Jag heter Marie Boberg, och vill dela med mig av de händelser som gav upphov till Aspeboda Foundation.

 
Livet är fullt av tillfälligheter, eller är det kanske så att det är en mening med det som sker... Ja, oavsett vad vi tänker om detta möts vi av intryck som ibland förändrar våra liv. Jag gjorde tillsammans med min dotter en resa till Gambia för att besöka den fadderfamilj som hon fick i present till sin 18-årsdag.
 
Det var en vecka som gjorde starkt intryck på oss båda. Vi möttes av en fattigdom som vi endast sett på tv tidigare.En idé uppstod om att vi skulle kunna göra något.

 Vi gjorde tillsammans upp enkla riktlinjer hur vi skulle kunna skapa en grupp och vad målen skulle kunna vara. Då vi efter vårt afrikabesök åkte hem med visioner om att starta detta projekt men egentligen inte alls visste hur, var vi ändå helt på det klara med att vi skulle arbeta för att ge Afrikas barn hopp.

 
Väl hemma igen började mitt arbete att hitta goda medarbetare med mycket kunskap och engagemang, det var inte alls så svårt som jag hade trott, utan sju intresserade vänner som jag har stort förtroende för samlades helt informellt en kväll hos mig, där jag försökte delge alla de känslor jag var uppfylld av efter besöket i de afrikanska familjerna.

 Mina känslor var fyllda av empati för de svårigheter de människor jag mött levde med, och med ord ville jag delge vad fattigdomen innebar för dessa barn, men också de leenden och den tacksamhet de visat mig.

 Efter några veckors betänketid och möjlighet till frågor bildades en arbetsgrupp under namnet Aspeboda Foundation, med tät och nära kontakt med våra afrikanska vänner och professionella informatör och ledare på plats. Efter de formaliteter som krävs för att bilda en förening, startade slutligen arbetet på allvar i Aspeboda Foundation For Children, AFFC.