örter.
Event: Vi inväntar besked från Falu Fredskör om konsert,och kontaktar Maggie, vår föreningspräst om en Afrikagudtjänst där vi kan bidra med kyrkkaffe. Vi kommer också att få sälja lotter vid ett lokalt evenemang.
PR: En informationspärm kommer att göras, en för African Village i Gambia och en för att sättas upp vid lämplig plats här hemma. Finns intresse för fler att få ta del av en sån kan ni höra av er.
Resa: Ann Marie och Tor Erik kommer att göra ett kortare besök i byarna då de reser till Gambia i slutet av augusti. Finns det specifika frågor från er kan ni meddela AFFC detta. De kommer att se över hälsoarbetet, förse och informera om vätskeersättnig, besöka förskolan och kvinnokooperativet. Se om de fått fart på symaskinerna. Träffa byledningarna för information om AFFC:s arbete och förväntningar på insatser från byfolket. Brunnarna i Sankandi kommer att noggrant fotograferas och dokumenteras för att underlätta de reparationsarbeten som kommer att påbörjas.
Nästa AFFC-resa: Kommer att ske efter årsskiftet.

Marie

Rapport om tandvård    (2016-08-02)

AFFC beslutade att de sex Sankandibor som hade svårast tandvärk enl. rapport från Alagie via Kebba skulle få besöka tandläkaren. Vi har nu fått rapport från deras besök från Kebba, vilken ni får ta del av här.

Hello to AFFC

This report for Sankandi dentist visit 18/07/26

This days being a bad for many people in Sankandi and that I know lot bad teeth problem they have most painfull time with them, thanks to help from AFFC we got 6 of them to dentist for help remove teeth.

The list are 6 Alagie Ceesay, Sutay Dremmeh, Isatou Touray, Bakary Dremme, Seedy Ceesay, and Bunja Ceesay .
After all of them under go for check up 1st before any thing to know if can be remove or not and the dentist decide 5 from 6 of them can be remove more then 2 teeth some of them was giving advise to take out 4 teeth even but was not possible to do them all today on one person also not enough money for more then one teeth for all, so we do it each other them take out one now that disturb them lot.

One of them have to wait because now is too bad he have to take medicine for now still teeth is stage where it can be remove could be next week after medicine taking say dentist.
They all spend night in Bakau yesterday now they all back home in Sankandi happy.
Thanking u wonderful help on them.

The dentist give advise what not to take this 3 days Alagie got it in writing for others to follow.

Even when well with all of them them only one of them got African juju (African magie) the injection not work for him and also the dentist spend like 30 mind on him alone got 3 injection for pain but still not work till he him self remove his juju that time it work for him the rest of them it last 3 mins for each.
The cost for medicine 2280 transport 1500 food 600 Sutay Dremme extra 450
The total is D4830.
​​​​​​​
Greetings from Kebba


Tack alla för att era bidrag hjälper till bättre tandhälsa.

Marie

Containerlasten framme i Gambia    (2016-07-28)

Ja, så har då allas era bidrag anlänt till Afrika. nog känner vi alla en glädje att se att det är på plats efter sin långa båtresa, som ändå gick snabbare än sist. AFFC känner sig nu trygga i att allt omhändertas på bästa sätt, det är fint att CFG nu dokumenterar i bilder och skrift direkt till er kära medarbetare. jag tänker att det ger energi och styrka för oss att fortsätta vårt arbete tillsammans. vi är inte ofantligt många, men känslan är att vi är en stark sammanhållen skara som gör ett otroligt bra arbete tillsammans. med de bilder ni får, önskar jag att ni kan föreställa er den tacksamhet CFG utrycker i sitt brev. AFFC vill återigen varm och glädjefyllt tacka för alla era insatser, som bidrar till den förändring inom hälsa och vardag som sker.
Med stolthet och kärlek kan ni bära era bidrag till förändring, hopp och glädje i Manduar och Sankandi.

Och här brevet från CFG, skrivet av Abdoulie Jammeh:

”Dear AFFC,
This is a delivery notification to confirm all that all boxes including the materials sent from AFFC in Sweden has been received by CFG and stored for onward distributions to our various beneficiaries.
The private boxes were removed and kept for their owners respectively..
In total 47 boxes and items were received from the container.
On behalf of the CFG board and it's secretariat, i wish to humbly thank Aspeboda Foundation For Children for all the great and generous support rendered to Children's Foundation - The Gambia.
Indeed, the materials, items and clothes sent will go a long way to improving the lives of the people of Manduar and Sankandi.
We deeply appreciate the gifts and looking forward to the continued support.
May God grant you all long life, good health and prosperity! Amen!
Kind Regards,
Abdoulie”


Hoppfulla och tacksamma hälsningar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

Hänt i veckan  (2016-07-25)

Containern: Vår last beräknas ankomma den 27 juli. Vi har gett direktiv hur lådorna skall distribueras. Hälsosaker går till Alagie och Marie Kuta. Babypaket till barnmorskorna i båda byarna. CFG får en del kläder att sälja så de kan finansiera sina transporter. Där har vi bett om redovisning vad det inbringar. Verktygen som skickats fördelas mellan byarna. Dom är grönmärkta. Familljepaketen får dom spara tills vi skickar fler. Symaskinerna går till byarna direkt. CFG och Kebba ansvarar för förvaring av sakerna.
Fadderbarnsbrev: AFFC har bett att brev ska skrivas från familjerna i Manduar. Det har ur våra ögon sett blivit torftigt med tack för pengarna och nån mer rad. Vi har tidigare beskrivit hur en fadder önskar få ett brev, men det har varit svårt för dem. Nu har vi återigen skickat frågor de kan ställa till familjerna, och att de förslagsvis kan skriva ett par brev i månaden. AFFC kommer att hjälpa dom vid nästa besök, hur ett brev kan se ut. Vi får betänka att Manduar har ingen postgång, de flesta är analfabeter, och att de aldrig nånsin skrivit ett brev. Det vardagliga en fadder vill veta, är inte alls självklart för dom. Jag tror att vi får se detta som en process som tar sin tid, att tack vare att ni faddrar påpekat vad som för er kan vara av intresse kan starta ett arbete med hur ett brev kan skrivas. vi ber er ha överseende och tålamod, vi ska göra all vi kan för att utbilda i brevskrivarkonst. kanske det också är en hjälp på vägen att ni skriver ett brev som innehåller samma som ni önskar från dem. Det är säkert spännande för dem att höra om era liv.
Förråd: Det mesta är sorterat. Nu återstår att vid en solig dag göra familjepaketen, då förrådet är för litet att packa dessa i. Ni som vill bistå med sjukvårdsgrejer, kontakta Anita Vith. Hon har bra koll på det.
Fortfarande behöver vi event för att få in pengar. Kom gärna med förslag, vi har fint bildmaterial och kommer gärna och bistår med berättande och bilder.

Ha en fortsatt fin sommar!

Marie

Hänt sen senast  (2016-06-20)
Hej allihopa!

CFG har haft möte och vi har fått följande information: Staketet och toalettgolvet skall ses över vid skolan i Manduar, så att det är helt. Golvet på toaletten är poröst då det är för mycket sand i bruket. De tackar för de 2000 kr vi sänt till fröer i Sankandi, pengarna kommer från Elins marknadsförsäljning. Kebba har tillsammans med byfolket berett marken vi har till våra odlingar där, och nu i början av regnperioden är rätt tid att så. Kebba säger också att Mama, kvinnan som tolkar och hjälper oss under våra besök, skall fara ut och se hur behovet av läkarvård är, Kebba säger att under regnperioden blir många sjuka, och behovet av vård ökar. Mama skall därför träffa Marie i Manduar och Alagie i Sankandi för information. Vi emotser rapport om det.

Enligt styrelsebeslut fokuserar vi nu på brunnarna i Sankandi. Rolf utreder tillsammans med Kebba hur och vad till vilken kostnad reparationerna skall företas. Det är åtta brunnar i byn, fem är tydligen i behov av åtgärder.
AFFC har tacksamt fått tagit emot erbjudande om sjukvårdsmaterial från en vårdcentral. En kvinna arbetar också med att tillverka sårförband, vilket är värdefullt, då de kommer att kunna återanvändas. Hälsoarbetet har fortskridit bra, men allt material de har att tillgå kommer från AFFC, så det är verkligen till stor nytta och en förutsättning för att Marie och Alagie överhuvudtaget skall kunna hantera sitt arbete. Tillsammans i byarna är det nu ca. 3000 innevånare vilka får del av det fantastiska arbete ni alla bistår med.

Vi fick också ett sorgemeddelande, Amie, den första kvinnan jag lärde känna i byn, engelsktalande och räknekunnig, med drömmar om att kunna starta affärsverksamhet, dog hastigt förra veckan. Hon var den kvinnan som på de första bilderna från sykooperativet finns med i en lila mössa. Hon hjälpte kooperativet med sömnad och annat då hon var hemma i byn. En stor sorg, för hennes familj, men också för oss då hennes kunskaper var betydelsefulla.

Jag har en flicka till hjälp i förrådet, Ronja 13 år, hon har också ett fadderbarn i Manduar, hon har ett stort engagemang i vårt arbete, och har ni flera ungdomar därhemma som vill engagera sig förmedlar jag kontakt till Ronja, hon har en egen ungdomsorganisation, BRIM, Barnens rätt i Manduar. Jag tror att det är fint att få med ungdomar i arbetet vårt.

Vi är nu ca 80 medlemmar i föreningen, vi strävar inte efter att bli störst, utan snarare bäst! Men utåt sett är det en styrka att visa att medlemsantalet ökar, och vi vädjar till er alla att värva medlemmar, även om engagemanget inte är mer än att betala den lilla medlemsavgiften, så ger det en starkare ryggrad till föreningen och det tillför oss energi, bränsle att köra vidare på. Vi är inte alls bra på att marknadsföra oss, energin går hela tiden åt till att hålla de projekt vi bedriver igång. vi skulle behöva bredda oss på alla sätt. Kanske vi alla kan hjälpas åt att hitta bra PR-vägar och öka medlemsantalet. Betänk att 3000 bybor i Gambia har kommit en bra bit på väg genom ert stöd.

Har ni funderingar så hör av er, vi har nästa styrelsemöte 9/8 om ni har något ni vill vi skall diskutera.

Ha en fortsatt fin sommar, Marie

(2016-06-30)
Förfrågan har inkommit från CFG om bistånd till utsäde i byarna. Styrelsen har tagit följande beslut:
Manduar. De fadderfamiljer som önskar fröer kan framföra en önskan om detta.
Sankandi. 2000 kr från Elins marknad går till fröer till den provodling som AFFC och CFG skall starta. Vi vidhåller beslutet att första prioritet skall vara att reparera brunnarna. Inkomster från odlingen kan förvaltas i en sjukvårdsfond.
AFFC har för närvarande inga pengar avsatta för Sankandis brunnsreparationer. AFFC fokus bör vara att få pengar till detta, så inga ytterligare olyckor sker.
Tacksam för inkomstbringande aktiviteter, Falu Fredskör kommer att ge en konsert till förmån för AFFC brunnar i höst. Kanske fler platser med AFFC medarbetare kan ordna liknande event? Vi har fina bildspel som vi kan delta med.
Fortsättningsvis skickas saker till baby- och familjepaket till Marie Boberg . Det är någorlunda ordning i förrådet nu, och familjepaket packas hela tiden. När vi kommit en bit till på väg ska jag rapportera hur det ser ut med kläder och annat som kan saknas.
Det ser ut att ha varit ett bra besök av ögonläkaren, ca 60 patienter som togs emot i hälsorummet och fick diagnoser och vid behov behandling, Marie Kuta fick också undervisning av läkaren. Marie är en stor tillgång i Manduars hälsoarbete.
Kaba, Mama och Abdoulie fanns med vid läkarens besök i byn, då fadderbesök och fadderpengar besök gjordes. Kaba är en ansvarsfull man som tillsammans med Mama gör ett gott arbete med fullt förtroende från oss. Abdoulies bistår med snabba svar, bra bilder och rapportering.

Med hopp om att nästa steg i vårt arbete är att finna pengar till brunnarna i Sankandi önskar jag er en fortsatt trevlig och fin sommar!

Marie

Rapport om containersändningen  (2016-06-20)

Hej!

Roger och Rolf levererade i förrgår 2,5 kubikmeter till containern. Jag vill tacka dom för att de orkade lasta på köra och lasta av, de är starka våra åldermän!
Här kommer listan på det vi skickade.

1: Symaskin, Manduar
2, 3, 4, 5: Privata lådor som bekostas av avsändaren.
6: Symaskin
7: Två förlossningbäddar, Manduar
8: Barnmorskesaker
9: Sjukbår, Sankandi
10: Kläder till Mama
11: Tyg Sankandi
12: Kontorsgrejer
13: Kläder till Abdoulie
14: Kläder som CFG kan sälja
15: Babypaket
16: Barnmorskesaker Manduar
17: Babypaket
18: Barnmorskesaker
19: Leksaker Sankandi
20: Familjepaket
21: Familjepaket
22: Skolväskor Sankandi
23: Förskolan. Manduar
24: Babypaket
25: Familjepaket
26: Familjepaket
27: Fadderbarnsgåvor, dator till kontoret
28: Sportjackor för CFG att sälja
29: Verktyg för Manduar och Sankandi
30: Symaskiner
31: Privat
32,33. 34, 35, 36. 37: Odlingsredskap.
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45: Babypaket
46: Fotbollsskor
47: Barnvagn till handikappade pojken i Manduar
48: Kamerastativ till CFG

Det blev 54 babypaket och 15 familjepaket sammanlagt den här gången. Babypaketen delar barnmorskorna ut till nyförlösta och familjepaketen får dom spara för utdelning tills vi skickat fler.

Två lådor kan CFG sälja för att kunna finansiera resor till byarna och telefonkostnader mm.

Vi betalar 6800 kr för att skicka detta, 5000 för containerfrakten och 1800 för frakt och vagnhyra till Lindköping, varav AFFC betalar 6200, resten, de privata lådorna, bekostas av resp. avsändare.

Transporten beräknas vara framme i av slutet av juli och nästa container från Linköping lastas enligt uppgift i slutet av september.

Stort tack alla som bidragit till detta!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-29)

Kära medarbetare!
Det är fantastiskt vilket otroligt engagemang från er! Sytt, stickat virkat och annat som ni bidrar med. Det gör det möjligt för oss att packa alla baby- -och familjepaket. Frön har också kommit, och det är ju en gåva som genererar mat, för odla är dom bra på. Jag vill igen, har nog sagt det många gånger förut: Att kläder och bindor, det betyder mindre oro och stress för kvinnorna, vilket också bidrar till en bättre hälsa. bättre sömn och andra stressrelaterade symtom.
Jag tror också att det arbete vi gör tillsammans härhemma skänker oss en tillfredställelse att vi faktiskt tillsammans kan göra skillnad nu för både Manduar och Sankandi, tillsammans ca. 2500 innevånare.
Vi inväntar i dagarna besked från Cointainer-Peter, när vi ska köra ner lådorna. jag kommer att delge er den packlista som vi måste noggrant göra för tullen, så ni vet vad som skickats.
Nästa vända blir i augusti troligtvis.
Parallellt med detta arbetar vi nu för att hitta inkomstbringade aktiviteter för att rusta upp brunnarna i Sankandi.

För hopp och glädje i Manduar och Sankandi!

