Styrelsen 2024

Ordförande

 

Namn: Marie Boberg

E-post: info@affc.se

Telefon: 023 - 312 51
Mobil:  0 70 - 49 34 350

Kassör


Namn: Roger Boberg

 

Ledamot 


Namn: Ann-Marie Jaxgård

Ledamot 


Namn: Rolf Vilhelmsson

Ledamot


Namn: Maggie Hedegård Paulsson

Ledamot


Namn: Saga Liljeroth

Ledamot


Namn: Ronja Lindgren

Suppleant


Namn: Ing-Marie Scherp Floresjö

Suppleant


Namn: Ulf Bylund

Här kommer en presentation av oss som sitter i styrelsen. Jag själv, Marie Boberg, rik på livserfarenhet. Har arbetat med människor i svårigheter större delen av mitt liv, lever på en liten gård i skogen.
Medlemmarna i gruppen var eniga om att jag skulle vara ordförande eftersom jag på ett trovärdigt sätt kan förmedla den fattigdom Afrikas barn lever under och vad det medför i deras liv.

 

 Roger Boberg, kassör,  han är min make och den som kan hålla ordning på siffror och pengar. Han är också genom sitt yrkesliv van vid formella kontakter med myndigheter.

Ann-Marie Jaxgård. Hennes kunnande inom textila arbeten, liksom erfarenhet av att leda arbete med människor som har särskilda behov, gör att hon med stor framgång tagit sig an Kvinnokooperativet i Manduar och Sankandi.


Rolf Vilhelmsson. Fadderbarnen vilar tryggt i hans händer. Rolf ansvarar för dokumentation och kontakt med faddrar.

Nästa styrelsemöte:

Datum för nästa styrelsemöte:
Gå till kalendern