Styrelsen 2019

Ordförande

 

Namn: Marie Boberg

E-post: info@affc.se

Telefon: 023 - 312 51
Mobil:  0 70 - 49 34 350

Kassör


Namn: Roger Boberg

 

Ledamot 


Namn: Ann-Marie Jaxgård

Ledamot 


Namn: Elin Eriksson

Ledamot 


Namn: Alexander Karlsen

Ledamot 


Namn: Dan Falkman

Ledamot 


 Namn: Susanna Fors

Ledamot 


Namn: Rolf Vilhelmsson

Suppleant


Namn: Mats Axelsson

Suppleant


Namn: Maggie Hedegård Paulsson

Suppleant


Namn: Gogo Klingberg Ainedahl

Här kommer en presentation av oss som sitter i styrelsen. Jag själv, Marie Boberg, rik på livserfarenhet. Har arbetat med människor i svårigheter större delen av mitt liv, lever på en liten gård i skogen.
Medlemmarna i gruppen var eniga om att jag skulle vara ordförande eftersom jag på ett trovärdigt sätt kan förmedla den fattigdom Afrikas barn lever under och vad det medför i deras liv.

 

 Roger Boberg, kassör,  han är min make och den som kan hålla ordning på siffror och pengar. Han är också genom sitt yrkesliv van vid formella kontakter med myndigheter.

Ann-Marie Jaxgård. Hennes kunnande inom textila arbeten, liksom erfarenhet av att leda arbete med människor som har särskilda behov, gör att hon med stor framgång tagit sig an Kvinnokooperativet i Manduar och Sankandi.

Elin Eriksson. En mycket idérik kvinna, som också ansvarar för packning av familjepaketen och organisation av det vi samlar in och skickar med container till Gambia.

    
Alexander Karlsen, En ung medveten man. Han har besökt både Manduar och Sankandi, och har fått god insikt i både de svårgheter och den glädje arbetet innebär.

Dan Falkman. Har kunskaper inom många områden och vill vidga sina vyer genom biståndsarbete.

Rolf Vilhelmsson. Fadderbarnen vilar tryggt i hans händer. Rolf ansvarar för dokumentation och kontakt med faddrar.


Susanna Fors. En av de kvinnor som tillför oändligt mycket till våra baby- och familjepaket. Susanna har också stort intresse i den infrastruktur som finns i våra byar.
 

Nästa styrelsemöte:

Datum för nästa styrelsemöte:
Gå till kalendern