Marie

Hänt i veckan  (2016-05-21)

Den här veckan har arbete fokuserats på förrådet och packning av lådor till containern.
Så otroligt välgjorda och mycket behövda bindor, blöjor och kläder som kommit. Arbetet som ni kära medarbetare gör hela vårt projekt framgångsrikt och betydelsefullt.
Ca. fem lådor familjepaket, två lådor till barnmorskorna med skyddsförkläden, förlossningsbindor med tillhörande byxa, förlossningsbårar med lakan och babypaket, tre lådor med jeans och fina tunna blusar som kan säljas. Två verktygslådor och trädgårdsredskap, två symaskiner och tyger till kvinnokooperativet kommer att skickas. Tillkommer sen saker från Elin i Norrköping. Mäktar vi med ska vi skicka med två bord till sjukrummen, tillsammans med varsin väska med mera sjukvårdsmaterial.
Alagie använder flitigt sitt material han får, han behandlade igår en man som fått stor sårglipa efter att rispat benet på något vasst föremål.
Ett beslut har också tagits att skicka en ögonläkare till Manduar, då det är många med ögonproblem där. Han kommer också att undervisa Alagie från Sankandi och Marie Kuta i Manduar så att de kan fortsätta behandlingen. Det innebär en bra kontakt för Marie och Alagie och främjar byarnas samarbete.
Vi inväntar svar från dr. Bah om den svårt sjuka pojken i Manduar.
Den opererade flickan mår fortsatt utmärkt. Flickan som följer träningsprogrammet med stenen under Alagies överseende gör också stora framsteg, och är mycket målmedveten.
Alagie hälsade igår till er alla att det sjukvårdsmaterial jag kunde lämna som ni tidigare bidragit med, gett honom kraft och möjligheter att ge byn mycket stöd. Han är verkligen en klippa och tar till vara kunskaperna och material på ett föredömligt sätt. De skall liksom i Manduar nu inrätta ett sjukrum för att underlätta hans arbete.
Marie Kuta gör också ett fantastiskt arbete och vi har beslutat att ersätta henne med 100 kr för varje rapport vi får från hennes arbete.
Vi kommer nu att försöka hitta event som kan tillföra oss pengar, dels till transporter och dels till brunnarna i Sankandi.
Nya gåvokort är under utformning.
Vi har också fått svar på vattenprover från Manduar, och Rolf har tolkat dem med hjälp av en vattenexpert, och det såg fint ut, med några små avvikelser som inte har någon större betydelse för vattnets drickbarhet. Dock innefattar inte provet förekomsten av eventuella parasiter i vattnet. Vi funderar vidare på detta.
Abdoulie gör ett bra arbete, han är noggrann och svarar snabbt på de frågeställningar vi har. Han avslutar inom kort sin journalistutbildning, men vi hoppas att han håller i och fortsätter sitt uppdrag.
Kaba ansvarar för fadderbarnsverksamheten och kommer att få ett dokument från AFFC som intygar detta. detta efter hans eget önskemål.
Abdoulie. har tanken att starta upp aktiva fotbollslag både i Sankandi och Manduar, och på förslag också för flickor.
Kommande dagar kommer AFFC att ha ett möte med en Tv-journalist som är intresserad av att kunna göra en dokumentärfilm från byarna.
Det är en positiv vågrörelse nu... En stor del i detta är att rapporteringen fungerar bra från Gambia. Och att hälsoarbetet börjar rulla på utan vår närvaro.
Vi får önska och be att det fortsätter i samma anda framöver, allt detta tack vare er alla!

Marie

Rapport om lite av varje   (Publicerat 2016-05-09)

Styrelsefrågor som diskuterats:
Nya gåvokort för sjukvård och odling kommer att färdigställas.
En möjlighet att bli månadsgivare utan att ha ett specifikt fadderbarn, med valfri summa.
Hur ökar vi medlemsantalet?
Event: Vi har haft förmånen att få besöka flitiga Lisorna i Västerås och Aspeboda församlingshem, med bilder och försäljning. tyvärr har vi inga inkomstbringande event på gång, inga bra idéer heller. Vi tar tacksamt emot förslag. Diskussioner om kommande resor, men inget bestämt.

Jag vill återigen framföra tack från Sankandi för bidrag till bråckoperationen. tacksamheten är oerhört stor, Alagie, sjukvårdaren påpekar detta gång på gång. Det är förståeligt, att inte kunna skicka barn med livshotande sjukdom till läkare, måste kännas outhärdligt.

Container:
Som det ser ut kommer det att skickas en mindre containersändning i slutet av maj. Tre bårar till barnmorskorna som de kan använda till förlossningsbäddar. Verktygslådor med trädgårdsredskap. Vi märker dem med grönt så de inte kommer på villovägar. Tanken är att de ska finnas för utlåning i byarna. Lite babypaket och familjepaket går iväg. En låda finare kläder som Abdoulie och Mama kan sälja för sitt eget uppehälle och en till CFG som kan bidra till CFG:s kassa.


Fadderverksamheten:
Vi ansöker om fyra nya fadderbarn från CFG. Två av dessa är redan tingade. Det har tagit tid att få in foton och dokumentation. Rolf har legat på flera gånger. Slutligen kommer nu Nuha att låna en kamera av MRC kliniken där han arbetar för att fotografera barnen. Han kommer då också att komplettera med saknade foton på några andra fadderbarn. De fotona har antagligen på något sätt fastnat i Mamas kamera. Det har varit mycket dåligt internet sista tiden från Gambia, och alla bilder har därför inte kommit. Före veckans slut sa Abdoulie på CFG-kontoret att allt skulle vara åtgärdat.

Förskolan:
Den är nu överlämnad till rektorn, och vi inväntar på att den skall registreras. Driften av skolan flyter på bra nu, och läraren tackar väldigt mycket för det materiel som kom i senaste containern.

Kvinnokooperativet:
Vi vet ännu inte om de pengar som banken lånade ut har kommit tillbaka till kvinnorna. En symaskin har nu kommit dem tillhanda, vi vet heller inte om den tagits i bruk ännu. De tar tacksamt emot tyger och garner.

Vattnet:
Solpanelerna är nu flyttade till plats med mindre skugga, och vattentillgången har ökat.

Hälsa:
Marie, som arbetar med hälsan i byn har rapporterat att ett flertal behöver tandläkare och några läkare. Till detta kan vi ta pengar ur byfonden. Vi inväntar kostnadsförslag från CFG.
Den handikappade pojken har genom Abdoulies försorg tagits till ASB kliniken och Dr. Bah. Dr. Bah har gett honom medicin och skall se efter två veckor hur det påverkar pojken. Dr. Bah kommer att se om fortsatt behandling kan förbättra hans tillstånd.
Det andra barnet med allvarliga ögonproblem har tagits till ögonkliniken i Keneba. Hans ögonproblem var allvarliga och han skall medicinera närmaste månaderna. Läkaren har konstaterat att det är många barn med ögonproblem i Manduar, liknade dessa. Läkaren föreslår att han får besöka Manduar för att behandla barnen. vi inväntar kostnadsförslag.

Sankandi
Hälsa:
Flickan som tränar sina muskler med stenen gör fortfarande stora framsteg. Alagie och jag (Marie) har kontakt varje vecka. Han säger att flera kvinnor klagar över mask. Den opererade flickan är idag fortfarande vid kusten hos en släkting, men skall hem i dagarna då hon tillfrisknat bra. Alagie är tacksam över det sjukvårdsmaterial han fick från senaste containern. Kebba och han diskuterar möjligheten att inrätta ett sjukrum liknande det vi har i Manduar. vi fortsätter att försöka få in pengar till Bandagevarvet som stödjer hälsovården i Sankandi.
Vatten. Rolf och Kebba utreder brunnsproblematiken. vi har för närvarande 5000 kr att bistå med till brunnsreparationer, den slutliga kostnaden kommer dock att ligga mellan 20.000 och 30000kr.
Diskussioner om vad som är viktigast att åtgärda först pågår.

Odling: Kebba säger att de kommer att satsa på större odlingar, och AFFC skall försöka att få med frön i en container

Tack för alla som är med oss!

Marie

Sortering och packning vid vårt lilla förråd i Aspeboda
Marie kollar blodtryck
Alagie behandlar ett sår

Rapport från hälsoarbetet   (Publicerat 2016-03-17)

De uppgifter jag blivit ombedd att utföra var koll av blodtryck, såromläggningar, utbildning i kvinnohälsa, hygien och sjukdomslära.
Manduar
Sjukrummet fick städas fritt från sand och musskit. Jag samlade material på Ingvars hylla.
Till hjälp fick jag Marie, en ung engelsktalande kvinna på 14 år. Trebarnsmamma, fick sitt första barn vid 12 års ålder...
Marie är mycket kunskapstörstande och intelligent ung kvinna, med auktoritet och respekt från byns övriga kvinnor. Hennes medverkan gjorde mitt uppdrag genomförbart.
Ca 100 kvinnor, barn och män besökte mig. Samtliga fick sitt blodtryck kontrollerat.
Barnen hade många infekterade sår, vilket krävde flera återbesök. Likaså utbredda svampinfektioner på fötterna, som behandlades med relativt gott resultat.
Kvinnobekymmer, cirkulationsrubbningar, urinvägsinfektioner, artroser, muskelvärk och ögoninfektioner var det mest förekommande problemen. Flertalet kunde med personlig rådgivning och undervisning bistås, vilket ledde till god inverkan på hälsotillståndet.
Tyvärr kunde jag konstatera att fothälsan försämrats. Marie kommer i samarbete med Mama återuppta undervisning i vikten av att sköta sina fötter. De skall få möjlighet att inhandla bambuoil och fotfilar.
Marie var med mig hela tiden, och kunde så småningom ta hand om blodtryckskoll och såromläggningar. Marie kommer att nu ansvara för att hälsorummet används och tas om hand. Hon försågs med en fungerande blodtrycksmätare, och anvisningar om vilka värden som föranleder ett läkarbesök.
Tandhälsan har heller inte förbättrats. Vi undersöker om transport till tandläkare kan ske gemensamt.
Vid mötet med byns två barnmorskor framkom att de önskar skyddskläder till sina förlossningar och någon form av bärbar bädd, då mödrarnas bäddar blir nersolkade av blod.
Barnmorskorna är ej skriv- och räknekunniga så de markerar varje förlossning med ett streck. En man som räknar strecken tillkallades och det var 37 födslar varav ingen avlidit.
Barnmorskorna ställde frågor och vi diskuterade runt dem.
En förmiddag avsattes för fem kvinnor i en av dem själva utsedd grupp. Vi samtalade om kvinnohälsa och förbandsläggning liksom sårvård.
Efter förfrågan hälls ett stort kvinnomöte då tonvikten lades vid hygienens betydelse, då jag konstaterat att kräkningar och diarréer förekom i stort antal i byn. Vi samtalade också om kvinnohälsa.
Unga kvinnor efterfrågade trosor och bindor.
Marie skall arbeta för att få fart på bindtillverkning i sykooperativet.
Kvinnorna visar ett stort intresse för att med ökad kunskap kunna påverka sin hälsa.
Det ligger nu i Maries och Mamas händer att stötta hälsoarbetet i Manduar.
Sankandi
Vi gjorde ett tvådagars besök i Sankandi även där var min uppgift densamma som i Manduar.
Jag anvisades ett rum och fick till min hjälp Alagie Ceesay, en volontärt medicinskt stöttande man i byn. Som får handledning av kliniken 2 mil bort.
Mer än 150 besök gjordes., alla journalfördes.
Det gick att konstatera att hälsotillståndet i Sankandi var avsevärt sämre än i Manduar, beroende på att transporten till kliniken är avsevärt längre. Manduar 6 km vilket kan tillryggaläggas med åsnevagn, i Sankandi dryga två mil. Det innebär att ofta måste de övernatta i väntan på transport. Transporten är också mera kostsam.
Fler besök av allvarligare karaktär gjordes. vilka enligt min bedömning borde till läkare omgående.
Vi tillverkade träningsredskap av stenar och tygremsor till en flicka, Alagie kommer att följa upp hennes träningsresultat.
Vi använde oss av vitlöksomslag i några fall med ett gott och omedelbart resultat.
Alagie odlar moringa och kommer att förses med studiematerial från oss om moringans nyttigheter.
Alagie var ett gott och kunnigt stöd, och vi kommer att kunna kommunicera via facebook.
Även här är tandhälsan dålig. Vid besök hos en tandläkare från Nigeria som inte tar betalt, kan de få köpa en köbiljett för 25 öre, men dock kan vänta var i både två och tre veckor. även transporten dit är kostsam. Vi undersöker även här möjligheten till gemensam transport till tandläkare.

Tillägg: De med högst blodtryck och fyra akut sjuka jag identifierade skickas under dagen eller måndag till läkare, meddelar Ann
Marie.

Tillägg 2: Kebba hälsar att min medhjälpare Alagie kommer att på måndag följa 10 av de sjukaste jag identifierade till läkare I Brikama, resten, de med förhöjt blodtryck till MRC kliniken i Keneba.
 Pengar avsatta till detta från AFFC. Rapport om hur det gick kommer efter deras läkarbesök.

Tillägg 3: Rapport från Kebba om de mest allvarligt sjuka i Sankandi:
De skickades till ASB Health Clinic i Serrekunda.
De vuxna med störst hypertoni, två pojkar i 10-års åldern och en flicka. Dr Bah meddelar att om inte flickan opereras snarast är det fara för hennes liv. En operation beräknas kosta minst 3000 kr.
En kvinna skickades vidare till annat sjukhus. En kvinna hade också problem med en hand och skall på återbesök om två veckor. Resten av patienterna återbesök om en månad efter att de medicinerat mot sitt höga blodtryck
Sammanlagda kostnaden för transport, mat, läkarbesök och medicin blev ca. 2500 kr.
Kebba har lagt ut dessa pengar, och kommer att skicka oss kvitton.
Kvinnorna med gynekologiska besvär fick inte åka för sina män. Kebba skall samla männen och informera dem om riskerna med att ej uppsöka läkare.


Marie

Om årsmötet och inför resan   (Publicerat 2016-02-28)

Hej alla medlemmar och medarbetare!

Vi hade ett trevligt årsmöte igår. Protokoll delges er på hemsidan senare.
Vi diskuterade några saker. Vi har fått en donation pengar från en aktiv medlems pappa som nyligen gått bort. Önskan är att i hans anda anlägga en fruktträdgård och köksträdgård på förskolegården. Vi kommer att överlämna pengar då skolans staket lagats och marken färdigställts för odling.
Pengarna från skolkonserten kommer också att överlämnas, då vi kan vara delaktiga i inköp av lekredskap vid vårt besök.
Ann-Marie informerade att hon kommer att ha fokus på lagning av kläder och ett enkelt klänningsmönster.
Alex har ansvar för fadderbarnsbesöken och tillverkning av svarta tavlor.
Mats har det stora förtroendet att filma och ta bilder, samt vara behjälplig till Alex.
Maja och Egil provar att introducera scouting.
Marie fortsätter hälsoarbetet.
Vi kommer att besöka Sankandi för att se huruvida vi fortsätter AFFC-arbete där.
Vill bara understryka att vi kommer att fortsätta förse Manduar med den kunskap vi kan bidra med, och givetvis tillsyn av fadderbarnen. Byfondens pengar finns kvar för att tillgodose byns framtida behov.
Tid kommer att disponeras för utvärdering och sammanställning av de projekt vi bedrivit och bedriver i Manduar.
Det är varmt därborta nu, mer än 40 grader. Vi har för avsikt att tillbringa sex nätter i Manduar och en i Sankandi, om vi håller oss friska och pallar med hettan.
Lenas insamlade 5000 kr till barnen kommer också att disponeras, till inköp i Gambia.

Vi flyger tisdag morgon och vidare till byn på fredag.
Ni får tänka på oss, och vi ska som vanligt sända många hälsningar från er som gör detta möjligt! Alla är ni delaktiga i i resan på olika sätt, genom pengar, saker ni tillverkat och allt stöd och goda råd!

Vid välkomstmötet som alltid hålls skall vi berätta om alla goda hjärtan här hemma. Ni kanske inte kommer att mötas öga mot öga, då det är osannolikt att de kommer att få möjlighet att lämna sin by eller sitt land, men ni bidrar till att de fått kläder, skola, vatten och odlingar som ger mat. Allt det som gör att deras vardag är lite lättare.

Och hör här vad som hände nyss, det kom ganska hastigt på: SVT Dalarna kom för att göra ett reportage om vad vi gjort och har för avsikt att göra under kommande resa i Gambia. En trevlig intresserad reporter som sa att det kommer att sändas söndag kväll eller måndag kväll på SVT Nyheter Dalarna.

Marie

Konserten med Aspebodaskolan   (Publicerat 2016-02-24)

Aspeboda skola hade en fin konsert med fika, lotteri och bildspel. Församlingshemmet var fullsatt med ca. 70 personer.
Lasse och Yvonne, fritidsledare på skolan träffade Kebba i somras, och beslöt att stötta skolan med lekredskap om eleverna var intresserade. Och det var dom.
Tidigare samlade skolan pengar till förskolemöblerna, nu till utomhuslekredskap.
Behållningen blev hela 5000kr!
Vid vårt besök nu i mars ska vi se vilka lekgrejer som anses lämpliga.
Föräldrar, AFFC-medarbetare, kören, kökspersonal och sist men allra mest Lasse och Yvonne skall ha ett stort tack för allt engagemang! Barnen sjöng med värme, inlevelse och känsla, det uppfyllde hela församlingshemmet!


AFFC tackar varmt för en härlig kväll till förmån för barnen i Manduar!

Marie.

