Container

Vad vi behöver 2021

Till alla faddrar, frivilliga och vänner.

Först av allt vill vi i styrelsen tacka för alla de fantastiska gåvor till våra byar, som vi fått under året.
Den 25 sept. skickades 20 m3 med inventarier till Hälsans Hus, lådor, sjukvårdsartiklar och hjälpmedel med årets container. Den beräknas vara framme den 2 dec enligt senaste uppgift.
Inför nästa år vill jag meddela vad som beslutats och kommer att gälla.
I brist på varmförråd önskar vi inte ta emot saker förrän framåt sommaren, av de som lämnar personligen.
Paket som skickas till Marie Boberg, Gunnarsbo 98, 791 93 Falun, skall skickas i augusti, förmodligen, precis som i år. Exakt veckodatum meddelas senare.
I år hade vi en stor drive med barnkläder; och vi skickade 46 flyttlådor! till alla barn, förutom 12 lådor babypaket!
I år begränsar vi oss därför i första hand till följande:

Babypaketen. Inför dock blöjstopp ett år!
Hemsydda klänningar, tunikor, blusar, skjortor, kjolar och shorts.
Kvinnopaketen
Sjukvårdsartiklar, som kompresser, gasbindor mm
Sy-kit
Tyger till kvinnokooperativet
Skor
Fadderlådor
Skolväskor, pennfodral och skolmaterial

Eftersom vi inte haft några försäljningstillfällen sedan i mars 2020 så har vi ganska många saker till vinster och (förhoppningsvis snart) kommande event och auktioner.
Vi kommer att gå ut med info om de önskemål som uppstår efter hand. Vi får nu bara tillsammans be om och verka för ett Nytt Gott År, 2021, när vi åter kan träffas, kramas och kunna åka till våra byar i Gambia igen!

Är det något ni undrar över, kan ni alltid vända er till mig på messenger eller telefon eller till någon annan i styrelsen.

Med varma hälsningar från AFFC:s styrelse genom Maggie Hedegård Paulsson

Container på gång

Uppdatering 24 november 2020
Containern som skickades senast, i september beräknas ankomma till Banjuls hamn 2 december.

Containern - hur funkar det?

Vi tar tacksamt emot många fina saker som skall distribueras i byarna. För att öka förståelse för svårigheter och kostnader kommer här en kort beskrivning för hur hanteringen sker.
1. Goda medarbetare tillverkar eller inköper saker.
2. Det skickas med olika fraktbolag till Elin och Marie. Vilket innebär att det kommer paket flera gånger i veckan.
3. Paketen hämtas ut, I Falun görs så få resor till utlämningsställen som möjligt, för att spara både tid och bensin. Alla paket hämtas dock i tid. Oro skapas då ni får påminnelser och tror att vi glömt er. Det har vi alltså inte! Men det kan dröja till sista dagarna innan ett paket hämtas.
4. Paketen öppnas inte direkt vid framkomsten, då förrådsutrymmet i dagsläget är oerhört begränsat. Vi öppnar då vi packar till familjepaketen.
5. I nuläget kan vi bara packa då det inte regnar, då det är för litet utrymme att sortera i så det måste göras utomhus.
6. Först sorteras allt i olika lådor, sedan packas familjepaket och babypaket och annat som inkommer, det skall märkas, skrivas på lista hur mycket och vad som finns i varje låda. lådorna skall sedan förvaras tills nästa sändning. Det handlar då om ca 40 flyttkartonger.
7. Vi hyr en vagn och lådorna packas på den och den körs sedan vid en bestämd tid och dag till container. Lastas ur och checkas av på lista.
I Gambia. container kommer till hamnen, ev. tullbesiktning, Kebba får samtal om att containern kommit och inväntar tid och dag då AFFC-saker kan lossas. Han behöver då hyra bil, och ordna hjälp för att frakta lådor några mil till CFG förvaringsutrymme. Där sker åter en sortering av lådor, och transport ordnas till byarna. Några lådor lagras dock tills AFFC besöker Gambia. Och tills tillräckligt antal familjepaket inkommit.

Kostnader:
Inköp av ex. tvål, pennor och lakan
Fraktkostnad till Falun eller Norrköping.
Inköp av flyttlådor.
Hyra av kärra för transport till container.
Kostnad för transport till container, sist blev det 70 mil.
Containerhyran:
Hyra av bil och bensinkostnad i Gambia, från hamn till lager, från lager till byarna, ca 17-18 mil enkel resa.
Summerar vi detta hamnar vi på en kostnad på ca. 240 till 250 kr per flyttkartong, en kartong rymmer tre till fyra familjepaket, eller tio babypaket.

Vi har tagit upp frågan med CFG huruvida det är bra att lägga AFFC pengar på detta, och fått ett enhälligt svar att det är fortfarande av största nödvändighet och till stor nytta.

Finansiering: Nya och fina vuxenkläder i material som inte passar i byarna, kan vi packa i lådor som CFG kan sälja för att kunna finansiera transporterna i Gambia. En låda ger mellan 500 och 1000 kr i inkomst. Om kläderna är i gott skick.
AFFC har inga pengar specifikt för dessa transporter.

Vi behöver därför se över hur vi skall finansiera detta. Totalkostnad för en containertransport av tre kubikmeter är ca. 9000 kr.
Hur kan vi hjälpas åt? Förslag från er alla mottages tacksamt.
Kan vi försöka inhandla ex. tvål och annat som finns i Gambia på plats?
Fundera och kom med bra tankar!
Vi kan i vilket fall slå fast att det är ingen bra idé att skicka saker av lågt värde, då är risken att det kostar mer att skicka än det är värt.

CFG och AFFC tackar er alla för alla ni bidrar med, och vi tillsammans får göra det bästa vi kan av de resurser som står till buds.
På återhörande då rapport från CFG:s besök i Manduar inkommit.

Vi önskar saker levererade till Aspeboda, dvs. till AFFCs adress Gunnarsbo 98,
791 93  Falun, där vi har ett litet förråd.
Vi söker med ljus och lykta efter ett större utrymme för långtidsförvaring för att kunna samla till att skicka en egen container framöver. Som den 20-fots som ses på bilden, 33 kubikmeter, eller en 40-fots, 67 kbm.

Packjobb till container 30 augusti 2018