Stora Jullotteriet 2022

Vinstlistan Vinstlistan

AFFC:s Stora Jullotteri 2022!
Lotteriet är till förmån för AFFC, Aspeboda Foundation For Children, som är en lokal hjälporganisation, verksam i två av Gambias fattigaste byar, Manduar och Sankandi.
Hjälparbetet riktar sig framför allt till kvinnor och barn, utbildning, hälso- och sjukvård.

Lottpris: 20 kr
Antal lotter: 500
Antal vinster: 40
Sista försäljningsdag 5 december 2022
Dragning 6 december 2022

Pengar swishas till 0735705095 (Ann-Marie Jaxgård, vår sekreterare)
Skriv Jullotteri och namn som meddelande.

Saknas Swish, kan man sätta in pengar på AFFC:s bankgiro 783-7156.
Glöm då inte att skriva Jullotteri, namn och telefonnummer, så vi lätt kan ringa upp och glädja vinnaren!

Vid frågor kan ni kontakta mig, Maggie Hedegård Paulsson, på Messenger eller telefon 070-571 8774.
Alla lyckliga vinnare kontaktas personligen av mig.

Ett litet urval av vinsterna