Och här ett brev från Nfamara till Aspebodaskolans elever:


Letter to the students of Aspeboda School

It is with deep pleasure and joy to witness the opening of the Preschool in Manduar. The village people has named the preschool as Aspeboda Child Development Center ( ACDC) in appreciation of the support given by AFFC and the entire children, women and men in Aspeboda community.
It will be important to know a little history about Nursery Education in Manduar. Manduar is believed to be a community established hundreds of years ago. For the first time in the history of Manduar, this is the first time; the children of the village have access to sit in a formal nursery educational class. Only this is even for celebrations. As we celebrate, CFG would like to send its sincere appreciations to AFFC who facilitated the establishment of the preschool. But more importantly to the students of Aspeboda School for sparing their time, resources and energy to mobilize money to support provide furniture’s in the school.
“I wish I am a child right now, so that I will be able to attend such a great opportunity for children. During my time, I never dreamt of attending nursery education. I only understand the impact of nursery education when I went to attend high school with other students who attended nursery school. Their thinking’s, innovations, and creativity were far ahead of my own which I attributed to them being exposed at early age to nursery education” says a youth from Manduar.
We are very thankful for the goodwill gesture by the student of Aspeboda School in supporting the preschool with furniture’s. A hospital with drugs will never be able to provide treatment to sick patients likewise a school without furniture’s will never be able to providing the required education for children. Therefore the provision of furniture’s in the preschool enables the children to be able to have a right environment for their learning. Thank you so much children of Aspeboda School. You will always be remembered in the history of Manduar.
The mother of one of the children in the preschool says “I have been facing many challenges in looking after my kids since they have not reached the age of attending primary school and there was no preschool for my child to attend. But these few days when this preschool starts running and my child starts attending, I am like relived from a very painful disease in terms of the Borden I was carrying. I am thanking all those who supported in providing a preschool in Manduar.
Finally and once again to the children of Aspeboda School, the entire village of Manduar is thanking you so much for the support. The best way for anyone to help a community in the development of their children is to support with education and that is what you have done for Manduar. We always have you in our prayers and will pray that you are able to continue with your educational successfully in good health and happiness. We also want to appreciate the support given to you by your parents. We are aware that all of you are not employed and the little money you get is given by your parents and love one’s from which you were able to gather and support your fellow children thousands of miles away.
We have taken a short video hope you can view it and see how the children are doing in school.
Thank you, Abaraka, Jarama, Jere Jeff, Enin Bara.

Snart åker vi   (Publicerat 2016-02-08)

Kära medlemmar!
Vi planerar nu inför medlemsresan till Manduar, Vi kommer att vara 9 st som reser. Ann-Marie. som arbetar i kvinnokooperativet, Alex som ansvarar för fadderbarns besöken. Egil, Maja och Emma och hennes man som kommer att arbeta med att starta scouting i Manduar. Mats, och hans son, behjälplig på många håll, men också med sin kompetens en stor tillgång för besök i Sankandi.
Jag själv fortsätter arbetet med gruppen kvinnor inom hälsa.
Vi kommer att besöka Sankandi, Kebbas hemby för att undersöka möjligheten till att starta ett odlingskooperativ där.
Vi inbjuder till årsmöte 26.2 kl 18.00 i Aspeboda hembygdsgård. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att skickas ut i dagarna. Ekonomiska redogörelsen skickas senare, då revisorn har förhinder att revidera tidigare. Vi ber om överseende med detta.
Ett större medlemsevent kommer att gå av stapeln då vi kommit hem från resan.
Jag vill också rikta ett officiellt tack till Elin med medhjälpare i Norrköping, för att de kommer att handha hanteringen av familjepaket. Vi kommunicerar om innehållet i dessa fortsättningsvis, och återkommer med klart besked vad de bör innehålla snarast.
Containertransporten son avgick nu sist beräknas preliminärt komma till Banjul16/2
Vi ser närmaste tiden fram emot Aspeboda Skolas konsert till förmån för uteleksaker till förskolan.
Vi hoppas på många besökare!

Allt gott till er alla, hälsar Marie.

Första rapporten 2016   (Publicerat 2016-01-10)

Det var ett tag sedan rapport kom, vi har haft planeringsmöten, både här och i Gambia vilket gjort att det varit många frågetecken att räta ut. Här kommer då en rapport om vad vi vet i nuläget.

Resan: En grupp på sju personer reser till Gambia. Vi har haft resemöte för att se vilka arbetsuppgifter vi vill ta oss an. Dessa vidarebefordras till CFG.

Sykooperativet: Ann Marie konstaterade vid sitt förra besök att det inte finns möjlighet att tjäna pengar på att sy kassar. Marknaden är redan mättad av mycket billiga tygkassar. Ann Marie kommer med hjälp av Emma att fokusera på att lära kvinnorna laga kläder. Vi kompletterar familjepaketen med nål, tråd och lagningslappar. Jankee med hjälp av sina medarbetare får undervisa bykvinnorna, efter att de fått undervisning av Ann-Marie. Hon kommer också att se hur kunskapen står till med att sköta maskinerna hos kvinnorna, då en allmän uppfattning är att det är en manssyssla. Kvinnorna uttryckte också en önskan om att lära sig räkna och läsa lite, för att bättre förstå mönster och lättare kunna virka. Även där skall vi försöka tillgodose deras önskemål. Alex kommer att tillsammans med Mathias tillverka griffeltavlor till kooperativet och förskolan. Vi sammanställer också namnlistor på medlemmar i sykooperativet, de två handarbetsgrupperna, för att rättvist kunna fördela garn och se vad de tillverkat. Små broderikit finns med i packningen denna gång. Tillgång till elektricitet ligger fortfarande långt bort i tiden, så tillgång på lyse och bättre maskiner är fortfarande inte möjligt. De alster som tillverkas, byts också ofta mot andra varor, så flödet av pengar är ringa i byn.

Fadderbarnen: Vi kommer att besöka alla fadderbarn som tidigare. Vi skall se om Nuha kan ta en ung engelsktalande kvinna till hjälp i byn för fadderbarnsbesöken framöver. Vi vill hjälpa dem med att schemalägga besök hos varje fadderbarn -familj fördelat över året, och än en gång förklara vad som intresserar faddrarna i Sverige att veta. Vi har en flicka i åtanke, och om hon är villig att åta sig uppdraget förser vi henne med brevskrivarkit i en väska, för att underlätta brevskrivandet från familjerna.

Odling: Vi diskuterar hur vi går vidare där. Användandet av Moringa skall ses över och uppmuntras.

Hälsa: Arbete fortsätter med de kvinnor som fanns i hälsogruppen förra året. Vi repeterar kvinnohälsa, förband, hygien, sjukdomslära och bygger på med diskussion om kvinnlig könsstympning som sedan november förra året är förbjudet i Gambia. Vi utökar också sjukdomsläran. Materialkännedom om de nya förband vi har med oss. Byns barnmorskor kommer att involveras mer, efter eget önskemål.

Skola: Vi kompletterar familjepaketen med ett skolkit, penna papper kritor i en skolväska.

Möten: Vi önskar möten med Alkalo och kvinnopresidenten för att utvärdera de insatser vi gjort, och vad det förändrat.

Sankandi: Sankandi, Kebbas hemby, är en by ganska nära Manduar. Den är också fortfarande utan el, dock tror vi att vattentillgången är bättre än i Manduar. Vi kommer att besöka Sankandi under ett par dagar för att kartlägga behoven. Vikten av att ha pålitliga medarbetare i Gambia och på plats i byn är synnerligen viktigt. Kebbas bytillhörighet skulle eventuellt göra det möjligt för oss att starta en form av skolodlingar, där andra byar så småningom kan tillgodogöra sig kunskap. Vi besöker byn ,med utarbetade frågeställningar här hemifrån, för att sedan ta ställning till huruvida vi går vidare.

Scouting: Egil, Emma och Maja kommer att arbeta med etablering av en scoutrörelse i Manduar. Där kommer pojkarna att få bli delaktiga mer än de hittills varit. Ungdomarna arbetar mot olika märken som scouting här hemma, de kommer att få en scouthalsduk och mössor så småningom. Verksamheten innehåller, sjukvård, knopar och hantverk. Mer om detta senare. Det kan bli en inkörsport till att pojkarna inser sitt värde i arbetet i byn.

Container: Den avgår i slutet av januari eller början av februari. För de som vill skicka nåt till sina fadderbarn ber vi om det snarast skickat till Marie. Containern som packas i Lindköping för övrigt.

Familjepaket: Elin Eriksson i Norrköping kommer att med sina medarbetare där ansvara för familjepaketen fortsättningsvis. Det innebär att allt fint ni tillverkar skickas till Elin. Adress kommer att finnas på hemsidan. Vi är så tacksamma för att Elin åtar sig att strukturera detta. Elin kommer med vidare information vad som behövs och vad som finns. Vi avser att fortsätta göra familjepaket, då behovet är stort.

Marie

 

Rapport från senaste resan.   (Publicerat 2015-11-26)

Utifrån den information som kommit från Ann-Marie och Tor Erik under deras resa kommer här en kort sammanfattning.

Skolan: Det återstår en del målningsarbete i kök och toalett. Både rektor och lärare har nu bytts ut. Tor Erik murade en ny spis i köket.
Vatten: Kvinnogruppen uttrycker återigen sin stor tacksamhet att de har vatten. Men säger att det hade varit bra med flera tappar i byn.
Odling: Kvinnogruppen önskar frön till att odla på egna odlingsbäddar, för mat och inkomst.
Hälsa: Fötterna har klarats sig bra under regnperioden, dom sköter sina fötter själva nu. Mama behövde inte jobba med fötterna. Tandhälsan var god, ingen klagade på tandvärk.
Kvinnokooperativet: De önskar sig mera garn. Ann-Marie sydde kassar med dem. Två av maskinerna fungerar bättre än de andra. Vi ska diskutera om vi ska skicka trampsymaskiner från Sverige. De poängterar också att de lärt sig att samarbete ger dem mycket. De slutade sitt möte med att be för AFFC
CFG: Har nu ett kontor där de skall försöka organisera sig bättre. En person skall åka och besöka Manduar en gång i månaden därifrån, också för att ge Nuha mera stöd.

AFFC tackar Ann-Marie och Tor Erik för deras värdefulla insatser, det hjälper oss att att komma vidare.
Tack till er båda!!

Marie.

Rapport från gårdagens styrelsemöte.   (Publicerat 2015-10-16)

Stickvarvet: Det som saknas till kommande familjepaket är babysockor, babyfiltar, och -koftor, koftor till flickor och bindor.

Syvarvet: Blöjor, bindor och flickklänningar saknas.

Rapport från CFG: En NGO i Gambia bistår CFG med pengar för kontorshyra och och en annan finansierar personal under ett år. Dessa organisationer ger ett engångsbelopp till nya och växande organisationer som främjar samhällsutvecklingen i Gambia. Enligt Nfamara.

Ekonomi: Pengar har skickats till CFG för färdigställande av toalett, kök och reparation av de dåligt gjorda golven. Fadderbarnspengar, lärararvode för två månader, 250kr månaden har också skickats. Kvitton från Citygross har inbringat 743kr. Penninggåvor har också bokförts.

Fadderverksamheten: Rolf rapporterar att fem nya barn dokumenteras, fyra av dessa har fått faddrar. Kaba, fadderbarnsansvarig i Gambia jobbar med ett formulär för inskrivning av nya fadderbarn. Rolf kommer att göra ett utskick till samtliga faddrar. Vi kommer att bistå en familj med fröpåsar och en annan med reparation av tak och ris.

Förskolan: Kebba har vid återkomsten till Gambia åter fått lägga mycket arbete på att få igång återstående arbete på förskolan. Han uttrycker de stora svårigheter med att få männen i byn har att ta egna initiativ och utföra de arbeten som ålagts dem. Kebba besöker nu byn igen, för att få fart på arbetena. Kebba kommer att vara närvarande och ta hjälp av folk från sin by för att det det skall vara klart inom två veckor. Det gör arbetet tungt för honom, och han är förvånad över de brister på egna initiativ som han ser. Kebba lägger ner mycket tid resor och tid på detta.

Staket: En del av staketet har inte färdigställts, för att hålla det öppet för en eventuell utökning av området för odling. Vi beslutar dock att de sista bristerna skall åtgärdas utan ytterligare dröjsmål för att skolan skall kunna slutbesiktigas. Kebba övervakar också detta.

FB- grupp: En förfrågan från en medlem har inkommit om att starta en grupp där medarbetare kan samordna insatser för AFFC. Vi beslutar att det är en god ide, och lämnar ansvaret till den som inkommit med förfrågan.

Container: Fem kubik har skickats till en containerkostnad av 10.000 kr. Du kommer att kunna följa containerns resa på en länk som Rolf lägger ut. Vi undersöker när vi kan skicka resterande lådor, som bör vara i Gambia i början av februari senast.

Hälsa: Vi har efterfrågat rapport om pojken med ögonsjukdom, de kvinnor som skickats till läkare och den hjärtsjuka flickan, men ännu inte fått svar från CFG. Vi kommer också att ha kontakt med Lars Göran Wärn angående tandläkarbesök i byn.

Gåvokort: Rolf kommer att göra ett gåvokort. Ett litet att fästa på raggsockor som säljs som julgåva. Vi beslutar att ett par raggsockor kommer att finansiera antingen en solcellslampa, 25 kg ris eller 100 skolluncher. Mer information kommer då de färdigställts.

Novemberresa: Ann-Marie och Tor Erik kommer att resa till Gambia. De kommer dock att vara i byn endast en eller två dagar. Thor Erik kommer att se över lås och annat på skolan. Ann Marie kommer att starta sykvinnorna med att sy kassar och virka kassar, då nu det är förbud att använda plastkassar i Gambia. Bra inkomstmöjlighet. Några fadderbarnsbesök kommer också att göras.

Februariresa: Vi har fått intresseförfrågningar från 10 medlemmar att resa. Vingresor åker åker på tisdagar, vilket innebär att avresa blir 16 februari 2016. För de som kommer att vilja resa på annat sätt kommer anslutning att ske på African Village Hotel 17 februari. Efter Ann Maries rapport efter sin resa kommer vi att arbeta fram planer inför kommande resa.

Tackbrev: En aktiv medlem har erbjudit sig att ta hand om utskick av tackbrev. Vilket vi tackar för.

Frågor vi har till CFG kommer att skickas i dag. När vi fått svar på dessa kommer en rapport till er igen.

Vi beslutade också enhälligt att avsluta allt arbete runt skolbyggnationerna, med en utvärdering av de projekt som genomförts i Manduar innan vi tar ställning till kommande insatser i AFFC. Vi hoppas att detta kan ske i slutet av november.

Kebba gör ett stort arbete för CFG och AFFC. Vi uppskattar hans ansvarstagande och handlingskraft.

Marie.

Bildrapport från helgens besök i Manduar   (Publicerat 2015-09-28)

Översättning av Nfamaras rapport:

Hej allihopa!
Jag är glad att kunna meddela att vi har slutfört vårt fältbesök i helgen och jag förser er med special hälsningar från Alkalo och allt folket i byn. Alla fadderbarnen och deras föräldrar besöktes. Jag utvecklar en rapport med bilder som kommer att delas med teametsenare i veckan. Men under tiden är jag glad att kunna visa resultatet av de frön vi köpte till byn. De sådde dem och grödorna har verkligen vuxit bra och förhoppningsvis i år, kommer människor att kunna slippa matbristen. Dessa är bilder av åkrarna med ris, coos, majs, etc.
Tack än en gång för stödet till barnen och byn samfundet i allmänhet. Se bilderna här nedan.

Nfamara Dabo

 

Och här nedanför några bilder från staketet runt förskolan   (Publicerat 2015-09-28)

Cassava Cassava

Rapport från gårdagens styrelsemöte.    (Publicerat 2015-09-24)

Fadderbarnen: 39 barn finns listade, och ett av dessa saknar just nu fadder. Nfamara och Nuha kommer att göra ett besök i varje fadderfamilj under helgen då Tabaski firas. En uppdatering kommer oss tillhanda därefter.

Det återstår nu 10 barn från den ursprungliga listan av fadderbarn, vilket också kommer att informeras oss huruvida behovet kvarstår.

Förskolan: Vi kommer att bidra med 250 kr per månad under två månader till läraren i förskolan. Han arbetar också i stora skolan och erhåller lön därifrån.
Pengar till reparation av golvet, som är dåligt kommer att skickas. Det är för mycket sand i bruket så det är av mycket dålig kvalitet. Det är ca. 90 kvm golv som ska hackas upp och ersättas.
Toalett och köksutrymme bör vara färdigt, vi har dock inga bilder på det.

Förråd: Kyrkan kommer att låna oss ett litet förrådsutrymme, där vi lättare kan sortera och hantera inkomna gåvor.

Containern: Vi kommer att skicka 4 kubik. En lista på det skickade kommer er tillhanda då vi packat det sista.

Odling: En areal på drygt 4000 kvadratmeter kommer att instängslas med ett 150 cm högt nätstängsel. 30-40 cashewträd kommer att planteras. I utrymmet mellan träden kommer cassava att planteras. 3000 plantor kommer att få plats, vilket kan ge ett brutto mellan 10.000 och 15.000 kr. Det bör gå att ha cassava där under tre år, sedan kommer det att vara för skuggigt. Därefter bör det finnas medel att utöka cashewodlingen, då helt i byns regi.

