Bilder

Från Maggie & Maries besök i byarna i februari 2020

Från Ann-Maries besök i Manduar i början på november 2019

Några bilder från Ann-Maries resa till byarna november 2017