Sankandi

 Hälsans Hus i Sankandi

Hälsans Hus i Sankandi

Vatten och säkerhet i odlingsområdet! Reparation av brunnar

AFFC ber om hjälp!
Ungefär åtta brunnar i odlingsområdet utanför byn är i behov av reparation. Vissa har hål genom vilka under regnperioden jord har spolats ner i brunnen och samtidigt underminerat marken runt brunnen. Sådana brunnar måste repareras med betong och grävas ur. Marken omkring måste återfyllas. Sarg behöver byggas upp för att hindra jord från att spolas ner och som skydd för barn och boskap att falla ner.

För att uppnå detta, ett fullgott skydd och bra funktion, dvs. god vattentillgång i hela odlingsområdet räknar vi med att det behövs ca. 20 000 kr. Arbetet kommer huvudsakligen att pågå under torrperioden under flera månaders tid. Vi kommer, när vattentillgången är säkerställd, fortsätta att ge stöd till byns odlingsmödor, både i form av pengar och kunskap. Arbetet kommer givetvis att dokumenteras och redovisas allteftersom med rapporter och bilder.


Sätt in på bankgiro 783-7156 -Eller Swisha till nr. 123-0982710 med mobilen!
Och skriv BRUNNAR som meddelande.

20 000 kr! Målet uppnått! AFFC och folket i Sankandi riktar ett varmt tack till alla ni som bidragit!

Nu återstår att få jobbet gjort. Regntiden är snart slut arbetet kan förhoppningsvis påbörjas inom kort. Vi kommer givetvis att rapportera med text och bild hur det fortskrider. 

Bilderna till höger visar hur det ser ut nu. Vi ser fram mot att lägga in nya bilder varteftersom arbetet fortskrider.