En kommitté kommer att utses i Manduar, vilken kommer att ansvara för arbetet och att handha inkomster.
De förståndshandikappade männen föreslås få arbeta i odlingen, vilket CFG redan samtyckt till.
Vi kommer att delge er närmare planer efter vidare diskussion med CFG.
Startodlingen kommer att kosta ca. 6000 kr.

Sykooperativ, Stickkooperativ: Vi tänker att vi inväntar besked om hur vi arbetar vidare när vi vet hur mycket som ryms i nya förrådet. Modellen med familjepaket har dock varit ett utmärkt sätt att fördela gåvor. Både för oss och CFG. Nya förrådet besöks nästa vecka.

Tandläkarbesök: Vi inleder ett samtal med Lars Wärn om kostnader för ett ev. tandläkarbesök i byn. Vi skall bekosta bedövning, mat, resa och andra kostnader för tandläkarna.

Resedokument: Vi gick igenom resedokument som Egil och Nfamara upprättat. Utifrån detta görs ett ifyllnadsformulär för intresserade besökare och volontärer. Detta kommer att återfinnas på vår hemsida.

Insamling av pengar: Lotterier kommer att finnas i färdiga påsar för att kunna tas med vid lämpliga tillfällen. Några insamlingsbössor skall inköpas. Alex erbjuder sig att stå på marknad i Borlänge.

Donationer: Styrelsen uttrycker sin mycket stora tacksamhet för de gåvor och donationer som getts. Två större summor har donerats. 8000 kr från Trine och hennes mamma Astrid. 10.000 kr från en givare som vill vara anonym.
Dessa donationer gör det möjligt att starta upp cashewodlingen och fullfölja våra planerade åtaganden.

Övrigt: Susanna erbjuder sig att vara behjälplig med viss pappershantering. Vilket vi tackar för.
Jan-Ove, vår privata chaufför, ställer sig till förfogande för containertransporten.
Kyrklund erbjuder sig att hjälpa till med lastning om han är ledig.
Ann-Marie och Kyrklund kommer att göra ett kortare besök i Manduar i november.
Officiella föreningsresan sker i februari.

Marie

Hej!   (Publicerat 2015-09-06)

Kebba har varit kvar i Aspeboda för fortsatt arbete, och tid för att besöka vänner.

Här kommer en sammanfattning av vad vi gjort.

Kebba berättar att hans familj i byn Sankandi, en by som ligger i samma distrikt som Manduar, Kiang West, där han växt upp, blivit utvalda att kunna bota skador på skelettet. Kebbas far eller farbror, minns inte riktigt, var en marabout, en muslimsk lärare och ledare, ibland något av en medicinman. En marabout har förmågan att se in i framtiden och även kan tilldelas andra gåvor för helande. Lejonen har gett Kebbas familj förmågan att hela skelett. De använder sig av bambuoil (karite butter) för att få igång cirkulationen, och lägger sedan ben och kotor i rätt läge. Kebba visade mig många bilder på arbetet hans farbror utför.

Rolf och Kebba har diskuterat cashewodlingen. Även ordföranden i cashewföreningen Gambia har kontaktats.

Förslaget är således att en provodling på 4200 kvm inhägnas med fårstängsel. Ca. 50 cashewträd kan planteras. Under trädens tillväxt som tar tre till fyra år kan cassava odlas på den lediga ytan däremellan. Cassava är en lönsam gröda, både till mat och försäljning. Odlingen avses att inhägnas med fårstängsel vilket är mycket billigare än nät av flätverkstyp. Byn kommer att utse en kommitté för att sköta odlingen. Vi jobbar på med budget och återkommer med den.

Ett förslag är att de förståndshandikappade männen får arbete på odlingen, och kan få en liten ersättning. De avlastar då familjens försörjningsbörda. Dessa tankar är nya för en by som Manduar, och skulle kunna öka männens status avsevärt.

Runt den inhägnade skolan kommer ett 25-tal fruktträd att planteras, som kommer förskolebarnen tillgodo.

Vi besökte en stor handelsträdgård. Kebba fick en visning av ägaren, och se hur ett enkelt bevattningssystem skulle kunna utformas. Krister, ägaren ordnade, via Nelsons Fröer, många olika sorter att prova. Den provodlingen kommer dock Kebba att starta i sin hemby.

Kebba kommer att arbeta vidare på hotellet, men avser också att starta större odlingar i Sankandi, där han har tillgång till mark.

Vi fick också förmånen att besöka åk. 6 i Aspeboda skola. Läraren, Maria Sterner, hade låtit eleverna sammanställa frågor. Kebba berättade på ett personligt sätt om sin skolgång, som inneburit en hel del aga. Han berättade att när eleverna glömde bort att använda engelskan i skolan, var straffet att bära ett kohuvud runt halsen tills nästa dag i skolan. Då kunde alla se att man misskött sig. Det är också trångt mellan deras skolbänkar, så mycket tid går åt att få barnen att inte knuffa på varandra.

Kebba var otroligt imponerad över skolan. Han sa att inte ens universitet i Gambia har tillgång till allt som vi erbjuder barnen. Han berättade hur svårt det är för de barn som inte får sin 50-öring till skolmat. Att de får se på när de andra äter. Aspebodabarnen frågade varför de inte delade med sig till varandra. Men det är inte tillåtet sa Kebba. Barnen prickas av på en lista om de betalat maten.

Det påverkar naturligtvis förmågan till inlärning.

Kebba sa att hans mamma lät honom och syskonen sova länge de dagar det inte fanns mat i familjen. När han slutade skolan kollade han alltid om elden brann, då kunde det finnas mat i hemmet. Fanns ingen mat brukade hans mamma koka vatten till honom.

Det hann börja bli höst här hemma innan Kebba lämnade oss. Vi pratade om våra fyra årstider, vilket var nytt för honom. Om ljusa nätter och mörka vintrar. Besöket av en björn här hemma gjorde att vi berättade om djuren som går i ide.

Jag frågade innan vi skildes åt vad som varit värst i Sverige, svaret var att vi låter äldre bo ensamma i sina hus, och att barn inte har mer aktning för sina föräldrar. Det som varit bäst är att han blivit så väl bemött av alla han träffat, att svenskar har ett gott hjärta säger han.

Kebba behöver alla lyckönskningar han kan få för arbetet för AFFC och CFG och för egen del i Gambia. Han kommer att besöka Manduar nästa helg, för att se till att allt är i ordning innan skolstarten.

Efter nästa styrelsemöte här hemma, och de beslut som tas kommer Kebba att fortsätta planering av odlingen. Det är bra att komma igång innan torkan kommer.

Packning av familjepaket pågår för fullt. Rapport om hur mycket vi skickar kommer senare.

Marie

Hej!   (Publicerat 2015-08-23)

Samtal och aktiviteter med Nfamara sista dagarna innan hans hemresa.

Nfamara, Madde och Lena besökte förskolan i Aspeboda. Återger Lenas rapport:

Aspebo är en liten förskola med 12 barn. Vi började med att titta ute på gården. Nfamara blev förvånad att barnen lekte i sanden precis som han gjort då han var barn. Att de i stället inte lekte med leksakerna. Inne var det många leksaker och pedagogiskt materiel som var nytt för Nfamara, exempelvis lego och pussel.
Nfamara kunde se det pedagogiska syftet med sakerna, men menar att vi inte kan skicka sådana saker utan att instruera hur de används.
Vi tittade också på hur förskolan dokumenterar barnens utveckling, och pratade om att det ingår i den svenska läroplanen.
Nfamara berättar att materiel som har med bokstäver att göra inte finns i deras förskola, utan först i skolan.
Nfamara tog foton för att visa rektorn i Manduar.

Scoutprojektet.
Maja, Egil och Nfamara pratar. Egil och Nfamara pratar om skillnader på scouting i Sverige och Gambia. Nfamara ska prata med nationella scoutförbundet i Gambia då han kommer hem.
Egil frågar om scoutingens koppling till militären. De påverkar inte varandra men kan påminna om varandra menar Nfamara.
Egil poängterar att vi måste vara överens om målet med scouting. Nfamara menar att målet är att lära ungdomarna att hantera utmaningar. Att gå utanför sin komfortzon, utvecklas och förberedas för framtiden.
De pratar vidare om lägerverksamheten i respektive länder.
Scouting innebär i Gambia t ex. att finna mat i bushen under ett dygn.

Nfamara vill involvera både flickor och pojkar i åldrarna 7-25 år. Och ungdomar från fler byar än Manduar. Egil tycker att åldersspannet är stort, vilket diskuteras vidare. Scouterna är inte uppbyggt av patruller som i Sverige.

Det återstår frågor att komma överens om och utreda innan vi kan gå vidare.

Styrelsemöte.

Stickvarv och Syvarv.
Vi har fått förfrågan om vi har användning av kapellväv, och det tackar vi ja till.

CFG
Vi har inga pengar att bistå CFG med för ett kontorsrum vilket Nfamara önskar. Nfamara oroas av att tillgängligheten inte är tillräcklig för kommunikation med AFFC.

Fadderbarn.
Rolf väntar och har väntat alldeles för länge på nya fadderbarnsuppgifter. Vi försöker ringa Nuha utan resultat. Vi framhåller att det måste ske mycket snabbare att få fram nya barns dokumentation.
Skall extra penninggåvor lämnas till ex. skolavgifter förordar CFG att vi skickar pengarna till dem och att de betalar skolavgiften direkt, så att pengarna används för avsett ändamål. Pengar skall för övrigt alltid lämnas till mamman i familjen.
Det är positivt att Nafmara känner familjerna väl, vi får bra dokumentation från honom.
Som tidigare meddelats skall hus som är i behov av reparation utredas och sammanställas.
AFFC frågar om en husgrupp kan bildas i byn. liknande den vattengrupp som finns. CFG skall diskutera frågan i byn.
Vi skall efter förfrågan av en aktiv medlem införskaffa plomberade insamlingsbössor.

Cointainer.
Vi har för närvarande inte pengar till cointainerfrakten. Den beräknas avgå i slutet av september.

Recepolicyn.
Dokument kommer att skickas till de som anmäler intresse för resa. CFG vill att föreningens resa sker gemensamt i februari som normalt är bästa tiden klimatmässigt.
Förfrågan om besök vid andra tider avgörs allt eftersom frågor inkommer.

AFFC förråd.
Vi behöver en lokal samla grejer i. Vi vill på sikt skicka egen container. Det är det mest ekonomiska alternativet räknat i kostnad per kubikmeter eftersom det ryms så mycket, 33 m3 för en liten och det dubbla för en stor 40-fots.

Förskolan.
Golv, kök, toalett och stängsel skall vara klart till skolöppningen i september. Förskolan kommer att utökas med flera barn. Förskolan vill också plantera nyttiga växter och blommor. Och att en skylt målas vid skolan med föreningsnamnen och logga.
Vi kommer att få bistå läraren med ett arvode 250 kr i månaden tills vidare. Regeringen vill se att allt fungerar innan de tar kostnaden. Vilket ledde till diskussioner. Men vi har inget att välja på därvidlag.
Kvinnokoperativet. Skoluniformerna är sydda. De spar all tygbitar som Ann-Marie bad dem om för att kunna sy mindre saker. Vi diskuterar kommande aktiviteter i kooperativet. Eventuellt att sy uniformer även till de större barnen.
Odling.
Kebba påtalar att hundratals mangon förstörs vid dess skördetid. Vi skall bistå Kebba med ritningar till ett torkskåp för mango och andra frukter.
Vi har inga pengar att starta cascewodling med nu. Inkomsterna är ju mycket ringa. Kontakt tas av CFG med odlarföreningen i Gambia för att se vilka medel som behövs.
Inga inkomstbringande aktiviteter finns på gång. Det upplevs av alla som alldeles otroligt svårt att få in pengar från större aktiviteter. Vi deltog som tidigare meddelats inte Thriathlon, pga. för få funktionärer som kunde / ville jobba, därmed ett avbräck på ca.10.000 kr.
Hälsa.
Vi utreder möjligheter till att stötta tandhälsan kontinuerligt, inte bara under våra besök.
Önskemål finns om fortsatt utbildning i hälsa, den gör stor nytta säger CFG.

Slut från styrelsemötet.

Resa.
Frågor om när nästa resa går av stapeln har inkommit från flera håll.
Efter CFG önskemål blir det i februari 2016. Vi kommer att meddela ett datum snarast.
Vingresors biljettpriser är fn. skyhöga, alternativa flyg kan vara t ex. Maroc Air eller Iberia.
Intresserade av en resa kan skicka mail till AFFC. så kommer ett formulär att skickas tillbaka.
Det kommer sedan att vidabefodras till CFG.
Vi kommer också att lämna pris på de extrakostnader som tillkommer för resan till Manduar, och för de kostnader som olika utflykter kostar om intresse finns. Kebba och Egil kommer att göra i ordning dessa papper i veckan.

Kebba jobbar på.
Vi har tillverkat salva av Moringa blad.
Instruerat om biodling.
Introducerat i att torka frukter.
Kebba som försörjer sin stora familj, föreslås utbilda sina systrar i dessa färdigheter. De bor i grannbyn till Manduar. Då kan de i sin tur undervisa kvinnorna i Manduar, mot ett litet arvode.

Vilket innebär att Kebba försörjningsbörda minskar. Hans pappa är död, och han är den äldste sonen som skall se till att familjen klarar sig.

Han berättar att nu vid sista regnet, rasade grannhuset ihop.

Leran klarade inte regnmassorna. Familjen är nu hemlös.

Kebbas bror som är välutbildad, men psykiskt sjuk, kräver mycket omsorg och skapar mycket stress för hans mamma.

En intervju har gjorts av Annonsbladet för en artikel.

Nfamara hälsar alla att besöket betytt mycket för honom. Han ser att de människor som arbetar för AFFC inte är de rikaste utan de med ett hjärta. Han ser också hur värdefulla minuter är i Sverige, vilket han förstår nu att kan skapa konflikter då vi arbetar tillsammans.

AFFC ser också besöket från Gambia som lärorikt och en framgång för arbetet tillsammans.

På återhörande.

Marie.

Kebba & Nfamara vid Bullerforsen Kebba & Nfamara vid Bullerforsen

Hej!   (Publicerat 2015-08-12)

Igår (11 aug) var vi, Ann-Marie och jag till secondhandbutiken och inhandlade kläder till Kebba. Liksom kartonger att packa i till containern.
Kebba har många funderingar, så han gick ut med Roger och röjde sly nån timme, han mår bra av att röra sig säger han.
Ann Marie och undertecknad ägnade eftermiddag och kväll till att börja sortera kläder i förrådet. Det ser ut att lakan, filtar och babykläder saknas.
Kebba ville sedan strukturera eventuellt AFFC-besök i Gambia. Vi gick igenom olika turistattraktioner, andra sevärda besök och besöket i Manduar. Vad kostnaden kommer att bli.
Kebba kommer att vara i Sala hos sin vänfamilj ett par dagar, så Ann Marie och Kebba åker mot Sala idag.
Det innebär att det blir på återhörande när Kebba återvänder till Aspeboda.
Tack för att ni intresserat er så långt för det som händer, tack för alla fina saker vi sorterar i förådet och tack Ann-Marie för god mat du haft med till till kollektivet här hemma. Och för att du tar dig tid och engagemang att köra fram och tillbaka till Aspeboda titt som tätt!

Vi hörts om nån dag!

Marie

Hej     (Publicerat 2015-08-11)

Nfamara åkte igår (10 aug) till sin bror i Italien. Kebba är kvar här.
Ann-Marie kom också på besök. Hon var med till Gambia sist och arbetade i kvinnokoperativet.
Vi hade också besök av Emma, som har ett fadderbarn i byn. Hon utbildar sig till journalist. Efter ett halvårs praktik på Expressen skall hon göra annat arbete. Då hon är intresserad av utlandsjournalistik funderar hon på om det är en möjlighet att göra den i Manduar. Hon är också fotoutbildad.
Vårt samtal handlar om den övertygelse som finns i Gambia, och Västafrika om det som för oss kan tyckas ockult. Vi respekterar deras tro, men lyssnar förundrat och vantroget. Kebba berättar bla om ett träd vid hans by, som växer utan rötter, och vars blad inte brinner. Återkommer då jag förstår mer om det han berättar. Vi pratar om hur deras starka tro kunnat finnas levande så länge.
Men det är lika förunderligt för dom att vi kan promenera eller köra bil på en sjö, att isen kan finnas...

Marie.

