Gambia

Gambias nationalsång

For The Gambia Our Homeland

Gambia  är ett litet land, med en area på ungefär 11 000 km2, som Skåne ungefär, på Afrikas västkust omgivet på tre sidor av republiken Senegal och i väster med gräns mot Atlanten. Det ligger mellan 13 och 14 grader nordlig breddgrad och 16 grader västlig inom Sahel-regionen.

 

Gambiafloden, som är det viktigaste vattendraget, sträcker sig 400 km från öster till Atlanten i väster och delar landet i två delar.

 

Floddalen är sumpartad och översvämmas ofta under regnperioden. Intilliggande områden består av sandig savann som också översvämmas under regnperioden vilket på senare tid har lett till katastrofer som drabbat familjer och barn.

Gambia har en folkmängd på ca 1,8 miljoner och en befolkningsökning på 2,5% per år. Ca 43% av befolkningen bor på landsbygden (1975 var det ca 83%). Jordbruk är den främsta sysselsättningen och huvuddelen av landsbygdsbefolkningen arbetar med odling för egen förbrukning eller avsalugrödor. Största exportprodukter är fisk, jordnötter och bomull.

 

 Dessutom är 54% av befolkningen 25 år eller yngre och landets mycket unga befolkning innebär socio-ekonomiska utmaningar.  


I Gambia är genomsnittsinkomsten mindre än 600 US$ per capita. Mycket mindre än så på landsbygden. Detta gör landet till ett av världens minst utvecklade, rankat som nummer 168 av totalt 187 i UNDP Human Development Index Report (HDI) för år 2011.

 

 

(Data 2010 från World Bank Data)