Styrelsen 2017

Ordförande

 

Namn: Marie Boberg

E-post: info@affc.se

Telefon: 023 - 312 51
Mobil:  0 70 - 49 34 350

Kassör


Namn: Roger Boberg

 

Ledamot 


Namn: Ann-Marie Jaxgård

Ledamot 


Namn: Elin Eriksson

Ledamot 


Namn: Alexander Karlsen

Ledamot 


Namn: Anja Lenner

Ledamot 


Namn: Olle Magnusson

Ledamot 


Namn: Dan Falkman

Ledamot 


Namn: Rolf Vilhelmsson

Suppleant


Namn: Mats Axelsson

Suppleant 


 Namn: Susanna Fors

Suppleant


Namn: Maja Rudberg

Suppleant 


 Namn: Egil Eklund

Suppleant


Namn: Lena Maria Främst

Här kommer en presentation av oss som sitter i styrelsen. Jag själv, Marie Boberg, rik på livserfarenhet. Har arbetat med människor i svårigheter större delen av mitt liv, lever på en liten gård i skogen.
Medlemmarna i gruppen var eniga om att jag skulle vara ordförande eftersom jag på ett trovärdigt sätt kan förmedla den fattigdom Afrikas barn lever under och vad det medför i deras liv.

 

 Roger Boberg, kassör,  han är min make och den som kan hålla ordning på siffror och pengar. Han är också genom sitt yrkesliv van vid formella kontakter med myndigheter.

Ann-Marie Jaxgård. Hennes kunnande inom textila arbeten, liksom erfarenhet av att leda arbete med människor som har särskilda behov, gör att hon med stor framgång tagit sig an Kvinnokooperativet i Manduar.

Elin Eriksson. En mycket idérik kvinna, som också ansvarar för packning av familjepaketen och organisation av det vi samlar in och skickar med container till Gambia.

    
Alexander Karlsen, En ung medveten man. Han har besökt Manduar, och har fått god insikt i både de svårgheter och den glädje arbetet innebär.

Anja Lenner har journalistiskt förflutet och förankring i Gambia. Bistår med marknadsföring.

Olle Magnusson. Vill med sin kompetens från yrkeslivet stötta vårt arbete.


Dan Falkman. Har kunskaper inom många områden som vill vidga sina vyer genom biståndsarbete.

Rolf Vilhelmsson. Fadderbarnen vilar tryggt i hans händer. Rolf ansvarar för dokumentation och kontakt med faddrar.


Susanna Fors. En av de kvinnor som tillför oändligt mycket till våra baby och familjepaket. Sussanna har också stort intresse i den infrastruktur som finns i våra byar.

Maja Rudberg. En ung kvinna som arbetar på socialtjänsten. har ett särskilt intresse att arbeta med flickor, och deras  svårigheter i Gambia. Maja är också aktiv scout, och har introducerat scouting i Manduar tillsammans med Egil.

Egil Eklund, En mycket kunnig och välutbildad ung man med många bra idéer och åsikter.
Mats Axelsson. Veterinär som tittat mycket på olika aspekter av djurhållningen i byarna. Han har genom systematiskt upplagda analyser gett oss en massa kunskap om husdjurs sjukdomar och hur man kan förebygga dessa.

Lena Främst, en mycket noggrann kvinna då det gäller pappersarbete och med goda kunskaper från yrkeslivet som sekreterare. Lena arbetar idag som förskollärare och har en stor empati för barn och vilja att hjälpa dessa.

Nästa styrelsemöte:

Datum för nästa styrelsemöte:
2017-06-17