Kebba & Nfamara studerar vattenkraft Kebba & Nfamara studerar vattenkraft

Hej igen!    (Publicerat 2015-08-10)

Fokus igår (9 aug) var skolan i Gambia, och Sverige.
Nfamara träffade Mahlin, lärare.
Nfamara berättar att utbildning är fokus i AFFC Att skapa utbildning för alla. Att förskolan är särskilt betydelsefull, så att barnen tidigt förstår vikten av utbildning.
Mahlin informerar Nfamara om hur utbildningen i Sverige struktureras. Det väcker många frågor från Nfamara.
Han får läroplanen utskriven på engelska. Han menar att det finns stora möjligheter till att förbättra utbildningen i hela Gambia. Han önskar att Manduar kan bli en pilotby, som senare kan påvisa skolministeriet förbättringar i undervisningen, och tillämpa dessa på fler ställen i Gambia.
De hade lång diskussion, som jag inte deltog i, och de skall träffas igen innan Nfamara reser tillbaka. Han ville studera läroplanen och få återkomma med frågor.
Vi pratar om pojkarnas omskärelse.
Tidigare togs tio till 20 pojkar ut i bushen för att bli män. Så var det för både Kebba och Nfamara.
De fick sova på marken, och stanna där tillsammans utan sina föräldrar men med en annan man som såg till dem.
Nu sker det mestadels omskärelse hos doktor, i Manduar kommer en från MRC-kliniken ut och tar alla pojkar som skall omskäras samtidigt.
De bor sedan tillsammans i ett hus, utan föräldrar, och med endast män som ser till dom. Jag fick höra hur dom tänker runt detta, men hängde inte med på allt. men i korthet är pojkarna mottagliga för onda makter innan såret är läkt. De skall därför skyddas. Någon slags häxa kan besöka dom, och även riva ner staket.
Det är en stark övertygelse detta, där inte en hög utbildning förtar tron på dessa makter.
Nfamara, Rolf och Marie gick igenom återstoden av fadderbarnen. Där ett par familjer är i stort behov av ökat stöd. Vi kommer att packa extra i deras familjepaket, bistå med en säck ris och se över möjligheter till ytterligare insatser. Samtliga fadderbarn är nu genomgådda. Hjärtsjuka flicka skall tas till kliniken, för att få uppdaterad journal till den hjärtläkare i Sverige som ger oss råd. En pojke skall tas till sjukhus för utredning av ögonsjukdom.

På återhörande!

Marie.

Dagen (8 aug) var lång, men arbetstimmarna inte så många.    (Publicerat 2015-08-09)

Nfamara och Kebba träffar Maggie, präst och aktiv medlem i AFFC.

Maggie svarar på frågor om kyrkans betydelse och roll i Sverige både nu och i historien. Nfamara vill veta mycket för att förstå hur och varför kyrkan har den roll den har idag.

Nfamara berättar att kyrkor i ex. England, Tysklands, Holland USA har fadderbarn i andra biståndsorganisationer exempelvis i ChildFund International (Barnfonden i Sverige) där Nfamara är ansvarig för fadderbarnsverksamheten stödjer en kyrka 150 barn. Han får förklarat för sig att i Sverige kan stadskyrkan inte ta enskilda beslut, utan det styrs centralt. Däremot har frikyrkor annan frihet.

Vi pratar också om 90-kontot som Svenska kyrkan kräver för att vi ska kunna söka bistånd därifrån. Att det kostar oss sammanlagt en 15.000 kr per tre år, och att vi ändå inte har en garanti att få de pengar vi söker. Att det krävs att föreningen har ett pengar till det och annat. Frågan om 90-konto kommer att tas upp igen då vi ska träffa kyrkorådet.

Vi pratar om hur tiderna varit för homosexuella i Sverige under åren bakåt. Maggie förklarar att i Sverige är det lagstiftat att samkönade äktenskap får finnas.

Nfamara och Kebba försöker ta till sig och förstå detta resonemang som är mycket främmande för dem.

Vi beslutar att bjuda in representanter från några frikyrkor till en kväll med information och bilder innan Nfamara reser. För att se om där finns en öppning till samarbete.

Nfamara säger att han lärt sig mycket då han och Maggie pratat, det är mycket uppskattat möte. Kebba får också många goda råd och stöd i sina funderingar om sitt liv.

Det här var en annorlunda dag. En dag då Nfamara och Kebba fick ta emot mycket kunskap, ställa frågor och få svar. Andra dagar har det varit vi som frågat mest och dom har svarat.

På kvällen är Kebba och Nfamara på tunnbadning, varmbad ute i det fria. Hos Alex som besökte Gambia med oss senaste resan vi gjorde dit.

En annorlunda dag. men lika bra ändå!

På återhörande.

Marie.

Gårdagens (7 aug) händelser!   (Publicerat 2015-08-08)

Pojkarna var trötta igår.
Vi gjorde ett besök hos en fadderförälder, som också visat stort intresse i vattenfrågan tidigare. Båda i familjen arbetar son veterinärer, så vi fokuserade runt djurhållning.

Koskötaren i Manduar har mjölken som en del av lönen. Ger korna lite mjölk ersätter de honom mer annars mindre. De 20 korna ger ca. 2,5 l mjölk om dagen under torrperioden, tillsammans alltså! Under regnperioden kan det bli mera. Då finns gräs att äta. En ko kostar ca. 1000 kr att köpa vilket för en familj i Manduar är mer än en årsinkomst, för en servitris fyra månadslöner och för en med bra lön kanske en månadslön. De ser inte korna som mjölkproducenter, det är köttet de värderar. Mjölken räknas inte in i deras kost. Boskap är också som att ha pengar på banken, en trygghetsförsäkring. Ost finns inte alls med, dom vet inte hur den tillverkas, och i byn har dom aldrig sett nån ost. Ej heller Nfamara och Kebba förstår sig på det där med att äta ost. Det gjordes av någon annan biståndsorganisation ett försök i en annan närliggande by ett försök att förändra djurhållningen. Ett staket byggdes, vattenhoar med jämna mellanrum och bevattning så att gräset skulle växa. Det rann dock ut i sanden. Fullföljdes alltså inte.

1 kg kött kostar nu i Gambia ca. 50 kr.

I Kebbas by hålls getter och får gemensamt i byn. Det är ett 20-tal. De vaktas på dagen vilket Kebba också arbetade med efter skolans slut som barn. Då skolan slutade kl.14.00 vaktade han djuren till kl. 18.00 i bushen. Därefter tas de hem och ställs på ett upphöjt spaltgolv, med staket. Då rinner skiten ner och kan lätt sopas upp på morronen.

Nfamara och Kebba menar att får och getter vore det bästa för Manduar. Kor är för dyra.

De låter aveln sköta sig själv. De kan para sig med barn, mödrar och lite hur som helst. Mats, veterinären tänker att kanske de svaga dör undan och det därför genom tiderna finns en stark getstam kvar.

Dom skrattar då vi berättar att vi byter bagge en gång om året här hemma, att det annars kallas inavel.

Kastreringen sker av djurskötaren, med en kniv på plats.

Vi pratar om barn. Kebba berättar att barnen är lärda att inte slåss hemma. Ska dom slåss bestämmer dom tid och ses i bushen, slåss tills rättvisa skipats. Han berättar att hans bästa vän och han slogs fem timmar i bushen , men det var ändå hans bästa vän. Han dog för två år sen av diabetes, eller brist på insulin, eller brist på pengar att köpa insulin. Det är också brist på insulin på apoteken i Gambia.

Sen avslutades dagen med att Kebba och Nfamara kördes till stan för att se nattlivet.

Rättelse! Nfamara menar att angående respekt för tid, barnen skall passa sina skoltider, det får dom lära sig. Men i övrigt får saker ta den tid de tar, liksom om det kommer saker i mellan.
Det är för dom INTE brist av respekt för tid.

På återhörande!

Marie

Gårdagens (6 aug) händelser!   (Publicerat 2015-08-07)

Kebba som nu återvänt till Aspeboda är mycket intresserad av biodling. Han följer med och slungar honung. mer om detta senare. I hans by Sankandi, en by inte långt från Manduar, har biodling bedrivits sedan 20 år tillbaka. De har skogsbin och tambin. En kupa där är dubbelt så stor som en av våra. Systemet ägs av byn. En organisation, Action Aid, har startat deras biodling. De tar tre skördar per år, Kebba uppskattar att en ungefärlig inkomst är 2000 kr per år från de 30 kupor de har i hans by.


Kebba ser möjligheten i att Manduar kan dels producera den nyttiga honungen, men också att till exempel vaxljus för att underlätta barnens läxläsning och tillverkning av salva är lämpliga biprodukter.

Vi tittar på om eventuellt vaxljus till våra värmeljushållare skulle kunna tillverkas.

Hans by äger även en honungsslunga, och har en man med stor kunskap, som skulle kunna undervisa i Manduar. Kebba föreslår dock att bikuporna skall inköpas och inte tillverkas i byn. Vi utreder denna möjlighet vidare.

Bambuoil, som köps från Mali, är deras hälsobringande salva, den säljs på marknaden, antingen som den är eller kokt med tillsats av god lukt. Den kan även användas som föda. Kebba säger att den ökar blodcirkulationen, läker inflammationer, används mot hosta och även läker benbrott. Den används i hela Västafrika. Jag har använt den till kvinnornas fötter. Den kan liknas vid fet vaselin, dock lite krämigare och grå. Luktar inte så gott. Den är relativt billig.

Kvällen i församlingshemmet:

Det var 35 gäster på Nfamaras och Kebbas föreläsning.

Vi hade en timmes bildvisning , fika och frågestund därefter.

Tack Linnea för kakorna, och Lena, Bea och Kattis för diskhjälp!

Vi sjöng för Madelene och Rolf som fyllde år.

AFFC fick genom Rolf som mottagare en bonad broderad av kvinnorna i byn, där de skrivit att de tackar AFFC. Nfamara och Kebba fick frön som tack för kvällen.

Nfamaras bilder berättade om den verksamhet som bedrivits och vad vi ser framför oss. Fokus framåt ligger på cashewodling och scoutverksamhet.

Nfamara påtalar att som besökare får vi finna oss i de regler som gäller i Gambia som land, viktigt att inse detta. Man tar inte tex. kort eller pratar i telefon vid militära checkpoints.

Nfamara presenterades för Ingemar Olsson, ordförande i kyrkorådet. Han är en mycket ödmjuk och vetgirig man. Han har vi försök att låta oss få del av kyrkans bistånds pengar fått avslag, då de hävdar att ett 90-konto för vår trovärdighets skull är nödvändigt. Vi har vi flera tillfällen diskuterat detta men, kostnaden är 15.000 kr per tre år. Vilket vi inte har i kassan. Dock skulle om vi haft 90-konto kunnat få betydligt större summor i bidrag. Det är en svår avvägning och ett risktagande. Vi får vidare ta upp det på styrelsemötet.

Nfamara pratar också med Mats Dahlström, politiker, och Mats Axelsson, veterinär och tillika fadderförälder. Nfamara önskar att träffa dessa herrar igen, vilket vi skall ordna.

Nfamara poängterar vikten av det resepolicydokument som vi håller på att upprätta. Att resenärer respekterar detta. Han önskar också att fler skulle vilja besöka Manduar, och vädjar till ungdomarna att komma och inspirera Manduars ungdomar till utbildning och vidgad öppenhet i jämställdhetsfrågor.

Nfamara börjar bli lite trött... Jag tror att idag skall han få vila sig lite, eller gå på stan. Klockan är nu 11.30 och de sover fortfarande. Så vi får se hur denna dag utvecklar sig.

På återhörande

Marie

Hej!    (Publicerat 2015-08-05)
Rapport från gårdagens samtal (4/8)


Samtal med Madelene.
Madelene studerar ekonomi och diskuterar med Nfamara om ett eventuellt examensarbete i Manduar nästa år. Det handlar om fattigdomsindex, hur eventuellt bistånds kan höja deras levnadsstandard. Madde och Nfamara skall diskutera vidare om detta senare.

Samtal med Lena, förskollärare.
Nfamara säger att skolsystemet kopierar mycket från Västvärlden.
Det startade 1965, då den engelska livsstilen sågs som den bästa. Därför finns engelska namn i barnens sånger och ramsor, som ex. Jack. De försöker nu introducera inhemska namn i sånger för att göra undervisningen mer lättillgänglig för barnen.
Mycket av Gambias egen historia har gått förlorad, då vikten lagts vid att undervisa om väst i stället.
Undervisningen i Gambia är fokuserad på VAD du ska lära dig, inte alls på HUR du kan lära dig.
Uppnår inte elever de poäng som behövs för att kunna studera vidare, kan de om pengar finns vända sig till privatskolor, vilka har sitt eget poängsystem. Det gör att kvalitén på undervisningen i många fall är sämre i privatskolor.
Kunskapen om exv. dyslexi finns, men det finns inte anpassad undervisning. Har du begåvningshinder, går du oftast i samma klass, men får inte det stöd som behövs.
Vi frågar om barnens uppfattning om tid i skolan. Hur de vet när de skall till skolan osv.
De vaknar av böneutrop från mosken och tuppens galande. Sedan går läraren hem till nåt av barnen och säger att skolan börjar snart, då hämtar de sina kompisar, och samlas tills läraren ringer i klockan.
Jag frågar om deras respekt för tid... Nfamara säger att respekt för tid inte finns i varken i barnens liv eller de vuxnas. De är INTE respektlös där att komma en eller två timmar försent i Gambia. Vilket skapar konflikt med oss svenskar många gånger.
Ingen praktisk undervisning finns i skolan. Ej heller sexualundervisning.
Kvällen innan flickan gifter sig kallar mamman eller någon annan kvinna flickan till samtal och berättas vad som förväntas av henne.
En kvinna som vill bjuda sin man till sängen kan ta ett bälte med bjällror runt midjan, eller tända rökelse. Då dansar mannen till sängen säger Nfamara.
Det finns också ett bälte runt midjan som skyddar till 90% mot graviditet. Det har en religiös anknytning, och kräver att du tror på kraften om det skall fungera.
Blir du änka i Manduar kan du skaffa dig en kondendo, en man som ibland ger dig gåvor. Det är inget vanligt förhållande, utan en man som ser till att du har det  bra. Man låter aldrig en gammal kvinna bo ensam, det är deras sociala skyddssystem.

Vi pratar med Nisse om deras fattigdom i Gambia, om olika affärsidéer.
Ett bekymmer är att de inte har kunskap att kunna förvara mat. Vi pratar om att kunna visa hur du torkar frukt. Egil köper en färsk mango och en torkad för att visa Nfamara, han tror på att det vara en bra ide.
Det är et stort glapp mellan förr i t iden och nu i Manduar. Mycket kunskap har gått förlorad. Såsom att djurhudarna användes att sova på förr, vilket de också gör i andra byar. Nu har de sängar, inget att sova på i sängen, och djurhudarna tas inte tillvara som bäddmateriel. Glappet har gjort att de förlorat kunskap som de kunde ha nytta av idag.

Ann Marie pratar om sykooperativet.
Alla skoluniformer är nu sydda. De kan sy enklare klänningar. Steget har nu kommit till försäljning. De byter också till sig kläder mot grönsaker vilket inte alltid syns då att deras konto ökar. Fem kvinnor är utbildade och duktiga att sy. CFG skall hjälpa dem att organisera någon typ av affärsverksamhet. En svårighet att det inte finns mycket pengar i omlopp i byn, då det mesta sker genom byteshandel.

Kvällen ägnas åt allmänna diskussioner om hur vi kan förbättra arbetet.

Vi hörs i morron igen!

Marie.

Hej!   (Publicerat 2015-08-03)

Söndagen var lite mindre arbetsam. Vi fick god lunch hos goda vänner. Där samtalade vi runt solenergi, och vikten av att barnen kan få möjlighet att kunna göra sina läxor i efter mörkrets inbrott, som sker mycket snabbt runt kl. 19.00. Dom använder stearinljus i mån av möjligheter att köpa sådana, men det har hänt flera incidenter, skolböckerna har tagit eld, och även det brännbara i husen, såsom halmtak. Nfamara menar att det skulle underlätta deras utbildning om solcellslampor finns. Egil utreder om vi kan köpa in direkt från tillverkare och de går direkt till Gambia för att slippa mellanhänder och få ner kostnaden.

Efter lunchen besökte vi hoppbackarna, för att sedan fara hem och arbeta igen. Egil och Nfamara jobbar på det resepolicydokument som skall upprättas. För volontärer och fadderbarnsbesökare. Han understryker vikten av att respektera detta för att undvika att oförutsedda händelser skapar problem, både för CFG, AFFC och Manduar. Då dokumentet är färdigt kommer det att delges intresserade.

Måndagen behövdes en vilodag. Olle, Roger och Nfamara seglade i strålande solsken på Runn. Vi hälsade på min mamma, åt pizza ute i Torsång och besökte en familj som bidragit till vattenprojektet. Han samtalar med Karin som varit lärare i 40 år, och frågar hur många gånger hon agat barnen i skolan... Aldrig, blir svaret. Nfamara funderar länge då.

