Projekt Förskola

Gambia är hårt drabbat av fattigdom, mer än 60% av befolkningen på landsbygden är klassade som fattiga (2009). Trots program för att minska fattigdomen växer hela tiden antalet fattiga, och de redan fattiga har mindre och mindre att leva av.  

 

Ett sätt att ta sig ur fattigdomen är genom utbildning, men för att få gå i skolan krävs skoluniform samt skolmat, något som många familjer inte har råd med.  

 

Vårt mål är att under 2012 öppna en förskola för 50 barn som annars aldrig skulle få den möjligheten, och genom de ge dem förutsättningar att skapa en trygg framtid och en väg ur fattigdomen.

Varför detta projekt för barn?

Många organisationer i Gambia som arbetar för att främja barns rättigheter och välfärd är fokuserade på vissa regioner. Detta innebär att dessa organisationer gör ett fantastiskt arbete för barnen men deras aktiviteter är starkt geografiskt begränsade till valda områden.

 

Detta gör det nästan omöjligt för vissa grupper av barn, särskilt i landets inre delar, att kunna ta del av det grundläggande stöd de behöver med tanke på deras fattiga levnadsförhållanden.

Detta projekt ska bidra till att hjälpa dessa barn. Projektet ska arbeta för att förse barn i avlägsna byar i Gambia med mat, kläder, utbildning etc. genom samverkan med vänliga och hjälpsamma människor och institutioner runt om i världen.

 

Projektet ska förmedla kunskap om barn som lever under dessa svåra förhållanden till tänkbara donatorer som vill bidra till leende ansikten hos dessa barn och deras familjer. Detta är tankegången som ligger till grund för bildandet av denna förening.

Förskolans lokalisering

Förskolan kommer att ligga i byn Manduar i Kiang West District, Lower River Region. Manduar kommer att vara ett av de områden där Aspeboda-stiftelsen kommer att arbeta för att hjälpa barn i Gambia.

 

Uppförandet av denna förskola utgör den inledande fasen i en långsiktig planering för etablering av många förskolor i ett flertal fattiga områden inom Lower River Region. Denna region är den fattigaste delen av Gambia.

 

Detta innebär att människorna i detta område och då särskilt barnen har mycket svårt att tillgodose sina grundläggande behov.

I byn Manduar bor totalt 1 134 personer och barn och ungdomar utgör mer än 51% av befolkningen. Av invånarna uppskattas 45% vara analfabeter, särskilt utbredd är analfabetismen bland äldre män och kvinnor. I byn finns en grundskola som startades 1981. Grundskolan tar endast emot barn när de fyllt 7 eller 8 år. Yngre barn går oftast sysslolösa hemmavid när de i stället skulle kunna delta i skolförberedande aktiviteter. Tillgång till en förskola i området kommer att starkt medverka till att förbereda byns barn för framtiden.

Vid en förberedande diskussion med byns överhuvud Alkalo, och några äldre personer i byn, noterades att byns invånare har prioriteringar av vilka vi nämner följande fyra:

• Tillgång till rent vatten

• Utbildning för byns barn
 

• Åtgärder för inkomstgenererande sysselsättning/satsningar på kvinnor

• Byggnation av förskolan

Området har genom byns överhuvud (Alkalo) förbundit sig att, utan kostnad för projektet, tillhandahålla ett markområde för byggnation av förskolan. Detta kommer att vara byns bidrag för att visa uppskattning för välviljan att etablera förskolan i detta område. Kostnaderna som redovisas här nedan omfattar den inledande byggnationen av förskolan men kostnaderna för driften kommer också att fördelas. I framtiden kommer skolan att kunna utökas för att kunna ta emot fler barn. 

 

Här har vi den slutliga kalkylen för huset. Vi har satt ett budgetpris på 280 000GMD (ca 64 000SEK)
Om det underskrids utgår en bonus till en fond för husets, odlingarnas mm. förvaltning och underhåll.

Byn kommer att tillhandahålla minst två volontärer under byggtiden, mot matpengar.
Därmed kunde vi förhandla ner kostnaden för entrepenören.

Det här skrivs den 3 december 2012. Som det ser ut nu ska bygget komma igång nästa helg,
den 8:e med stor baluns. Alla är bjudna.

Äntligen.

 

 

 

Kalkylen för förskolan exkl. målning och inredning

gambianska Dalasi (GMD)

 

Materials  Quantity  Unit Cost  Total amount
Cement  300  190  57 000
Sand  10 4000  40 000
Gravel  6 2500  15 000
Stone  3 3500  10 500
Doors  6 3000  18 000
Curugates  12 1500  18 000
Nails 2 1200  2 400
Transportatation 1 15000  15 000
Roofing  150  180  27 000
Contract Service 1 70 000  70 000
    Total    272 900 (drygt 60 000 SEK)

En första förteckning av de barn som kommer att bli inskrivna i skolan finns här nedan. Samtliga barn kommer att fotograferas och bilderna skickas till AFFC i Sverige.

 

Dessa bilder kommer att publiceras på hemsidan och visas för fler människor för att samla in pengar. Listan här nedan kommer att kompletteras med ytterligare en grupp med 19 barn, vilket innebär totalt 70 inskrivna barn vid starten.

 

Alla dessa barn kommer från mycket fattiga familjer som inte alltid har tillgång till daglig föda

Inget av dessa barn går idag I skolan eftersom där inte finns någon förskola I byn.

 

 

 

Ungefär så här ska skolhuset se ut, med utrymmen för barn, arbete och sjukvård

Klicka för förstoring!

Den fantastiska och enkla spismodellen "Rocket Stove". Just den här är en AFFC-konstruktion som är enkel, lätt att bygga, billig och robust. Vi tror den ska spara 60%-70% ved. Och inte minst många, många steg för kvinnor som vanligtvis samlar brännved till hushållet.