Start

Aspeboda Foundation For Children är en liten organisation. Vi arbetar stegvis och genomför projekten i samarbete med folk på plats. Föreningen är inte vinstbringande, och vi arbetar alla ideellt.

 Din gåva redovisas och du kan följa den hjälp den gett med text och foto på vår hemsida. Vårt mål är att du ska känna dig delaktig i vårt hjälparbete och trygg i att just din gåva når de behövande.

Bli medlem i AFFC 2021!
Ett bra sätt att hjälpa oss är att bli medlem. Medlemmarna är det som får föreningen att gå framåt och utvecklas.
Till  medlemssidan... 

Bankgiro: 783-7156

Swish-nummer för mobilen: 123 098 27 10 

Gammal nyhet! Hjälp AFFC när du handlar på nätet!

Nu kan du hjälpa oss när du handlar på nätet utan att det kostar dig något extra. Läs hur det funkar här...

Marie Boberg Marie Boberg


 

 

FADDERLÅDOR OCH ANDRA LÅDOR TILL GAMBIA

Fadderlådor fraktade till byarna och under utdelning. Bilder kommer att skickas till berörda faddrar.

Insamling Hälsa 2021

Många små och en del större bidrag har resulterat i drygt femtiotvå tusen kronor till vårt hälsoarbete i byarna. Efter bara tre månader. Tack, det är bra jobbat!

Klicka på bilden för info!

Resultat 1 oktober: 52.029 kr

 Första juli startade vi en ny insamling till vårt hälsoarbete i byarna Manduar och Sankandi. Och vi kommer att allteftersom publicera några berättelser, dels om vad man kan råka ut för där, dels berätta om några verkliga fall. Läs här...

Rapport från senaste styrelsemötet 9 september

Om event, hälsa, ekonomi med mera. Läs här...

STORT JULLOTTERI!
Och andra kommande event

TILL ALLA AFFC-vänner, stöttepelare och faddrar, vill jag framföra ett hjärtligt tack för alla lotter, som köpts hittills i år, och till alla som handlat av oss på onsdagarnas sommarförsäljning vid Magasinet på Vassbo.

Kommande event är ”Försäljning i Smedsbo bystuga” 16 okt och ”Gammaldags julbasar” 11-12 dec på ”Loftet”, Vassbo Magasin.
Traditionsenligt startar vi nu också årets ”STORA JULLOTTERI

Jullotteriet är till förmån för AFFC - Aspeboda Foundation For Children, som är en lokal hjälporganisation verksam i två av Gambias fattigaste byar, Manduar och Sankandi.
Hjälparbetet riktar sig framför allt till kvinnor och barn, utbildning och sjukvård.

Lottpris: 20 kr
Antal lotter: 800 st.
Antal vinster: 40 st.
Pengar för lotter swishas till 073 570 50 95 (Ann-Marie Jaxgård, vår sekreterare)
Skriv ”Jullotteri” och uppge namn, som meddelande.

Saknas swish går det att sätta in pengar för lotter på AFFC:s Bg 783-7156, men glöm inte att skriva Jullotteri, namn och telefonnummer, som meddelande, så att vi lätt kan ringa upp och glädja vinnaren!

Vid frågor kan ni kontakta mig, Maggie Hedegård Paulsson, på messenger eller på telefon 070-571 87 74
Alla lyckliga vinnare kontaktas personligen av mig.
Försäljningen pågår så länge det finns lotter, så vänta inte för länge!...
Dragning dock senast sista november 2021.

Klicka för stor bild!

Hemsidan uppdaterad 2021-10-08