Nfamara skrattar och säger, att han ser att i Sverige är det mycket konstigt... Det är kvinnan som pratar och står i centrum vid besök. Han kan heller inte förstå att en gammal kvinna som min mamma som är 92 år kan leva ensam... Det är det konstigaste han sett sen han kom hit. Hon ska ha man eller barn som bor hos henne. Det kommer ingen att tro säger han då han berättar det hemma i Afrika.

Kvällen ägnas åt att räkna kostnader för cashewodling och besvara mail.

Han är lite trött nu, Nfamara, men glad! Tusen frågor har han fått, men gläds åt det intresse för att hjälpa han möter här.

På återhörande, Marie.

Om gårdagens (1/8) diskussioner

Vår vän Lena Eriksson, medarbetare och faddermamma till Bitankoto, besöker och pratar med Nfamara om sin familj. Lena har gett tillåtelse att referera detta.

Bitankoto, betyder på mandinka, Manduars stamspråk, att vara en omhändertagande människa. Hon fick sitt namn efter sin farmor , då farmor dog en vecka innan hon föddes. Bitankotos mamma är en tystlåten kvinna med sex barn, och lever med sin man och hans första fru. De har det mycket fattigt. De sover fyra stycken i deras stora säng. Vid ca. sju års ålder får inte pojkarna längre sova med systrarna och mamman.

Bitankotos storasyster Kaddy som är 14 år vill fortsätta sin skolgång, och inte gifta sig berättar hon i ett brev till Lena.

Vi pratar om detta med Nfamara.

Nfamara menar att skall extra pengar till flickans skolgång ges, skall det ges till mamman så att det inte används till annat.

Vi pratar om hur långt en fadderpeng räcker för en familj som Bitankotos. En säck ris kostar nu 240 kr, och en familj behöver en säckar per månad, grovt räknat. Det innebär att fadderpengen inte alltid kan förse en familj med tre mål mat om dagen. Mammorna försöker hitta frukter till barnen, använda de grönsaker som finns och dela upp riset i mindre portioner.

Nfamara säger vi ändå skall förstå att pengen betyder ofantligt mycket, och varje krona är mer uppskattad än vi kan förstå.

Han berättar att när han var till Bitankoto med brev och foto från Lena, sprang familjen ut, och ropade på alla och öppnade det så att alla kunde se. De var mycket stolta och glada över brevet.

Våra vänner Linnea och Tobbe anländer och samtalet fortsätter.

Linnea undrar vad hon kan glädja sin fadderflicka Aminata med. Nfamara säger att barnen behöver leka. Att dom tillverkar dockor av majskolvar. Dockor är en bra leksak, de kan utveckla många färdigheter med dockor, och är det som uppskattas allra mest av flickorna. Även färgpennor är mycket uppskattade.

Nfamara förklara innebörden av att ha ett fadderbarn och de positiva sidoeffekter det innebär.

En fadderförälder visas stor respekt från familjen, även från pappan i familjen. Vill Lena tex. att Bitankoto skall fullfölja sina studier och inte giftas bort tidigt, respekteras detta.

Utbildningen av dessa barn gör att kunskapen ökar om vad som är bra och dåligt för barn. T ex. att kvinnlig omskärelse INTE är tillåtet enligt lag i Gambia.

Nfamara poängterar att genom ett fadderskap, ger vi den allra bästa insatsen mot kvinnlig omskärelse och tidiga giftermål, genom den möjlighet till utbildning vi skapar.

Sidoeffekten av fadderbidraget är således mycket vidare och större än mat för dagen.

Vi kan inte genom förbud få ändringar till stånd, men genom kunskap i den nya generationen som alla fadderbarns föräldrar i AFFC ger möjlighet till genom utbildning påverka framtiden.

Vi pratar om Bitankotos mamma som har dåligt med bröstmjölk till minsta barnet, de skall då få information att vända sig till MRC, kliniken 7 km bort.

Tobbe diskuterar med Nfamara huruvida en projektor för bildvisning skulle tillföra något. Nfamara säger att det tillämpas i andra byar genom Childfounds försorg, och är ett bra läromedel. Genom bilder kan även analfabeter få tillgång till undervisning. Tobbe får undersöka detta vidare.

Övrigt prat.

Nfamara pratar runt hur viktigt det är för en organisation att behålla sin linje, att dem kritik som alltid uppkommer då saker uträttas skall i de fall den är berättigad hjälpa organisationen, men inte heller i obefogade fall få engagemang att minska och organisationen ett vackla.

Tack vare att AFFC vunnit en ivrig anhängare hos byns Alkalo har vi stora möjligheter till förändringar i byn. Ett resultat av detta är exempelvis att vi lovats så mycket land vi behöver i överskådlig tid för cashewodling. Hans förtroende är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra biståndsarbete. Förändringen måste dock ske gradvis, och kommer att ta tid.

Nfamara berättar att vid sitt besök i Manduar helgen innan han reste till Sverige, hade han långt samtal med Alkalo och kvinnopresidenten.

De ser redan resultat av de förändringar AFFC åstadkommit, Därför vill jag förmedla att ni skall med solhet ta del av era olika bidrag till dessa förändringar i byn, tillgång på mat, kläder , kunskap osv.

Undervisningen i hälsovård, och upprättandet av sjukrummet, är ytterst värdefullt. De tillämpar nu den kunskap vi förmedlat, och lär sig så sakteliga att bättre kunna ta hand om sig själva och de krämpor de kan åtgärda hemma. Liksom att se när läkarbesök är nödvändiga.

Vi avnjuter Ronjas hemmagjorda banana split, Lenas blåbärstårta och Nfamaras Afrikamat.
Nfamara avböjer dock utebad, trots Rojas erbjudande att lära honom simma.
Det var en dag fylld av vänner, viktiga samtal för oss alla med många nya tankar.

På återhörande!

Allt för denna dagen!

Marie

Om gårdagens (31/7) diskussioner

Alex, Lars och Nfamara med flera.

Vilda djur.
De vilda djuren var ett större hot tidigare än nu. Det tycks vara hyenor som de upplever mest hotfull. Under regnperioden hörs den yla nära byn, men rädslan finns under hela året då de hämtar ved i bushen. De vill helst gå några stycken tillsammans.

Kunskapen om vilka ormar som är mycket farliga eller mindre farliga är inte så stor. Vilket vi diskuterat tidigare om att låta några från byn få utbildning i detta på den ormfarm som finns i Gambia. Vi skall ta upp den frågan igen.

Sjukvård.
Alex frågar om ormbett, kvinnan som fått armen amputerad pga. av ormbett, farmor till en av våra fadderbarn för övrigt. Nfamara sa att det skedde då hon skulle ta fram nåt under huset. Senare konstaterades det att ormen i fråga inte var giftig. Han förklarade att sjukhusen är mycket snabba att ta till kniven och amputera, vilket gör att människor drar sig för att besöka sjukhus vid skador. Nfamaras mamma skadade axeln berättade han, och familjen tog hem henne snabbt från sjukhuset pga. av rädslan för amputation. Hon besökte mig i sjukrummet dagen efter, med stora smärtor.

Det förklarar också varför jag fick besök av så många pojkar som inte besökte läkarvård pga. rädslan för amputation. Nfamara berättar om en pojke som bröt långfingret, det knipsades av direkt.

Nfamara har dock ingen förklaring varför de arbetar på detta sätt.

Besök på ett privatsjukhus kan kosta ca. 4000 kr per dygn.

På statsägda sjukhusen betalar man för besöket hos läkaren ungefär 200 kr, de ordinationer läkaren ger bekostas därutöver. Exempelvis ett blodprov ca.100 kr.

Nfamara uppmanar därför att Manduar håller god kontakt med MRC, kliniken där besöken är gratis.

Om ni minns kvinnan som försvann, och blev tagen av djävulen?

Nfamara förklarar att gamla föreställningar gör att tron tron på djävulen är utbredd. Detta är ett kollektiv ställningstagande som du som individ inte sätter dig emot.

Kvinnor.
Religionen har under lång tid dikterat lagarna. Religionen säger att arbetar kvinnan hårt får hon ett välsignat barn. Nfamara säger att stegvis kan vi förändra detta genom att skapa förtroende i samtal med män i små grupper. Samtal man till man.

BRIM (Barnens Rätt I Manduar)
Ronja intervjuar Nfamara.

Barnens rätt till skor och kläder?
- Har en familj ombyte spar dom på de finaste till högtider. Byn behöver fortfarande insamlade kläder och skor.
Barnens rätt till frukost, lunch och middag?
Familjen spar av kvällens ris till frukost om det finns kvar. De kan inta alltid äta sig mätta. Barnen får då vatten, socker eller en frukt om det finns.
Barnens rätt till skola?
- Det är en del av AFFC och CFG arbete att se till att barnen får möjlighet till utbildning. Att flickorna får utbildning i stället för att gifta sig vid exempelvis 14 års ålder. Folket vet inte sina lagliga rättigheter, lagen i Gambia tillåter inte giftermål unde r18 år. Religionens och traditionens lagar råder dock ofta över de värdsliga lagarna, så giftermål i mosken sker med de unga flickorna, inte hos staten.
Nfamara berättar om ett fall med en 14-årig flicka som mot sin vilja bortgiftes med en 50-årig man. Första natten knivskar hon mannen till döds. Det skapade mycket diskussioner i Gambia, flickan hamnade inte i fängelse utan på rehabilitering.
Gymnastik?
- Pojkarna får spela fotboll, volleyboll och basketboll. Flickorna får ägna sig åt andra bollsporter. En flicka från Manduar är dock med i det kvinnliga landslaget i fotboll. Nfamara önskar att vi arbetar för att flickorna kan delta i alla bollsorter i byn.
Aga?
- Det är inte längre enligt lag tillåtet att aga barn i skolan. Bestraffning genom aga har tidigare utövats på barn från årskurs 3 och uppåt. I hemmen startar agan vid 7 års ålder. Religionen och traditionen tillåter aga, vilket gör att den fortskrider, förhoppningsvis i alltmer minskande omfattning
Skoluniformer?
- Skoluniformen är bra då det inte blir klasskillnader i skolan genom barnens olika möjlighet till klädsel, beroende på föräldrarnas olika ekonomiska förutsättningar.
Barnens rätt till lek?
- Det finns inte mycket tid till lek. Pojkarna kan spela fotboll. AFFC och CFG arbetar för att även flickorna skall få möjlighet att leka. Det är en viktig arbetspunkt säger Nfamara. Därför uppskattas lekmaterial till barnen. Han menar att sommarläger, inom scouting också både lär barnen att leka och ger dem tid att vila under några veckor. Att vara barn helt enkelt.

Styrelsemötet.

1. Cashew. Vi startar på att utforma en arbetsplan för cashewodling
2. Ett dokument som styrker AFFC och CFG samarbete, kallat MOU (Memorandum Of Understanding) utarbetas. Det underlättar vårt samarbete. Dokumentet förnyas varje år.
3.Resepolicy. Vid besök av ett fadderbarn skall det anmälas tre månader i förväg, och alltid ske till AFFC som vidarebefordrar till CFG. Resepolicydocumentet skall utarbetas och granskas av CFG och AFFC under Nfamaras besök. Nfamara poängterar vikten av att besökare noggrant tar till sig informationen från resepolicydokumentet och undertecknar detta. För att undvika obehagliga överraskningar under besöket.
4. Container.Vi utreder risker och fördelar med att sända olika saker i container. Kläder till byn, och mindre saker till en second hand butik är dock alla överens om kan vara bra. Vi återkommer då vi bearbetat detta mera.
I september skickas dock alla klädpaket. Nfamara säger att iden med familjepaket är mycket bra, han skulle önska 120 paket. Ett till varje familj, är det 60 paket blir det ett till varje compound, där det bor ett par familjer.
5. En plan för scoutrörelse med lägervistelse, tänkt att ske i augusti, när barnen har skollov, påbörjas.
6. Rolf skall tillsammans med Nfamara och se över fadderbarnens behov.
7. Nfamara presenterade de problem och svårigheter vi haft, hur de kan förändras och en plan för de närmaste tre åren.

Allt för denna dagen!

Marie

Hej alla medlemmar och intresserade!

Lite uppdatering från gårdagen med Marie, Roger, Nfamara och Rolf.

Vi diskuterade bland annat hur en Cashewodling bör organiseras

- Nfamara förklarar att det är av största vikt att kvinnor ansvarar för en Cashewodling, då män skulle använda dessa inkomster till att skaffa fler fruar, köpa mobiler osv.

- Kvinnorna ansvarar i Afrika för familj och barn, och kommer, som de alltid gjort, att ta tillvara inkomsterna för barnens och familjens väl.

- Därför bör Kvinnokooperativet som upprättats i byn, registreras som organisation menar Nfamara. Den blir då en juridisk person med möjlighet att teckna avtal, upprätta ett bankkonto mm. och även få sina räkenskaper granskade i laga ordning.

- Kvinnorna kan sedan ge exempelvis fem unga män i byn uppdraget att anlägga och sköta odlingen. Sköter de inte sitt åtagande skall nya män utses.

- Kvinnorna skall inte göra det manuella arbetet utan ansvara för och organisera odlingens skötsel och personal.

- De bör utbildas av kunniga odlare, som kommer till byn under tre dagar. Det sker så att lärarna ersätts för resa mat och arbetstid. Till en kostnad av mindre än 2000 kr. CFG ansvarar för att det kommer till stånd.

- Kvinnokoperativet får efter registreringsbevis möjlighet att upprätta ett konto, där kvinnor i byn efter särskild prövning få ekonomiskt stöd.

- Nfamara berättade även om Gambias och Manduars historia liksom även om organisationen i landet och byarna, något vi ska återkomma med i en mer fyllig redogörelse.

Vi återkommer med mer information om våra diskussioner vartefter de framskrider.

Marie

PS. - tillägg 31/7:

På förekommen anledning vill vi upplysa om att Nfamara och Kebba bekostat sina resor till Sverige på egen hand.
De utlägg som görs i Sverige, resp. Finland för Kebba bekostas av oss privat, liksom logi och mat.
Inga medel har alltså användts av AFFCs pengar.
Kebba är nu i Finland hos sin fru och dotter, Nfamara, och AFFC arbetar dagligen med olika projektdelar som vi redovisar kontinuerligt.
Inbjudan till samkväm den 6/8 har utgått till alla betalande medlemmar.

På återhörande!

DS.

 

Hej allihopa!

Kebba och Nfamara är på besök.
Deras önskemål är att delta i familjelivet, berätta om verksamheten, och sist men inte minst samordning av våra föreningar, AFFC och CFG.
Arbetet fokuseras på framtiden, våra olika delprojekt i Manduar, jämnställdhetsfrågor, kultur, resepolicy och PR.
Vi inbjuder er till ett samkväm den 6 augusti (Ändrat datum). Anmälan senast två dagar innan. Vi ses i Aspeboda församlingshem, kl 18.00. Enkel förtäring finns.

På återhörande snarast.

Marie

Hänt i veckan    (Publicerat 2015-06-14)

Här kommer en liten sammanfattning från vårt styrelsemöte som hölls i går.

Kvinnokoperativet: Handeln i byn sker mestadels genom byteshandel , vilket gör att försäljning av alster oftast betalas med en annan vara, såsom ex. grönsaker. Det finns inte mycket pengar i omlopp i Manduar, vilket gör att försäljning som skall ge kontanter måste ske på annat ställe.
Vi diskuterade då hur transporten till en marknad utanför byn skulle kunna underlättas, och funderingen kom om en eller flera cyklar skulle underlätta.
CFG tillfrågas också om en särskild kvinna kan utses som ansvarig för tillverkning av bindor, vilka skulle kunna försäljas på marknad i annan by.
Vi frågar också CFG hur tillverkningen av skoluniformer fortskridit.
Vi har behandlat frågor från CFG angående barns rättigheter, könsneutrala utbildningsprojekt, männens roll då kvinnan ges större möjligheter att arbeta utanför hemmet. Finansieringsförslag för CFG, Nuhas roll, om den kan utökas, arbetsledare för inkomstbringande verksamhet, eller om annan volontär behövs.
Staketet runt skolområdet liksom kök och toalett är ännu inte färdigt. Det går sakta säger Kebba. De yngre männen har sökt sig mot kusten för att söka arbete. De män som är kvar i byn har svårt att förstå och inse sin delaktighet i arbeten såsom grävning. CFG arbetar hårt med att förklara och försöka få dem att förstå detta. De som arbetar kommer nu att antecknas, och belönas.
5000 kr till ris och 5000 kr till utsäde har skickats samtidigt som fadderbarnspengar och Nuhas ersättning skickades. Detta var sista risbiståndet, då nu odlingarna börjar ge utdelning.
I september kommer en container att avgå. Bra handverktyg och cyklar efterlyses. Förutom filtar och annat passande familje- och babypaket.
Uppdaterade av fadderbarnsregler, om bland annat resor och gåvor till barnen kommer att skickas till faddrarna.Vi har också berättat för CFG vad en fadder kan tycka var intressant att veta i personliga brev.
AFFC har en kontakt med tandläkare Lars-Göran Wärn, som har klinik i Gambia. Han utökar sin personal, och kan eventuellt bistå med tandläkarbesök till hösten
AFFC har för närvarande inga bra idéer på aktiviteter för att dra in pengar till verksamheten. Där behöver vi alla, var och en på sitt ställe hjälpas åt. Loppis kanske, det funkade bra senast. Event fyller också sin funktion som PR där nya kontakter knyts, och där nya medlemmar och faddrar kanske kan värvas, även om det inte ger mycket klirr i kassan.
CFG har gjort stora framsteg i sin organisation, vilket underlättar vårt arbete avsevärt. De arbetar för att hitta vägar till att få in pengar.
Slutligen, när besiktning av staket, kök och toalett slutförts kan vi blicka framåt. Då regnperioden nu är i antågande får de skynda på arbetet. Kebba och kontraktorn övervakar arbetet i gott samarbete.
Kommande projekt förväntas innefatta cashewodling.
AFFC tar tacksamt emot tankar i god anda från medlemmar. Vi lär alla hjälpas åt, då situationen inte är lättare därborta.
Vi hoppas att vår sommar inte blir lika regnig som denna tiden är i Manduar, att vi tillsammans kan se nya möjligheter.

