Bli skolfadder!

Projekt skolfadder
AFFC har som målsättning att tillsammans med faddrar, medlemmar och sponsorer, bistå och främja varje barns rättighet till skolundervisning. Vi hjälper idag förskolan i Manduar med driften, stödjer våra fadderbarn i deras utbildningsval efter grundskolan och har som avsikt att förstärka och utöka våra insatser inom skola och utbildning i byarna.

Därför har vi startat Projekt skolfadder!


Om du vill bli en av våra skolfaddrar, för en bättre framtid för byarnas barn, fyll i nedanstående formulär!

  • Jag vill veta mer om att bli skolfadder

Hur betalar jag skolfadderpengen?
Skolfaddern betalar varje månad till Aspeboda Foundation For Children, AFFC, överenskommen summa. Beloppet kan betalas till AFFC:s bankgiro 783-7156, till Swishnummer 123 098 27 10  eller, vilket vi rekommenderar, genom  periodisk överföring, till AFFC:s bankkonto på Länsförsäkringar Bank, 9022-8730882.
Oavsett betalsätt, skriv ditt SF-nummer och namn (eller enbart SF-numret om inte namnet får plats) i rutan för meddelande till betalningsmottagaren. Betalningen kan ske varje månad eller, efter överenskommelse med AFFC, med längre intervall. Observera att Autogiro inte är tillgängligt.