Hälsofonden - berättelser

Om inälvsmask och avmaskning

Under de år AFFC verkat med hälsoundersökningar i våra byar har en grav undernäring hos flera konstaterats. I många fall beroende på de parasitangrepp som drabbar barn och även vuxna. De parasiter som främst är orsaken är springmask, spolmask och hakmask.
Springmasken kan lägga 15.000 ägg per dag och mask och invadera både grovtarm och blindtarm.
Spolmasken kan bli upp till 30 cm lång. Spolmaskens larver, ca 1,5 cm kan invadera lever, hjärta lungor och kan som larver angripa lungalveolerna, för att sedan ta sig till tarmen och mogna till en vuxen mask.
Hakmasken sprids till skillnad från de andra parasiterna genom intakt hud. Exempelvis genom barfota fötter. Hakmasken är 5-13 mm lång och lever på att suga blod från tarmslemhinnan. Hakmasken är den parasit som orsakar störst undernäring och anemi.
Vid hälsoundersökningarna kan symtom på springmask vara intensiv klåda i anus nattetid, vilken ger förlorad nattvila. Spolmasken upplevs att det rör sig i magen, samt vid angrepp av lungalveolerna kan hosta förekomma. Hakmasken ger symtom som beskrivs ovan.
AFFC har med anledning av detta upprättat ett kontinuerligt avmaskningsprogram för våra fadderfamiljer vilket, sammantaget rör sig om ca. 800 personer. Avmaskningen sker 2 ggr per år till en kostnad av 30 kr per person och tillfälle
Undervisning i hygien samt vikten av att bära skor då det finns sker, samt att inte låta djuren dricka vatten vid tappkranarna, då de förorenar och barnen vid vattenhämtning står barfota.
Genom att bekosta avmaskningsmedel som tar samtliga parasiter undviker vi ett flertal allvarliga sjukdomstillstånd.

Om tjejen med navelbråck

2016 fick vi bilder från Gambia på 9-åriga Manlafie som hade ett väldigt allvarligt navelbråck. Hon kunde pga navelbråcket inte gå i skolan då risken var att något kunde hända. Familjen drabbades ekonomiskt då någon var tvungen att vara hemma hos henne. Men framförallt så drabbades Manlafie mycket, hon kunde inte gå i skolan eller leka som hennes kompisar gjorde. När vi såg bilderna och förstod allvaret i hennes situation så beslutade vi oss för att göra en insamling så att hon kunde få den operation som hon behövde. Insamlingen kallades bandagevarvet och om vi fick ihop mer pengar än vad som behövdes till hennes operation så skulle de bli början till en hälsofond.
Vi lyckades samla in pengarna, det kostade till slut 4600 kr, och Manlafie fick chansen att leva ett liv som hennes kompisar gör. Tack alla som hjälpte till då och som hjälper till nu. Behovet av sjukvård är väldigt stort och vår största utgiftspost. Skänk gärna en slant så kan vi hjälpa fler att få den sjukvård de behöver.

Hakmaskinfektion
Hakmaskinfektion
Hakmask
Hakmask