För hopp och glädje hälsar styrelsen för AFFC genom Marie.

Hänt i veckan    (Publicerat 2015-05-30)

Hej alla medlemmar!

Vårt arbete i byn går så sakteliga framåt. Skolans toalett, kök och staket är inne i slutfasen. Vattnet fungerar bra för hela byn som nu alla har sina kranar och det verkar som kapaciteten är så bra som vi hoppats.

Syverksamheten behöver vidareutvecklas för att ge mer inkomst, och vi har god hjälp av två kunniga medarbetare där.

Fadderbarnsverksamheten är mycket betydelsefull. Familjernas brev kunde det tyckas kom sent efter vår hemkomst, beroende på att vi inväntade några brev som uteblivit vid besöket. Innehållet i breven har också ventilerats, och där skall vi stötta CFG med mera vägledning om vad en fadder i Sverige kan tänkas vara intresserad av.

Odlingarna har kommit en bra bit på väg, då nu tillgång till vatten finns börjar kvinnorna med egna små trädgårdsland vid sina hus. Detta ger ett tillskott till familjernas matförsörjning som inte ska underskattas.

Hälsovården övervakas av Nuha, och vi har förhoppning om att kvinnorna tillämpar de kunskaper vi gett dem.

Vi kommer att packa familjepaket och babypaket, för att tillgodose hela familjens behov.

CFG påpekar att leksaker till barnen har en större betydelse än vad vi kanske tänker oss. Vi vet att barnens dagar fylls av arbete med småsyskon, men vi vet också att den minsta lilla leksak kan göra dom både stolta och glada. Visst blir dom slängda och lortiga, precis som våra ungars grejer i sandlådorna här hemma, men glädjen är fortfarande lika stor.

I mesta möjliga mån ger vi pedagogiska leksaker till förskoleverksamheten.

CFG har förbättrat sin verksamhet på ett mycket berömvärt sätt, rapporter kommer ofta, frågor besvaras omgående när det låter sig göras och besök i byn sker ett par gånger i månaden för att stötta och övervaka arbetet.

Här hemma har ett par inkomstbringande aktiviteter gått av stapeln. En loppis och ett besök från kyrkan i Västerås. Två mycket framgångsrika aktiviteter som möjliggjorts av ett antal medlemmar som jobbat hårt och hängivet och lagt en stor del av sin tid i arbetet. Inkomsterna från dessa två aktiviteter gett ca.10.000 kr.

Vi kommer att under nästa styrelsemöte se hur vi ska fördela pengarna, önskemål om ris pengar och pengar till utsäde har kommit. Efter en månads bistånd med rispengar, kommer de att klara sig på sina grödor som börjat växa, liksom mangon som mognat. Tillgången på vatten har en avgörande betydelse.

Här hemma arbetar vi med utvärdering av det som skett, diverse aktuella aktiviteter, event, inkomna gåvor att ta hand om för sortering, budget, kontakter och informationsmöten för att öka stödet för och kunskapen om vår verksamhet. Vi diskuterar även hur vi skall fortsätta verksamheten då skolprojektet är klart.

Det kan vara svårt att få en helhetsbild av det vi arbetar med, då det är många bitar som tillsammans bildar vår verksamhet. Medlemmar värnar i god anda om sin del i det hela, vilket gör att vi får styrka till arbetet.

Det känns positivt för oss som dagligen arbetar med AFFC att medlemmar som bidrar på olika sätt också har förståelse för att olika delar i verksamheten påverkar varandra.

Inget går alldeles lätt, det är olika kulturer som möts och vi får respektera varandra. CFG har visat oss stor respekt genom att förbättra sin organisation, och vi får i samma anda ha tillit till att de beslut de råder oss till är kloka och ändamålsenliga.

Slutligen vädjar vi om medlemmarnas förståelse och respekt för arbete vi utför, att vi i positiv anda hjälps åt att komma vidare.

För hopp och glädje i Manduar hälsar Marie och AFFC

AFFC hade igår besök av en handarbetande kvinnogrupp från kyrkan i Västerås. (Publicerat 2015-05-28)

Ett stort gäng glada damer i en stor buss. Två glada chafförer klarade detta galant, med hjälp av Egil som kapade lite grenar på ett äppelträd som var i vägen.

Vi åt lunch, med Gogos rabarberpaj till efterätt.

Malick, fick, med sina trummor och esprit, hela det glada gänget att dansa och klappa händerna.

Ett bildspel beskrev hur det ser ut i Manduar, vilket bidrog till att de förstår hur betydelsefullt det är med deras engagemang.

Många frågor ventilerades, och dagen avslutades med bullar tårta och Linneas kakbuffe.

Ett varmt tack till Lars-Åke, Gogo. Linnea, Egil, Damona, Malick, Rolf och Roger.

Ett lika varm tack till besökarna som berikade föreningen med glädje och ny energi.

För hopp och glädje i Manduar.

Marie

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-05-17)

Kära medarbetare från loppisen!

Vi vill tacka er alla för er medverkan. Ni som arbetade med förberedelser, ideer, alla som under lördagen slet hårt. Likaså alla ni som hyrde bord och handlade både lotter, grejer och fika.

Flera nya goda kontakter knöts också, vilket kommer att tillföra föreningen både kunskap och engagemang.

Tillsammans har alla gjort en stor värdefull insats som gav ca. 8.600 kr i vinst till Manduar!

Följ vårt arbete på hemsidan och Facebook så tar ni del av glädjen era bidrag skänkt.

Se några fler bilder från loppisen här...


För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-05-12)

Hej!

Jag har fått svar från Gambia angående behov av varma kläder i Manduar.
De är mycket tacksamma för de värmande plagg de får. De gör eldar om natten och vandrar till varandras eldar för att hålla värmen.
De har nu inte möjligheter att producera sina egna varma plagg. De har fortfarande hungersnöd, vilket innebär att anskaffning av ätbara produkter från bushen tar all deras tid.
De får inte kläder någon annanstans ifrån än oss, och har inte pengar att köpa kläder för ännu.
Dock har de kommit igång med sömnaden, och nu när mindre tid går åt till vattenhämtning, och förskolebarnen tas om hand utökas den lediga tiden så sakta.
Det finns många barn som fryser i vår värld. Behovet är stort på många ställen.
AFFC fortsätter att stödja inkomstgenererande sysselsättningar, parallellt med stödinsatser såsom mat och kläder.
Ni gör alla ett stort värdefullt arbete, oavsett vart i världen det sker!

För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

Hänt i veckan.   (Publicerat 2015-04-20)

Vattnet: Arbetet med vattenanläggningen är nu avslutat. Vi inväntar en teknisk rapport och viss dokumentation innan slutbesiktning.

Förskolan: Arbetet med färdigställande av kök, toalett och stängsel pågår. Byn bistår med arbetskraft.

CFG: Arbete pågår med att förbättra rapportering och strukturering. De har tagit ett stort steg i rätt riktning till självständigt arbete i vår verksamhet. De fortsätter med detta under de närmaste månaderna.

Stick- och Syvarv: Vår tanke är att fokusera på familjepaket som färdigställs i Sverige. Paketen kommer att tillgodose hela familjens behov, och underlättar vår fördelning av förnödenheter. Intresserade ombeds kontakta Gogo och Carol.

Risinsamling: Vi inväntar besked från CFG huruvida behovet av ris kvarstår eller ej.

AFFC:s arbete under kommande månader: Vi kommer att fokusera på följande delprojekt, med en sammankallande för varje del:

Kvinnokooperativet: Ann- Marie Jaxgård. En sammanställning av hur arbetet varit, vilka inkomster det gett, och en modell för hur nya kooperativ kan upprättas.

Hälsoarbetet: Marie Boberg. Summering vilka hälsofrämjande vinster som kan noteras inom fothälsa, hygien och kvinnohälsovård. Kontakter tas i Sverige för utarbetande av en kunskapsbank som enkelt kan användas i undervisning i nya kvinnogrupper.

Cachewodling: Rolf Vilhelmsson sammankallar för att utreda den eventuella vinsten av att starta en odling.

Pojkaktiviteter: Maja Rudberg, ordförande i Equmenias scouter i Falun kommer att arbeta med att ta fram ett program för unga pojkar.

Dessa arbetsområden, och dokumentation kommer att sammanställas i en ansökan till Forum Syd.

Aktiviteter på hemmaplan. En större loppis och marknad ordnas 16 maj i Aspeboda.

Triathlon förväntas gå av stapeln i slutet på juni.

Ordföranden i CFG Kebba söker visum för att besöka oss i juni, då hans chef bistår med respengar.

Sortering och packning av familjepaket sker med hjälp av Damona från Falun.

Vi återkommer med mera rapport från Manduar efter att Kebba varit där kommande helg.


För hopp och glädje i fortsättningen hälsar Marie.

 

Rapport från besöket i Manduar  (Publicerat 2015-03-12)

Kära medlemmar, vi är nu hemma igen. Förhållandena i hela Gambia är försämrade. Få turister, mer missbruk och mycket hög arbetslöshet.

Kan nämnas att en av våra vänner på hotellet tjänar 250 kr i månaden, under halva året. Sedan tillkommer drickspengar, som nu uteblivit nästan helt.

Priserna har skjutit i höjden. Prisexempel: Skolavgift 200 kr per barn och termin. nötkött 50 kr per kg.

Behandling av benbrott hos läkare, 2000 kr. Ambulanstransport 600 kr. Hyra för ett rum med en säng 700 kr per månad.

Det är svårt att se hur någon ska kunna klara sig på en lön.

Under samtal med Kebba som kommer från en närliggande by, har vi förstått att Manduar är en mycket isolerad by. Många har aldrig satt sin fot utanför byn, det talas också en gammal dialekt. Så även i Gambia ses Manduar som en ålderdomlig och underutvecklad by.

Nu kommer jag till rapporter inom våra arbetsområden i byn.

Vatten
Vattenmöte har hållits på FIOH.

Pateh, vattenentreprenören, kommer att slutföra sista etappen av tapparna omgående, och åtgärda vissa saker på de först gjorda arbetet.

Då arbetet är slutfört kommer Kebba, Alkalo, byhövdingen och Pateh att slutbesiktiga arbetet, överlämna teknisk dokumentation och sedan överlämna ansvaret till byn. Pateh lämnar ett års garanti på arbetet.

Förskolan
Skolan bedrivs av en lärare. 35 barn är delaktiga, ålder 3 till 7år. Alla barn har fått en skolryggsäck. Allt skänkt skolmaterial är överlämnat till läraren. Läraren var en mycket sympatisk ung man, som tog väl hand om barnen.

En toalett, kök och staket måste dock byggas. Offerter och kontakt med byggherren togs, och beslut tas på styrelsemöte torsdag om start för detta. Byn själva får ansvara för att bygga matplats för barnen, och vara delaktiga i arbetet med sysslor såsom grävning.

Rolf kommer att designa det skolmärke som ska sitta på uniformerna.

Vi överlämnade en förbandslåda till läraren, efter hans eget önskemål.

Förskolan bygger mycket på inlärning av engelska ord, sånger och upprepningsövningar.

Vi hade möte med rektorn, han önskar en dator för sitt kontor.

Hälsa
Hälsoutbildning gavs till fem kvinnor. Dom var oerhört intresserade och duktiga. Vi kunde också samtala om deras bekymmer som kvinna. Kvinnor pratar aldrig sinsemellan om kvinnosjukdomar.

Dom kommer att samla unga kvinnor i grupper och vidarebefordra sin kunskap.

Lektion hölls om kvinnosjukdomar, med enkelt bildmaterial.

Deras förvåning och även nån form av glädje var då jag berättade att jag och vi svenska kvinnor har precis samma åkommor som de. De skrattade och klappade i händerna då jag förklarade hur jag upplevt svamp i underlivet och flytningar mm.

Vi gjorde stödbandage för benen, pratade om åderbråck, menscykeln, när de löper störst risk att bli gravida. De ville verkligen inte ha fler barn. De orkar inte.

Jag lärde ut några punkter öronakupressur och fotzonterapi för rygg och huvud.

I samtal med rektorn kom vi överens om att dela ut tandborstar och tandsalt till skolbarnen, och att det schemaläggs efter skolans lunch.

Vi skall också försöka att dela ut avmaskningsmedel till barnen i skolan då de lider av detta och har svårt att sova pga. av maskarna.

Tre kvinnor skickades akut till läkare och tre akut till tandläkare.

Hälsobesök skedde, mycket såromläggning, brännskador och värk.

Barnmorskorna var tacksamma över att få påfyllt förråd för förlossningarna. Vi hade samtal med dem, de har många frågor, några kunde vi besvara, några finns bara ett svar på och det är att det måste transportera kvinnorna till läkare.

En flicka väntar på ögonoperation. En pojke på kontakt med ögonläkare.

Den hjärtsjuka flicka har blivit piggare och kan nu gå, men behöver kontinuerlig kontakt med vårdcentralen.

Barn i skoluniform får upp till 16 år gratis vård.

Könsstympningen pågår fortfarande, antingen i bushen eller hos en kvinna i en annan by. Ingen av kvinnorna kan dock säga hur det görs då bara kvinnan som utför ingreppet vet det. Det är mor- eller farmödrarna som beslutar detta, det är likadant i staden. Nekar mamman förskjuts familjen av släkten. Flickorna luras ut till ingreppet, som att de ska få en banan eller något annat gott. Tre st. håller flickan, de gråter ett dygn efter. Kvinnan som utfört ingreppet ser till flickorna under tre veckor.

Kristina på FIOH förmedlade en kontakt till två svenska tandläkare på besök i en grannby. De var vänliga nog att behandla 20 patienter från Manduar gratis. De kommer att transporteras dit fredag kväll, för behandling under lördagen.

Vi hade redan dokumenterat dessa namn, men hade ingen lösning på hur vi skulle hjälpa dem, de hade många ruttna tänder i munnen, och fruktansvärd värk. Dessa tandläkare löste på allra bästa sätt! Vid tandläkarbesök kan de få köa i flera dagar innan det blir deras tur. Kebba skall undersöka vilken tandläkare som kan samarbeta med oss.

Paracetamol finns bara i byn vid vårt besök. Det är för dyrt att köpa annars.

Kvinnokooperativet.
Två symaskiner är trasiga och en halvtrasig.

Ann-Marie påbörjade skoluniformssömnad och sömnad av väskor.

Skräddaren som utbildat dem var där alla dagar. Han anlitas nu en dag per vecka till en kostnad av 25 kr dagen.

Garn och lite tyg inköptes till dem.

Griffeltavlor tillverkades till förskolan, och diverse småsaker på skolan åtgärdades.

Vi kommer således att bistå byn med toalett, kök och staketet till skola, beräknas vara klart inom 6 veckor. Slutförandet av vattnet. Uppföljning av hälsoarbetet.

Manduarborna får bekosta de skador som åsamkats av dem själva på skola och vatten. Utföra all grävning till återstående arbeten. Tillverka skoluniformer och bindor. Ta pengar från kvinnokooperativets kassa till reparationer av maskiner och tillverkning av pallar till symaskinerna.

Fadderbarnen.
Alla fadderbarn besöktes. Brev kommer till resp. fadder.

En checklista kommer att skrivas till Nuha, som han kan maila via vårdcentralen i grannbyn där han jobbar till oss. Då vi kan följa upp om familjernas hälsa.

