Insamling till stängsel, Sankandi 2024

Insamlingen avser stängsel / mur runt Women Garden, Sankandi


Stora trädgården i Sankandi (Women Garden)

Trädgården, som ligger i anslutning till byn, har en ganska kuperad yta på ca. 4 hektar. I området finns ett antal grävda brunnar, vilka AFFC under åren renoverat. Tillgången på vatten är således god.

Ett återkommande problem har varit att skydda grödorna från att ätas eller trampas ner av kor och getter, eller bökas upp av vildsvin. Byn har så gott det låtit sig göra, försökt stängsla med det man haft till hands, ett evighetsjobb då detta stängsel fått lov att ständigt repareras efter att det ruttnat eller mejats ner av hungriga djur. Det handlar om cirka 800 meter stängsel. 

Det vi kommit fram till, är att ett rejält stängsel, tillräckligt högt och säkrat vid marken är vad som behövs. Alternativt en mur av betongblock, eller möjligen en kombination av både och. Det viktiga är lång livslängd och säkerhet mot intrång.
Detaljerad planering är således inte genomförd än, vi hoppas bli klara det det inom en eller ett par månader. Nu annat kommer vi att ha en medarbetare på plats om två veckor, som kan göra bedömning på ort och ställe. Detta kommer att underlätta i processen.

Vi kommer givetvis att rapportera underhand hur arbetet fortskrider.

Nya bilder från murbygget 
(Maj - juni 2024)