Cointernerlådorna packades upp och fördelades, ris olja och lök fördelades också.

Hur de skulle klarat sig utan vårt ris vet vi inte, och inte de heller. De är så otroligt tacksamma för allt vi skickat. Alkalo tackar och ber mig hälsa att vi har förändrat hela deras livssituation.

Vi kunde också förstå och höra att det pratas om det arbete vi utfört i byn på många håll. Det handlar nu inte bara om det materiella biståndet, utan om det hopp och de möjligheter det gett byn.

Vi kunde också se att byn nu kommit ett steg fram, de har någorlunda med kläder, de kan nu tillverka sina bindor och skoluniformer. Skolan och vattenarbetet är inom en två månader slutfört. De kommer att kunna odla innanför staketet vid skola, för att tillgodose barnen med grönsaker och frukt.

Vi kommer att ha ett möte torsdag denna vecka för att ta erforderliga beslut, så arbetet snabbt kan slutföras.

Slutligen, en resväska försvann på flyget, i byn två st.

Snickaren i byn hade blivit bestulen på verktyg och i mobilladdningshuset var mobiler stulna. Återkommer med rapport då vi fått veta mer om detta.

Tack till alla bidragsgivare, från Alkalo, kvinnor och barn i Manduar.


Marie.


 

Reserapport 1 från Gambia  (Publicerat 2015-02-24)

Här kommer första reserapporten från Gambiaresenärerna.
Fler kommer att komma, det hänger lite på internet.
Ann-Marie har skickat de fina bilderna

Rolf

Hänt i Veckan (Publicerat 2015-02-20)

Nu är det snart packat och klart, vi får med ca. 160 kg packning för AFFC. Så jag är glad att kunna meddela att allt tillverkat av Stick- och Syvarv är med. Lite kläder och skor får vänta tills hösten. Det var svårt att få i 23 kg i en väska, pga. av utrymme. Vi har fått verktyg skänkta, dom är dock tunga, och framförallt mycket bättre kvalité än dom därborta.

Jag skall göra allt jag kan för att dokumentera arbetet i bild och ord, och återkommer då jag kommit hem 10/3.

Vill bara förmedla vad Nfamara sa vid vårt senaste samtal: Han sa att dom väntar ivrigt på att vi ska komma, mina tankar var då om det är vara gåvor endast, och hur stort behovet är av våra besök. Nfamara svarade att behovet är större nu än förut, då kvinnorna upptäckt och förstått att den kunskap vi förmedlar, hjälper dom att ta han om sig själva. Att själva kunskapen har ett värde.

Kunskapen tillsammans med den värme ni alla bidrar med genom att vara fadder eller genom gåvor ger dem det hopp vi strävar efter att förmedla.

Allt gott till er kära medarbetare här hemma,hälsar Marie.

Hänt i Veckan (Publicerat 2015-02-10)

Förberedelserna inför resan till Manduar pågår. Vi reser denna gång med Maroc Air då Ving inte flyger den här säsongen. Resan går då via Casablanca. Avresa sker 21 februari och hemresa 10 mars.

Vi är tre kvinnor och två män denna gång. Lisa 2 som hon kallas, har varit i Gambia förut, Tor-Erik, har också varit i byn två gånger tidigare. Ann-Mari, och Alex, som reser för första gången.

Arbetsuppgifterna är många. Tor-Erik, får tillsammans med Alex och bypojkar bygga ett toatält, ducshtält, hyllor, färdigställa sista spisen, och se till att ytbehandling av golven görs i förskolan.

Ann-Marie kommer att arbeta i kvinnokooperativet, dokumentera hur arbetet hittills gått, och fortsätta utveckla symodeller och stick-virkteknik, kvinnorna har hälsat att dom vill lära sig mer. Vår svenska medarbetare Linnea Matsson utarbetar ett häfte med enkla modeller att virka.

Lisa får tillsammans med medhjälpare fördela sakerna i de 60 flyttlådorna från containern.

Mama och Marie kommer att besöka alla fadderbarnsfamiljer, för foton och dokumentation. Vilket kommer att ta ca. tre dagar. Vidare är en kvinnohälsogrupp med sex kvinnor tillsatt, som skall få mera utbildning i kvinnohälsa, för att sedan föra kunskapen vidare till byns kvinnor.

Mama, Marie och en sjukvårdsman från byn kommer att ta emot kvinnorna i hälsorummet. Det betyder att vi kan skicka de som behöver till läkare, ordna med transport dit och ombesörja att de får pengar till medicin. Likaså till tandläkare. Vi kommer att genom att ta temperatur och blodtryck samt frågor kunna dokumentera de som behöver ytterligare vård.

Fem pojkar kommer att få lära sig väva enkla sovmattor, och eventuellt prova på att sy skor. De har efterfrågat senast att få ta del av arbetet, lära sig hantverk. Fem pojkar är utsedda som ledare, de får efter sin utbildning, bilda en grupp pojkar som får ta del av färdigheterna.

Mama , Marie och Ann Marie har för avsikt att stanna i byn ca 9 dagar. Övriga reser åter till Bakau efter fyra dagar.

Vi kommer att i möjligaste mån utföra alla arbetsuppgifter.

Mycket av resans arbete görs här hemma. formulär för att fylla i hos fadderfamiljerna, och likaså för utvärdering av de andra projekten vi bedriver.

Inköpslistor med prisuppgifter utarbetas av Rolf tillsammans med Kebba.

Det definitiva programmet i Gambia gör CFG.

Återkommer innan vi reser med det senaste!

För hopp och glädje!

Hälsar Marie.

Hänt senaste tiden!   (Publicerat 2015-01-23)

Vatten: Pateh förväntas återuppta arbetet med det sista tapparna och lite andra kompletteringar snarast. Nfamara meddelar att något krånglar vid en av tapparna. Pateh får se över detta. Kontakten sker via Kristina på FIOH då Pateh inte kan engelska.

Odling: En större summa pengar har givits till föreningen av en man. Planen är att starta ett manskooperativ för odling av cashewnötsträd med dessa pengar.
Det skulle räcka till en odling på en till två hektar, uppemot 200 träd.
Kooperativet skulle byggas på ett lärlingsystem, och odlingsytan indelas i mindre bitar. Med tio till 20 träd i varje, en arbetsledare och fem lärlingar. Planen diskuteras med CFG.

Fadderbarnen: Inväntar fortfarande rapport från Mamas besök. Ett frågeformulär har utarbetats, som kommer att användas för dokumentation under AFFC:s kommande besök i byn. Det delges faddrarna vid hemkomsten.

Kvinnorna: Önskemål från dessa är att lära sig mer om stickning. Att få mera kunskap i hälsa och hygien. Att få tid att prata med oss, kvinnor från Sverige. Att få göra ett besök i hälsorummet, och få den hjälp vi kan ge. Vid samtal med Nfamara förstår vi att vårt besök i byn inte bara är av praktisk nytta. De behöver oss för att få hopp om bättre tider.

Container: Resterande 60 lådor kommer att distribueras, och de säckar ris som tillkommit sedan sista leveransen.

Skolan: Rolf har i samråd med staketbyggaren Musa färdigställt ritningarna, och staketbygget kommer att starta snarast. Fruktträd och grönsaker kommer omedelbart efter staketets uppförande att planteras för att bidra till mat och vitaminer för förskolebarnen. En spis till kommer att byggas vid vårt besök. En för riskok och en för jordnötssåskok.

Resan: I nuläget är vi två kvinnor och två män som reser till Gambia. Våra arbetsuppgifter kommer att vara i kvinnokooperativet, hälsa, sjukvård, och fadderbarnsbesök. Dusch- och toatältsbygge, och spisbygge.
Mer information om detta senare.

För hopp och glädje i Manduar!

Marie

 

När riset kom till Manduar. Och en massa kartonger från containern

 Hänt i går kväll.  (Publicerat 2015-01-11)

Först var vi glada på julafton, sen blev jag ännu gladare igår! Faktiskt en av de gladaste dagarna i mitt liv!! Där ni alla medarbetare är delaktiga!

Telefonen ringde, det var Kebba och Nfamara från Manduar!

Dom var där med ris och cointainerleveransen.

Alla kvinnor satt utanför sina hus, Mama var där sedan tidigare och hade arbetat med kvinnornas fötter hela dagen.

Kl. var 17.00 när dom ringde och dom skulle avsluta arbetet innan mörkret kom.

Kebba hade svårt att finna orden, han var så stolt och lycklig att få leverera allt. Dom var otroligt lyckliga i byn, särskilt över riset sa han.

Dom var hungriga.

Han första ord i telefon var: Hello Mum, I'm here now and all people are so happy!

Dom orden är till er alla som stöttar arbetet!

Vi har inte gett alla hjälplösa mat och kläder, men vi bär 1500 kvinnor, barn, åldringar och män i vara händer.

Anledningen till fördröjningen var: Först ville Alkalo, hövdingen, att vi skulle vänta med leveransen då han ville påkalla högre befattningshavare uppmärksamhet på det arbete AFFC gör i Manduar.

Vid nästa planerade resetillfälle fick inte Kebba ledigt då hans chef var på besök. Så är det i Afrika. Med tider vet man aldrig. Vi hade dock som krav att Kebba skulle vara med vid transport och fördelning av kläder, så utan honom kunde de inte åka.

Nu är dock allt klart. Foton kommer liksom skriftlig rapport.

De meddelar idag via fb att de tackar oss alla, och ber Allah ge oss kraft och hälsa att fortsätta vårt arbete.

Kära medarbetare, var stolta, glada och känn er delaktighet i Manduars glada dag, och mätta magar!

Varmt och tacksamt tack till er alla!

 

 Hänt sedan sist (Publicerat 2015-01-09)

Gott Nytt År och God Fortsättning!

Rapport från styrelsemöte.

Stick- och syvarv: Vi fortsätter som förut med mottagande av alster. Dock då behov finns stöttar vi andra hjälpsändningar. Kommunikation sker om detta via Carol.

En lista finns där vi skriver in vad som kommer i. Vi kan då lättare se vad som saknas. Vi har nu genom två cointainersändningar koll på vad som ryms i lådorna, då allt vi skickat finns dokumenterat.

Odling: Vi kommer att skilja på odling till förskolans användning och till kommersiella delen.

Fokus är nu så snabbt det går få upp stängslet runt skolan, och plantera fruktträd där. Kvinnorna har redan ett trädgårdsland, men staket behövs för att skydda träden runt skolan.

Musa i Gambia har fått uppdraget att iordningställa detta, Rolf förhandlar om priser och materiel.

Rispengar: Hitills har 16 492kr inkommit.

Fadderbarn: Tre nya faddrar har tillkommit. Fem nya fadderbarn utses i byn.

90-konto Vi diskuterar vidare. På olika lösningar, då det är kostsamt att skaffa 90-konto, 20 000kr för tre år.

Vatten: Slutrapport inväntas från Pateh, då arbetet med att färdigställa åter startar i januari.

Marknad: Vi kommer at försöka komma med på någon form av marknad till våren. En del förslag har inkommit från aktiva kvinnor. Återkommer.

ABF: Stefan, vår goda kontakt på ABF slutar där, så kontakterna där är inte som förut. Vi har heller inget direkt samarbete.

Resemöte: Ebolahot, Vings uppehåll i charter, och det politiska läget försvårar planeringen inför en eventuell resa.

Vi planerar dock ett resemöte 18.1 kl. 14.00 hos Marie.

Intresserade ombedes vänligen höra av sig senast torsdag, på telefon 023 31251 eller vi E-post eller fb.

Så fort vi får kontakt med CFG återkommer vi med uppdateringar. Det har varit svårt med kommunikationen sista tiden.

För ännu bättre kommunikation och mera hopp och glädje år 2015!

Marie.

 (Publicerat 2015-01-02)

Ett nytt år har startat. För oss liksom för Manduar.
Ett år som startar med stora prövningar för våra kvinnor och barn i byn.
Hungersnöd, fattigdom , sjukdomshot och politisk oro.
Det kommer då att betyda ännu mer med den kvinnokraft som knyter oss samman.
Som ett avslut på 2014 och som inledning på nya året vill vi till alla medarbetare i Stickvarvet dela med oss av Carols återblick. Det ger oss alla en vilja att arbeta vidare tillsammans.
Ett stort tack till den starka länk i vårt arbete kvinnokraften är från styrelsen i affc. Här kommer Carols berättelse:

Stickvarvets historia ringlar sig tillbaka till sommaren 2012.
Men egentligen började nystanet ett år tidigare. Jag gick runt med en längtan att få göra skillnad för några som inte hade det så bra som vi har i vårt land. Eftersom jag älskar att sticka så vore det ju toppen att på något sätt kunna få användning för det. Jag kollade upp olika hjälporganisationer men inget klickade riktigt.
Så en dag läste jag ett inlägg på Kyrkkaffebloggen (Libris). En kvinna delgav från en resa till Manduar, Gambia där de startat upp ett kvinnokooperativ – och just lärt kvinnorna (och en man) att STICKA! Deras första uppgift hade varit att sticka bindor. Glädjen över detta var oerhörd och reseskildringen klickade till inom mej! Dagen efter ringde jag upp ordföranden i Aspeboda Foundation For Children (AFFC) Marie Boberg och frågade om jag kunde få hänga med på ett hörn. OM jag fick! Det dröjde inte länge innan jag fick ansvaret för den ”stickiga” delen av AFFC. Och trots att jag befinner mej i Borås och AFFC mestadels i Falun så gör ju Internet, telefon och postgång detta möjligt!
Under våren 2012 trummades det för många löpartävlingar. Men ska man behöva betala för att springa sig trött? Inte alls min grej så jag smidde planer för en helt annan slags tävling; där man kunde få sitta lugnt och skönt i sitt soffhörn men ändå vara aktiv, vinna ett pris och att avgiften gick till ett gott syfte. STICKVARVET föddes!
Startavgiften på 35 kr gick till att köpa en trampsymaskin till byn, uppgiften var att sticka/virka ett babyplagg och alla kunde vara med och vinna ett pris. Anna Braw som hade bloggen Kyrkkaffe lät oss villigt få skriva om tävlingen där. Hon har varit en underbar person till att upplåta plats på bloggen för många inlägg och upprop för Manduar sedan dess!
Uppslutningen till Stickvarvet blev bra och vi fick t o m ihop pengar till två symaskiner! Tävlingen fick även uppföljare i form av STOLPVARVET (Då vi samlade pengar till ett stängsel kring förskolan som AFFC byggt i byn.) och diverse andra insamlingar av stickade/sydda bindor, trosor, kläder, filtar och pengar till vattenprojektet.
Medvetenheten om den lilla fattiga byn Manduar växte och vi fick kontakt med fler och fler underbara personer med villiga händer och som ville bidra med värme och leenden i byn!
Namnet Stickvarvet har fått vara kvar och är nu samlingsgruppen för allt garnarbete som utförs runt om i Sverige för Manduar.
När en sykunnig krets anslöt sig till AFFC fick de heta Syvarvet.
Det har varit helt otroligt roligt att se kretsen av härliga kvinnor med varma hjärtan sätta fart på stickor, virknålar och symaskiner för att skapa en varmare, vackrare och bättre tillvaro för kvinnor och barn i Manduar! Säkert tusen stickade och sydda bindor har gjort vardagen lite lättare för dem. Kläder till de små har hjälpt till så att mammornas ork och kraft har kunnat gå till andra livsuppehållande aktiviteter. Och när sedan vattnet kom har de kunnat tvätta och förbättra hygienen utan att behöva gå 6 km för att hämta de dyrbara dropparna.
De grupper som varit på besök i byn har gett nödvändig insyn i behoven till oss supporters på hemmaplan. Kylan på nätterna där blev ett filtupprop, de enstaka kläder man hade blev ett klädupprop. När vi så fick plats i containrar som skulle till Gambia kunde vi ju skicka mycket mer än förut då allt måste fraktas i resväskor på flygplanet.
Vi har även skickat garn då bomullsgarn är omöjligt att få tag på i Gambia. Tanken har ju hela tiden varit att kvinnorna ska sticka och sy själva och sälja men hittills har det behövts röjas undan en massa hinder för att en ordentlig affärsverksamhet ska kunna byggas upp. Utan mat i magen och vatten till odlingarna är det svårt att tänka på framtiden…

Jag tror att många liksom jag har känt att det varit hjärtegott att få vara med och skapa en märkbart bättre tillvaro för åtminstone EN by i världen! Att det är ett nära samarbete med folket därnere, en tillräckligt liten organisation för att man ska kunna hålla kontakt och få se att hjälpen går fram! Att man kan sitta var som helst i Sverige och göra skillnad Jag är SÅ tacksam för varenda en som på något sätt hjälpt till och gett av tid, sitt kunnande, engagemang och garn! ALLA är GULD värda! Tack för att vi gör detta tillsammans!

Carol